הגאולה - סידרה א' (1), פרקים 1 - 4

 

הגאולה

סידרת מסרים מאת מוישל'ה

מוישל'ה כותב בתיקשור עם משפחתו על האירועים בעולם

סידרה א', שלשה עשר פרקים

ירושלים, חשון עד טבת תשע"ג

המסרים תורגמו מאנגלית


*                     פרק 1: Frankenstorm  (הסופה המפלצתית 'סאנדי') מבשרת לנו עידן חדש

*                     פרק 2: האם אתם לא רואים שהעולם מתפרק?!

*                     פרק 3: יהודים בכל רחבי העולם נמצאים בסכנה גדולה

*                     פרק 4: עם ישראל! שימו לב לסימנים! 


בס"ד

פרק 1: - Frankenstorm (הסופה המפלצתית 'סאנדי') מבשרת לנו עידן חדש

ירושלים, י"ד חשון תשע"ג, 30-10-2012


אמא: מוישל'ה, הרבה זמן לא כתבת לנו, אולי יש לך משהו לספר לנו על ה-superstorm שהיכה את החוף הצפון-המזרחי של ארה"ב ?

מוישל'ה: אמא, בטח. יש לי הרבה מה לומר.

כמובן ש-Frankenstorm זה מסר גדול ואזהרה מן השמים. לגויים ויהודים כאחד. עם זאת, הסערה הגדולה הזאת נשלחה בעיקר כמסר ליהודי התפוצות. מתוצאות ההרס המסיבי של הסערה הזאת, שנקראה בשם ההולם: "Frankenstorm", לא ניתן להתעלם.

זה מבשר לנו על עידן חדש בדיוק כמו שבנפילת מגדלי התאומים - נפילתם החלה עידן חדש, עם הסערה הזו התחיל עידן חדש של האנושות. ומנקודה זו ואילך, העולם יהפוך לבלתי ניתן להכרה בשום צורה שהיא.

מנקודה זו ואילך, כוחות העולם ישתנו. מה שנקרא "הטבע" ימשיך להפציץ מדינות בכל רחבי העולם, ומלחמה גדולה באופק. יהיו נפילות כלכליות קשות מאוד, המצב הכלכלי יהיה הקשה ביותר משהיה אי פעם בכל ההיסטוריה של העולם הזה.

אזהרה זו לא הייתה קשה מאד (כמעט ללא הרוגים), למרות שיהודים עברו סבל רב מאוד. אך עדיין בהשוואה לאזהרות אחרות משמים זה יחסית קל. נזק רב אמנם נעשה, אך לא כל יהודי בנתיב של הסערה הגדולה הזאת הרגיש את הנזק. לא כל יהודי היה ללא חשמל, ואכן רבים עברו את זה בלי להניד עפעף.

ה' נתן ליהודים אפשרות בחירה לפקוח את עיניהם, או לסגור אותם בחוזקה. אני מקווה ומתפלל שיהודים באמריקה יפתחו את עיניהם ויראו שהם קבלו מסר אלוקי, מסר שעדיין עלול להתפרש שלא כהלכה. זה יכול להתפרש שאנחנו כל כך טובים שהקב"ה הציל אותנו מהרבה יותר גרוע, או שזה יכול להתפרש שהסוף מתקרב, וה' מזהיר אותנו על ידי השמדת חלק גדול מעגל הזהב שיש לנו, בלי לפגוע קשות בחיי יהודים. ה' מזהיר אותנו שבפעם הבאה זה יהיה הרבה יותר גרוע אם לא נחזור אליו ונבנה מחדש את היהדות המעוותת הזו של האידישקייט של אמריקה.

הייתי מבקש מכל יהודי בארה"ב להתייחס לאזהרה זו ברצינות, ברצינות רבה. ארצות-הברית של אמריקה כבר איננה מדינה ידידותית עבורכם. ולא שמדינת ישראל אוהבת יהודים חרדים, בכלל לא! מדינת ישראל נשלטת על ידי אותו הסוג של אנשים ששולט בארה"ב, גם אם הם נקראים יהודים.

ארץ ישראל היא הארץ של עם ישראל, הרשעים ייעלמו ואנחנו נישאר עם הקדושה, עם משיח ועם העולם הבא, וזה מה שאנחנו רוצים. כל יהודי בארץ ישראל שזועק לקב"ה יהיה מוגן. אין הבטחה כזו על כל מקום אחר בעולם.

לאלה שבירושלים תהיה הגנה מיוחדת אם הם יזעקו לבורא העולם וישתדלו לעשות את רצונו. כל יהודי שמאמין בקב"ה ובוטח בו ומנסה לעשות את רצונו, ישרוד בעזרת ה'. כל יהודי שיש לו לב רגיש לסבלם של בניו של הקב"ה, יהיה מוגן בכל מקום בעולם.

רובו של עם ישראל כיום הם ע"ר (ערב רב). איך נוכל לדעת מי הוא ע"ר? ע"ר הוא אדם שלא יכול לבכות על הצרות של יהודי אחר. יהודי אמיתי, גם אם הוא לא מגיע לדמעות, אם הוא יכול לפחות להרגיש כאב בלבו על הצרות של יהודים אחרים, בין אם הוא אוהב את היהודי או לא, הוא צריך להיות מסוגל להרגיש כאב מהצרות של יהודים אחרים.

הערב רב שונא את הקדושה, וכן גם עמלק שונא את הקדושה. היום יהודים רבים הם מזרע עמלק. עמלק שונא קדושה הכי הרבה. לעמלק אין הרגשה פרט לשנאה כלפי אנשים שקרובים אל הקב"ה. גם לע"ר יש את זה, אבל לא כל-כך חזק. עם זאת, כל החיים שלהם הוא סביב עגל הזהב.

היהודים שהם מהשורש של הע"ר, הפכו את היהדות באמריקה ליהדות שטחית (חיצונית/פלסטית/ללא נשמה) וזיהמו בכך את העולם. (גרמו לכך שיהודים בכל העולם נמשכו לדרכי הגויים בלבוש, בסגנון המאכל, הבילויים, הפריצות וכו').

ה' עכשיו הורס את עגל הזהב. האנשים שמאד יתאבלו על עגל הזהב, היהודים שיסרבו עד לרגע האחרון של חייהם להודות שעגל-הזהב מסתיים לנצח, הם הם יתגלו כע"ר. ה' הוריד לעולם את כל הרשעים שהיו קיימים אי פעם, ובראש הפסגה את הנחש עצמו. אנחנו נמצאים עכשיו תחת כוחותיהם (שלטונם) והם יביאו אותנו למצבים נוראים ביותר. כל השקר עולה מכל פינה, ואנו מרגישים אבודים בים-של-שקר.

אבל היהודים שמחזיקים עכשיו את האמת (הביטחון בקב"ה), והם מוכנים לסבול כדי להיאחז באמת, לא יאבדו את שיווי המשקל שלהם, לא יאבדו את הכיוון שלהם, וככל שהם סובלים עכשיו יותר, הם יסבלו בעתיד פחות.

מי שמחזיק בעקשנות את הזנב של עגל הזהב ימחק על ידי אותו עגל הזהב. ה' ירסק את עגל הזהב וימחץ אותו עד הסוף. לא יישאר כלום מכל הגשמיות שמילאה את העולם וכמעט הרסה את העולם. האדם לא יכול להרוס את העולם. הקב"ה ברא את העולם, ורק הוא יכול להרוס אותו, ולא האדם! הרשעים יושמדו!

כן, העבירה הגרועה ביותר של הדור הזה היא חוסר-הקדושה. חוסר קדושה מגיע כאשר אנו שקועים בחומריות, כאשר אנו חיים כדי לספק את החושים והתאוות שלנו. אנחנו חיים כאילו שאנחנו מה שנקרא "חרדים" עם טליתות, כובעים וזקנים וכדו', אבל בתוכנו אנחנו, ברוב המקרים, בכלל לא "עם-קדוש". אנחנו אפילו לא מתיימרים להיות עם קדוש כי הרבה מהנשים שלנו נראות כמו פרחחות-רחוב, ומצב הצניעות יצא מכלל שליטה עד כדי כך שהחרדים ביותר מסכימים עם הפריצות של הנשים שלהם.

יהודי מצווה למות ולא להפוך לגוי חס ושלום (ייהרג ואל יעבור). אך אנו מאפשרים למשפחות שלנו לאבד את כל הקדושה שלהם, ואני לא צריך להיכנס לפרטים מה זה גורם לקהילה החרדית שלנו. אנו מוצאים הרבה בעיות מאוד גדולות בקדושה עד לנקודה שיש הרבה שאלות רציניות עם ממזרים וכדו'. לכן, כאשר הקדושה שלנו נפגמת, אם הקדושה שלנו הופכת לטומאה חס ושלום, אז עם ישראל יחדל להתקיים, חס ושלום.

זה גם מביא לניגודים (בין השאיפה לחיי קדושה כנגד השאיפה לתאוות העולם הזה) וזה פוגם גם בקדושה של הגוף, וגם בקדושה של הנפש. ובנוסף השאיפה לכבוד וכוח גורמת ללשון הרע. ניתן לומר שכל הקונפליקטים האלה המשתוללים בין קהילות יהודיות מביאים אותנו עד לשפל המדרגה. חוסר הקדושה שלנו, עם הפגיעה הגדולה שלנו בשמירת הלשון, יכולים להביא אותנו לאבדון, ח"ו.

המחסור בחשמל, הוא בעצם סוף עגל הזהב כפי שאנו מכירים אותו. כי הרי בלי חשמל אנחנו מנותקים מכל הדברים הגרועים ביותר של עגל-הזהב. (אינטרנט, איפון, תקשורת וכו').

הבעיה היא, כי אפילו לקיום הצרכים הבסיסיים היום-יומיים שלנו אנו תלויים בחשמל (מקרר, תנור, מכונת כביסה, מאור וכו') וזה מצב עצוב מאוד, שהקיום היומיומי שלנו מחובר עם עגל הזהב.

אז עכשיו, כמו במצרים, אנחנו צריכים לסמוך רק על הקדוש ברוך הוא, וזו הדרך האמיתית שיהודי צריך לחיות.

דבר נוסף הוא שאנשים אמנם יכולים להתכונן ולהתמודד בכל מיני דרכים למצב בו לא יהיה חשמל: גנרטורים, סוללות וכו', אבל המסר הוא לא על זה. המסר הוא שצריכים לבטוח בקב"ה והוא יציל אותנו. יהיו כאלה שיצעקו: "אבל אנחנו חייבים לעשות השתדלות, יהודי הרי צריך לעשות השתדלות!". עם זאת, לא תהיה כל השתדלות שתוכל לעשות. כך שאין מה לעשות, ואנחנו צריכים לבטוח בה' עד הסוף.

 

פרק 2: - האם אינכם רואים שהעולם מתפרק?

י"ז חשון תשע"ג,  1-11-2012


אני רק רוצה להגיד לכם - שאם היהודים באמריקה יתעלמו מהאזהרה שהסופה Frankenstorm הביאה עמה, הם יצטערו מאד. [ר' מאמר בית ישראל להח"ח פרק י']. בקרוב מאוד, האנטישמיות שהייתה חבויה יותר או פחות מאז מלחמת העולם השנייה, תתגבר שוב בצורה אלימה באמריקה ובכל רחבי אירופה ורוב העולם.

אני לא אומר זאת כדבר חדש, בגלל שכבר ראינו את זה קורה (רציחת יהודים בצרפת, מאסר רבנים בארה"ב, ניסיונות למניעת שחיטה כשרה, איסור ברית מילה וכו'), אנו אמנם מנסים להתעלם מזה, אבל מהר מאוד זה יתפוצץ לנו בפנים, וזו תהיה הודעה נוספת. (ה' שולח לנו סימנים שכדאי מאד לעזוב את הגולה ולעלות ארצה).

היהודים באירופה סבלו גהינום על פני האדמה הזאת, ולמה? כי הם לא שמרו אפילו את המצוות הבסיסיות ביותר. גם האחוז הקטן של הקהילה החרדית מכלל היהודים - היו נגועים ע"י תנועת ההשכלה. נכון שהיו צדיקים וחסידים גדולים, אבל הם היו חלק קטן מאוד בהשוואה לאלה שהיו נגועים ע"י תנועת ההשכלה.

במשך התקופה מאז תום מלחמת-העולם-השנייה בקושי הרגשנו את האנטישמיות, אבל עכשיו דברים משתנים, רוב הממשלות הן ממשלות פליליות שרוצות לרדוף את עם הקודש, ובגלל שאיבדנו את רוב קדושתנו, אנו נשארים ללא הגנה מפני הרשע שהשתלט על העולם. בכל אופן, רק היהודים שבוטחים בה' וילכו בגיא צלמוות ללא כל פחד כי ה' איתם, הם ינצלו.

אמא: מדוע הירח נראה הערב כל כך מעניין?

מוישל'ה: ביום זה י"ז של מר-חשון, הירח כאן בירושלים עיר-הקודש מאוד יפה, אבל גם מפחיד.

כוכב קטן ומבריק עם הילה ענקית זוהרת סביבו, הירח נראה מבעד לעננים, ומאיר במראה מרשים מאוד. הירח מראה (רומז) לנו על מלחמה גדולה ומפחידה אשר תהיה כאן בקרוב. כל מי שבוטח בה' ולא מפחד מפצצות או מחיילים, ולא מפחד ממחסור בכסף, או להיות רעב, הקב"ה ידאג לכל צרכיו. הקב"ה ידאג לכל צרכי בניו האמיתיים אשר בוטחים בו ונמצאים אתו, אשר אוהבים אותו ואוהבים את עם ישראל.

זה ההבדל בין מה שיקרה עכשיו ובין מה שקרה במלחמת העולם השנייה. העימות (המלחמה) הזה יהיה אלפי פעמים יותר מפחיד ממלחמת העולם השניה, והיהודים שאוחזים חזק בקב"ה ישרדו ויחיו, בעזרת השם, אלה שלא עובדים את ה' - לא ישרדו.

במלחמת העולם השניה, רשעים, צדיקים ובינוניים נהרגו, אך בעימות הזה ה' יחזיר בכוח את כל היהודים-האמיתיים לאמת וישמור אותם, הערב רב ועמלק ייעלמו מן המציאות.

עם ישראל, היהודים האמיתיים שביניכם, אנא, בואו יחד לצעוק אל ה', תתחננו לפניו שיסלח לנו, בכו עם הרבה דמעות עד שיצטברו שלוליות סביבכם, תתחננו לפני ה' שיביא סוף לעולם-השקר הזה, להביא אותנו אל האמת, אל העולם הבא, אנא!

מדוע אנחנו כל כך אדישים?! איך אנחנו יכולים להמשיך ללכת למסיבות והריקודים שלנו עם הגשמיות כאשר העולם כולו נמצא בסכנה?! איך אתה מעז לשחק משחקים מטופשים עם ציציתך המשתלשלת מהמכנסיים שלך על ברכיך והפאות שלך מתנופפות ברוח של משחקים מטופשים?! איך אתה מבזבז (מעביר) את הזמן על שטויות, בעוד אשר זה חטא גרוע ביותר ביהדות.

ואיך אתן, גבירות, שהנכן "יידישע-מאמא" יכולות להסתובב עם חצאיות קצרות וצמודות, צוואר פתוח ופאות שנראות כמו ובאמת שיער אמיתי? זה גורם לכן להיראות לא-נשואות. אתן מאפרות את הפנים שלכן, דבר שאסור באופן מוחלט, ואתן יושבות במסעדות וזוללות... ואתם עוד הולכים לאירופה כדי להתפלל בקברי–צדיקים כדי לבקש לתת לכם עושר.

במשך שנים, הרבה יהודים חלו במחלות קשות, ה' ישמור. בתי החולים התמלאו ביהודים חרדים, שלא נדע. הרבה אנשים צעירים נפטרים, למרות שלכאורה אנחנו צדיקים ונותנים כל כך הרבה כסף לחסד, אז למה כל-כך הרבה אנשים נפטרים שלא נדע, ומדוע הריפוי כרוך בכל-כך הרבה סבל וייסורים? למה?

בל נטפח לעצמנו על השכם ונאמר שהפטירה שלהם היא "כפרה לדור" - זה לא נכון. הם גוססים על מנת לגרום לנו לבכות ולגרום לנו שנבקש ונתחנן לה' כדי לרפא אותם! אבל אנחנו קוברים את המתים, שוכחים את התפילות, וממשיכים הלאה. עסקים כרגיל.

אנחנו לא רואים שהעולם מתפרק?! אתה לא רואה שאפילו הגויים מדברים ברצינות על סוף העולם?! אבל אנחנו עדיין עם הטריקים הישנים, עדיין שקועים עמוק בעשיית כסף, עדיין עם הלשון-הרע שלנו, עם ההרגלים שלנו, שהם כל-כך לא כשרים עם התאוותנות והרצונות שלנו.

כמובן שיש כאלה שעדיין מנסים לחיות חיים של אמת, אבל הם מעטים מאוד, ולכן חרדי יקר שלי, בבקשה תזעק לקב"ה עם דמעות, תעשה תשובה על כל רשימת העבירות, אחת אחת, לחזור לאמת, להיפטר מכל הגשמיות המוגזמת שלך, לטחון את עגל הזהב לאבק דק, ולזרוק אותו לכל הרוחות.

 

פרק 3: - יהודים בכל רחבי העולם נמצאים בסכנה גדולה

י"ט חשון תשע"ג,  4-11-2012


אני רק רוצה לומר שהעולם מתפרק, וארצות-הברית של אמריקה כבר לא קיימת כאומה דמוקרטית. אני לא נביא, ואני לא יכול לומר בוודאות, אבל אני מאמין בלב שלם, שברק אובמה יהיה שוב נשיא. ואני גם מאמין שיהדות אמריקה נמצאת בסכנה גדולה. אני גם מאמין כי יהדות אירופה נמצאת בסכנה גדולה, וכנראה יהודים בכל רחבי העולם נמצאים בסכנה גדולה.

אבל למרות שעברנו את הנאצים וסבלנו כל כך הרבה, כל כך הרבה יהודים נהרגו בדרכים מזוויעות מאוד, כל כך הרבה בתים נטושים, חיים כה רבים נהרסו, כל כך הרבה יהודים סבלו רק בגלל שהם היו יהודים. בקרוב שוב היהודים יהיו מטרה, והפעם זה יהיה אפילו יותר גרוע, כי זה יהיה ליהודים בכל רחבי העולם, ולא יהיה שום מקום לברוח אליו.

וכאשר כל יהודי שיכול לעלות, יגיע לארץ ישראל, בשלב זה או בסמוך לאותה נקודה, כל אומות העולם תבואנה נגד ארץ ישראל. ואז הקב"ה יראה את כוחו. הוא יראה שהוא ריבונו של העולם, בורא-העולם ושליט העולם לנצח.

עד אז אני מבקש מאחיי היהודים, אני מתחנן לפניכם, אנא, התקרבו לקב"ה. זו הדרך היחידה להציל את עצמכם. עשו זאת עם כל הלב והנשמה שלכם, ותעשו מאמץ מיוחד לעזוב את המדינות שהייתם אורחים בהם אלפיים שנה, ותחזרו לבית שלכם, תחזרו לארץ ישראל, הארץ אשר ה' נתנה לאברהם אבינו ולצאצאיו.

הזמן מתקרב בצעדי ענק. אם אתם לא עושים צעד בקרוב (לעלות ארצה) זה יהיה הרבה יותר קשה לאין-שיעור לאחר מכן. נכון, ה' ישמור את כל היהודים האמיתיים, אבל אז זה יהיה הרבה יותר קשה (לעלות לארץ ישראל).

היהודי שעכשיו מרים את עצמו ואפילו אם עדיין יש לו קצת רכוש, מוותר עליו, (לדוגמא יש לו בית גדול ומפואר עם בריכת שחיה) ומגיע לארץ ישראל, יש לו זכות עצומה, והקב"ה לעולם לא יעזוב אותו. אם הוא זועק לקב"ה ומעמיד את עצמו בסכנה בהגעתו לארץ ישראל, ה' לעולם לא יעזוב אותו.

הוריקן סאנדי זו הייתה אזהרה גדולה, אבל האזהרה רק התחילה. במהלך השבוע או השבועיים הבאים יקרו דברים מאוד מזעזעים. אני מקווה שיותר יהודים יתעוררו. אני מקווה שלא נצטרך לחכות יותר מדי זמן לגאולה. אני מתפלל יום ולילה שהאחים היהודים שלי יראו את האמת, ויכינו את עצמם באמת לביאת המשיח.

אני מאוד עצוב. בסערה האחרונה, יהודים איבדו את החיים שלהם, והרבה יהודים איבדו את הבתים שלהם. הרבה אנשים הפכו לחסרי-כל. אנשים קבלו הלם גדול מאוד, ואני מרגיש עצוב בגלל שיהודים סובלים, אבל הם פשוט לא מקשיבים! הם לא מקשיבים לקב"ה. הם אינם חיים כמו שיהודי אמיתי צריך לחיות. הרבה הלכו רחוק כל כך, עד שהיהדות שלהם היא כמעט בלתי ניתנת לזיהוי, פרט לעובדה שהם עדיין מניחים תפילין וציצית וכו' ...

אמא: שמעתי על תורות ארוכים לדלק. למה הם לא מספקים את הדלק לאזורים שנפגעו מהסופה?

מוישל'ה: הם רוצים שהסבל יהיה גדול, שכולם יהיו מתוסכלים, הם רוצים שיתחילו מהומות. ואז הם יכולים להשתלט.

אבא: איך זה שהרבנים לא אומרים לאנשים לבוא לארץ ישראל?

מוישל'ה: אני לא יודע, הרבנים מעוניינים באמריקה. רובם ככולם שקועים בגשמיות כמו האחרים. אל תשכח את ה"דברי-חיים" זצ"ל אשר אמר באופן ברור, כי בסוף הזמן (בסוף הגלות) רוב היהודים וגם הרבנים יהיו ערב רב.

אני רוצה להגיד לכם שהטרגדיות לא הסתיימו. אני רוצה שתבינו שאמריקה הפכה למקום מכוער. ארצות הברית איבדה את היופי שלה. האנשים איבדו את חירותם והיא הפכה למקום מסוכן, ובמיוחד עבור אנשים שמאמינים בה'. אבל לא רק היהודים בסכנה, גם המאמינים מכל הסוגים – הנוצרים, המוסלמים וכדו', כל אלו שמאמינים באלוקים נמצאים בסכנה. אבל כמו בכל חברה שבה עמלק ואדום שולט, יש הנאה מיוחדת ותחושה של סיפוק והתרוממות רוח מרדיפת יהודים, וזה בקרוב יהיה גם בארצות הברית.

מחנות (ההסגר) מוכנים. כל מה שצריך לקרות הוא התחלת החוק הצבאי (חוק מרשל), ומאותו הרגע יתחיל הסבל האמיתי. ואל תחשוב שאם אתה בישראל, הזרוע הארוכה של ה"סדר העולמי החדש" לא תנסה לרדוף את היהודים בישראל. הם כנראה יתחילו עם יהודים אמריקאים מכל מיני סיבות.

אני רוצה להסביר שבכל מקום שאנחנו נמצאים בעולם, אנחנו בסכנה. אולם ברצוני לחזור ולהדגיש שהמקום הבטוח היחיד כעת ליהודי, הוא בארץ ישראל. כי כאן ה' יגן על כל מי שזועק אליו לעזרה, כל מי שמוכן להקריב כדי להיות יהודי.

היהודים שמאמינים מאוד ובוטחים בקב"ה, אשר יבואו לארץ ישראל, יקבלו הרבה זכויות, כי זה לא קל. אלה שגרים כאן כבר, אבל לא בוטחים בקב"ה. אם הם יתחילו לבטוח בה', הם יסבלו פחות לפני הגאולה. לכל אלה שמאמינים ובוטחים בה', אלה שזועקים לה' לעזרה וחיים בארץ ישראל, יהיה להם הרבה יותר קל לפני הגאולה.

אני גם רוצה לומר שהע"ר אשר השתלט כביכול על הקהילות שלנו, על הערים שלנו, הע"ר בממשלה של הציונים, בכנסת, גם אם הם יצעקו לה', ה' לא יעזור להם. הם לא באמת זועקים לבורא העולם, כי הם לא באמת מאמינים בקב"ה. כאשר הדברים יסתדרו, הע"ר יחזרו לבגידתם, ולכן הם יאבדו !

אבל היהודים האמיתיים אשר הנשמה שלהם הייתה בהר סיני, תמיד יהיו הבנים המיוחדים של הקב"ה, ותמיד יהיו קרובים לקב"ה יותר מכל עם אחר בעולם.

פרק 4: - עם ישראל, שימו לב לסימנים!

כ"א חשון תשע"ג, 6-11-2012

אמשיך את המסר של אתמול.

אנו נמצאים כעת בפתחו של סוג חדש של עולם. פעם, כשהיינו מתעוררים בבוקר, קופצים מהמיטה, רצים להתפלל או לעבודה עם התלהבות, עם איזה סוג של תקווה שהיום הלימוד יהיה טוב, או שנקבל קידום בעבודה, או שבקרוב יעשו שידוך או בר-מצווה או ברית-מילה. משהו שיכול לגרום לאדם להתרגש, להתלהב. להתרגש לחיות, להתרגש להתמודד עם העולם.

פעם העולם נראה פשוט, עם חוקים וכללים, והדבר העיקרי הוא שרוב העולם היה דמוקרטי, או לפחות רוב העולם המערבי. פירושו של הדבר, שאנו כיהודים יכולים לחיות בשקט. גם אם הייתה מידה מסוימת של אנטישמיות, עדיין זה לא היה משהו מפחיד, וזה לא היה דבר מקובל גם בקרב הגויים.

באירופה, אמריקה, אנגליה, אוסטרליה, דרום-אפריקה, סינגפור, ובמקומות רבים אחרים, היהודים הצליחו לעלות לפסגת העולם הפיננסי. יש יותר ויותר בעלי תשובה, כך שנראה שכל מה שאנחנו עושים פועל לטובתנו, עושר חומרי ועושר רוחני. כמעט שהשגנו את גן-העדן בעולם הזה. אפילו יותר מזה, אנחנו יכולים לעשות טיול לאירופה, להתפלל בקברי הצדיקים הגדולים שלנו, וכמובן על הציון של רבי נחמן באומן, אשר אלפי יהודים נוסעים להתפלל אצלו כל שנה, והרגשנו שאנחנו עולים גם מבחינה רוחנית.

אין בעיה לקפוץ על מטוס, להגיע לאומן ליום-יומיים, ולחזור, וכמה אפילו יצליחו להגיע לארץ ישראל, למירון, לכותל-המערבי ולקבר-רחל, וכל זה בפחות משבוע. כך נהיו כבר החיים שלנו, מסיבות חסד וחגיגות אחרות, ואנחנו מרגישים שאנחנו יהודים טובים. עם כל זאת שכחנו דבר אחד: שכחנו את הקב"ה. איכשהו הוא לא היה ממש כלול בחיים החדשים שלנו. איכשהו הוא יצא החוצה. סגנון החיים של הגויים, הרדיפה שלהם אחרי עגל הזהב – השפיעה בצורה חזקה עלינו, וזה הביא אותנו לירידה נוראית בקדושה.

היכן שיש רק קצת קדושה, ה' לא יכול להיות. ואם אומר לכם זאת, אתם תגיבו בחריפות ותאמרו: "איך אתה מעז לומר דבר כזה? אנחנו עם קדוש!". אבל אני חייב לומר לכם שאנחנו לרוב כבר לא "עם-קדוש" יותר. אנו ירדנו, נפלנו לרמה רוחנית נמוכה מאד, והקהילות שלנו מלאות בריקבון רוחני. נפלנו נמוך מאוד. העסקים שלנו לא מנוהלים תמיד בצורה ישרה. בנושא הקדושה, ה' ישמור, הקהילה החרדית סובלת בצורה דומה למה שהגויים סובלים. כן, הקהילה החרדית איבדה את קדושתה.

ה' ציווה – "קדושים תהיו", ואיך אנחנו יכולים להיות קדושים, כאשר אנחנו יושבים וזוללים בחנות הפיצה במוצאי-שבת?! איך אנחנו יכולים להיות קדושים כאשר בחול-המועד אנחנו הולכים לשחק באולם באולינג גברים עם נשים הלבושות באופן מינימלי?!

איך אנחנו יכולים להיות קדושים כאשר הנשים שלנו בהחלט לא לבושות כמו שיידישע-מאמא צריכה ללבוש. אולי הם לבושים בסגנון שהם גרמו לכולם להאמין שהוא קודש. אבל זה לא. זה לא קודש! הנשים והבנות שלנו לבושות באופן שאבותינו היו מתעלפים אם הם היו רואים את זה. אם הלבוש הזה נקרא "צניעות", אז אוי לנו! והאנשים מבקשים את זה מנשותיהם. הם מעודדים את האיפור, הם מעודדים את התכשיטים, הם מעודדים את הפאות, השמלות הקצרות וכן הלאה. הם אשמים לא-פחות מהן, אפילו יותר אשמים.

אם הבעלים היו רוצים שנשותיהם תתלבשנה בצניעות, אז רוב הבעיות היו נפתרות. אך למרבה הצער, הבעלים האלה רוצים את תשומת הלב של גברים אחרים בנשותיהם, כי מסיבה כלשהי זה מרים את ה"אגו" של הבעל. זה אסור בהחלט!

כאשר גברת כזו לוקחת תהילים בידיה ומתפללת עם כל הלב והנשמה שלה, אבל ממשיכה ללכת בנתיב של חוסר-צניעות, התפילות שלה לעולם לא יגיעו למקום שהיא מתכוונת אליו. ולמרבה הצער, היא אפילו לא יודעת למה היא מכוונת ומה המשמעות של זה באמת. אם יש לה בעיות בחיים, היא בוכה ומבקשת מה' לפתור את הבעיות שלה, אבל לרוב, גם התפילות שלה קשורות לעגל-הזהב, למשהו לא כשר.

אם מישהו במשפחה חולה או מישהו ירד מהדרך, אז הדמעות שלה אמיתיות, אבל הם לא יכולים להגיע לשמים בגלל שהיא לא-קדושה, והיא אפילו לא מנסה להיות קדושה, משום שכל יום כשהיא יוצאת מהבית גברים מסתכלים עליה וחושקים בה, וזה אסור בתכלית. והיא מתעלמת במודע מעובדה זו. כל אדם שמביט בה יהיה קללה עליה בשמים ועל בעלה שיושב ולומד תורה כביכול, והוא עדיין רוצה שאשתו תמשוך תשומת-לב של גברים. אז הקללה תהיה עליו כמו גם על כל אדם שמביט בה, כל אדם שמביט בה - גם אם הוא לא חושק בה.

לכן (מהסיבות הנ"ל), עם ישראל, הוריקן זה בא והיכה את כל המרכזים של היהדות בצפו-מזרח אמריקה, כלומר שההוריקן פגע ברוב הקהילות החרדיות באמריקה. הרוב המכריע של החרדים הושפע בדרך זו או אחרת. בבתים בהם הופסק החשמל, נותק הקשר העיקרי עם עגל-הזהב. רק תחשבו על כל הדברים שאתם לא יכולים לעשות בלי חשמל - אין מחשבים, אין די.וי.די, אין סרטים, אין מזגן או חימום, אי אפשר לבשל, אין אור, אין מקרר. אין דבר שיכול להביא אתכם לעומק הרב שנפלתם מבחינה רוחנית. תסתכלו ותראו ותבינו מה ה' אומר לנו - אין חשמל, אין דלק, אין מכוניות, אין מטוסים, אין כלום. אפילו המזון קשה להשגה.

עם ישראל, קרא את הסימנים, את המסרים, כי אם לא - הפעם הבאה זה יהיה גרוע פי-עשר. ואני לא מדבר רק על "אסונות טבע". ודרך אגב, הטמפרטורות ירדו לקיפאון בימים הקרובים ועדיין יהודים רבים חיים ללא חימום, ללא חשמל כדי לחמם את בתיהם.

אתה לא מבין זאת, עם ישראל, אתה לא מבין?!

ה' אומר לנו, לא להיות תלויים בממשלת ארצות הברית, או בממשלת-ישראל, ולא בשום-דבר, לא בצבא ולא בחיילים, לא בשום דבר, לא בביטוח הלאומי, לא ברופאים, לא באחיות, לא להיות תלוי בכלום. אנחנו יכולים לסמוך רק על הקב"ה! זה כל מה שיש לנו. אז קחו את עצמכם בידיים, ותהיו יהודים יראי שמים אמיתיים ולא "כאילו", כי לא תוכלו להמשיך הלאה עם השקר, כי השקר הולך להיעלם. כל הגשמיות המיותרת שלכם תיעלם, וכאשר זה יקרה, אתם תזכרו את המילים שלי.

אני רוצה לומר לכולכם, מה שאני אומר כרגע - הוא ישר מהקב"ה. וזה שאני יכול לכתוב זאת לכם, אמא ואבא, משחרר אותי מאוד, כי מה שאני אומר - הוא מאוד חשוב.

אני רוצה שתדעו, שבקרוב מאוד נהיה בעולם שהוא שונה לגמרי מזה שאנו מכירים היום וזוכרים בעבר. הבסיס של הכל יהיה שונה לגמרי, ונצטרך להיות חזקים מאוד בביטחון בקב"ה.

מי שדואג לכסף או איך לשלם את החשבונות, או האם תהיה לו הצלחה כלכלית בעתיד וכו', פשוט תירגע! אין לך מה לדאוג, הדאגה לא תעזור לך! הקב"ה ידאג לנו, וכל מה שאתה צריך זה לעשות תשובה, להתפלל לה' ולבטוח בו.

העולם לא אמור להיות כמו שאנחנו חושבים שהוא צריך להיות. ה' עושה את זה בדרך שהיא הכי-טובה עבורנו. גם אם מה שהקב"ה עושה נראה לנו לא מתאים, אנחנו חייבים תמיד להיות בטוחים שזוהי הדרך הטובה ביותר עבורנו, וזה כל מה שאנחנו צריכים לדעת ולהאמין. בסופו של דבר אנחנו נהיה מאושרים מאד מאד.

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7812398 פעמים
היום - 05/03/24