הגאולה - סידרה ב' (10), פרקים 28 עד 32

בס"ד,  מוישל'ה: הגאולה סידרה ב',  פרקים 28 עד 32


פרק 28:

אחדות – זה להיות אחד עם ה'

כ"ד אדר ב' תשע"ד


 

וְיֵעָשׂוּ כּוּלָם אֲגוּדָה אֶחָת לַעֲשׂוֹת רְצוֹנְךָ בְּלֵבָב שָׁלֵם...

אני רוצה לומר לכם משהו מאד חשוב. אני רוצה להגיד לכם שהדרך היחידה שבה נשרוד את התקופה הנוראה לפני שמשיח מביא אותנו אל הגאולה השלימה – זה שתהיה לנו אחדות, ו"אחדות" זה להיות אחד עם ה'.

ואלו הנקראים 'יהודים' שאינם רוצים להיות אחד עם ה' - אינם יכולים להיות באחדות עם יהודים שבחרו להיות באחדות עם ה', ועם האמת שלו, ועם התורה שלו. העולם-הבא-של-משיח שה' הבטיח לנו - לא יוכל להכיל ולקבל את האפיקורס, את האתאיסט, את הערב-רב, את הגוי שונא-היהודים, את העמלקי, את ההלניסטי וכו'.

ולכן, אני מתחנן לכל היהודים-האמיתיים להתאחד יחדיו ולהפריד את עצמם מן האנשים הרעים [זוה"ק פנחס רלח. על הפסוק 'קחו מאתכם']. אנו חייבים להפסיק להתערב אתם, מפני שהיהדות המעוותת שלהם עלולה להשפיע עלינו, ובכך עצם קיומנו הפיזי והרוחני יהיה בסכנה חלילה. אנו יכולים להיות נימוסיים כלפיהם, אבל הם אינם חלק מן האמת, ואנחנו לא יכולים להתמזג אתם מפני שזה גורם לנו להיות כמותם. זה משפיע עלינו [רמב"ם דעות פ"ו, אבות א' ז' ובמפ' שם, ועי' ביהגר"א משלי ג' ל"א], ולכן זו איננה 'אחדות' ['עַם לְבָדָד יִשְׁכּוֹן'. ור' מ"מ וציונים בפרק 11 מסידרה זו].

אחדות – זה להיות אחד עם ה'! וזה אומר שעם-ישראל חייב להיות אחד עִם ה' [דברים ל"ג: 'בְּהִתְאַסֵּף רָאשֵׁי עָם, יַחַד שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל'. מלכים א' י"ח ל"א. ור' דה"י א' י"ז כ"א: 'וּמִי כְּעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל גּוֹי אֶחָד בָּאָרֶץ...', ועי' באורך ס' חרדים פרק ז'] למרגלות הר-סיני כאשר הקב"ה הרים את ההר מעל ראשינו ואנחנו אמרנו 'נעשה ונשמע' – זו היתה אחדות. רק האחדות הזו תציל אותנו. לכן אינני יודע כמה יהודים ישארו לקבל משיח. בכל אופן, אלו שישארו יהיו אותם שעמדו בהר-סיני ואמרו 'נעשה ונשמע', וזו היא האחדות האמיתית. ואנו נעשה את אותו הדבר [הושע ה' ט"ו, וי"מ עמ' 89] אנחנו לא נעמוד אמנם בהר סיני, אבל אנחנו נעמוד יחדיו [שמות י"ט ח'], ואנו נאמר שוב: 'נעשה ונשמע'. אנו נגיד 'שמע ישראל', ואנו נהיה אחד ['וּבְשֵׁם אֱלוֹקֵינוּ נִדְגּוֹל']. עַם-אחד ביחד עִם האלוקים האחד והיחיד, הכל יכול, ריבונו של העולם, ואז אנחנו נהיה מוכנים להיות בני חורין אמיתיים לנצח [שבת פח.].

אני מאד פוחד על עם ישראל, מפני שאני יודע שנכון-לעכשיו אין לנו באמת סוג כזה של אחדות, ה' ישמור. חלק מאיתנו יש להם אחדות בעיקר עם 'עגל-הזהב', ומעט עִם ה', ולחלק מאתנו יש אחדות רק עִם עצמם ועם תאוותיהם ['לְתַאֲוָה יְבַקֵּשׁ נִפְרָד...', רבנו יונה שע"ת א' ל"א], למרות שהם נחשבים יהודים-חרדים, והם לבושים כמו יהודים-חרדים.

ברוך ה', ישנם עדיין יהודים שהם באמת דורשי-אמת, והם מנסים להשיג סוג כזה של אחדות ['חָבֵר אָנִי לְכָל אֲשֶׁר יְרֵאוּךָ וּלְשֹׁמְרֵי פִּקּוּדֶיךָ...', תהלים קי"ט], אבל הקהילה-החרדית בכל העולם התפרקה לקבוצות, וזה כבר לא 'עם אחד' ['מְפוּזָר וּמְפוֹרָד...', ר' עמוס ו' י"א]. האיש הזה עם הרבי הזה, ואיש זה עם הרבי האחר, או עם הרב הזה או עם הרב ההוא. ספרדים, אשכנזים, חסידים, ליטאים, תימנים וכו', כל אחד עם הקבוצה הקטנה של עצמם. ולרוע המזל אלו הקבוצות הקטנות הפכו להיות 'כל-העולם' עבור כל אחד מחבריהם, ולכן זה קשה להגיע ל'עַם ישראל אחד'. ולעתים רבות מאד בקבוצות החרדיות הללו, הקשר שלהם עם הקבוצות הופך להיות כמעט 'עבודה זרה', שלא נדע [סנהדרין ז:]. ולכן יגיע הזמן שכל השקר ייעלם [רמב"ם סוה"ל מלכים: 'ובאותו הזמן לא יהיה שם... ולא קנאה ותחרות...'], ואלו שמחפשים את האמת יבואו יחדיו: אשכנזים, ספרדים, חסידים, ליטאים, תימנים וכו'. נבוא כולנו יחדיו כאיש אחד. ועד שזה קורה – לא תוכל לבא הגאולה השלימה [חרדים שם. ועי' משנה סומ"ס עדיות ובסו"ס מעלת המידות]. אבל זה יקרה בקרוב, וזה יקרה בפתאומיות [ישעיהו מ"ח ג', ע"ש], אבל אינני יודע כמה יהיו חלק מן הקבוצה שתיכנס אל הגאולה-השלימה חיים.

אינני יכול לספר לכם כמה לילות אינני ישן רק בגלל המחשבות כמה יהודים עומדים ליפול בדרך, מפני שבאמת אין להם נשמות של יהודים, אלא של ערב-רב [ביצה לב: זוה"ק נשא קכ"ו.]. זה כל כך קשה לדעת מי הם, ובמיוחד אם הם נחשבים יהודים-חרדים, ובכל זאת זו העובדה, וזו הצורה שזה כך עומד להיות. ואני רוצה להזכיר לכם שזה לא אומר שכל יהודי שנפטר חס-ושלום לפני הגאולה השלימה הוא 'ערב רב'. לא. לבסוף אנחנו נדע מי הם הערב-רב, והמוות שלהם יהיה שונה בהרבה משל מישהו אחר [קרח ט"ז: 'אִם כְּמוֹת כָּל הָאָדָם יְמֻתוּן אֵלֶּה...', סו"ס ישעיה: 'וְיָצְאוּ וְרָאוּ בְּפִגְרֵי הָאֲנָשִׁים הַפֹּשְׁעִים בִּי...'].

אבל אני בוכה בלילות בדמעות רבות, מפני שאני חש שיחסית מעט יהיו היהודים שיקבלו לבסוף משיח-צדקנו [ר' מאמר 'היהלום הקטן']. אני מיחל ומתפלל שאני טועה בזאת לחלוטין.

אני רוצה לומר לכם שאני שמח מאד על כך שדיברתי היום, מפני שבאמת סבלתי בליל-אתמול. הלילה זה יהיה קל יותר.

 


פרק 29:

אנחנו חייבים להתמקד על האמת

ג' ניסן תשע"ד


 

לֵאמֹר לַאֲסוּרִים צֵאוּ, לַאֲשֶׁר בַּחֹשֶׁךְ הִגָּלוּ...

טוב, הזמן שוב נראה מתמשך לו. באמת זה איננו כך, אך מאחר שהתרגלנו לכל הסוגים של המאורעות המטורפים בעולם, כאשר דבר מטורף אחד קורה אחרי חברו, זה הפך להיות כמו חלק של החיים היומיומיים, כאילו שאתה פשוט מצפה שזה יקרה.

וזו דרך פעולה מתוכננת בכדי לשחוק אותנו. זה מתוכנן ע"י הרשעים בכדי להלאות אותנו לחלוטין, בכדי להפוך אותנו למטומטמים המורגלים לכל סוגי הדברים שבאופן נורמלי היו אמורים להפחיד אותנו מאד. ובכל אופן אנו ממשיכים ללכת, מושכים את רגלינו, ושכלינו מתבלבל עוד יותר ויותר. אנו כבדי-אברים ומוחותינו מבולבלים [מזמור פ"ח], ואני משער שזה המקור שממנו נלקח המונח 'זומבי' (קהי-חושים, חסרי-חיים), ובהחלט הם הופכים את רוב העולם ל'זומביס' ['נוֹעַ תָּנוּעַ אֶרֶץ כַּשִּׁכּוֹר, וְהִתְנוֹדְדָה כַּמְּלוּנָה...', ישעיהו כ"ד].

ה' מאפשר לרעים האלה לעשות את תפקידם החשוב ביותר, וזה - לסחוט החוצה מכל פינה שבעולם את הרע, שזה יצוף ויעלה על-השטח, כך שנוכל לראות זאת בבירור. ואז הקב"ה יטאטא את זה לגמרי מעל פני האדמה, וזה יֵעלם כמו הקצף שמעל כוס קפה חלבי [עובדיה: 'וְשָׁתוּ וְלָעוּ, וְהָיוּ כְּלוֹא הָיוּ...']. אך הנקודה היא שכולנו הפכנו כל כך שחוקים, עד שאנחנו לא מסוגלים בכלל לחוש את הצד הרוחני שלנו, ובכדי להגיע לצד הרוחני שלנו עלינו לפרוץ את הכבדות הזאת שאופפת אותנו.

עלינו לפרוץ החוצה ממה שמתרחש בעולם, לפחות בחלק מן היום, ולהיות שוב קרובים אל האמת, שזוהי הקשר שלנו עם ה'. בהמשך הזמן אנו נראה הרבה יותר דברים מטורפים שקורים, דברים שבאופן נורמלי לא היינו חושבים ברצינות שזה יכול לקרות. ונכון לעכשיו, עלינו להיות מסוגלים לנתק את עצמנו מכל הדברים האלה, ולחזק את הקשר שיש לנו עם אבינו שבשמים. וזה ישמור אותנו שפויים, וזה ישמור עלינו מאוזנים, וזה ישמור אותנו 'למעלה', לא עם הרשעים, חס ושלום, אלא עם הקדוש ברוך הוא, שישים אותנו מעל כולם, מעל הרשעים, ונהיה בטוחים תחת כנפי אבינו שבשמים, כביכול ['בְּאֶבְרָתוֹ יָסֶךְ לָךְ', שיר של פגעים, מזמור צ"א, רמב"ם סוף ס' המורה, ועי' נפה"ח שער ג' י"ב הובא לקמן].

וזו איננה עבודה פשוטה. יהיה עלינו לקבל הרבה כח-רצון. עלינו להכריח את עצמינו לראות את האמת. עלינו להכריח את עצמנו לראות מה הוא אמת בחיים ומה איננו אמת בחיים. עלינו לאלץ את עצמינו לראות היכן הם החולשות שלנו כך שלא נתבלבל, ועלינו לראות היכן הם הכוחות שלנו כך שנוכל לבנות על גביהם בכדי להתקרב לאמת. וזה איננו קל. כל העולם תחת ההשפעה של הרע, ורק יהודים מעטים, וגם מעט גויים, הם למרות הכל חכמים בכדי להבין מה שקורה, אבל הרוב הגדול איננו מבין. הם רואים את הרע כמו השטן בעצמו, כמו אמת. אבל הם לא תופסים שהשטן עצמו, ימח שמו וזכרו, הוא ברגע זה שולט בעולם, ברשותו של ה', והוא שולט על כל פינה וסדק בעולם, שלא נדע.

ומצד שני, ה' נתן יכולת למעט יהודים שהם כן רואים את האמת - להתייצב ולומר את האמת. ויותר ויותר יהודים החכימו להבין מה שקורה, והם יותר ויותר מתקרבים לקב"ה. ברוך ה' שזה קורה, אבל שוב, בכדי לשרוד, אנחנו חייבים 'לשמור פוקוס', להתמקד על האמת, ולא על השקרים שנמצאים במספרים כה גדולים [ב"מ פד: 'תָּשֶׁת חֹשֶׁךְ וִיהִי לָיְלָה' - זה העוה"ז. מס"י פרק ג'].

מה אני יכול להגיד... אני רק יכול לומר לכם שוב לשמור את המיקוד, את המבט שלכם על האמת. כל הגשמיות שלנו, כל השנים האלה של הגשמיות שהחלו מראשיתה של המאה העשרים ועד עתה, כל שנות הגשמיות הזו שרק גדלה וגדלה, התרחבה והעמיקה והשתלטה על רוב חיינו, גשמיות זו - היא שקר מוחלט [עי' פלא יועץ ע' 'גר']. זה סוחף אותנו מהאמת שהיחיד שיכול לעזור לנו בכל דבר - זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו כ"כ סומכים על השקרים, השקרים - מי הוא שמחזיק אותנו, ומי מפרנס אותנו באמת, ומי הוא הרופא האמיתי שלנו, וכן הלאה והלאה. השקרים הללו הפכו כה נפוצים עד שזה נתפס כאילו שזו האמת.

ואנו מוכרחים להבין שאף אחד איננו מרפא אותנו מלבד הקב"ה. ואנחנו נקבל את אותו הרופא בין אם נישאר כאן ובין אם נטוס לאמריקה. אנחנו נקבל את אותו הטיפול בין אם הדוקטור הוא יותר נחמד או שהוא לא כל כך נחמד. ה' מרפא אותנו ולא הם. ועלינו להבין שאדם יכול לעבוד ימים ולילות ולא תהיה לו שום פרנסה. ומתי שה' סבור שזה הזמן שיהיה לנו פרנסה - אז תהיה לנו פרנסה [שער הביטחון בחוה"ל פרק ה']. כך שאם אנו עושים את רצון ה' ואנו מתקרבים אליו מאד – אזי כל שעלינו לעשות זה להרים את קולינו ולהתחנן אליו בשביל הפרנסה, בשביל רפואה שלימה, ועבור כל דבר שאנו רוצים [זכריה י"ב י': 'וְשָׁפַכְתִּי עַל בֵּית דָּוִיד... רוּחַ חֵן וְתַחֲנוּנִים...'], בעבור ילדים, או שהילדים יהיו יראי ה', וכן הלאה והלאה. הוא הוא המקור היחידי, המקור המוחלט עבור כל דבר [ישעיה מ"ה כ"ב: 'פְּנוּ אֵלַי וְהִוָּשְׁעוּ כָּל אַפְסֵי אָרֶץ, כִּי אֲנִי קֵ'ל וְאֵין עוֹד']. ואלו שבוטחים בגשמיות – מפסידים, ולא יהיה להם לא עולם הזה ולא עולם הבא [תהלים כ"ה ג'. הפטרת בחוקותי: 'מִקְוֵה יִשְׂרָאֵל ה' - כָּל עֹזְבֶיךָ יֵבֹשׁוּ'].

אני מתחנן אליכם, עם ישראל, פתחו את עיניכם! שימו את הדגש על קרבתכם אל ה' [משלי ג' ה': 'בְּטַח אֶל ה' בְּכָל לִבֶּךָ...', ע"ש בבי' הגר"א]. אל תפחדו מאף-אחד או משום-דבר, רק מה' ['יְראוּ אֶת ה' קְדוֹשָׁיו...']. היו תמיד עבדיו. והעינים שלכם והמח שלכם והלב שלכם תמיד יראו את האמת [משלי ד' כ"ה: 'עֵינֶיךָ לְנֹכַח יַבִּיטוּ'] והאמת הזו היא שתציל אותנו, מפני שהאמת הזו היא מקור חיותינו ['כִּי הוּא חַיֶּיךָ וְאֹרֶךְ יָמֶיךָ...' דברים ל']. וזה נותן לנו חיים נצחיים [רמב"ם הל' תשובה פ"ח ה"ב על 'צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם...']. ובלעדי זה – לא רק שאנחנו מתים, אנחנו כלום, חס ושלום.

כך שכל המשחקים האלו שהעשירים הללו שמנסים לשלוט על העולם עושים עלינו, כמו ה'מטוס שהלך לאיבוד', או מה שנקרא 'המלחמה באוקראינה', או כל דבר שמתרחש בעולם, זה רק דמיון שהם יוצרים בכדי לבלבל אותנו.

האמת היחידה – זה הקדוש ברוך הוא [רמב"ם ריש הל' יסוה"ת, ובהל' מזוזה סו"פ ו'], ולכן תתעלמו מכל השטויות ותשובו אל הקב"ה. [ישעיה ב': 'וְנִשְׂגַּב ה' לְבַדּוֹ בַּיּוֹם הַהוּא...', דניאל ח': 'וְנִצְדַּק קֹדֶשׁ']

ישנם אנשים שאומרים: 'נכון, אני לא מקשיב לכל השטויות. אני פשוט ממשיך בחיי הרגילים ומתעלם מההם, וה' כבר ידאג להכל'. אך רוב האנשים האלה הם לא באמת מאמינים זאת, אלא שזה פשוט יותר קל להם לומר את זה, מפני שזה מונע אותם מלחוש פחד מכל מה שמתרחש, וזה מה שמאפשר להם להמשיך את אמונתם ואת הרצון שלהם לגשמיות שלהם ['כִּי אַחֲרֵי גִלּוּלֵיהֶם לִבָּם הֹלֵךְ', יחזקאל כ' ט"ז]. גשמיות – זה מה שמעבר לצרכיו של אדם.

לאנשים אלו אני אומר: עדיף שתדעו מה שקורה בעולם. עדיף שתדעו שהעולם בסכנת חורבן, לפחות רובו של העולם. וכדאי שתדעו שאנחנו כולנו בסכנה, בכדי שמלבד התפילות שאתם מתפללים שלש פעמים ביום, ומניחים תפילין, וכן הלאה, אתם באמת-באמת תתמקדו באמת, שה' הוא הכל-יכול, ולא רק בענין המלחמות, אלא בקשר לכל-פרט-ופרט שנוגע לחיי היומיום שלכם.

אז שוב אני אומר לכם: ביטוח רפואי, ביטוח מפני גניבות, וכל סוג של ביטוח שיש לכם - לא יעזור לכם ולא יבטיח אתכם [יחזקאל כ"ט ז']. חשבון-הבנק שלכם עלול להיעלם. הדוקטור שלכם עלול לתת לכם את הזריקה הלא-נכונה או שמה שהוא מצפה שיקרה לא יעבוד, וכן הלאה והלאה. הם לא יותר מאשר שלוחיו של ה' ['רשות לרופא לרפאות']. ואפילו אם הם המומחים ביותר בתחום שלהם, הקב"ה, ללא-מאמץ, יכול לגרום להם לעשות טעויות. אז לכן, תהיו בצד הנכון, הצד של הקב"ה. תחיו את חייכם בכיוון זה לחלוטין, ואז כולנו בעזרת ה' נשיג חיי-נצח, שזה אומר צמיחה תמידית והתקרבות יותר-ויותר אל הקדוש ברוך הוא ואל האמת [מזמור ל"ו: 'בְּאוֹרְךָ נִרְאֶה אוֹר'. ור' סוף מזמור צ"ב. ור' פי' הגר"י מליסא לקהלת א' ט'].

טאטי ומאמי, אני רוצה ששניכם תבינו שזה מאד חשוב. חיי היום-יום - מלבד תפילה, לימוד והתקרבות אל ה' - צריכים להיות מלאים במצוות [שו"ע או"ח סי' רל"א], וזו הדרך שנשרוד [עי' סוטה כא. 'מצוה אגוני מגנא'].

זו היא האמת האמיתית. כאשר אדם נפטר, שלא נדע, כל האנשים שאהבו אותו עצובים מאד. הם חשים שהם לעולם לא יראו אותו פעם נוספת. אבל הם לא יודעים את האמת לאמיתה. האמת היא שאדם זה, בדור הנוכחי, הוא רק חלק של נשמה, זה לא נשמה שלימה. וכאשר הם מגיעים לעולם הבא – הנשמה הזו מתחברת עם נשמות אחרות שהם חלק מהם, וזה איננו אבד [דברים י"ד א', עי' רמב"ן ורבנו בחיי שם, ועי' יחזקאל פרק י"ח]. רק שאנחנו, כאנשים, משוכנעים שאנחנו צריכים את האנשים האלה. יצרנו קשרים מסויימים שאנחנו חשים שאיננו יכולים לחיות בלעדיהם. אנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לחיות בלי לראות אותם... בלי לדבר אתם... אבל זו לא האמת. זו איננה האמת. מפני שזו רק תקופת-זמן קצרה עד שהכל חוזר ומתאחד. יתכן שלאו דוקא באותה הצורה, אבל זה מתאחד באיזושהי דרך, וזו האמת [עי' אבות ג' ט"ז וסופ"ד ועוד]. וכאשר כולם ישובו אנחנו נראה את הדברים המפליאים ביותר, ואף-אחד לא יחסר את אף-אחד, מפני שכולם יהיו קשורים בדרך הנכונה, לא בדרך רגשית, אלא במקום האמיתי שלנו בעתיד האלוקי של היצירה.

אני רוצה לתת דוגמא מזיידי (הסבא שלי, שנפטר לפני תקופה), האבא שלכם. אתם לא רואים אותו, אבל הוא כאן! הוא כאן! ושוב אני אומר לכם, שהעולם-הבא הוא קרוב מאד. זיידי, האבא שלכם, יכול לשבת ממש לידכם, ואתם אפילו לא תדעו על כך, מפני שהעולם האחר הוא לא-מאד רחוק [פרק 27 בסידרה]. בכל אופן, אם להתבטא כך, על הנשמות לקבל רשות להגיע למקומות, או לשוב הֵנָה באיזו-צורה שהיא אפילו בחלום, מפני שבנקודה זו של הזמן אין זה מתאפשר לַקֶשֶר שבין שני העולמות להיות כה גלוי. עד שיום-אחד שני העולמות יתמזגו כאחד ['ביום שנושקים בו ב' עולמות'].

ואני כל כך רוצה שעם-ישראל יֵדע שאילו רק היתה לנו אחדות – הרשעים היו מפחדים מאתנו. הם חוששים שנהיה מאוחדים. הם פוחדים מכך שתהיה לנו אחדות [בראשית מ"ט: 'הִקָּבְצוּ...']. ומשום כך הם שלחו את כל סוגי האנשים אל תוכינו בכדי לפרק אותנו לחתיכות בכל דרך שהיא, וזה לבד גורם להם להרגיש גדולים. הרשעים הגדולים ביותר המכונים 'יהודים', שהם לבטח ערב רב או עמלקים, ה'יהודים' האלה שהם בכלל אינם יהודים-אמיתיים, גורמים לאנשים הרעים להרגיש שהם פלשו דרכם אל הקהילה החרדית. ולכן הפלישות הללו צריכות להיפסק, ועלינו להתקרב כאחד, כעַם אחד, עִם הקדוש ברוך הוא - יוצרנו, ולהראות לעולם שאנחנו אתו.

כאן, בארץ ישראל, החרדים הם קרוב לרבע מן האוכלוסיה, וזה דבר שאף-אחד מהצד השני לא רוצה להודות בכך. והם מנסים את מיטב כוחותיהם בכדי לבקע אותנו ולפורר אותנו בכל דרך שהיא ['אוּלַי אוּכַל נַכֶּה בּוֹ...']. יש לנו עסקנים בינינו שהם מתוגמלים כספית בכדי לשבור אותנו לחלקים [סנהדרין צז: 'משירבו המסורות', וע"ש דף צד. ועע"ש דף נב. ודף קיב:], ותפקידם להגביר את השנאה בין יהודי אחד לחבירו ['שטן מרקד בינינו...']. אך אילו כולנו היינו באים ביחד, באמת, ואומרים להם 'לא!' ומחליטים כולנו להתנתק מהם, לא היה להם שום כח עלינו [ועי' סוטה מא:], מפני שאנחנו במספר גדול בארץ ישראל. ואם אנחנו גם קרובים לה', אף אחד לא יכול לעשות לנו מאומה [קב הישר סו"פ ה', יערות דבש לר"י אייבשיץ זצ"ל ח"ב, סוף דרוש ה', בית הלוי ר"פ וישב].

ובחוץ לארץ – זה אותו הדבר. אם לא תהיה שום מחלוקת, וכל היהודים יעשו את רצון ה', ויתחננו אליו להציל אותנו - אזי הכל היה שונה. אבל מאחר שאנחנו חלשים, ואנחנו מאפשרים לזה לקרות – לכן אני פוחד על עם-ישראל, ואני לא יודע כמה לבסוף ישארו בכדי לקבל משיח-צדקנו.

ספר 'נפש החיים' שער ג' פרק י"ב: ...וּבֶאֱמֶת הוּא עִנְיָן גָדוֹל וּסְגוּלָה נִפְלָאָה, לְהָסֵר וּלְבַטֵּל מֵעָלָיו כָּל דִּינִין וּרְצוֹנוֹת אֲחֵרִים שֶׁלֹּא יוּכְלוּ לִשְׁלוֹט בֹּו וְלֹא יַעֲשׁוּ שׁוּם רוֹשֶׁם כְּלָל, כְּשֶׁהָאָדָם קוֹבֵעַ בְּלִבּוֹ לֵאמֹר: 'הֲלֹא ה' הוּא הָאֱלֹקִים הָאֲמִתִּי, וְאֵין עוֹד מִלְּבַדּוֹ יִתְבָּרַךְ שׁוּם כֹּחַ בָּעוֹלָם וּבְכָל הָעוֹלָמוֹת כְּלָל, וְהַכֹּל מָלֵא רַק אַחְדּוּתוֹ הַפָּשׁוּט ית"ש', וּמְבַטֵּל בְּלִבּוֹ בִּיטוּל גָּמוּר וְאֵינוֹ מַשְׁגִּיחַ כְּלָל עַל שׁוּם כֹּחַ וְרָצוֹן בָּעוֹלָם, וּמְשַׁעְבֵּד וּמְדַבֵּק טוֹהַר מַחֲשַׁבְתּוֹ רַק לְאָדוֹן יָחִיד ב"ה - כֵּן יַסְפִּיק הוּא ית' בְּיָדוֹ שֶׁמִמֵילָא יִתְבַּטְּלוּ מֵעָלָיו כָּל הַכֹּחוֹת וְהָרְצוֹנוֹת שֶׁבָּעוֹלָם, שֶׁלֹא יוּכְלוּ לִפְעוֹל לוֹ שׁוּם דָבָר כְּלָל.

 


פרק 30:

לשנה הבאה בירושלים...

ר"ח אייר תשע"ד


 

אַשְׁרֵי הַמְחַכֶּה וְיַגִּיעַ...

הזמן ממשיך, ומהירותו גוברת. אני לא יכול לומר שאנו נעים במהירות-האור, אבל אנחנו מתקדמים. זה כמו טנק, טנק כבד שנוסע לאט, אבל מסוכן עד מוות. ואנחנו נוסעים ומתקדמים אל תוך הנבואות של ה'. [יחזקאל ז', יואל ב', עמוס ה' י"ח, צפניה א' ועוד, ור' פרק 20].

כעת אנו יכולים לראות יותר ויותר ברור מה מחכה באופק, ואם אנחנו מסתכלים מקרוב, דרך המשקפת שלנו, אנחנו יכולים לראות בבירור חורבן ומוות, שלא נדע.

אנחנו יכולים לראות ברור כיצד כל נבואה ונבואה מתממשת. ומצד אחד, זה מאד מפחיד, אך מצד שני, זה נותן לנו תקוה. זה מביא את התקוה, שסוף-סוף, סוף-סוף, אנחנו מגיעים לקץ הגלות הנוראה שלנו, הזמן הקשה ביותר בכל ההיסטוריה שלנו, שאנחנו רצים מארץ-לארץ בכל פעם שהגויים התחילו להרוג בנו, ומנסים למצוא מקום שבו נוכל לחיות בשלוה ולעבוד את הקב"ה בכל דרך שהיא מבלי להיות מותקפים. היה עלינו לעבור ממקום-למקום [דברים כ"ח ס"ה], והיה עלינו לחזור ולשקם את עצמנו כלכלית בכדי שיהיה לנו לחם לתת לילדינו ולמשפחותינו. סבלנו מן הפחד מֵעֲלִיָּה שלאחריה באה נפילה רוחנית [משך חכמה, בחוקותי כ"ו מ"ד]. וכל זה יהיה בקרוב מאחורינו. ואפשר לראות את זה 'בעין חשופה', אם להתבטא כך. יתכן שאנו נזדקק לעזרת 'משקפת', אבל אנחנו יכולים כבר לראות את זה. אנחנו יכולים להריח עשן מלחמה - ואנחנו גם יכולים לטעום את זה.

אנחנו גם יכולים כעת להבין בשכלינו איך שני-שליש של העולם יכול להחרב [זכריה י"ג], ואנחנו יכולים להיות כה מדוכאים מהמחשבה הזאת, אך גם להיות בתקוה שאנחנו יכולים לשכוח מכל העולם הגשמי-עד-קיצוניות, ולהחליט סוף-סוף לעשות תשובה אמיתית [עי' רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ג].

אז לכן אני סבור, אחי היהודים, שזה הזמן. זהו הזמן, כעת ועכשיו, לפני שהצרות הגדולות מתחילות [ירמיהו י"ג ט"ז: 'תְּנוּ לַה' אֱלֹקֵיכֶם כָּבוֹד בְּטֶרֶם יַחְשִׁךְ, וּבְטֶרֶם יִתְנַגְּפוּ רַגְלֵיכֶם עַל הָרֵי נָשֶׁף...'. ר' סנהדרין לו:, ור' באורך בהקדמת ס' 'שברי לוחות' לרבי י"מ מנעמרוב הי"ד בענין צרות וגזירות ת"ח ות"ט]. זהו הזמן לעשות תשובה וללמוד להיות תלוי אך ורק בקב"ה [הושע י"ד: 'וְלֹא נֹאמַר עוֹד אֱלֹהֵינוּ לְמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ...'] ה' נותן לנו הרבה הכוונה לזה, ובהרבה דרכים ללמוד להיות כה קרוב אליו עד שלא תפחדו מכלום, רק ממנו. והתפקיד שלנו - זה להתחיל ללמוד איך להיות עבדי ה' ועובדי ה' אמיתיים.

אני מקוה ואני מתפלל שכל עַם-ישראל, כל אחד מעַם-ישראל, יקח את המסר שלי ברצינות, ויפסיק עם כל השטויות שהרוב תפוסים אתם. תהדפו את הכל הצידה. תראו את זה כפי שזה הינו: ריקנות בלבד. ותתקרבו אל ה', שהוא הכל, הוא מקיף-הכל, שהוא רוחני לגמרי, ותתקרבו לאמת-היחידה שהיא כה אלוקית לחלוטין, כה יפה וכה נעימה וכה נפלאה וכל-מקפת - עד שבקרוב תשכחו את העולם המטריאליסטי הנרפש, ותיבלעו בתוך היופי והקדושה של עולמו הרוחני של הקדוש ברוך הוא, הכל-יכול, יוצר כל הקיום.

האם אתם יכולים פשוט לדמיין, להביט מעלה, ולראות את בית-המקדש-השלישי מופיע מעלינו, ומזמין אותנו לבוא ולהקריב קרבנות, סוף-סוף לאחר כל כך הרבה שנים?!... [תפילת מוסף למועדים] האם אתם יכולים לתאר זאת?!... כל זה יהפוך מחלום למציאות! אבל עלינו לכסוף לכך באמת. עלינו להשתוקק לזה בכדי שנוכל באמת לזכות להיות חלק מזה [ר' חתימת ס' הכוזרי. מאמר 'ציפית לישועה' להח"ח]. לשנה הבאה בירושלים! ירושלים הבנויה!

ספירת העומר בשנה זו, היא חלק של 'הספירה-לאחור'. כעת, אנחנו יוצאים מעבדות-לחרות, ואנו עומדים לראות הרבה ניסים בדרך, כך שבתקופה שבין התחלת ספירת העומר עד חג-השבועות יהיו הרבה שינויים בעולם, שינויים קשים. יתכן שלהרבה אנשים זה יהיה קשה להבין, אך לבסוף כל חלקי הפאזל יתאחדו, ואנחנו נראה תמונה אמיתית מה ה' רוצה מאתנו. אנחנו גם נהיה ערים ומודעים למה שהעולם העקום הזה לקח מאתנו. הכל יהיה ברור, ברוך וזך, ברור כפי שרק יכול להיות ברור. ולא תהיינה לנו שום ספקות. אנחנו נבטח בה' בשלמות.

'הַשְׁכֵּל וְיָדוֹעַ אוֹתִי...' ידיעת האמת והבחירה בטוב:  ישעיהו י"א י"ט: 'לֹא יָרֵעוּ וְלֹא יַשְׁחִיתוּ בְּכָל הַר קָדְשִׁי, כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה'... דברים ד': 'וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם, וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ...', ור' מלבי"ם ליחזקאל ט"ז ס', ור' דברי הרמח"ל בהקדמת 'דרך עץ חיים': 'כִּי יְדִיעַת הָאֱמֶת מְחַזֶּקֶת הַנְּשָׁמָה וּמַרְחֶקֶת מִמֶּנָּה הַיֵּצֶר וַדַּאי. וְאֵין דָּבָר מַחֲלִישׁ הַנְּשָׁמָה לִפְנֵי הַיֵּצֶר כְּחֶסְרוֹן הַיְדִיעָה. וְאִם הָיְתָה הַיְדִיעָה רְחָבָה וְעוֹמֶדֶת עַל לֵב בְּנֵי הָאָדָם לֹא הָיוּ חוֹטְאִים לְעוֹלָם. אַךְ לֹא הָיָה אֲפִלֹוּ הַיֵּצֶר קָרוֹב אֲלֵיהֶם וְשׁוֹלֵט עֲלֵיהֶם, כְּמוֹ שֶׁאֵינוֹ שׁוֹלֵט בַּמַּלְאָכִים'...

 

אני חש של"ג בעומר השנה יסמל את הקץ של דרך מסויימת של עשיית דברים. אני חש שדברים עומדים להשתנות דראסטית לאחר ל"ג בעומר, בארץ-ישראל וגם בעולם בכלליות. אנו צופים שינויים ענקיים לאחר ל"ג בעומר, ובשבועות, וכן לאחר שבועות שינויים ענקיים.

שאלה: כיצד השינויים האלה שינו דברים בשלש עשרה השנים האחרונות?

תשובה: טוב, במשך שלש עשרה השנים האחרונות העולם השתנה לגמרי. זהו עולם שפעם היה עליז ותוסס מעל פני השטח. וכל אחד טס לאירופה, או לישראל, מברזיל לאפריקה, לתאילנד, ולכל מקום בעולם. זו היתה תקופה של גשמיות שמעל ומעבר לכל דבר שיכולנו לחלום עליו. אך כעת, הדברים ירדו מאד בגשמיות. ואנשים מבולבלים מפני שהעולם הפך להיות מאיים וחשוך [ישעיה ב' ע"ש]. אנשים פוחדים לטוס. לאנשים אין כסף ליסוע לחופשות, ובכלל לא חושבים על חופשות. לאנשים אין כסף אפילו לאוכל. פחד מרחף על העולם. האנשים מפחדים, מפני שזה נהיה עולם אכזרי וקשה מאד, ורוב האנשים חיים עם פחד ענקי ומוצדק.

 


פרק 31:

חיים חולפים ביַעַף

ג' סיון תשע"ד


 

כִּלִינוּ שָׁנֵינוּ כְמוֹ הֶגֶה...

זמן מגביר מהירות. יש לנו שבת, אחר כך יום ראשון, וביום שני זה כבר כמעט סוף השבוע. אמנם זה באמת יום שני, ויש לנו עוד כמה ימים, אבל זה נוסע בכזו מהירות. החיים פשוט חולפים ביעף. אנחנו מובלים אל הגאולה, אל הגאולה השלימה. וכאשר אנו מתקרבים, זמן צובר מהירות גוברת והולכת וגוברת.

אנשים נולדים. הם עוברים ילדות. הם בוגרים. הם מתחתנים. הם הורים לילדים. הם מרגישים כמו שהם עשו משהו בחיים. הם עובדים, הם משיגים, ואז הם משיבים את נשמתם לקדוש ברוך הוא. ומי זוכר אותם? הם הלכו על האדמה הזאת, היה נראה שהם עושים רושם בחיים, לפחות עבור מישהו, אבל אז הם נעלמים מהמציאות של האנשים שנשארים בעולם הזה, ואחרי דור-אחד-או-שנים - רוב האנשים נשכחים. אנשים שחיו, ונשמו, ועשו דברים, פשוט נשכחים כאילו מעולם לא היו. [קהלת א' י"א].

אך בכל אופן, בקרוב, אנחנו נראה כיצד הכל באמת קשור. כאשר אנו מגיעים אל הגאולה, ואפילו עוד לפני זה, אנו עומדים לראות כיצד החיים הם שלשלת מתמשכת שחוזרת ומִתְחַיָּה בצורות שונות, אנו נראה שהחיים זו בריאה דינאמית שלעולם איננה מתה. זה ממשיך הלאה והלאה. וזה לא משנה באיזה מימד של חיים אנחנו חיים, בין אם זה במקום הזה שנקרא 'עולם', שבו יש שמש, ירח, כוכבים וכן הלאה, או אם זה מימד אחר המכונה 'עולם הבא', היכן שיש גן-עדן וגיהנום וכו', וישנם מימדים אחרים גבוהים עוד יותר ממה שאנו יכולים לדעת, וזה הכל חי. הכל חי. והקדוש ברוך הוא - הוא הכל יכול, והוא יצר את זה, ואנו הבנים שלו, והבנות שלו, והוא יציל אותנו. הוא שׂם אותנו בעולם-הזה בכדי לעשות 'תיקונים', בכדי להיות טהורים יותר ['וּצְרַפְתִּים...'], להיות יותר רוחניים ['יַזְהִירוּ כְּזוֹהַר הָרָקִיעַ...'], כך שאנחנו נוכל להמשיך הלאה, להמשיך את השושלת של היצירה. ויש לו עוד דברים גדולים עבורינו לעשות ולהיות, ועלינו רק לעבור דרך התקופה האחרונה הזאת של הזמן, לפני הקץ של העולם-הזה ותחילתו של עולם-האמת – ימות-המשיח [הרמח"ל 'דעת תבונות' אות ל"ד: 'ותכלית כל ההצלחה שהוא מבטיח לישראל - הוא התברר יחודו לעיני הכל. ודבר זה נזכר פעמים אין מספר בדברי הנביאים ע"ה...'].

הייתי מאד מאד עצוב לאחרונה, אפילו שאני יודע שהעולם הזה הוא רק גשר לדברים גדולים יותר. המחשבה על איך עם-ישראל וגם העולם עומד לסבול בתקופת הזמן הקצרה שלפנינו - מפחידה אותי, וגורמת לי לרצות לבכות, אפילו שאני יודע שהכל לטובתינו. כל מי שרוצים לפתוח את עיניהם ולראות - יכולים לראות בעצמם מה שקורה, ויכולים לראות בעצמם את השקר הגדול והענק. אך לרוע המזל, רוב אנשי-העולם, הרוב הענק, מאמינים בשקרים ורוצים אפילו להמשיך עם זה עד המוות שלהם כמו בקר המובל לשחיטה [תהלים מ"ט].

אבל בואו רק נסתכל מה קרה כאן בארץ-ישראל במעט השבועות האחרונים. היה לנו כאן ביקור של ראש הכנסיה-הקתולית הרומאית. לפני שהוא בא היו שמועות רבות שהתרוצצו, ורבות מביניהם היו אמת. שום-דבר בעולם לא יכול להיות יותר 'אֱדום' מאשר רומא עצמה, היכן ששוכן הותיקן. ואף-אחד מהותיקן איננו יכול לטעון שהוא לא רומאי, כאשר במרתפי הותיקן שוכנים כלי בית-המקדש שחרב על ידי הרומאים [גיטין נו:, יומא נז.].

כך שאדם זה הקרוי 'המנהיג הרוחני של העולם' בא לארץ-ישראל לא לצורך "ביקור תמים", אלא בכדי להתחיל להניע ולהפעיל את התוכנית שלהם לשלוט על ארץ ישראל, מדינת ישראל, לחלוטין. אתם יכולים להיות נדהמים מן הרעיון, אבל אני חושב שהרבה אנשים אינם בהלם, מפני שלאחרונה ראינו הרבה אירועים שנראים משונים מאד עבורינו. ראש-הכנסיה-הקתולית, שהוא עצמו הוא בובת-משחק בלבד, נשלח לארץ ישראל בכדי להשתלט, לא באותו הרגע שהוא בא אלא בכדי להניח את היסודות ['עַד הַיְסוֹד בָּהּ...'].

לראשונה יכבשו את הר ציון [עי' מלבי"ם ר"ס עובדיה]. ובשביל זה הוא זקוק לעזרה מבפנים, שזה בבירור ממשלת-מדינת-ישראל, שאכן עוזרת לו [זוה"ק שמות ז: 'וְכַמָּה מִפְּרִיצֵי יְהוּדָאִין...']. וחוץ מכל זה אנחנו יכולים לראות שהם להוטים אחר קבר-דוד המלך. מדוע? מפני שהם רוצים לשבת כאן בירושלים ולשלוט מכאן על העולם. הקתולים תמיד חשקו את הקבר הזה. הם מאז ומתמיד ניסו לכבוש את ירושלים, אבל הם הצליחו רק לתקופות קצרות. בכל אופן כעת הם לא הולכים לעשות זאת עם חרבות וחיצים או עם תת-מקלע. הם עומדים לעשות זאת עם 'ידידות'. [ר' מאמר 'מסע הצלב האחרון']. הם עומדים להראות לנו, לנסות להראות לנו, 'כמה שאנחנו דומים' [מלאכי א': 'הֲלֹא אָח עֵשָיו לְיַעֲקֹב...'], וכל דבר שאני אומר כעת - זה כמעט ציטוט ישיר מהפופ בעצמו, ימח שמו וזכרו. הוא הזמין את הקתולים מכל העולם לבוא לגליל בכדי 'למצוא את השורשים שלהם'. אנשים שהולכים לכותל נדהמו למראה אלפים של צלבנים, פשוטו כמשמעו, נושאים צלבים ענקיים שהופיעו שם. אך הם לא הופיעו רק בכותל, אלא בהרבה מהמקומות הקדושים שלנו [מזמור פ"ג: 'אֲשֶׁר אָמְרוּ נִירְשָׁה לָנוּ אֵת נְאוֹת אֱלוֹקִים...', ור' דברי המלבי"ם להושע י"ב ד'-ה'], כולל קבר-רחל, כולל שמואל-הנביא, כולל קבר רבי-שמעון-בר-יוחאי, ובודאי בקברו של דוד המלך. הם פלשו למדינת ישראל באישורו של משרד-התיירות בהתעלמותם מן העובדה שהם אינם תיירים רגילים, הם צלבנים! והם רוצים לשלוט על ארץ ישראל.

ולכן, יהודים יקרים, אחי היהודים, בקרוב מדינת-ישראל תהיה מדינה לא יהודית [מאמר 'מדינה לא יהודית']. ואני משער שבגלל זה נתניהו רוצה שזה רשמית יִקָרֵא 'מדינה יהודית'. הממשלה העבירה חוק שבו הם מתכוונים לגייר כמעט כל-אחד שרוצה גיור. רוב הגיורים יֵעָשו על ידי אנשים המכונים 'רבנים' בלתי-מוסמכים. וזה נגד ההלכה היהודית! רוב הארץ תתמלא בגיורים שהם לא גיורי-אמת ['אֶפְרַיִם, בָּעַמִּים הוּא יִתְבּוֹלָל'], וזאת חוץ מכל הגוים האחרים שמתכננים להתיישב כאן. אתם תראו, חברי היקרים, שאני צודק, אם עד עכשיו אתם לא ראיתם את זה.

כל החוקים שכנגד החרדים שהם מעבירים - הם כולם כדי להרוס את החרדים, חס ושלום. כדי למשוך אותם הרחק מן הקדוש ברוך הוא, הרחק מן התורה והמצוות, ולדחוף אותם אל מקומות עבודה עם כל החילונים שאין להם שום מושג על היהדות שלהם כך שהם בקלות יכולים להתפתות מחלקת-הדיבור של הפופ [תהלים נ"ה: 'חָלְקוּ מַחְמָאֹת פִּיו... רַכּוּ דְבָרָיו מִשֶּׁמֶן... וְהֵמָּה פְתִחוֹת']  המנסה להראות להם כיצד נצרות ויהדות הם כל כך, כל כך דומים, חס ושלום [יואל ד' ו'].

 

וחברי היקרים, הערב רב שבינינו ילכו בכיוון שלהם ['וְהַמַּטִּים עַקַלְקַלּוֹתָם יוֹלִיכֵם ה' אֶת פֹּעֲלֵי הָאָוֶן...'], ואנחנו, האנשים שהם בתקוה יהודים-אמיתיים, נצטרך לומר: 'לא! אנחנו לא מקבלים זאת!' ויהיה עלינו להיות חזקים יותר בשמירת האידישקייט שלנו, ויהיה עלינו להתקרב הרבה יותר לה'. ונצטרך לאהוב איש את רעהו, ושתהיה לנו אחדות-אמיתית עם ה', שזה מה שיביא את כולנו לאחדות [דברים י"ד א', יבמות י"ד א', ור' לעיל פרק 28]. הקב"ה שונא כאשר העם-היהודי שלו נלחמים איש ברעהו ואומרים לשון הרע אחד נגד השני [רבנו יונה שע"ת ג' אות ר', וי"מ עמ' 118]. כעת יהיה עלינו לבא ביחד כעַם-אחד עִם הקדוש ברוך הוא, וזו הדרך היחידה שנוכל לנַצֵחַ. אבל לא נוכל לנצח את המלחמה הזאת בעצמנו [זכריה י' י"ב: 'וְגִבַּרְתִּים בַּה', וּבִשְׁמוֹ יִתְהַלָּכוּ'. תרגום שיה"ש ח' ג']. אנחנו נוכל להתפלל, לנסות להתקרב לקדוש ברוך הוא, ולהצמד לחבל הזה, החבל הרוחני שמחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. והוא ינענע וינענע אותנו ['וַהֲנִעוֹתִי... אֶת בֵּית יִשְׂרָאֵל, כַּאֲשֶׁר יִנּוֹעַ בַּכְּבָרָה...', עמוס ט'], ואנחנו לא נעזוב, ולא נרפה [ר' שם עולם להח"ח ח"ב מפי"ב]. ואם אנחנו עושים תשובה ואנחנו מתקרבים אליו ואנחנו מסרבים להטלטל ולנוע בגלל רצון הגויים [רש"י שיה"ש ח' עה"פ 'אִם חוֹמָה הִיא...', ע"ש], אזי אנחנו נשרוד בעזרת השם.

לרוע המזל, הרבה מן היהודים שהם בעמדות מפתח במדינת-ישראל הם גוים או ערב רב או משהו מהסוג הזה [זוה"ק נשא: 'וְאִנּוּן... רֵישֵׁי עַמָּא']. ולכן אם אנחנו לא נכנעים - הקב"ה הוא שישמור אותנו [יואל ד' ט"ז], ואנחנו נקבל בע"ה משיח צדקנו.

הקב"ה בעצמו יטפל בגויים שרדפו והציקו לנו מאז התקופה שאברהם-אבינו היה בעולם. וה' יהרוס את כל אדום לגמרי עבור כל הרשעות וכל הרדיפות שהם עשו נגד ילדיו של הקב"ה [סוף שירת האזינו, סוף ס' יואל. רש"י קהלת א' י"א, ור' מלבי"ם לדניאל פי"ב פסוקים ב' ט', סו"ס קב הישר פ' ק"ב, 'משמיע ישועה' לאברבנאל ע"ס ישעיה, העיקר הא' והב']. אבל העבירה הגדולה ביותר שיש להם - זה נסיונם להביס את הקב"ה בעצמו. וזה מה שהם מנסים לעשות כעת. הם באו לתוך 'ארץ ישראל' שלו, הארץ אשר הוא נתן אותה במיוחד לעם-ישראל, פלשו אליה בכדי לנהל מלחמה על ה' [מזמורים ב', פ"ג. 'אגרת תימן' להרמב"ם] בנסותם להמיר את העם שלו אל השקר של הדתות האחרות, דתות מלאכותיות מעשי ידי אדם [ירמיהו ט"ז כ', ור' ישעיהו מ' י"ח ועוד],  וזה לא יעבוד. והקב"ה יהרוס אותם [זכריה י"ד י"ב] וגם הרבה אנשים שנראים כאילו שהם יהודים - גם הם יֵהָרְסוּ, מפני שהם 'ערב רב', והנשמות שלהם הם לא נשמות של יהודים [אבן שלמה י"א ז'].

ואנו, היהודים האמתיים, נוכל לשרוד את החורבן, ולהכנס אל תוך העולם הבא של משיח. ונוכל להתענג באור השכינה, ואנחנו נתרפא מכל המומים שלנו, פיסיים או רוחניים [מלבי"ם דברים ר"פ ל', אגרת הנחמה לרבנו מימון עה"פ 'וַהֲדָרְךָ עַל בְּנֵיהֶם'], ואנחנו נהיה שלמים. נהיה מושלמים. ואנחנו נחייך ['שְׂחוֹק פִּינוּ'], ונהיה שמחים [ישעיהו ס"א ז' ועוד], ואנחנו נשכח מכל הסבל של כל אלפי השנים הללו ['שַׂמְּחֵנוּ כִּימוֹת עִנִּיתָנוּ']. אנחנו פשוט נשכח מזה לגמרי, ונמשיך קדימה, ונעלה מעלה אל המטרה שה' הציב עבורנו.

 


פרק 32:

מזל טוב !

י"א סיון תשע"ד


נִהְיֶה כַגּוֹיִם, כְּמִשְׁפְּחוֹת הָאֲרָצוֹת...

מזל טוב! מדינת ישראל הפכה להיות ממש מדינה כמו כל מדינות העולם.

הלב שלי שבור, אבל מדינת ישראל הזו הפכה להיות ארץ כמו כל הארצות בעולם [ירמיהו ב' כ"א: 'וְאֵיךְ נֶהְפַּכְתְּ לִי סוּרֵי הַגֶּפֶן נָכְרִיָּה...']. נהיינו גוים, גוים גמורים, שלא נדע. [תהלים ק"ו ל"ט]

שמעתי היום שהכנסת רוצה להעביר חוק שאומר שכל פציינט שמרגיש שהוא רוצה לשים קץ לחייו מפני שיש לו מחלה סופנית, שלא נדע, או מחלה נפשית וכו', יכול לדרוש מכל רופא מרשמים לתרופות-רעל שיעשו סוף לחייו, והרופא לא יהיה אחראי בשום-אופן למותו של הפציינט.

אנחנו הפכנו להיות כמו כל גויי העולם ['הוֹבִישָׁה הוֹרָתָם...', הושע ב']. זה לא רק שמחצית האנשים שרצים לנשיאות למדינת ישראל - חשודים רשמית להיות גנבים ['יְדֵיכֶם דָּמִים מָלֵאוּ...', ור' יחזקאל י"ח י'], אלא שגם נשיא-לשעבר יושב בכלא על האשמות איומות, וראש-ממשלה אחד עומד להתחיל את תקופתו בכלא עבור נוכלויות וגניבות וכו' [הפטרת 'חזון', ישעיה א' כ"ג: 'שָׂרַיִךְ סוֹרְרִים וְחַבְרֵי גַּנָּבִים, כֻּלּוֹ אֹהֵב שֹׁחַד וְרֹדֵף שַׁלְמֹנִים...', ושם נ"ט ג'].

וַואוּ! מאמי וטאטי, עשינו דבר נפלא! כעת אנחנו כמו כל העמים האחרים! נוּ, מה אתם אומרים על כך?!...

  

בענין האמונה והגאולה שנזכר כמה פעמים במסרים אלו, נביא בזאת קטע השייך לכך מתוך המסר 'בין ידידים', דניאל פרק 187, [תקשור עם בנימין, ז' אדר תשע"ג]

ש. מה עם כל הנסיונות שיש לנו הכשלונות וכו', איך מתמודדים עם זה?

ת. כתוב שהדור הזה יִשָפֵט בעיקר על הדרגה עד כמה מחזיקים את הקירבה לה', האם מאמינים ובוטחים בה', ופחות יתמקדו על פרטי העבירות. בודאי שצריכים לשמור ולעשות, אבל בעיקר הזכייה תהיה לאלה שלא עוזבים את היהדות שלהם, ואת האמת שלהם, וממשיכים עם הקב"ה, כי זה הכי קשה עכשיו, וזה הכי בסיסי. זה הקשר, זה החבל שאנחנו מחזיקים בו, ושה' מנענע חזק מאד. ואלו שיחזיקו – הם יזכו להגיע לקבל משיח צדקנו.

 

מקורות בנושא האמונה והגאולה:

סוף ספר דניאל י"ב, י"ב: "אַשְׁרֵי הַמְחַכֶּה וְיַגִּיעַ כו'". חבקוק ב', ג': "אִם יִתְמַהְמָהּ חַכֵּה לוֹ, כִּי בֹא יָבֹא לֹא יְאַחֵר כו', וְצַדִּיק בֶּאֱמוּנָתוֹ יִחְיֶה". תהילים ל"א, כ"ד: "אֶהֱבוּ אֶת ה' כָּל חֲסִידָיו, אֱמוּנִים נֹצֵר ה', חִזְקוּ וְיַאֲמֵץ לְבַבְכֶם כָּל הַמְיַחֲלִים לַה'". פרשת ואתחנן פרק ד': "בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, וְשַׁבְתָּ כו', כל הענין פסוקים כ"ט עד ל"ט. יואל ג', ה': "וְהָיָה כֹּל אֲשֶׁר יִקְרָא בְּשֵׁם ה' יִמָּלֵט, כִּי בְּהַר-צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלִַם תִּהְיֶה פְלֵיטָה, כַּאֲשֶׁר אָמַר ה', וּבַשְּׂרִידִים אֲשֶׁר ה' קֹרֵא". עיי"ש במפרשים. ור' ספר מלאכי פרק ג', ע"ש כל הענין.

מאמר 'ציפית לישועה' למרן הח"ח פ"א, 'כד הקמח' לרבנו בחיי ערך א': 'אמונה', ס' שיחות הר"ן ר"כ, וקכ"ו ועוד. ס' 'שומר אמונים' לר"א ראטה זצוק"ל מאמר האמונה, ועוד. 'הדור האחרון' פרק ד'. ור' בארוכה ס' 'אור יחזקאל' ח"ג מאמר 'אמונת הגאולה'. ועי' מכות דף כד. 'בא חבקוק והעמידן על אחת 'וצדיק באמונתו יחיה'. גמ' סוטה מט: 'בעקבתא דמשיחא כו', ואין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים'.


דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7812358 פעמים
היום - 05/03/24