בין ידידים

בס"ד

בין ידידים

שיחת חיזוק והבהרה עם מנחם, שבט תשע"ג

 

אני רוצה לומר לכם, שהחודשים הבאים יהיו קשים. לא תהיה נפילה מהירה של בו-ברגע, אלא זה יפול ויפול ויפול בצורה משמעותית, עד שהכל יפול.

ויהיו הרבה גילויים חשובים בחודשים הקרובים. יהיה מצב מאד קשה. צריך טיפה זמן. ואל תשכחו כולכם, שגם לנו זה לא יהיה קל. צריכים להתכונן לכל הדברים האלה.

ש. איך להתכונן? בַּמֶּה?

ת. זה פשוט יהיה פחד מאד גדול. וצריכים להתכונן בבטחון בה'. מה שאתם מתקרבים יותר בתפילה, ובמחשבה נכונה, בכיוון חיים נכון, מה שאתם מתקרבים לאמת יותר ויותר. לא לפחד מאף בן אדם, ומאף מצב. רק להחזיק, כביכול, בקדוש ברוך הוא.

זה הדבר שה' מנסה ללמד. ולכן, לא לפחד. לא לפחד מכלום, רק מהקב"ה. ולא "לפחד", אלא שתהיה יראת ה'. ושנרצה מכל הלב לעשות את רצונו, [וישם בלבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם. סוף תפילת ובא לציון]. זה הדבר שיציל אותנו, ושיביא אותנו לתחילת הגאולה, לשלמות הגאולה, ולבית המקדש השלישי בשמחה ובששון.

אני רוצה לשמוע את השאלות שלכם.

 

ש. הסתלק הרב ברעוודה זצ"ל בדיוק בליל השלג. והזכירו בהספד בירושלים בשעת הלויה את העידוד והחיזוק שלו בענין הצניעות בדרך אמותינו הקדושות (הצמות לילדות ו'השאלים'). הרבה אנשים שמעו את זה, ודאי היתה לזה משמעות גדולה...

ת. בודאי שזה דבר בעל משמעות רבה. בטוח. וזה שהוא נקבר לפני השלג, ואנשים עוד הספיקו לבא ללוייה שלו ולשמוע את זה - בודאי זה סימן גדול. וזה היה חשוב ביותר, כי הרב ברעוודה זצ"ל היה איש אמת, הוא היה אדם שניסה, לפחות, בלי לשים לב לאף אחד, להגיד מה שאמת. ומישהו היה צריך להשלים את האמת, והוא עשה את זה.

ש. בנושא מערכת הבחירות בארץ...

ת. הכל שטויות... זה הכל היה מתוכנן מראש. רצו לנטרל את הכוח של החרדים. והם הצליחו. זה לא היה "דמוקרטיה" 'כמו שצריך', זה היה שקר - הכל. והם סידרו שלפיד יכנס, בגדול. ואז הוא יעשה "דיל" עם כל הליברלים, השמאלניים, ויהיה לו הרבה. הוא רוצה לעשות ממשלה רחבה, והממשלה הרחבה הזו תהיה כל כך גדולה, כולל החרדים, אבל ההשפעה של החרדים בממשלה הרחבה הזו תהיה אפסית. כי הם יהיו הרבה יותר מהחרדים.

הם רוצים את הכל. והדבר הראשון - הם מכניסים חתונות לא-דתיות.

ש. אז בעצם הם עוקרים את כל הסטטוס קוו...

ת. אבל כל החרדים כבר נכנעו לזה.

סליחה, אמרתי "כולם". זה לא נכון. אבל המנהיגים, הרבה מאד כבר נכנעו לזה.

ש. החרדים, אם כך עלו, אבל למעשה לא היתה להם שום השפעה מזה...

ת. שום השפעה. אין להם שום כח כבר.

ש. האם היהודים באמריקה כבר מתכוננים לארוז חבילות, ולהגיע לארץ?

ת. להגיע לפה??? אתה עושה בדיחה... יש להם את השקר הכי-גדול, כי הם צריכים סיבה להישאר בארצות הברית. אז מה השקר הגדול? שר' יואל'יש זצ"ל כאילו אמר שאסור לגור בארץ ישראל. הוא לא אמר את זה, וזה שטויות. אבל הם לא רוצים לעזוב את כל הגשמיות שמה. אבל הגשמיות שמה הולכת להיגמר, וכל היהודים שיישארו שם עם הטמטום - לא תהיה להם שום גשמיות.

והיום ידוע שממש בכל העולם סכנה רוחנית ליהודים. אבל פה בארץ יש לנו הבטחה שה' לא יהרוס את המקום הזה. [ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש. ס' עובדיה. וראה יואל ג', ה']. אז לכן, האמריקאים שם חיים באיזו 'בועה ורודה' שממש הולכת להתפוצץ. ה' יעזור לנו.

אבל פה, הממשלה הזו, היא שייכת ל'סדר העולמי החדש'. יש להם תוכנית להרוס את הדת. כמו שהם רוצים להרוס את הדת בכל מקום. גם של היהודים, גם של המוסלמים. של כולם, של הנוצרים הפרוטסטנטים בארה"ב. עכשיו תהיה מלחמה בינם ובין הממשלה האמריקאית. מלחמה לא סתם.

ש. איזה תירוץ יהיה להם להילחם בהם?

הם רוצים לקחת להם את הרובים. ומאז שהכושי נכנס לנשיאות פעם ראשונה - קנו המון המון נשק באמריקה. זה ליגאלי. בינתיים. אבל כשהוא נבחר כביכול פעם שניה. הם קנו כפול. והם [הממשלה] עשו כל מיני דברים, כמו להרוג אנשים חפים מפשע, כמו בקולנוע בדנוור, ובבית-הספר סאנדי, כדי להגיד שכביכול עכשיו זה הרבה יותר מסוכן. הם רוצחים. ועוד מעט לא תהיה 'ארצות הברית' בכלל. יהיה איזה שטח, שיהיה שייך כנראה לסין.

ש. לסין??? איך מגיעים לזה???

ת. פשוט. ארה"ב חייבת לסין כל כך הרבה כסף, שלעולם לא יהיה שייך להחזיר את זה. אז מזמן הם נותנים לסינים שטחים בארה"ב. גם פחם. וגם נפט. וכל מיני דברים. הסינים - יש להם כבר הרבה חיילים בארה"ב. וגם במקסיקו ליד ארה"ב. רק מחכים למילה - והם נכנסים. הרוסים כבר נמצאים שמה, ועוד ארצות, לעשות פעולה לקחת את הנשק מהאמריקאים.

ש. באישור של האמריקאים?

ת. התוכנית עם הכושי. הוא לא אמריקאי בכלל. הוא נשלח בשביל לעשות את זה. שתבינו. מזמן מלחמת העולם השניה יש שתי ממשלות בארה"ב. האחת באמת אמריקאית והשניה שעובדת נגד. שרוצה לעשות מהמקום הזה משהו פשיסטי-קומוניסטי. ועוד יותר גרוע.

ש. האם סין זה חלק מהסדר העולמי החדש?

ת. הם?! הם השיא! למה? כי הם קומוניסטים בצורה שהסע"ח רוצה. יש קבוצה של עילית ששולטים על הכל. יש להם שם עבדים. ממש. באכזריות רבה. גם רוצחים אנשים באכזריות רבה, מטעם הממשלה. הם ממש-ממש בדיוק מה שחולמים על זה.

ש. בשעתו פורסם שיש שם שוק גדול, בנק שלם של אברים, כל מה שאתה רוצה - לב, כבד, כליות, מה שתבחר...

ת. בודאי. אין להם שום בעיה לזה. יש להם מחנות, בתי סוהר שהאנשים צריכים לשבת ולעבוד שמונה-עשרה שעות ביום. ישנים איפה שעובדים. בקושי אוכלים. אסור להם להרים את הראש. אכזריות מעל ומעבר.

ש. האם תהיה מלחמה בין סין ליפן?

ת. אינני יודע. אך אם תהיה מלחמה בין סין ליפן - הסינים ינצחו בודאי...

ש. מה קורה עם מצרים?

ת. מצרים?! כל העולם ככה ! כתוב שככה שארץ נגד ארץ ומצרים במצרים. "וְסִכְסַכְתִּי מִצְרַיִם בְּמִצְרַיִם וְנִלְחֲמוּ אִישׁ בְּאָחִיו וְאִישׁ בְּרֵעֵהוּ עִיר בְּעִיר מַמְלָכָה בְּמַמְלָכָה:" (ישעיהו י"ט).

וכל המלחמות האלה, וכל העניינים עם המזג האויר, כל הצונאמים שהיו וכו', זה הכל מסרים מהקב"ה בשבילנו: "תחזרו בתשובה! תחזרו בתשובה! תחזרו בתשובה!".

ואירופה כבר נגמרה. ועומדת להיות נפילה כלכלית שלא היתה כמותה בכל ההיסטוריה. ומה עוד אני אגיד. משיח יגיע. אבל יהיה קשה מאד.

ש. כתוב 'ופרעה הקריב', כשיש צרה זה מקרב את עם ישראל לקב"ה. אולי עכשיו לנוכח סכנת הגיוס, יש סיכוי לאחד את השורות בזעקה ותחינה לקב"ה?

ת. אני מאד עצוב. כי ש"ס וכנראה גם אגודת ישראל, מוכנים לקבל את הגיוס. שאלה שממש מוכשרים - ילמדו, ואלה שלא - לא ילמדו. ילכו לעבוד, ילכו לצבא, לא עלינו. אבל הם אמרו שצריכים לעשות לאט לאט, להכין את המצב, וכו'. אבל התכנית של החילונים זה להכניס את הבחורים לצבא. רק שאלה שהם המנהיגים - הילדים שלהם יהיו התלמידי חכמים. לא יצטרכו ללכת לצבא. ואלה שהם העסקנים, אז גם הם - הילדים שלהם לא יצטרכו. וכל מיני אנשים חשובים פה ושם, כמו שהיה ברוסיה בזמן הקנטוניסטים. ולכן מה זה שווה? מי ילך נגד? מי ילך נגד? יש כמה כיסים, קבוצות של יהודים שילכו נגד. אבל כל היהודים? לא! הם יקבלו ג'ובים טובים, הם יקבלו כל מיני דברים למשוך אותם פנימה.

ותדעו עוד דבר אחד: יש בצבא פה מלא גויים. למה יש כל כך הרבה גויים? למה נותנים להם להיכנס לצבא? כי יום אחד אם היהודים לא יעשו מה שרוצים שיעשו, כמו להרוג כמה חרדים, אז יש להם את הגויים לעשות את זה.

 

ש. זה ממש נורא ואיום, לא יאומן...

ת. אוי. אני לא יכול לסבול את מה שקורה. אני כל כך שונא מה שקורה. שונא מה שקורה. לא יכול לסבול את זה. יש יהודים חרדים שהולכים עם המשטרה, שעובדים עם כולם. עם הממשלה. עם מי שאתם רוצים. כמה יהודים אמיתיים יש פה??? מה אתם חושבים? סתם מבלבלים את המח. הכל זה כסף! הכל זה עמדה!

מה יש לומר. אי אפשר להאמין כמעט באף אחד. ממש כמעט לא באף אחד. הכל שקר שקר ושקר.

ש. עירבוביה של טוב עם רע...

ת. הרוב זה רע. ממש רע. והתוכנית - זה עוד יותר גרוע. כי כל אלה הם מה'סדר העולמי החדש'. הם עשו מה שחלמו הרשעים, כמו בן גוריון, שזה להיות מדינה כמו כל המדינות בעולם. עכשיו הם שייכים לניו-וורלד-אורדר (NWO).

והשקר פה נהיה יותר ויותר ברור. רוצים לחסל את החרדים. את כל אחד שמאמין בקב"ה. הם לא יפסיקו עם בחורים בצבא. השלב הבא יהיה הבנות בצבא. וזה כבר בתיכנון.

ש. השאלה איך אנחנו מעוררים ומתעוררים. חשבנו על נושא הגיוס שזה נושא שחשוב לכולם...

ת. אבל בינתיים הגיוס לא מעניין אותם. הם עשו מאד בחכמה. הם בקשו שלא ידברו על כל זה עד אחרי הבחירות, אז נתנו לאיזה אלף וחמש-מאות בחורי ישיבות לעשות בדיקות. הבדיקות זה אומר בעצם שהם בתוך הצבא. עכשיו תהיה ממשלה שהיא בכלל במדיניות להכניס את כולם לצבא. כולם. חוץ מאלה שלא ראויים לצבא, או אלה שכביכול ה'תלמידי חכמים'.

ש. מישהו שואל איך לפעול בבית על צניעות. האם להסתפק בתפילה, או שצריך גם דיבור ישיר?

ת. לא! חייבים לדבר. חייבים לדבר. זה חיוב שלו, בודאי. צריכים ללמד את זה כמו את כל התורה. זה חלק של התורה. חלק גדול. 'קדושים תהיו'.

ש. אם יש בבית מישהו לא בסדר, איך להסביר לאחרים?

ת. לא להעלים עין. וגם לא להגיד 'ככה', וזה הכל. צריכים להגיד להם שזה לא בסדר, אבל אין לכם ברירה, כי היא בבית-ספר כזה ירוד. וזה רחובי, ומושך עין, וזה אסור. ואתה עצוב שהיא בבית הספר הזה. אבל לא היתה לך ברירה. אבל אתה רוצה להציל אותם. זה לא הסגנון. צריכים להגיד להם את האמת, אבל את כל האמת. וזו שלא בסדר צריכה לשמוע שזה לא בסדר. אתה בתור האבא בבית קובע שזה רחובי. אמנם יש ארוכים שגם רחובי, כי זה צמוד על הגוף, אבל אם זה רחב וארוך - זה לא רחובי.

ש. חיזוק אישי...

רק להחזיק מעמד. אבל שיהיה ברור בתוך המשפחה שלך - מה נכון ומה השקר, ואם יש ילדים שהם עדיין בשקר, אז להגיד שהם בשקר, אבל אתה מתפלל עליהם שהם יצאו מזה. כך שאלו שהם נמצאים באמת שלא יתבלבלו.

ש. צדיק אחד אמר שהמלחמה קרובה...

ת. לא צריך מקובל בשביל זה. אפילו הגויים אומרים את זה. והם לא מדברים על זה, הם מדברים על 'מלחמת עולם שלישית'. כולם מדברים על זה.

אין מה לעשות. אי אפשר לברוח מהפצצות האלו. זה שטויות. הקב"ה לא יוריד על ארץ ישראל פצצה אטומית. [גליון 69]. אבל אנחנו צריכים רק להתקרב לקב"ה. זהו.

ש. עוד פחות מחודש פורים. אולי נזכה ל'ונהפוך הוא', משהו יתהפך עלינו לטובה...

זה כבר 'הפוך הוא'... החרדים - חילונים. והחילונים - גלמים...

יש גם הרבה ישועות. יצאה חוברת החיזוק הנפלאה 'המפתח לנצח'. אז אולי זה יעשה את המהפכה החיובית?

בודאי שהיהודים האמיתיים ילכו לאמת. אבל זה מעט מאד של היהודים, ושל בני האדם בעולם. ממש מיעוט קטן ביותר.

וגם בין הרוב הגדול הזה - יש יהודים אמיתיים, שה' יסחוב אותם, כביכול, עד שיגיעו לאמת. בעזרת ה'.

כי נשמה יהודית זה לנצח. וזה תמיד יהיה. וזה דבר שלא הולך לאיבוד. וכשהוא רואה את האמת הוא נהפך שוב ליהודי אמיתי.

ש. נפטר הרב שכנא זאהן זצ"ל, התלמיד של החפץ חיים זצ"ל שדיבר בשמו על ההכנה לגאולה הקרובה. הוא הסתלק ועדיין משיח לא בא.

ת. אמרתי לכם שה' מחזיר את השגרירים שלו. שלא יסבלו.

ש. האם גוג ומגוג בפתח לפני המלחמה המקומית?

ת. לפני המלחמה האחרונה - תהיה מלחמה עולמית.

אל תשכחו, שוב, ששני שליש של העולם יהרס.

המלחמה האחרונה - זה מלחמת גוג ומגוג על ארץ ישראל. שכולם באים נגדנו. והמלחמה העולמית זה אדום נגד ישמעאל וגם נגד היהודים, אבל לא העיקר.

'גוג ומגוג' זה הסוף. זו המלחמה, שמשיח נלחם בה.

ש. בשעתו גליה הסבירה ש'גוג ומגוג' כולל במשמעותו גם את כל הסבל שאנחנו, היהודים, עברנו במשך הגלות...

ת. זה כולל הכל. כל מה שאנחנו סובלים עכשיו, וכל מה שסבלנו בכל הגלות. ואתם יודעים שכל רשע ידוע שהיה אי פעם - חי היום. חי ופעיל.

אז איך להתכונן? קצת מים, קצת אוכל? כרגיל...

אני מחכה למן, ולבאר מרים..

אגיד לכם. כל אחד שהתרגל לקוקה קולה ולפיצה, אז זה מה שהוא ירצה. אני אישית מחכה רק למן, ולמים של באר מרים.

ש. כל דור יש לו את המשיח שלו?

ת. אין לנו זמן לחדש. הוא כבר מוכן.

 

המשך משיחה נוספת

אני מבין שאתן מאד לא שמחות, קצת עצובות וסובלות. אך זה לא מה שצריך להיות. אני מוכרח לומר שכמעט מגיעים לגאולה. נכון שלכולם יש בעיות, אך שום דבר אינו עצוב. צריכים לבטוח בה', כי אין כזה דבר למות. היהוד עובר מחיים לחיים, עובר את המחיצה מהעולם הזה לעולם הבא, ובאותה דרך יחזור לעולם הזה, שיהיה על אחת כמה וכמה הרבה יותר גבוה מהעולם הזה עכשיו.

נכון שמפחדים, אך צריך לזכור שהפחד בא ממקור רע. והשמחה באה מהקב"ה. וברגע שנגיע לאמת אי אפשר שנהיה עצובים. כשהיהודים מתנהגים לא כמו שצריך יכולים להיות לא מרוצים, אך להיות בדיכאון - זה לא בא בחשבון.

כל הפחד מלהשאר לבד, או לנדוד ממקום למקום ולשנות את החיים, או ח"ו להיות חולים ולסבול, כל זה מפחיד, אך צריך כמה שיותר מצוות, כמה שאפשר לדחוס לכל דקה ודקה עוד חסד וכו', וכל יהודי אמיתי ינצל.

אתם בודאי יהודים אמיתיים, וגם המשפחות שלכם, והרחוקים יצטרכו לסבול, כי לא יוכלו לקבל את האמת בקלות, אך בסוף גם הם יקבלו את משיח צדקינו, ואם עכשיו לא נפחד - נעבור את הכל בקלות.

הפחד הוא האויב הראשי שלנו, ולא לשפוט ולדון יהודים אמיתיים שהם סוטים מן הדרך, כי יש להם מלחמות קשות בתוכם. יש ביניהם יהודים תמימים. אני לא מדבר על מי שגורמים קונפליקטים בין יהודים.

צריך לשמוח שב"ה יש לנו משפחה, אוכל, בגד, וגג לראשינו. וגם קירבה אל הקב"ה. אנחנו לא צדיקים - אך צריך לשאוף לזה. ואת כל הכח להכניס בזה. ואז הכל יעבור בקלות. גם יולדת - עם כל הקושי שלה, בסוף היא נהנית גם הנאה רוחנית. וכל תכלית החיים זה הקירבה אל ה', אפילו אם זה כואב, הכל כדאי בכדי להגיע אל המקום הטוב. וכל העבר ייראה כחלום יעוף, וההנאה תהיה מעל ומעבר.

 

מתקשור עם בנימין

ז' אדר תשע"ג

 

ש. בשנת תשע"ב ראיתי באחד העלונים על דבריו של משה רבינו לקב"ה על הגאולה האחרונה: "דיה לצרה בשעתה". [ברכות ט:] שזה רמז לשנת ה'תשע"ב. השנה חלפה וקראתי שהרמז במילה 'בשעתה' הוא לשנת בתשע"ה, עוד שנתיים. לחכות עוד שנתיים זה די מייאש, מה דעתך?

ת. אני רוצה לומר לכם, שאם אנחנו מבינים נכון, שזה יכול להיות תשע"ה, שזו גם שנת מוצאי שביעית. אבל תבין, אם נגיד שזה נכון, אבל זה יהיה כבר אחרי הכל. אנחנו כבר נמצאים ביותר מההתחלה של הגאולה. הגאולה ממש עלינו.

ויש שלבים. אבל ברגע שמשיח מתגלה - החיים שלנו יהיו הרבה יותר קלים. כי נראה בעיניים שלנו את האמת ברור. ויהיה מישהו להוביל אותנו ברור, שליח ה' ברור, שאנחנו נדע במאת האחוזים שהוא השליח של ה'. ואז יהיה לנו הרבה יותר קל. אפילו שגם אז לא יהיה לנו קל, אבל היכן שהקושי שלנו נמצא עכשיו, אז יהיה לנו הרבה יותר קל.

ש. הבנתי כי בזמן שהמשיח יגיע העולם ישתנה לגמרי, המציאות תהיה אחרת...

ת. נכון. אבל עדיין האויבים יהיו. יש כמה מלחמות שהוא חייב לעשות נגד הרשעים, אבל זה לא יפריע לנו, כי נהיה עם האמת.

ש. השקר מתגלה לאחרונה יותר ויותר חזק... מזהים את זה ממש ברור...

ת. נכון מאד. עכשיו השקר והאמת הרבה יותר ברורים. השקר אמנם נהיה יותר רחב, ותופס יותר מקום, אבל זוהי רק אחיזת עינים. עוד מעט, השקר, שרק לפי השם שלו זה אומר שאין לו מהות, [ראה מס' שבת קד.] ייעלם לגמרי. והאמת, שיש לו מהות, יתפוס את כל המקום הפנוי.

אני רוצה לומר לכם: לא לדאוג! כשהגאולה השלימה תגיע בעיתה ובזמנה - אז זה יהיה לטובת הכל. ועם בית המקדש, ועם כל מה שהיהודי צריך בשביל לעלות מעלה מעלה, ולהתקדם עד אין סוף.

לא לדאוג. עד אז יבוא משיח. יש לו מלחמות, יש לו עוד דברים שהוא צריך לעשות. וברגע שיש את בית המקדש, אז גם כן נמשיך להתקדם - עד שנגיע לאלף השביעי. אז זה יהיה התקדמות בלי יצר הרע, [וּמָל ה' אֱלֹקֶיךָ אֶת-לְבָבְךָ כו'. דברים פרק ל', עי' רמב"ן שם].

התקדמות בלי קושי והפרעה, התקדמות לָנֶצַח.

אנחנו באמצע תהליך הגאולה הכללית. לא לדאוג. והפסח הזה - זה יהיה זמן מאד מיוחד בשבילנו. ה' יעזור לנו. אבל השנה הזאת יהיו המון המון דברים. דבר-אחרי-דבר ברציפות. עד שנגיע לאמת ממש. וגם משיח. אבל עדיין זו לא הגאולה השלימה. אבל ברגע שיש לנו משיח, אז יש לנו כיוון, וזה כבר חצי גאולה.

ברגע שרואים אותו ויודעים שהוא פה - זה כבר עולם אחר.

אני לא יודע תאריך, אבל זה קרוב מאד.

ש. מה עם כל הנסיונות שיש לנו, כשלונות וכו'?

ת. כתוב שהדור הזה יִשָפֵט בעיקר על הדרגה עד כמה מחזיקים את הקירבה לה'.

[והיה כל אשר יקרא בשם ה' ימלט, כל הכתוב לחיים בירושלים. יואל ג', עי' רס"ג. ועי' סוף מלאכי: אז נדברו כו' ויכתב ספר זכרון. אם יתמהמה חכה לו כו' וצדיק באמונתו יחי'. חבקוק ג'] האם מאמינים ובוטחים בה'. פחות יתמקדו על פרטי העבירות. בודאי שצריכים לשמור ולעשות, אבל בעיקר הזכייה תהיה לאלה שלא עוזבים את היהדות שלהם, ואת האמת שלהם, וממשיכים עם הקב"ה. כי זה הכי קשה עכשיו. וזה הכי בסיסי. זה הקשר, זה החבל שאנחנו מחזיקים בו, ושה' מנענע חזק מאד. ואלו שיחזיקו - הם יזכו להגיע לקבל משיח צדקנו. [אשרי המחכה ויגיע. סוף דניאל.]

מקורות בנושא האמונה והגאולה: ספר דניאל י"ב, י"ב: "אַשְׁרֵי הַמְחַכֶּה וְיַגִּיעַ כו'". חבקוק ב', ג': "אִם יִתְמַהְמָהּ חַכֵּה לוֹ כִּי בֹא יָבֹא לֹא יְאַחֵר כו' וְצַדִּיק בֶּאֱמוּנָתוֹ יִחְיֶה". תהילים ל"א, כ"ד: "אֶהֱבוּ אֶת ה' כָּל חֲסִידָיו, אֱמוּנִים נֹצֵר ה', חִזְקוּ וְיַאֲמֵץ לְבַבְכֶם כָּל הַמְיַחֲלִים לַה'". פרשת ואתחנן פרק ד': "בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, וְשַׁבְתָּ כו' כל הענין פסוקים כ"ט עד ל"ט. יואל ג', ה': "וְהָיָה כֹּל אֲשֶׁר יִקְרָא בְּשֵׁם ה' יִמָּלֵט, כִּי בְּהַר-צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלִַם תִּהְיֶה פְלֵיטָה, כַּאֲשֶׁר אָמַר ה', וּבַשְּׂרִידִים אֲשֶׁר ה' קֹרֵא". עיי"ש במפרשים. ור' ספר מלאכי פרק ג' ע"ש כל הענין.

מאמר 'ציפית לישועה' למרן הח"ח פ"ג, 'כד הקמח' לרבנו בחיי ערך א': 'אמונה', ס' שיחות הר"ן ר"כ וקכ"ו ועוד. ס' שומר אמונים לר"א ראטה זצוק"ל מאמר האמונה ועוד. 'דור האחרון' פרק ד'. ור' בארוכה ס' 'אור יחזקאל' ח"ג מאמר 'אמונת הגאולה'. ועי' מכות דף כד. 'בא חבקוק והעמידן על אחת 'וצדיק באמונתו יחיה'. סוטה מט: 'בעקבתא דמשיחא כו' ואין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים'.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 5499433 פעמים
היום - 28/05/18