תחילתו של עידן חדש
בס"ד
מוישל'ה בתקשור על האירועים בעולם עם משפחתו עבור קרובי המשפחה שלו באמריקה.

מתורגם מאנגלית, אם ישנם שיבושים בתרגום, אתכם הסליחה.
הערות שהוספנו מוקפות בסוגריים.
במקרה של מילים מתורגמות דומות, מופיע הסימן "/" לפניהם.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
חלק 1
י"ד חשון תשע"ג (בערב) 30 אוקטובר 2012

Frankenstorm (הסופה סנדי)
מבשרת לנו עידן חדש
1
אמא: מוישל'ה, הרבה זמן לא כתבת לנו, אולי יש לך משהו לספר לנו על superstorm שהיכה את החוף הצפון המזרחי של ארה"ב ?
מוישל'ה: אמא, בטח. יש לי הרבה מה לומר.
כמובן Frankenstorm הוא מסר גדול ואזהרה מן השמים. לגויים ויהודים כאחד.
עם זאת, הסערה הגדולה הזה נשלחה בעיקר כמסר ליהודי התפוצות.
מתוצאות ההרס המסיבי של הסערה הזאת, שנקראה בשם הולם "Frankenstorm", לא ניתן להתעלם.
הוא מבשר על עידן חדש בדיוק כמו בנפילת מגדלי התאומים, נפילתם החלה עידן חדש; עם הסערה הזו התחיל עידן חדש של האנושות. מנקודה זו ואילך, העולם יהפוך לבלתי ניתן לחיזוי/להכרה בשום צורה שהיא.
מנקודה זו ואילך, כוחות העולם ישתנו. מה שנקרא "הטבע" ימשיך להפציץ מדינות בכל רחבי העולם, ומלחמה גדולה באופק. יהיו נפילות כלכליות קשות מאוד, המצב הכלכלי יהיה הקשה ביותר משהיה אי פעם בכל ההיסטוריה של העולם הזה.
2
אזהרה זו לא הייתה קשה מאד (וכמעט ולא היו הרוגים) למרות שיהודים עברו סבל רב מאוד.
אך עדיין בהשוואה לאזהרות אחרות משמים זה יחסית קל.
נזק רב אמנם נעשה, אך לא כל יהודי בנתיב של הסערה הגדולה הזאת הרגיש את הנזק.
לא כל יהודי היה ללא חשמל, ואכן רבים עברו את זה בלי להניד עפעף.
ה' נתן ליהודים אפשרות בחירה לפקוח את עיניהם, או לסגור אותם בחוזקה.
אני מקווה ומתפלל שיהודים באמריקה יפתחו את עיניהם ויראו שהם קבלו מסר אלוהי, מסר שעדיין עלול להתפרש שלא כהלכה. זה יכול להתפרש שאנחנו כל כך טובים שהקב"ה הציל אותנו מהרבה יותר גרוע, או שזה יכול להתפרש שהסוף מתקרב, וה' מזהיר אותנו על ידי השמדת חלק גדול מעגל הזהב שיש לנו, בלי לפגוע קשות בחיי יהודים.
ה' מזהיר אותנו שבפעם הבאה זה יהיה הרבה יותר גרוע אם לא נחזור אליו ונבנה מחדש את היהדות המעוותת הזו של האידישקייט של אמריקה.

הייתי מבקש מכל יהודי בארה"ב להתייחס לאזהרה זו ברצינות, ברצינות רבה.
ארצות הברית של אמריקה כבר איננה מדינה ידידותית עבורכם. לא שמדינת ישראל אוהבת יהודים חרדים, כלל לא!
3
מדינת ישראל נשלטת על ידי אותו הסוג של אנשים ששולט בארה"ב, גם אם הם נקראים יהודים.
ארץ ישראל היא הארץ של עם ישראל, הרשעים ייעלמו ואנחנו נישאר עם הקדושה, עם משיח ועם העולם הבא וזה מה שאנחנו רוצים.
כל יהודי בארץ ישראל שזועק לקב"ה יהיה מוגן. אין הבטחה כזו על כל מקום אחר בעולם.

לאלה שבירושלים תהיה הגנה מיוחדת אם הם יזעקו לבורא העולם וישתדלו לעשות את רצונו.
כל יהודי שמאמין בקב"ה ובוטח בו ומנסה לעשות את רצונו, ישרוד בעזרת ה'.
כל יהודי שיש לו לב רגיש (יידישע) לסבלם של בניו של הקב"ה יהיה מוגן בכל מקום בעולם.
4
רובו של עם ישראל כיום הם ע"ר (ערב רב). איך נוכל לדעת מי הוא ע"ר? ע"ר הוא אדם שלא יכול לבכות על הצרות של יהודי אחר. יהודי אמיתי, גם אם הוא לא מגיע לדמעות, אם הוא יכול לפחות להרגיש כאב בלבו על הצרות של יהודים אחרים, בין אם הוא אוהב את היהודי או לא, הוא צריך להיות מסוגל להרגיש כאב מהצרות של יהודים אחרים.
5
הערב רב שונא את הקדושה וכן גם עמלק שונא את הקדושה. היום יהודים רבים הם מזרע עמלק. עמלק שונא קדושה הכי הרבה. לעמלק אין הרגשה פרט לשנאה כלפי אנשים שקרובים אל הקב"ה. גם לע"ר יש את זה, אבל לא כל כך חזק. עם זאת, כל החיים שלהם הוא סביב עגל הזהב.
היהודים שהם מהשורש של הע"ר, הפכו את היהדות באמריקה ליהדות שטחית (חיצונית/פלסטית/ללא נשמה) והדביקו בכך את העולם. (גרמו לכך שיהודים בכל העולם נמשכו לדרכי הגויים בלבוש, בסגנון המאכל, הבילויים, הפריצות וכו')
6
ה' עכשיו הורס את עגל הזהב. האנשים שיתאבלו על עגל הזהב ביותר, היהודים שיסרבו עד לרגע האחרון של חייהם להודות שעגל הזהב מסתיים לנצח, הם הם יתגלו כע"ר.
7
ה' הוריד לעולם את כל הרשעים שהיו קיימים אי פעם, ובראש הפסגה את הנחש עצמו.
אנחנו נמצאים עכשיו תחת כוחותיהם (שלטונם) והם יביאו אותנו למצבים נוראים ביותר. כל השקר עולה מכל פינה ואנו מרגישים אבודים בים של שקר.
אבל היהודים שמחזיקים עכשיו את האמת (הביטחון בקב"ה), והם מוכנים לסבול כדי להיאחז באמת, לא יאבדו את שיווי המשקל שלהם, לא יאבדו את הכיוון שלהם, וככל שהם סובלים עכשיו יותר, הם יסבלו בעתיד פחות.
8
מי שמחזיק בעקשנות את הזנב של עגל הזהב ימחק על ידי אותו עגל הזהב. ה' ירסק את עגל הזהב וימחץ אותו עד הסוף.
לא יישאר כלום מכל הגשמיות שמלאה את העולם וכמעט הרסה את העולם.
האדם לא יכול להרוס את העולם. הקב"ה ברא את העולם ורק הוא יכול להרוס אותו, ולא אדם! הרשעים יושמדו!


9
כן, העבירה הגרועה ביותר של הדור הזה היא חוסר הקדושה.
חוסר הקדושה מגיע כאשר אנו שקועים בחומריות, כאשר אנו חיים כדי לספק את החושים והתאוות שלנו.
אנחנו חיים כאילו שאנחנו מה שנקרא "חרדים" עם טליתות, כובעים וזקנים וכדו', אבל בתוכנו אנחנו, ברוב המקרים, בכלל לא עם קדוש. אנחנו אפילו לא מתיימרים להיות עם קדוש כי הרבה מהנשים שלנו נראות כמו פרחחות-רחוב, ומצב (הצניעות) יצא מכלל שליטה עד כדי כך שהחרדים ביותר מסכימים עם הפריצות של הנשים שלהם.

10
יהודי מצווה למות ולא להפוך לגוי חס ושלום (ייהרג ואל יעבור).
איך אנו מאפשרים למשפחות שלנו לאבד את כל הקדושה שלהם, ואני לא צריך להיכנס לפרטים מה זה גורם לקהילה החרדית שלנו. אנו מוצאים הרבה בעיות מאוד גדולות בקדושה עד לנקודה שיש הרבה שאלות רציניות עם ממזרים וכדו'. לכן, כאשר הקדושה שלנו נפגמת, אם הקדושה שלנו תיהפך לטומאה חס ושלום, אז עם ישראל יחדל להתקיים חס ושלום.

11
זה גם מביא לניגוד (בין השאיפה לחיי קדושה כנגד השאיפה לתאוות העולם הזה) וזה פוגם גם בקדושה של הגוף, וגם בקדושה של הנפש. ובנוסף השאיפה לכבוד וכוח גורמת ללשון הרע.
ניתן לומר שכל הקונפליקטים האלה המשתוללים בין קהילות יהודיות מביאים אותנו עד לשפל המדרגה.
חוסר הקדושה שלנו, הפגיעה הגדולה שלנו בשמירת הלשון, יכולים להביא אותנו לאבדון.

12
המחסור בחשמל, הוא בעצם סוף עגל הזהב כפי שאנו מכירים אותו. כי הרי בלי חשמל אנחנו מנותקים מכל הדברים הגרועים ביותר של עגל-הזהב. (אינטרנט, איפון, תקשורת וכו').
הבעיה היא כי אפילו לקיום הצרכים הבסיסיים היום-יומיים שלנו אנו תלויים בחשמל (מקרר, תנור, מכונת כביסה, מאור וכו') וזה מצב עצוב מאוד, שהקיום היומיומי שלנו מחובר עם עגל הזהב.
אז עכשיו, כמו במצרים, אנחנו צריכים לסמוך רק על הקדוש ברוך הוא, וזו הדרך האמיתית שיהודי צריך לחיות.

13
דבר נוסף הוא שאנשים אמנם יכולים להתכונן ולהתמודד בכל מיני דרכים למצב בו לא יהיה חשמל: גנרטורים, סוללות וכו' אבל המסר הוא לא על זה. המסר הוא שצריכים להיות תלויים (מחוברים/בוטחים) בקב"ה והוא יציל אותנו.

14
יהיו כאלה שיצעקו: "אבל אנחנו חייבים לעשות השתדלות, יהודי הרי צריך לעשות השתדלות!".
עם זאת, לא תהיה כל השתדלות שתוכל לעשות. כך שאין מה לעשות, ואנחנו צריכים לבטוח בה' עד הסוף.

חלק 2
17 חשון 5773 (1 נובמבר 2012)

אתה לא רואה שהעולם מתפרק?

1
אני רק רוצה להגיד לך - אם היהודים באמריקה יתעלמו מהאזהרה שהסופה Frankenstorm הביאה עמה, הם יצטערו מאד.
בקרוב מאוד, האנטישמיות שהייתה חבויה יותר או פחות מאז מלחמת העולם השנייה, תתגבר שוב בצורה אלימה באמריקה ובכל רחבי אירופה ורוב העולם.
אני לא אומר זאת כדבר חדש, בגלל שכבר ראינו את זה קורה (רציחת יהודים בצרפת, מאסר רבנים בארה"ב, ניסיונות למניעת שחיטה כשרה, איסור ברית מילה וכו'), אנו אמנם מנסים להתעלם מזה, אבל מהר מאוד זה יתפוצץ לנו בפנים, וזו תהיה הודעה נוספת.
(ה' שולח לנו סימנים שכדאי מאד לעזוב את הגולה ולעלות ארצה).

2
היהודים באירופה סבלו גהינום על פני האדמה הזאת, ולמה? כי הם לא שמרו אפילו את המצוות הבסיסיות ביותר.
גם האחוז הקטן של הקהילה החרדית מכלל היהודים היו נגועים ע"י תנועת ההשכלה.
נכון שהיו צדיקים וחסידים גדולים, אבל הם היו חלק קטן מאוד בהשוואה לאלה שהיו נגועים ע"י תנועת ההשכלה.
במשך התקופה מאז תום מלחמת העולם השנייה בקושי הרגשנו את האנטישמיות, אבל עכשיו דברים משתנים, רוב הממשלות הן ממשלות פליליות שרוצות לרדוף את עם הקודש, ובגלל שאבדנו את רוב קדושתנו, אנו נשארים ללא הגנה מפני הרשע שהשתלט על העולם.
בכל אופן, רק היהודים שבוטחים בה' וילכו בגיא צלמוות ללא כל פחד כי ה' איתם, הם ינצלו.

3
אמא: מדוע הירח נראה הערב כל כך מעניין?
מוישל'ה: ביום זה י"ז של מר-חשון, הירח כאן בירושלים עיר הקודש מאוד יפה, אבל גם מפחיד.
כוכב קטן ומבריק עם הילה ענקית זוהרת סביבו, הירח נראה מבעד לעננים ומאיר במראה מרשים מאוד.
הירח מראה (רומז) לנו על מלחמה גדולה ומפחידה אשר תהיה כאן בקרוב.
כל מי שבוטח בה' ולא מפחד מפצצות או מחיילים, לא מפחד ממחסור בכסף, או להיות רעב. הקב"ה ידאג לכל צרכיו.
הקב"ה ידאג לכל צרכי בניו האמיתיים אשר בוטחים בו ונמצאים אתו, אשר אוהבים אותו ואוהבים את עם ישראל.
4
זה ההבדל בין מה שיקרה עכשיו ובין מה שקרה במלחמת העולם השנייה.
העימות (המלחמה) הזה יהיה אלפי פעמים יותר מפחיד ממלחמת העולם השניה, והיהודים שאוחזים חזק בקב"ה ישרדו ויחיו בעזרת השם, אלה שלא (עובדים את ה') לא ישרדו.


5
במלחמת העולם השניה רשעים, צדיקים ובינוניים נהרגו, בעימות הזה ה' יחזיר בכוח את כל היהודים האמיתיים לאמת וישמור אותם, הערב רב ועמלק ייעלמו מהמציאות.

6
עם ישראל, היהודים האמיתיים שביניכם, אנא, בואו יחד לצעוק אל ה', תתחננו לפניו שיסלח לנו, בכו עם הרבה דמעות עד שיצטברו שלוליות סביבכם, תתחננו לפני ה' שיביא סוף לעולם השקר הזה, להביא אותנו אל האמת, אל העולם הבא, אנא!
7
מדוע אנחנו כל כך אדישים?
איך אנחנו יכולים להמשיך ללכת למסיבות והריקודים שלנו עם הגשמיות כאשר העולם כולו נמצא בסכנה?
איך אתה מעז לשחק משחקים מטופשים עם ציציתך המשתלשלת מהמכנסיים שלך על ברכיך והפאות שלך מתנופפות ברוח של משחקים מטופשים? איך אתה מבזבז (מעביר) את הזמן על שטויות, באשר זה חטא גרוע ביותר ביהדות.
8
ואיך אתן, גבירות, שהנכן "יידישע-מאמא" יכולות להסתובב עם חצאיות קצרות וצמודות, צוואר פתוח ופאות שנראות כמו ובאמת שיער אמיתי? זה גורם לכן להיראות לא נשואות, אתן מאפרות את הפנים שלכן, דבר שאסור באופן מוחלט, ואתן יושבות במסעדות וזוללות...
ואתם עוד הולכים לאירופה כדי להתפלל בקברי צדיקים כדי לבקש לתת לכם עושר.
9
במשך שנים הרבה יהודים חלו במחלות קשות, ה' ישמור. בתי החולים התמלאו ביהודים חרדים, שלא נדע. הרבה אנשים צעירים נפטרים למרות שלכאורה אנחנו צדיקים ונותנים כל כך הרבה כסף לחסד, אז למה כל כך הרבה אנשים נפטרים שלא נדע, ומדוע הריפוי כרוך בכל-כך הרבה סבל וייסורים? למה?
10
בל נטפח לעצמנו על השכם ונאמר שהפטירה שלהם היא "כפרה לדור" - זה לא נכון.
הם גוססים על מנת לגרום לנו לבכות ולגרום לנו שנבקש ונתחנן לה' כדי לרפא אותם!
אבל אנחנו קוברים את המתים, שוכחים את התפילות, וממשיכים הלאה. עסקים כרגיל.

11
אנחנו לא רואים שהעולם מתפרק?! אתה לא רואה שאפילו הגויים מדברים ברצינות על סוף העולם?
אבל אנחנו עדיין עם הטריקים הישנים, עדיין שקועים עמוק בעשיית כסף, עדיין עם הלשון הרע שלנו, עם ההרגלים שלנו, שהם כל-כך לא כשרים עם התאוותנות והרצונות שלנו.

12
כמובן שיש כאלה שעדיין מנסים לחיות חיים של אמת, אבל הם מעטים מאוד, ולכן חרדי יקר שלי, בבקשה תזעק לקב"ה עם דמעות, תעשה תשובה על כל רשימת העבירות, אחת אחת, לחזור לאמת, להיפטר מכל הגשמיות המוגזמת שלך, לטחון את עגל הזהב לאבק דק ולזרוק אותו לכל הרוחות.

 

 

 

 


חלק 3
יום ראשון, י"ט חשון 5773 (4 נובמבר 2012)

יהודים בכל רחבי העולם
נמצאים בסכנה גדולה

1
אני רק רוצה לומר שהעולם מתפרק, וארצות הברית של אמריקה כבר לא קיימת כאומה דמוקרטית. אני לא נביא, ואני לא יכול לומר בוודאות, אבל אני מאמין בלב שלם, שברק אובמה יהיה שוב נשיא. ואני גם מאמין שיהדות אמריקה נמצאת בסכנה גדולה. אני גם מאמין כי יהדות אירופה נמצאת בסכנה גדולה, וכנראה יהודים בכל רחבי העולם נמצאים בסכנה גדולה.
2
אבל למרות שעברנו את הנאצים וסבלנו כל כך הרבה, כל כך הרבה יהודים נהרגו בדרכים מזוויעות מאוד, כל כך הרבה בתים נטושים, חיים כה רבים נהרסו, כל כך הרבה יהודים סבלו רק בגלל שהם היו יהודים.
בקרוב שוב היהודים יהיו מטרה, והפעם זה יהיה אפילו יותר גרוע, כי זה יהיה ליהודים בכל רחבי העולם ולא יהיה שום מקום לברוח אליו.

3
וכאשר כל יהודי שיכול לעלות, יגיע לארץ ישראל, בשלב זה או בסמוך לאותה הנקודה, כל אומות העולם תבואנה נגד ארץ ישראל. ואז הקב"ה יראה את כוחו. הוא יראה שהוא ריבונו של העולם, בורא העולם ושליט העולם לנצח.
4
עד אז אני מבקש מאחיי היהודים, אני מתחנן לפניכם, אנא, התקרבו לקב"ה. זו הדרך היחידה להציל את עצמכם.
עשו זאת עם כל הלב והנשמה שלכם, ותעשו מאמץ מיוחד לעזוב את המדינות שהייתם אורחים בהם אלפיים שנה, ותחזרו לבית שלכם, תחזרו לארץ ישראל, ארץ אשר ה' נתנה לאברהם אבינו ולצאצאיו.

5
הזמן מתקרב בצעדי ענק, אם אתם לא עושים צעד בקרוב (לעלות ארצה) זה יהיה הרבה יותר קשה לאין שיעור לאחר מכן.
נכון, ה' ישמור את כל היהודים האמיתיים, אבל אז זה יהיה הרבה יותר קשה (לעלות לארץ ישראל).

היהודי שעכשיו מרים את עצמו ואפילו אם עדיין יש לו קצת רכוש, מוותר עליו, (לדוגמא יש לו בית גדול ומפואר עם בריכת שחיה) ומגיע לארץ ישראל, יש לו זכות עצומה, והקב"ה לעולם לא יעזוב אותו. אם הוא זועק לקב"ה ומעמיד את עצמו בסכנה בהגעתו לארץ ישראל, ה' לעולם לא יעזוב אותו.


6
הוריקן סנדי זו הייתה אזהרה גדולה, אבל האזהרה רק התחילה. במהלך השבוע או השבועיים הבאים יקרו דברים מאוד מזעזעים. (האם יש כאן רמז לעימות בעזה, שהחל כ10 ימים לאחר המסר?).
אני מקווה שיותר יהודים יתעוררו. אני מקווה שלא נצטרך לחכות יותר מדי זמן לגאולה. אני מתפלל יום ולילה שהאחים היהודים שלי יראו את האמת, ויכינו את עצמם באמת לביאת המשיח.

7
אני מאוד עצוב. בסערה האחרונה (סנדי) יהודים איבדו את החיים שלהם, והרבה יהודים איבדו את הבתים שלהם.
הרבה אנשים הפכו לחסרי כל. אנשים קבלו הלם גדול מאוד, ואני מרגיש עצוב בגלל שיהודים סובלים,
אבל הם פשוט לא מקשיבים! הם לא מקשיבים לקב"ה.
הם אינם חיים כמו שיהודי אמיתי צריך לחיות. הרבה הלכו רחוק כל כך, עד שהיהדות שלהם היא כמעט בלתי ניתנת לזיהוי, פרט לעובדה שהם עדיין מניחים תפילין וציצית וכו' ...

8
אמא: שמעתי על תורות ארוכים לדלק. למה הם לא מספקים את הדלק לאזורים שנפגעו מהסופה?
מוישל'ה: הם רוצים שהסבל יהיה גדול, שכולם יהיו מתוסכלים, הם רוצים שיתחילו מהומות. ואז הם יכולים להשתלט.

9
אבא: איך זה שהרבנים לא אומרים לאנשים לבוא לארץ ישראל?
מוישל'ה: אני לא יודע, הרבנים מעוניינים באמריקה. רובם ככולם שקועים בגשמיות כמו האחרים. אל תשכח את ה"דברי-חיים" זצ"ל אשר אמר באופן ברור כי בסוף הזמן (בסוף הגלות) רוב יהודים וגם הרבנים יהיו ערב רב.

10
אני רוצה להגיד לכם שהטרגדיות לא הסתיימו. אני רוצה שתבין שאמריקה הפכה למקום מכוער. ארצות הברית איבדה את היופי שלה. האנשים איבדו את חירותם והיא הפכה למקום מסוכן, ובמיוחד עבור אנשים שמאמינים בה'.
אבל לא רק היהודים בסכנה, גם המאמינים מכל הסוגים - הנוצרים, המוסלמים וכדו' כל אלו שמאמינים באלוקים נמצאים בסכנה.
אבל כמו בכל חברה שבה עמלק ואדום שולט, יש הנאה מיוחדת ותחושה של סיפוק והתרוממות רוח מרדיפת יהודים, וזה בקרוב יהיה גם בארצות הברית.

11
מחנות (ההסגר) מוכנים. כל מה שצריך לקרות הוא התחלת החוק הצבאי (חוק מרשל), ומאותו הרגע יתחיל הסבל האמיתי. ואל תחשוב שאם אתה בישראל, הזרוע הארוכה של ה"סדר העולמי החדש" לא תנסה לרדוף את היהודים בישראל. הם כנראה יתחילו עם יהודים אמריקאים מכל מיני סיבות.

12
אני רוצה להסביר שבכל מקום שאנחנו נמצאים בעולם, אנחנו בסכנה, אולם ברצוני לחזור ולהדגיש שהמקום הבטוח היחיד כעת ליהודי, הוא בארץ ישראל. כי כאן ה' יגן על כל מי שזועק אליו לעזרה, כל מי שמוכן להקריב כדי להיות יהודי.
היהודים שמאמינים מאוד ובוטחים בקב"ה, אשר יבואו לארץ ישראל, יקבלו הרבה זכויות, כי זה לא קל.
אלה שגרים כאן כבר, אבל לא בוטחים בקב"ה. אם הם יתחילו לבטוח בה', הם יסבלו פחות לפני הגאולה.
לכל אלה שמאמינים ובוטחים בה', אלה שזועקים לה' לעזרה וחיים בארץ ישראל, יהיה להם הרבה יותר קל לפני הגאולה.

13
אני גם רוצה לומר שהע"ר אשר השתלט כביכול על הקהילות שלנו, על הערים שלנו, הע"ר בממשלה של הציונים, בכנסת, גם אם הם יצעקו לה', ה' לא יעזור להם.
הם לא באמת זועקים לבורא העולם, כי הם לא באמת מאמינים בקב"ה.
כאשר הדברים יסתדרו, הע"ר יחזרו לבגידתם, ולכן הם יאבדו !
אבל היהודים האמיתיים אשר הנשמה שלהם הייתה בהר סיני, תמיד יהיו הבנים המיוחדים של הקב"ה, ותמיד יהיו קרובים לקב"ה יותר מכל עם אחר בעולם.


חלק 4
21 חשון 5773 (6 נובמבר 2012)

עם ישראל, שים לב לסימנים!
1
אנו נמצאים כעת בפתחו של סוג חדש של עולם. איפה הימים כמו פעם, שהיינו מתעוררים בבוקר, קופצים מהמיטה, רצים להתפלל או לעבודה עם התלהבות, עם איזה סוג של תקווה שהיום הלימוד יהיה טוב, או שנקבל קידום בעבודה, או שבקרוב יעשו שידוך או בר מצווה או ברית מילה.
משהו שיכול לגרום לאדם להתרגש, להתלהב. להתרגש לחיות, להתרגש להתמודד עם העולם.
פעם העולם נראה פשוט, עם חוקים וכללים, והדבר העיקרי הוא שרוב העולם היה דמוקרטי, או לפחות רוב העולם המערבי. פירושו של הדבר שאנו כיהודים יכולים לחיות בשקט. גם אם הייתה מידה מסוימת של אנטישמיות, עדיין זה לא היה משהו מפחיד, וזה לא היה דבר מקובל גם בקרב הגויים.
2
באירופה, אמריקה, אנגליה, אוסטרליה, דרום אפריקה, סינגפור, ובמקומות רבים אחרים, היהודים הצליחו לעלות לפסגת העולם הפיננסי. יש יותר ויותר בעלי תשובה, כך שנראה שכל מה שאנחנו עושים פועל לטובתנו, עושר חומרי ועושר רוחני. כמעט שהשגנו את הגן עדן בעולם הזה. אפילו יותר מזה, אנחנו יכולים לעשות טיול לאירופה, להתפלל בקברי הצדיקים הגדולים שלנו, וכמובן על הציון של רבי נחמן באומן, אשר אלפי יהודים נוסעים להתפלל אצלו כל שנה, והרגשנו שאנחנו עולים גם מבחינה רוחנית.
3
אין בעיה לקפוץ על מטוס, להגיע לאומן ליום יומיים, ולחזור, וכמה אפילו יצליחו להגיע לארץ ישראל, למירון, לכותל המערבי ולקבר רחל, וכל זה בפחות משבוע. זה כבר החיים שלנו, מסיבות חסד וחגיגות אחרות, ואנחנו מרגישים שאנחנו יהודים טובים.
עם כל זאת שכחנו דבר אחד, שכחנו את הקב"ה, איכשהו הוא לא היה ממש כלול בחיים החדשים שלנו, איכשהו הוא יצא החוצה.
סגנון החיים של הגויים, הרדיפה שלהם אחרי עגל הזהב - השפיעה בצורה חזקה עלינו וזה הביא אותנו לירידה נוראית בקדושה.
4
היכן שיש רק קצת קדושה, ה' לא יכול להיות, ואם אומר לך זאת, אתה תגיב בחריפות ותאמר: "איך אתה מעז לומר דבר כזה? אנחנו עם קדוש!". אבל אני חייב לומר לך שאנחנו לרוב כבר לא עם קדוש יותר. אנו ירדנו, נפלנו לרמת רוחנית נמוכה מאד, והקהילות שלנו מלאות בריקבון רוחני, נפלנו נמוך מאוד.

העסקים שלנו לא מנוהלים תמיד בצורה ישרה. בנושא הקדושה, ה' ישמור, הקהילה החרדית סובלת בצורה דומה למה שהגויים סובלים. כן, הקהילה החרדית איבדה את קדושתה.
ה' ציווה - "קדושים תהיו", ואיך אנחנו יכולים להיות קדושים, כאשר אנחנו יושבים וזוללים בחנות הפיצה במוצאי שבת? איך אנחנו יכולים להיות קדושים כאשר בחול המועד אנחנו הולכים לשחק באולם באולינג גברים עם נשים הלבושות באופן מינימלי?
איך אנחנו יכולים להיות קדושים כאשר הנשים שלנו בהחלט לא לבושות כמו שיידישע-מאמא צריכה ללבוש.
אולי הם לבושים בסגנון שהם גרמו לכולם להאמין שהוא קודש. אבל זה לא. זה לא קודש.
5
הנשים והבנות שלנו לבושות באופן שאבותינו היו מתעלפים אם הם היו רואים את זה.
אם הלבוש הזה נקרא "צניעות", אז אוי לנו! והאנשים מבקשים את זה מנשותיהם. הם מעודדים את האיפור, הם מעודדים את התכשיטים, הם מעודדים את הפאות, השמלות הקצרות וכן הלאה. הם אשמים לא פחות מהן, אפילו יותר אשמים.
אם הבעלים היו רוצים שנשותיהם יתלבשו בצניעות, אז רוב הבעיות היו נפתרות. אך למרבה הצער, הבעלים האלה רוצים את תשומת הלב של גברים אחרים בנשותיהם, כי מסיבה כלשהי זה מרים את ה"אגו" של הבעל. זה אסור בהחלט!

6
כאשר גברת כזו לוקחת תהילים בידיה ומתפללת עם כל הלב והנשמה שלה, אבל ממשיכה ללכת בנתיב של חוסר צניעות, התפילות שלה לעולם לא יגיעו למקום שהיא מתכוונת אליו. ולמרבה הצער, היא אפילו לא יודעת למה היא מכוונת ומה המשמעות של זה באמת.
אם יש לה בעיות בחיים, היא בוכה ומבקשת מה' לפתור את הבעיות שלה, אבל לרוב, גם התפילות שלה קשורות לעגל-הזהב, למשהו לא כשר.
אם מישהו במשפחה חולה או מישהו ירד מהדרך, אז הדמעות שלה אמיתיות, אבל הם לא יכולים להגיע לשמים בגלל שהיא לא קדושה, והיא אפילו לא מנסה להיות קדושה, משום שכל יום כשהיא יוצאת מהבית גברים מסתכלים עליה וחושקים בה, וזה אסור בתכלית, והיא מתעלמת בכוונה מעובדה זו. כל אדם שמביט בה יהיה קללה עליה בשמים ועל בעלה שיושב ולומד תורה כביכול, והוא עדיין רוצה שאשתו תמשוך תשומת לב של גברים. אז הקללה תהיה עליו כמו גם על כל אדם שמביט בה, כל אדם שמביט בה גם אם הוא לא חושק בה.
7
לכן (מהסיבות הנ"ל), עם ישראל, הוריקן זה בא והיכה את כל המרכזים של היהדות בצפון מזרח אמריקה, כלומר שההוריקן פגע ברוב הקהילות החרדיות באמריקה. הרוב המכריע של החרדים הושפע בדרך זו או אחרת.
בבתים בהם הופסק החשמל, נותק הקשר העיקרי עם עגל הזהב. רק תחשוב על כל הדברים שאתה לא יכול לעשות בלי חשמל - אין מחשבים, אין די.וי.די, אין סרטים, אין מזגן או חימום, אי אפשר לבשל, אין אור, אין מקרר. אין דבר שיכול להביא אותך לעומק הרב שנפלתם מבחינה רוחנית.
8
תסתכל ותראה ותבין מה ה' אומר לנו - אין חשמל, אין דלק, אין מכוניות, אין מטוסים, אין כלום. אפילו המזון קשה להשגה.
עם ישראל, קרא את הסימנים/מסרים, כי אם לא - הפעם הבאה זה יהיה גרוע פי עשר. ואני לא מדבר רק על "אסונות טבע".
ודרך אגב, הטמפרטורות ירדו (לקיפאון) בימים הקרובים ועדיין יהודים רבים חיים ללא חימום, ללא חשמל כדי לחמם את בתיהם.
9
אתה לא מבין זאת, עם ישראל, אתה לא מבין?
ה' אומר לנו, לא להיות תלויים בממשלת ארצות הברית, או בממשלת ישראל, ולא בשום דבר, לא בצבא ולא בחיילים, לא בשום דבר, לא בביטוח הלאומי, לא ברופאים, לא באחיות, לא להיות תלוי בכלום. אנחנו יכולים לסמוך רק על הקב"ה.
זה כל מה שיש לנו, אז קח את עצמך בידיים, ותהיה יהודי ירא שמים אמיתי ולא "כאילו", כי לא תוכל להמשיך הלאה עם השקר, כי השקר הולך להיעלם. כל הגשמיות המיותרת שלך תעלם, וכאשר זה יקרה, אתה תזכור את המילים שלי.
10
אני רוצה לומר לכולכם, מה שאני אומר כרגע הוא ישר מהקב"ה, וזה שאני יכול לכתוב זאת לכם אמא ואבא, משחרר אותי מאוד, כי מה שאני אומר הוא מאוד חשוב.
11
אני רוצה שתדעו, שבקרוב מאוד נהיה בעולם שהוא שונה לגמרי מזה שאנו מכירים היום וזוכרים בעבר. הבסיס של הכל יהיה שונה לגמרי, ונצטרך להיות חזקים מאוד בביטחון בקב"ה.
מי שדואג לכסף או איך לשלם את החשבונות, או האם תהיה לו הצלחה כלכלית בעתיד וכו' פשוט תירגע! אין לך מה לדאוג, הדאגה לא תעזור לך! הקב"ה ידאג לנו, וכל מה שאתה צריך זה לעשות תשובה, להתפלל לה' ולבטוח בו.
12
העולם לא אמור להיות כמו שאנחנו חושבים שהוא צריך להיות. ה' עושה את זה בדרך היא הכי טובה עבורנו. גם אם מה שהקב"ה עושה נראה לנו לא מתאים, אנחנו חייבים תמיד להיות בטוחים שזוהי הדרך הטובה ביותר עבורנו, וזה כל מה שאנחנו צריכים לדעת ולהאמין. בסופו של דבר אנחנו נהיה מאושרים מאד מאד.

חלק 5
22 חשון 5773 (6 נובמבר 2012)

הסבר לילדיך איך היידישקייט (יהדות) הייתה נראית פעם.

1
היום אני רוצה לכתוב על חינוך.
החינוך הוא החלק החשוב ביותר של היהדות שלנו, כי זה מה שמבטיח לנו את העתיד של עם ישראל.
הילדים שחונכו לעשות את רצונו של ה', הם עתידו של עם ישראל, ומי שלא יקבלו את החינוך הנכון, יש סיכוי שאחרי דור, ילדיו כבר לא יהיו יהודים אמיתיים.

2
למרבה הצער, עגל הזהב שולט בארצות הברית של אמריקה, לפחות עד עכשיו, ויחד עם זה גם הגויים שולטים על היהודים. רוב בתי הספר והישיבות החרדיות ספוגים בגשמיות, ספוגים ב- "תורת עגל הזהב" ולא בתורתו של הקב"ה.
3
אנחנו מסתכלים על הילדים בחיידר, מביטים בפניהם. אנו רואים את הכיפה על ראשם, את הפאות המשתלשלות לצדדים, הציצית שלהם וכן הלאה. אך אנחנו גם יכולים לראות על פניהם הבעות של תוקפנות ומאפיינים של העולם המודרני, אנחנו גם יכולים לראות את הקינדרלך הקטנים שנראים כל כך חרדים, מנסים לתת מכות ג'ודו זה לזה.
אנחנו מביטים על פניהם ולא רואים פנים של ילדים יראי שמים באמת, לא רואים הבעת פנים של תמימות, המאפיינות יהודי אמיתי.

4
הרבה מהילדים הקטנים שהולכים לחיידר היום, איבדו את החן היהודי, הם איבדו את הקשר שלהם עם הקב"ה.
דור שגדל על פיצה, קוקה קולה וגלידה, לא יכולים לקבל מראה תמים של ילד קטן ירא-שמים.
למרבה הצער, בני הנוער בקהילה שלנו סובלים מאוד ממחלה נוראה, המחלה של עגל הזהב, של הגשמיות.
5
הבנות של בית יעקב היום הן מאד רחוקות בדרך כלל ממסורת הצניעות של בנות ישראל. חולצות טריקו נפוצות, חצאיות קצרות וצמודות. ואפילו אם יש להם תלבושת אחידה (של הסמינר) הרוב הוא הדוק מדי, קצר מידי, ולא תמיד מכופתר עד למעלה. השיחות בין הנערות הצעירות הן בדרך כלל שטחיות ומלאות בגשמיות.
השיחות של הבחורים עשויות להיות משולבות עם קצת תורה, אך רוב השיחות מלאות בגשמיות ולא בקדושה.

6
הדבר העיקרי, הקדושה, זה מה שחסר. האם אתם שומעים? אתם שומעים אבות ואימהות? אתם לא העברתם את הקדושה לילדים שלכם! למה לא?
בגלל שבמוצאי השבת אתם מעדיפים לצאת לשחק באולינג וכדו'.
כי בשלושת שבועות (עד תשעה באב) אתם לוקחים את הילדים לפארק שעשועים.
כי במהלך תשעת הימים כשאתם לא יכולים לאכול בשר, אז אתם לוקחים את הילדים למסעדות "מזון מהיר" חלביות.
זה נקרא יהדות ?!

7
אתם בניתם "יהדות-פלסטיק" והעברתם אותם לילדים שלכם, ואז כשהם עושים דברים מתועבים, כאשר הם מאבדים את הקשר שלהם עם הקב"ה אתם מזועזעים. אבל למה אתם כל כך בהלם כאשר רובכם, האימהות והאבות, הסבים והסבתות, גם כן איבדו את הקשר שלהם עם הקב"ה.
וזה רע מאוד. זה מאוד מאוד רע.
8
מתחילת מלחמת העולם השניה עברו כ 3-4 דורות, ולאורך הזמן נפלנו. היהודי החרדי של היום שונה כמעט לגמרי מהיהודי החרדי של פעם.
9
כמובן שהישיבות מלאות בבחורים לומדים, וניתן לשמוע את קולות הלימוד. בתי המדרש מלאים בקולה של תורה, אך משהו גדול מאוד חסר, וזה הקב"ה.
הוא לא הוזמן למוסדות הלימוד שלנו. אני באמת לא יכול להגיד שלאף אחד מהם, כי אני בטוח שפה ושם, יש אנשים שעדיין מחזיקים בה', אבל ברוב המקרים הבחורים דואגים לכובע שלהם, לצבע העניבה, האם הגילוח שלהם חלק, כמה צמודים הם המכנסיים, והאם הם רזים מספיק.
הבנות דואגות לאיפור שלהן, לבגדים שלהן, והתסרוקות שלהן.
למקומות אלה ה' לא הוזמן.

10
מנהג גרוע (במקור באנגלית: נורא) נוסף בחוגים שלנו, הוא שאם בחורה רוצה שידוך עם בחור לומד, ההורים שלה צריכים להשיג כמה מאות אלפי דולרים (נדוניה), וגם הנערה עצמה צריכה ללמוד מקצוע כדי להבטיח שבעלה התלמיד-חכם יוכל לשבת וללמוד כל חייו בלי לרדת מרמת החיים הגשמית שהיה רגיל בהם.
וכל זה, עוד לפני שהוא מתחיל לבדוק את השידוך. הבחורים של היום גם מבקשים פרטים על המידות של הבחורה, והם לא מתכוונים למידות האופי הטובות שלה, אלא מה הגובה שלה, מידת השמלה שהיא לובשת וכדו'.
בכל אחד מהמצבים הנ"ל לצערי אין מקום לקב"ה.

11
ובכן, אימהות, אבות, סבים וסבתות, אתם הולכים להיות האחראים למצב הזה, כי אתם עצמכם עשיתם את זה.
אתה בעצמכם שמתם את ה' בצד, ואתם באים אליו רק כאשר אתם צריכים אותו.
כאשר אדם חולה ה' ירחם, או כאשר יש איזו טרגדיה, ה' ירחם, או כאשר הפסדתם הרבה כסף ה' ירחם וכדו', אז אתם מתחילים לבכות לה'.
בכל אופן, זה לא עוזר, כי ה' יודע טוב מאוד שברגע שאתם מקבלים את מה שאתם רוצים, אתם חוזר לטריקים הישנים שלכם, והקב"ה נדחק לשולים.
נכון, אתה שומר תורה ומצוות, אתה מנסה לעשות פחות או יותר מה שמצפים ממך מבחינה טכנית, אבל הלב והנשמה - בכלל לא עם ה'.
12
יש חוסר עדינות מסוים וחוסר ביראת שמים. תראה את הזמרים שלנו, האנשים המובילים את המוזיקה החרדית כיום.
מי הם? אנשים מחוספסים, לא עדינים, לא קרובים לקב"ה. הצליל של המוזיקה שלהם הוא קולו של הרחוב האמריקאי.
גם אם זה סוג של מוסיקה רכה, זה עדיין הקול של הרחוב. צליליה השטחיים של המציאות האמריקנית. ולכן המוזיקה שהייתה פעם נעלמה. היהודי החרדי לא רוצה לשמוע את השירים הישנים, השירים הישנים עם הלב והנשמה.
הם רוצים זמרים צעירים עם תנועות רחוביות, שהם מגולחים לרוב, ואפילו אם הזמר נראה כמו צדיק עם זקן ארוך, תנועותיו אינן תואמות מראה של חסיד.
13
ועכשיו אנחנו מאוד מבולבלים. החינוך שלנו יורד לטמיון, ובגלל זה, זה חייב להיות הדור האחרון לפני המשיח, כי אם לא, אז לא יהיו יותר דורות עתידיים של יהודים אמיתיים, ה' ירחם.
אולי יהיה לנו כמה שרידים של היהדות היפה כמו שהייתה פעם, אבל לא יותר מזה.
היהדות האמיתית כבר תיעלם, ולכן, עם- ישראל, הגיע הזמן לעשות דין וחשבון.
14
לאחר סערת סנדי, רבים מהילדים שלך בבית, ויש לכם הזדמנות מצוינת לדבר איתם לפני שהם חוזרים לבית הספר.
אבל לפני שאתם מדברים איתם, תעשו תשובה ותתחננו בפני ה' שיכוון אתכם לדרך הנכונה, בגלל שאתם כבר שכחתם מהי יהדות אמיתית. אתם שכחת שאתם לא יכולים גם לאכול את העוגה וגם להשאיר אותה שלמה. אתם לא יכולים לחיות בשני עולמות, אתם לא יכול לחיות גם בעולם הגויי וגם בעולם היהודי.
בדרך בה אתה הולכים, אתם מפסידים הרבה מאד. עם כל הגשמיות שלכם אתם מאבדים את מהות החיים.
הקירבה לקב"ה היא הסיבה העיקרית לחיים, לעשות את רצונו של הקב"ה ללא כל קישוטי הגשמיות.
אתם לא יכולים להתמקד בהתקרבות לה' אחרי שתאכלו אוכל רחובי כמו פיצה, פלאפל או כל מזון דומה אחר.

15
ואחרי שעשיתם תשובה, דברו עם הילדים שלכם על המהות של היהדות. הסבירו להם שהסערה האיומה הזו באה להעיר את הקהילה החרדית לעובדה שהגשמיות יכולה להיעלם ע"י סופה, רוח חזקה, שיטפונות מים, שריפה וכדו'. אבל יהדות אמיתית, יהדות של תורה ומצוות, היא נצחית. ואם אנחנו רוצים להיות נצחיים עם הקב"ה, אנו חייבים להתעלות מעל לעגל הזהב ולהחזיק חזק בקשר האמיתי שלנו עם הקב"ה, ע"י התורה והמצוות.
להסביר להם, קיום התורה ושמירת המצוות צריכים להיות החלק העיקרי של החיים שלנו, ביום ובלילה. וכל הבילויים הטיפשיים שיצרנו לעצמנו הם רק "עגל הזהב" אשר נשלח על ידי היצר הרע כדי להשמיד אותנו.

16
הפכת להיות איש רחוב. הביגוד שלך לא מתאים לאדם חרדי. הבדיחות שלך לא עדינות. החשיבה שלך היא מאוד פרימיטיבית, ולכן אתה כבר לא נראה כמו יהודי. אתה יושב בקבוצות של בעלים ונשים יחד ומפטפטים שטויות ומתבדחים, אוי לנו.
אתה הולך לדיסנילנד עם הסוכה הניידת שלך ואתה חושב שאתה נותן לילדים שלך חינוך יהודי טוב בזה, אוי לנו.
אין שום בעיה ללכת לדיסנילנד כי יש שם מסעדה כשרה, אוי לנו.
אין כל בעיה בשידוכים להיפגש עשר פעמים עם נערה ולקחת אותה לכל מיני מסעדות ובילויים. אוי לנו.

16ב
אין לנו בעיה אם האשה הולכת עם פאה ארוכה ומפוארת שגורמת לה להיראות ברור כאשה לא נשואה, ועם בגדים חושפניים, אוי לנו.
המוח שלנו מלא בכסף ובגשמיות, אוי לנו.
וכל הבנות האלה רוצות בחורים שלומדים, אוי לנו.
אבל בחורה כזו, לא תוכל להבין אף פעם בחור שבאמת רוצה ללמוד.

אבל לרוב האברכים שלנו יש רגל אחת שקועה בעגל הזהב והרגל השנייה לצד התורה, ובסופו של דבר, אם האברך לא יחזור בתשובה, הוא יאבד את תורתו, ויטבע בעגל הזהב.
17
מה אני יכול להגיד לכם? הלב שלי נשבר. עם ישראל הולך לאבדון.
לכן, קח את הסערה הזאת שפגעה קשה בקהילה החרדית שלנו, ותבין שעכשיו הוא הזמן לעשות תשובה, תשובה שלמה.
שב על הרצפה, תקרע קריעה, שים אפר על הראש, ובקש קודם כל מחילה על רצח, על הריגתה של הנשמה היהודית.

בקש סליחה על שהרגת את כל המשפחה שלך, בכך ששמת אותם בכיוון הלא נכון, ששמת אותם בכיוון של עגל הזהב.
בקש מהקב"ה סליחה ומחילה על כל עבירה ועבירה, ולצערי בגלל שאנחנו כל כך קשורים לגשמיות, יש לנו הרבה עבירות, עבירות לא נעימות. וזה נורא.

18
עם ישראל, הקהילה החרדית סובלת מעבירות שמאד מביך לדבר עליהם.
עבירות שהקהילה החרדית מעולם לא נאלצה להתמודד איתם.
אבל עכשיו, ישנם אפילו ראשי ישיבות האשמים בחלק מהעבירות האלה.
מה עוד אני יכול להגיד לך? לשבת ולעשות תשובה.
לבכות לקב"ה, להתחנן למחילה. ה' יסלח לך, אבל רק אם אתה באמת רוצה לשנות את דרכך, ואם לא, אם אתה חושב שכל זה הוא בדיחה, בקרוב תוכל לראות שזה כבר לא צחוק.
אם אתה חושב שהסערה הזו הייתה רעה/קשה, חכה לראות מה הולך לקרות.

19
אני מתחנן בפניך. אני מבקש ממך עם ישראל, לעשות תשובה, תשובה אמיתית. לא רק צום לחצי יום או ליום אחד, כמו שאמרו לך הרבנים לעשות, כאשר התגלה כי אדם מסוים האכיל אותך בטריפה במשך שנים. (מעשה אמיתי בארצות הברית, שיהודי חרדי, בעל תוקע ומגיד שיעור, ממשפחה חשובה ביותר, מכר בכוונה טריפות בכמויות גדולות מאד במשך כתשע שנים בחנות שלו, ליהודים חרדים ולאולמות שמחה).
זה לא מספיק לצום יום אחד, אתה צריך לעשות תשובה, להתחנן לקב"ה שיסלח לך. אפילו אם אכלת טריפות לא ביודעין, עדיין אתה לא זהיר עם הכשרות שלך ואתה לא זהיר עם כל היהדות שלך. כמעט ולא נשארה לך קדושה, וזה מצב נורא. בעצם זה יותר מנורא. זה קטסטרופה.

20
עם ישראל, שב על הרצפה, תקרע קריעה, שים אפר על הראש, עטוף עצמך בטלית ובתפילין שלך, ובקש מה' מחילה על כל אחת ואחת מהעבירות שלך. אחר כך תחליט שאתה חוזר בתשובה, נהיה אדם חדש, יהודי אמיתי בדרך שה' רוצה שנהיה.

21
אני מציע לך לקחת את כל הילדים שלך, ותסביר להם מה זה להיות יהודי. קח את הבנים והבנות שלך. קח כל גיל בנפרד, ותסביר להם מהי המשמעות של להיות יהודי, ששום דבר בחיים לא חשוב יותר מלהיות יהודי אמיתי.


22
בעתיד הקרוב האנטישמיות תתגבר בצורה נוראה. ייתכן שאפילו יהודים יצטרכו להקריב את החיים שלהם למען היהדות, רחמנא ליצלן!
ולמה? מפני שלא היינו מוכנים להקריב את חיי היומיום שלנו ולעשות קידוש ה'.
אנחנו לא היינו מוכנים להוציא את חיי הגשמיות מהחיים שלנו ולעשות קידוש ה'.

23
אז יתכן כי אנו נידרש להקריב את עצמנו.
איך ילד יכול להבין דבר כזה, אם הוא גדל במציאות של חברה חרדית שהיא אנטי-חרדית?
איך ילד כזה יכול להבין שצריכים לאו דוקא למות על קידוש ה', אלא לחיות על קידוש ה' כיהודי אמיתי.
כי לחיות כיהודי אמיתי, זה אומר שהוא יצטרך לעזוב את כל הגשמיות של הרחוב ולעלות רוחנית כדי לקשור קשר עם הקב"ה.

24
הסבר לילדיך איך פעם נראתה היהדות. הבעיה היחידה היא, שאתם עצמכם שכחתם או שאתם בעצמכם כבר לא יודעים, אז אולי סבתא או סבא יכולים להזכיר לכם את המשמעות של להיות יהודי.
עם זאת, כיום, אפילו הסבים והסבתות לא נראים כמו אבותיהם, והרבה סבתות מעל גיל תשעים לובשות פאות בלונדיניות, עם איפור על הפנים, אפילו הן כבר לא זוכרות איך בת ישראל אמיתית נראית.
ורבים מהסבים שכחו גם, ואתה יכול לראות גברים מבוגרים עם זקנים ארוכים, שמפטפטים כמו שקוצים, וזה באמת עצוב.

25
נסה, נסה למצוא מישהו שזוכר את היהדות כמו שהייתה, ולמד את הילדים שלך, למד את הילדים שלך מה זה להיות יהודי, ודרוש זאת מבתי ספר ומהישיבות.
דרך אגב, בתי הספר והישיבות הם עסק גדול, כך שזה לא הולך להיות קל לבקש זאת. הם הכניסו את הגישה הגויית לבתי הספר שלך, ואתה כל כך שמח עם זה.
26
אני מזהיר אותך, סופת ההוריקן סנדי היא הזהרה שקבלת מהקב"ה, שאם אתה לא מסלק (מוציא/זורק) או מנמיך מאד את הגשמיות שלך, וחוזר ליהדות האמיתית שלך, אשר תחבר אותך לקב"ה, אז הקב"ה ייקח ממך את הגשמיות בצורה חזקה יותר.

27
אני מתפלל שכל עם ישראל יזכו לקבל את פני משיח צדקנו, ושכל היהודים עם הנשמות האמיתיות יינצלו בלי לסבול.

חלק 6
23 חשון 5773 (7 נובמבר 2012)

אנחנו טובעים בים של חומרנות

1
מה אני אגיד? מזל טוב? מה אני צריך להגיד? מזל טוב לעם האמריקאי? מזל טוב שבגלל הבחירות בארצות הברית, ארצות הברית בקרוב לא תהיה ראויה למגורים ובמיוחד ליהודים מאמינים. אני לא יכול להגיד שאני עצוב, כי זה בהחלט סימן שאנחנו קרובים מאוד למשיח.
2
מעולם לא היתה מדינה שהפיצה כל כך הרבה גשמיות, כל כך הרבה בזבוז, חיים בין מסיבה למסיבה, כל כך הרבה רצון שלא להתייחס לשום דבר באופן רציני, ולהפוך לבדיחה כל מצב אפילו הקשה/הגרוע ביותר.

3
מעולם לא הייתה מדינה שחיה על מזון שבהחלט יכול להיחשב כרעל, רעל לנפש, ורעל לגוף, מזון אשר מגרה את החושים לרצות עוד ועוד.

4
מעולם לא הייתה מדינה שיש בה סגידה לדמוקרטיה כמו לאלוקות, שאף אחד לא העז לדבר נגדה, שבה לכאורה יש לכל אדם את הזכות לחופש ביטוי ללא כל חשש.
5
מעולם לא הייתה מדינה שבה העם סומך על נציגי העם בממשל כמו בארצות הברית.

6
מעולם לא הייתה מדינה שבה ניתנו כל הרבה חירויות יסוד ואשר גרמו ליהודים לנהור אליה.
מדינה אשר נתנה את האפשרות לחיות בשלום ובשלוה, לחיות חיים של חומרנות, בתמורה לויתור על היהדות שלהם.
7
מעולם לא הייתה קיימת מדינה כמו ארצות הברית של אמריקה, אשר אדם חרדי יכול היה להאמין באמת שחיי גשמיות-חרדית בסגנון אמריקאי זה מה שהקב"ה רצה.
לא היה מקום כזה בעולם עד לסוף מלחמת העולם השניה.
אבל כיום אמריקה היא היצואן הגדול ביותר של היהודים-החרדים-האמריקאים לכל עולם החרדי של מותג היהדות הפלסטית.

8
אז "מזל טוב" למי שחושב שיוכל להמשיך בדרך זו הלאה, אבל אני אומר לך שארצות הברית של אמריקה נגמרה.
היא לא קיימת יותר בשום צורה, ובקרוב מאד זה יהיה מאוד מאוד ברור לכל אזרח שכל החירויות שהיו לו אי-פעם, כבר נלקחו ממנו.
9
עכשיו זה יהיה מעניין איך זה ישפיע על הקהילה החרדית, בגלל שכל הקלישאות (סיסמאות) שהם האמינו בהם, יושמדו (ייעלמו) אחד אחד, או אולי בקצב של שניים שניים, או אולי ימחקו באחת. דבר אחד בטוח, עם בואו של סנדי וההרס הנורא אשר חיסל את הגשמיות של אנשים רבים, ערכו של הדולר ירד עד ל-0.

10
והדברים האלה יביאו לירידות כלכליות בכל רחבי העולם. זה יתחיל בארצות הברית וכמו אפקט-דומינו ישפיע בכל מקום.
מעולם, בכל ההיסטוריה לא היתה נפילה כזו בעולם כולו, אבל זה מה שהמנהיגים רוצים, ובכך הם רוצים להשיג שליטה.
11
עם ישראל, רק ה' שולט בנו, ולכן יש לך בעיה, ואתה צריך לבחור.
אנחנו מגיעים לזמן שבו עם ישראל שוב (כמו ביציאת מצרים) יצטרך לבחור -
או להיות מוכנים לשלם את המחיר הגדול ביותר עבור יהדותם. ואני באמת מקווה שאף יהודי לא יבחר למות על קידוש ה', אבל זה בהחלט אפשרי, ה' ירחם.
(או)
אבל בטוח שאנחנו צריכים לבחור לחיות על קידוש ה', ובחירה זו תגרום לכעס מצד האחים והאחיות החרדים שלנו, ולעורר את זעמם של היהודים שאינם חרדים, ולהפריע מאוד לתוכניות של אלה הנקראים "אליטה".
12
עם ישראל, אתה לא מבין שאתה "על הכוונת?" אתה לא מבין שאף אחד לא אוהב את היהודים?
אולי היהודים הלא חרדים אשר נמשכו והשתלבו בממשלות בכל רחבי העולם לא יפגעו מהמצב, אבל הם לא ישרדו בגלל שה' לא ייתן להם.
12א
הבוגדים האלה (אשר בשלטון) הם לבטח ערב-רב או עמלק או סתם גויים רגילים.
אבל עם-ישראל, כאשר הם ינסו לגרום לך לעזוב את דרך ה', אתה צריך להגיד: לא!
ולבטוח בה' כי הוא יציל אותנו, וזה לא יהיה קל. זה לא יהיה קל.
12ב
יהיה קשה מאוד להישאר בארצות הברית. ולעלות לארץ ישראל גם יהיה קשה, אבל אתה לא תוכל לחיות כיהודי בכל מקום בעולם, למעט אולי כאן, בארץ ישראל.

13
העידן כבר החל כאשר היהודים הלא-חרדים יחד עם יהודים אשר חלקם מכונים "חרדים" הולכים לנסות לשלוט במדינת ישראל לחלוטין.
מטרתם היא להשמיד את היהדות האמיתית. הם עובדים יחד באחדות ובתאום מלא, אבל יש סדקים בניסיון זה להרוס את היהדות.

יותר ויותר יהודים מתקרבים יותר ויותר אל הקב"ה, ואני לא מדבר על תנועת התשובה. אני מדבר על יהודים בודדים רבים מכל מיני רקעים, אשר רואים את האמת, ומבינים שאי- אפשר לבטוח בכלום ובאף אחד, פרט לקב"ה.
והיהודים האלה יהיו הבסיס, לא של הסדר העולמי החדש, אלא של "העולם החדש של המשיח ובית המקדש השלישי". וזה יהיה הטעם האמיתי הראשון של הנצח בעולם הזה.

14
הקב"ה מביא עלינו הרבה מכות, כמו במצרים. ה' כבר הביא עלינו מכות, אבל הן עדיין קלות מאוד. הם רק תצוגה מקדימה של מה שעומד לבוא.

לפני הסופה סנדי (שהוגדרה כסופה הקשה ביותר של המאה), היהודים לא סבלו יותר מדי מהמכות שהעולם סבל.
עם זאת סנדי פתחה את העיניים של מי שחשב שזה יעבור ללא הרס.
כאשר כל כך הרבה בתים נהרסו, כל כך הרבה אנשים חיים ללא חשמל, ויש סבל רב מחוסר מזון ומים גם בקהילה היהודית החרדית.
אז אני מקווה ומתפלל שהרבה אנשים יראו את האמת, שהקהילה היהודית החרדית באמריקה, באופן כללי כבר טובעת בים של חומרנות, שקועה ברדיפה אחרי כסף והצלחות כלכליות, וזה הדבר העיקרי בחיים שלהם.
חופשות, חופשות סקי. משפחות יהודיות חרדיות הולכות לחופשות סקי. למרבה הצער הם לא יכולים להבין מה לא בסדר עם זה.
מה הבעיה אם האידישע-מאמא נועלת נעלי-סקי וגולשת במדרונות השלג? אין שום דבר רע בכלל! המלון כשר לגמרי, ואין בזה שום בעיה כלל!
15
והיהודים האחרים שלא נוסעים לחופשות סקי, אבל נוסעים בקיץ להרים, יושבים ומפטפטים זה עם זה, בעלים ונשים עם בעלים ונשים אחרים, והדיבורים שלהם הם שטחיים וטיפשיים.
ומי שיוצאים כדי לשחק במשחקים או לעשות בידור/שעשועים אחרים, (אבל) בקרוב ה' יעשה סוף לכל השטויות האלה.

מהו בידור? הבידור בתרבות האמריקאית מביא אותך למצב בו אתה לא חושב על שום דבר, ואתה נהיה אדיש, זה מוחק ממך את כל הרגשות, ולוקח אותך לעולם דמיוני שאינו קיים, וזה מפציץ וממלא את כל החושים שלך, ומשאיר אותך על רמה שטחית ביותר. דבר זה גוזל ממך את היהדות האמיתית שלך ואתה עדיין חושב שזה כשר וזה חלק מהתורה.

16
שמעתי לפני מספר ימים כי רב אחד חלם שהבעיה העיקרית בעם ישראל היא שהם מדברים בזמן התפילה, ואני אומר שהדיבורים בזמן התפילה הם תוצאה, סימפטום/תופעת-לוואי של המחלה ולא המחלה עצמה. המחלה עצמה היא "עגל הזהב", הרצון לבדר את עצמנו ולהביא אותנו לכל מיני סוגים של שיאי גשמיות, שייתנו לנו סיבה לקום מהמיטה וללכת לעבודה וכן הלאה וכן הלאה. היהדות לא כל כך מעניינת באמת את רוב האנשים.
17
אפילו אברך ירא שמים שיושב ולומד הוא לא אותו הדבר כמו פעם, הוא צריך גשמיות. זה לא מספיק לו שהוא יושב בבית המדרש ולומד. האשה חייבת ללכת לעבודה ולכן הוא שולח אותה לעבודה, מה שגורם בעיות עצומות עם המשפחות, ובוודאי שילד שאין לו בבית אמא, לא יכול לחיות חיים יהודים אמיתיים.
18
האידישע-מאמא שלנו הפכה לבובת ברבי, (שם של בובה מפורסמת באמריקה עם לבוש של פריצות). והאבא שלנו הפך לבובת קן (שם של בובה מפורסמת בצורה אבא-גוי באמריקה). האם בובת ברבי ובובה קן יכולים לעשות תשובה?
אני כה מפחד/חושש שהתרחקנו כל כך מהצניעות היהודית האמיתית עד ששכחנו בכלל מה זה תשובה, ואיך חוזרים בתשובה.

וכפי שכבר אמרתי קודם, הישיבות והכוללים שלנו הם עסקים גדולים. כאן בארץ ישראל כל אדם שני הוא ראש כולל, אבל אף אחד לא רוצה להיות גדול הדור.
מה זה גדול הדור? הוא לא יכול להרוויח כסף בתור גדול הדור, אבל האנשים סביבו יכולים לעשות כסף מגדול הדור. אוי לנו, אוי לנו.
19
אני מציע וברצינות רבה - עם ישראל - קחו את עצמכם בידיים, נתקו את עצמכם מכל השקרים שהוזנתם (נכנסו לכם לראש) מגיל הילדות.
אפילו הסבים והסבתות הולעטו בשקרים האלה.
האימהות והאבות, הסבים והסבתות עברו חמש או שש דורות של שקר, החל מתחילתה של תנועת ההשכלה.
אבל הגרוע ביותר הוא הדור האחרון.
ועכשיו ה' הולך לקחת את הסוכרייה-על-מקל שלכם. ה' הולך להרוס את עגל הזהב, וכל מי שמחובר אליו כל-כך, לא יוכל להתמודד עם זה, לא יוכל לסבול את חוסר קיומו, לא יהיה מסוגל לחיות בלי השקרים של עגל הזהב.
20
לכן, עם ישראל, מי שדבק לבורא עולם בכל כוחו, מי שממשיך בעקשנות לדבוק בו בלי להרפות, הם אלה שיעברו את התקופה הבאה בצורה הרבה יותר קלה מאשר האחרים.
כל האחרים, או שיעשו תשובה מתוך ייסורים שלא נדע, או שייעלמו מהמציאות.
21
אמא: נראה שיש לנו עוד תקופה ארוכה עד שהמשיח יגיע. יתכן וחלק מהאנשים כבר יתייאשו!
מוישל'ה: בדיוק כמו בואה הפתאומי והמהיר של הסופה סנדי, אשר סחפה את הכל במהירות, ככה בדיוק זה הולך להיות. כאשר אנו נהיה מיואשים לחלוטין, המשיח יופיע פתאום, ברגע!
אז אני מציע להפסיק עם הדיבורים האלה, ופשוט לחכות למשיח בלי להכניס את עצמכם לדיכאון ללא סיבה.
22
אמא: אני לא מיואשת, אבל זה עדיין נראה שיהיה לנו להתכונן לתקופה ארוכה של זמן עד הגאולה.
מוישל'ה: אני רוצה שתקשיבו לי שוב בתשומת לב! אתם טועים, כי בכל רגע המצב יכול להשתנות. אנחנו נכנסים לעידן חדש של זמן. וזה לא אומר שזה יימשך הרבה זמן.
מרגע אחד למשנהו המצב ישתנה.
אנחנו נתעורר, והכל יהיה שונה.
אנחנו חייבים לעבור כמה דברים/תהליכים ואנחנו יודעים זאת שברגע קט אחד הכל יכול להשתנות.
23
מה עוד אני יכול להגיד, אמא ואבא? הלב שלי נשבר על עם ישראל.
אני יודע שכל רשע שחי אי פעם, הוא כיום חי ובריא, וכולם שונאים את היהודים, אבל במיוחד שונאים את היהודים שמאמינים בקב"ה. אנחנו עומדים בפני תקופה קשה מאוד, אבל ה' יציל אותנו. עם ישראל ינצח ובקרוב יהיה לנו בית המקדש וקורבנות, והחיים יהיו קרובים לקב"ה לנצח, חיים נשגבים ומרוממים יותר ויותר.


חלק 7
24 חשון 5773 (8 נובמבר 2012)

המילים הקשות שלי אליכם הן רק בגלל שאני אוהב אותכם

1
אני רוצה שכל אחיי היהודים ידעו שזה קשה לי מאד לומר את כל הדברים שאני אמרתי עד כה.
אני יודע שהגלות הזו הייתה ארוכה מאד וקשה. אני יודע כי ה' כיוון אותנו בכל צעד וצעד בדרך. אני יודע שהכל לטובה.
אני יודע כי לה' יש תכנית אב שתביא את כל המציאות להללוי-ה אחד גדול.

2
אני מתחנן בפני ה' כל יום שירחם על עמו.
אנא ה', אנא ממך, אל תכעס עלינו אם ירדנו מהדרך.
אנא הבן כי משך כאלפיים שנה שנדדנו ממקום למקום, פעמים רבות ראינו כיצד המשפחות שלנו נטבחו, ופעמים רבות אנחנו עצמנו נטבחנו. עברנו חיים קשים מאד.
אפילו היהודים שהם דור שני או שלישי של יהודים שחיו בשלום יחסי עם הגויים, ירדו מדרכו של הקב"ה. אנא ה' רחם גם עליהם, כי הם פשוט לא יודעים.

3
כל יהודי אמיתי רוצה להיות קרוב לה'. אולי אחרי דורות של התרחקות/סטיה מהדרך, היהודי איבד את הרגשותיו/תחושותיו, את הקשר שלו עם קב"ה, אבל אנא ה' תן לו להתעורר שוב.
כן, הקב"ה יעורר כל קשר עם כל יהודי אמיתי.
וברגע שאנחנו נהיה מחוברים לקב"ה, מאומה לא יוכל למנוע או להפריע לנו לחזור לרמה/למקום/למצב של האדם הראשון לפני החטא.

4
אני מתפלל חזק מאד עבור אחיי ואחיותיי, אחיי ואחיותיי היהודים. אני מודאג מאוד שלא נצטרך לעבור סבל נוראי, אבל אנחנו נמצאים לפני ביאת המשיח, ולכן יהיה סבל. על פי הנבואות, שני שליש מהעולם יושמד, שליש לחלוטין ושליש בצורה קשה מאוד ושליש לא יושמד.

5
ארץ ישראל נמצאת בשליש שלא יושמד. זה יהיה מפחיד, מפחיד מאד. כאשר כל הגויים יבואו על עם ישראל, גוג ומגוג יקיפו אותנו מכל כיוון עם כלי נשק עצומים. כמובן שאנו נהיה מפוחדים עד מאד, אבל אז כבר נהיה כל כך קרובים אל ה' ויהיה לנו את משיח צדקנו שליח ה', ולכן אנחנו לא נסבול את הייסורים הקשים ביותר של פחד.

6
עם ישראל, המילים הקשות שלי אליך הן רק בגלל שאני אוהב אותך. המילים הקשות שלי אליך הן על-מנת לנסות לעורר אותך, על מנת שלא תסבול. לאלה שאין להם נשמה יהודית, לאלה שהם ערב רב, אין להם תיקון, והמילים שלי רק יגעילו אותם.


7
אבל היהודי האמיתי ידע את האמת של המילים שלי, וירצה לחזור בתשובה. היהודי האמיתי יבין שהנוחות של הגלות שהייתה במשך 60 או 70 השנים האחרונות הולכת ונעלמת בקצב מהיר מאוד, ושיש לנו כבר ירידה בלימוד התורה ושמירת המצוות.
עלינו לעשות תשובה! כל מה שאמרתי לך הוא אמת, ואם אתה לא רוצה להודות בזה, ה' יכפה עליך להודות בכך.
אז אני מבקש ממך, בבקשה, בבקשה אל תכעס עליי. פשוט תעשה מה שאתה צריך לעשות. תתקרב לקב"ה. היפטר מהאלילים, במיוחד מעגל הזהב, וחזור אל ה'.

8
אני גם רוצה לומר לכם שהזמן קצר. אנחנו חושבים שחיי הגשמיות כפי שהייתה עד עכשיו יימשכו לנצח, אבל יש לנו הרבה דוגמאות שזה לא נכון.
הרבה טרגדיות איומות פגעו בעולם החרדי, הן ברמה האישית והן ברמת הכלל.
אנחנו היינו עדים לטבח נורא של ילד קטן. אנחנו היינו עדים להריגתו של צדיק גדול. ואנחנו עדים לסערה שגבתה מחיר כבד כל כך של גשמיות שהפכה את החיים לבלתי נסבלים. אנחנו מבקרים אנשים שהם חולים וסובלים, לא עלינו.

אנחנו קוברים ברציפות צעירים כמו גם זקנים, רחמנא ליצלן.

ואנו רואים לפנינו חושך ואפלה.
נכנסנו למנהרה, הדלתות נסגרו מאחורינו, ואנו נגיע לנקודה של חושך מוחלט. אחרי החושך המוחלט יהיה קצת אור, וככל שאנו ממשיכים בחשכה - האור יתחזק יותר ויותר, עד שנגיע לגאולה.
אבל קטע הזמן שבו נהיה בחושך המוחלט - יהיה מאוד מפחיד.
העולם יתהפך (במקור up-side-down),
אנו נראה נסים יותר גדולים מהמכות במצרים, ונהיה מאוד מבוהלים.
אבל אלה שקרובים לקב"ה, ישרדו, ישרדו!

 


כאן אני סיימתי את הסדרה ועכשיו נחכה לאירוע נוסף שיקרה בקרוב.

 

 

I have finished this series and now will wait for another happening which shouldn't be so long in coming.

16/11/2012 - נעשה עדכון של טעויות כתיב.תגובות

"על מנת לתרגם טוב אני מנסה להיכנס לראש של הכותב, ולהבין לא רק את המילים, אלא גם הכוונה שמאחוריהם.
אני מנסה ממש "לחיות" את הכתוב. תרגמתי בחיי הרבה ספרים ומאמרים, ומבחינה מסוימת, כאדם מבוגר, אני כבר די אדיש לתוכנם.
אבל התרגום הזה עשה לי "זעזוע מוח" ובכיתי כמו ילד קטן.
בכיתי על החיים שלי, על הילדים שלי, על הקהילה המבולבלת שאני חי בה, ובכיתי על זה שלא זכיתי לקרוא זאת לפני 40 שנה.
ראיתי בדמיוני את משה רבינו כותב את האיגרת הזו לבני ישראל לפני יציאת מצרים.
תקראו טוב טוב עם הלב, עם הנשמה ואז תבינו".

תגובה מאחד המתנדבים אשר תרגמו את המסרים.

 

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 5438123 פעמים
היום - 19/04/18