הגאולה - סידרה ב' (12), פרק 36

בס"ד


פרק 36:

אנחנו – העם הנבחר

כ"ד אלול תשע"ד


שׁוּבוּ לְבִצָּרוֹן אֲסִירֵי הַתִּקְוָה...

אני רוצה לומר לכולם, להסביר לכולם, מה אנחנו צריכים לעשות בכדי להציל את עצמנו, מה עם ישראל צריך לעשות כדי לזכות לקבל משיח צדקינו.

כמו שכבר אמרתי, עומדות להיות התרחשויות גדולות ומפחידות בעתיד הקרוב, דברים שמעולם לא חלמנו עליהם, דברים מפחידים ביותר. והפחד כבר עלינו. ישנם כל כך הרבה, כל כך הרבה דברים מפחידים המתרחשים בחיי היום-יום של אנשים וכן בעולם בכללותו וכו', אבל בקרוב, בכדי לשרוד יהיה עלינו להחזיק חזק בקדוש ברוך הוא כביכול ['יְפַלְּטֵם מֵרְשָׁעִים וְיוֹשִׁיעֵם, כִּי חָסוּ בוֹ...', סוף מזמור ל"ז, ע"ש], להחזיק חזק בחבל, בחבל הרוחני המחבר אותנו אל הקדוש ברוך הוא, אילו רק יכולנו לראות את זה, להרגיש את זה, את החבל שמביא אותנו קרוב אל הקדוש ברוך הוא.

המבחן הגדול עדיין לפנינו, ואנו כיהודים עומדים להירצח בגלוי, וכאשר זה קורה – אזי רק דבר אחד יציל אותנו, מפני שאנחנו לא יכולים ללחום מלחמה פיזית כנגד הרשעים. זה לא יעבוד. יהיה עלינו ללחום מלחמה רוחנית. נצטרך להחזיק חזק באידישקייט שלנו ולסרב, לסרב באופן מוחלט לרדת בשום צורה שהיא.

יהיה עלינו להצמד יחדיו, להתקבץ יחדיו [תקט"ו תפילות לרמח"ל, קס"ג, ביה"ל ר"פ וישב עה"פ 'בְּזַעֲקֵךְ יַצִּילֻךְ קִבּוּצַיִךְ', ועי' מלבי"ם ישעיה נ"ח ה' על ענין 'צום' שהוא מל' התקבצות והתאחדות], לסגור את עצמנו לחלוטין בפני העולם הגדול. עלינו לשמור את התורה בצורה הקפדנית ביותר בכדי לא ליפול, לא לקבל פחד מהאויב האכזרי. עלינו תמיד לדעת שה' עימנו, ושאנו מוכנים אפילו למות, רק לא לעשות חס ושלום מה שהרשעים רוצים שנעשה, שנעזוב את היהדות שלנו להיות כמוהם, להיות כלום כמוהם, להפוך להיות יצורים אכזרים שכמוהם.

הם ירצחו ביהודים. אך בכל אופן הם הרי מתכננים להרוג תשע-עשיריות מן אוכלוסיית העולם, והיהודים הם לבטח אינם תשע עשיריות מאוכלוסיית העולם, כך שלרוב הם יהרגו לא-יהודים. בכל אופן, הכעס שלהם יהיה מופנה אלינו. הם לא יכולים לסבול אותנו, מפני שאנחנו בטוח 'העם-הנבחר', וזה 'מוציא אותם מן הכלים', ועושה אותם לא-הגיוניים ופראיים, והם רוצים להתנקם בנו, מפני שה' בחר בנו.

הם רוצים לשלוט מתוך ארץ ישראל, מפני שהם יודעים שרק מכאן הם יכולים לשלוט על העולם, אבל מה שהם לא לוקחים בחשבון – זה שה' לעולם לא יאפשר להם לעשות זאת, מפני שבאמת אנחנו העם הנבחר, וזה לא משנה מה שהם רוצים להאמין, ולמעשה, הקדוש ברוך הוא ימחוק את האנשים הרעים מעל פני האדמה.

אנחנו עם קטן ואומלל שנדד קרוב לאלפיים שנה ממקום למקום ['וּבַגּוֹיִם הָהֵם לֹא תַרְגִּיעַ, וְלֹא יִהְיֶה מָנוֹחַ לְכַף רַגְלֶךָ...', פר' כי תבא], הציקו לנו, רצחו אותנו, ונאלצנו לחיות ללא מקור פרנסה. לעתים הניחו לנו להיות להיות עשירים רק בכדי להשאיר את העושר שלנו לגויים הפראיים שכה קנאו בנו, ושעדיין מקנאים בנו. הגלות היתה קשה ומרה, אפילו שפה-ושם היה לנו קצת מרגוע בכדי לאסוף כוחות.

בכל אופן, כעת זהו הקרב האחרון. אנחנו אנשים חלשים, פיזית, ואנחנו מאד מעטים במספר, אבל ה' הוא הכל-יכול, והוא יהיה אתנו, וכאשר אנחנו עם הקדוש ברוך הוא – אנחנו עודפים עליהם אלף מונים, מליון מונים ואפילו יותר [מלכים ב' ו' ט"ז], מפני שאין להם שום סיכוי בעולם, מפני שהקדוש ברוך הוא – הוא ריבונו של העולם והכל-יכול, והוא יגמור אותם רק במבט-עין, כביכול. ['הַמַּבִּיט לָאָרֶץ... יִתַּמּוּ חַטָּאִים...', מזמור ק"ד].

אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה לתפוס אומץ ולסרב להשתחוות להם, לסרב לעשות מה שהם עומדים לדרוש מאתנו לעשות, והם כבר מבקשים מאתנו לעזוב את האידישקייט שלנו. הם כבר קובעים חוקים ותקנות במדינת ישראל בכדי להרוס את עם ישראל. יש להם תכנית מוכנה לגמרי, והם סבורים שהם מנצחים, אך בכל אופן, מי שצוחק בסוף – הוא הצוחק הכי חזק, ואנחנו נצחק, ונצחק, ונצחק, ונצחק ['אָז יִמָּלֵא שְׂחוֹק פִּינוּ...'], אפילו שזה יהיה מאד עצוב. אבל הדרך היחידית לנצח אותם היא: לא לעזוב את האידישקייט שלנו, לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא, תמיד להיות הילדים שלו, הבנים והבנות הנאמנים שלו תמיד לנצח. אנחנו חייבים ללמד את הילדים שלנו שאנחנו צריכים להשאר נאמנים לקב"ה.

אנחנו דור מפונק, שאין לו כל שום ידיעה על המושג של 'הקרבה'. אבל יהיה עלינו להקריב. יהיה עלינו לעשות דברים שחשבנו שרק הדורות הקודמים היו צריכים לעשות. אנחנו שייכים לתקופה 'נאורה', כביכול, אבל כעת אנחנו רואים שזה בכלל לא 'דור נאור'. כלל וכלל לא. זה חשוך כמו כל התקופות החשוכות ביותר שהיו אי-פעם, פיראי, מרושע וצמא-דם כמו כל הפוגרומים שפעם היו.

 

אנחנו חייבים, חייבים לסגור את עצמנו, לנעול את עצמנו בפני העולם [ישעיהו כ"ו: 'לֵךְ עַמִּי בֹּא בַחֲדָרֶיךָ, וּסְגֹר דְּלָתְךָ בַּעֲדֶךָ...', ר' פרק 11 בסידרה], ולא לאפשר לטומאה להיכנס פנימה. אם הם דורשים מאיתנו דברים שאנחנו לא רוצים לעשות – אז אנחנו חייבים לא לעשות אותם. אם הם רוצים לקחת מאתנו את ברית-המילה או משהו מן הסוג הזה, אנחנו חייבים לעשות זאת - מה שלא יהיה. זה יותר גרוע מאשר רוסיה הקומוניסטית. זה יותר גרוע מכל המצבים שהיהודים עברו לאורך הגלות המרה הזאת, ועלינו לעמוד חזקים ולא לוותר ['אִם חוֹמָה הִיא...', ערש"י סוף שיה"ש].

אני פוחד שיהודים רבים יוותרו, חס ושלום. וזה לא אומר שהם ערב רב, זה אומר שאם הם יהודים אמיתיים - הם ישובו. ה' יכריח אותם לשוב, אבל זה יהיה עִם המון כאב. אבל אלו שיעמדו חזקים ונאמנים לה' ולתורה – יהיה להם הרבה-הרבה פחות כאב. זה ילך להם הרבה יותר 'חָלָק', למרות שיהיה הרבה פחד וחרדה, אך בכל זאת זה יהיה להם יותר קל.

לכן אני אומר לכם, עם ישראל, יהיה עלינו להוכיח את עצמנו, לעמוד במבחנים. אפילו שאנחנו מגיעים מדור עם רקע מאד מפונק וגשמי ביותר (מטריאליסטי), כי אף פעם העולם לא הכיר גשמיות כה רבה כמו בתקופה שמאחרי מלחמת-העולם-השניה [עי' גמ' חלק קט. 'ת''ר אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב''ה...'], אך יהיה עלינו לתפוס אומץ ולהזכיר לעצמנו מי אנחנו, ולעולם לא לאפשר לעצמנו לעזוב את החבל הרוחני הזה שקושר אותנו אל הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו נעשה זאת – התגמול והשכר שלנו יהיה הגדול ביותר שהיה מעולם [ישעיהו ס"ד: 'עַיִן לֹא רָאָתָה זוּלָתְךָ - יַעֲשֶׂה לִמְחַכֵּה לוֹ...'], ואנחנו נהיה נבחריו של הקב"ה לנצח. ['וַיֹּאמֶר אַךְ עַמִּי הֵמָּה... וַיְהִי לָהֶם לְמוֹשִׁיעַ...', סוף הפטרת ניצבים. 'לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל עַם קְרוֹבוֹ', סוף מזמור קמ"ח].

 

אני גם רוצה להזכיר לעם ישראל את האהבה שה' רוחש לכל יהודי שעוזר ליהודי אחר בכל צורה שהיא [אין הקב"ה אוהב אלא למי שאוהב את בניו...', ר' שמיה"ל ח"ב פי"א]. ה' אוהב את אלו שעוזרים לעם שלו, לילדים שלו, והוא הכי מעניק והכי סלחן כלפי אלו שמסייעים לעמו. אבל החסד צריך להיות לשם שמים, ממש לשם שמים, חסד שנובע מאכפתיות פנימית אמיתית כלפי כל יהודי.

תרגום הזוהר הקדוש פר' וירא דף ק"ד.: 'שֶׁשָּׁנִינוּ, בְּשָׁעָה שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אוֹהֵב אֶת הָאָדָם, שׁוֹלֵחַ לוֹ דּוֹרוֹן, וּמִיהוּ? הֶעָנִי, כְּדֵי לִזְכּוֹת בּוֹ. וְכֵיוָן שֶׁזּוֹכֶה בּוֹ, הוּא מוֹשֵׁךְ עָלָיו חוּט אֶחָד שֶׁל חֶסֶד... וּפוֹרֵס עַל רֹאשׁוֹ וְרוֹשֵׁם אוֹתוֹ, כְּדֵי שֶׁכְּשֶׁיָּבֹא הַדִּין לָעוֹלָם, אוֹתוֹ הַמַּשְׁחִית יִזָּהֵר בּוֹ, וּמֵרִים עֵינָיו וְרוֹאֶה אוֹתוֹ הָרֹשֶׁם, וְאָז מִסְתַּלֵּק מִמֶּנּוּ וְנִזְהָר עָלָיו...' ע"ש כה"ע שכן היה בהצלת לוט מסדום.

 

כל יהודי נולד עם הניצוץ הזה להיות אכפתי כלפי יהודי אחר, רק מתוך התחושה שהיהודי האחר הוא כמו אחד מבני המשפחה שלו שהוא צריך לדאוג עבורם. אך הדור הזה, עם כל הגשמיות שלו – גרם לכל כך הרבה יהודים להתקוטט ולהלחם אחד עם השני, לדבר לשון-הרע אחד על השני, להוציא שם-רע אחד על השני בצורה נוראה [יומא ט:], וכל זה בגלל כל הקנאה שנוצרת מגשמיות רבה מדי ['לְתַאֲוָה יְבַקֵּשׁ נִפְרָד']. ואנחנו חייבים, חייבים להוציא ולגלות מתוך עצמנו את האהבה שנטועה מלידה בתוך כל יהודי, הטבועה בעומק בכל יהודי, לעשות חסד היכן שרק אנחנו יכולים. ולא לשכוח שהחסד מתחיל בבית. החסד הראשון צריך להיות לנשותיכם, או לבעליכן, או לילדים שלכם וכו', להורים שלכם, ואחרי כל זה – לעם ישראל בכללותו.

אני רוצה גם לומר לכם שאין לכם זמן רב מדי להתכונן, להכין רוחנית את עצמכם, כך שלא תסבלו מדי הרבה. אנחנו נהיה חסרי כסף. אנו נהיה חסרי מותרות. החיים שלנו יֵרדו עד הצרכים הבסיסיים ביותר. אבל ה' לא יתן לנו לרעוב, והוא לא יגרום לנו ח"ו למות, בעזרת ה' ['לֹא רָאִיתִי צַדִּיק נֶעֱזָב...']. הוא יתן לנו מה שאנו צריכים. הוא לא יעזוב אותנו צמאים או רעבים. אנחנו נחיה בע"ה, אבל יהיה עלינו לעשות את שלנו, ולא לפחד, ולא לוותר לאלו הרעים שינסו לכופף אותנו אל הדרכים שלהם.

אני גם רוצה לומר לכם שכל אחד יש לו אמא ואבא, ואתם חייבים לכבד אותם באמת, ולאהוב אותם. אתם חייבים להוקיר אותם ולעשות את רצונם, כל זמן שזה לא מתנגד עם האידישקייט שלכם. אתם חייבים לגלות הערכה כלפי ההורים שלכם, במיוחד ההורים שהם מאמינים ושומרי-מצוות. אפילו אם הם גורמים לכם צער, הם עדיין ההורים שלכם, ועדיין יש לכם מחוייבות כלפיהם תמיד לרחוש להם כבוד ולהתיחס אליהם בדרך יפה. אל תשכחו זאת. זה מאד חשוב.

כמו כן אני רוצה לומר שמדי הרבה מהיהודים שלנו משקרים. הם משקרים אחד לשני בגלל כל סוגי הסיבות של גשמיות [ר' אורחות צדיקים ש' החמדה], משקרים למשפחות שלהם מפני שהם רוצים לעשות דברים שהמשפחות שלהם בודאי לא יאהבו. אנחנו משקרים בנוגע לגיל שלנו. אנחנו משקרים על הרקע שלנו מן העבר. אנחנו משקרים בכל דבר. אנחנו מלאים בשקרים, מחוררים בשקרים. וזה חייב לעצור. לְשַקֵּר – זה פגם נורא, ואנחנו צריכים לומר את האמת, מפני שאם אנחנו לא אומרים את האמת – אזי לעולם אנחנו לא נוכל להבין עולם-של-אמת [ר' שבת קד.]. לא נוכל אפילו לתפוס מושג מה הכוונה 'אמת'.

אז בבקשה תזרקו את השקר. השקר הורג אותנו, השקר שאנחנו אוהבים להאמין בו. אנחנו רוצים להאמין בשקר מפני שכך זה קל יותר. זה נראה קל יותר, אבל באמת זה לא קל יותר. בכלל לא קל יותר. אז בבקשה, עם ישראל, אנא, חפשו את האמת ['בַּקְּשׁוּ צֶדֶק בַּקְּשׁוּ עֲנָוָה...', חגיגה ד:], תגידו אמת - אפילו כשזה לא פופולארי. תגידו את האמת כפי שהיא. תאמרו את האמת לאמיתה.

לדוגמא, כאשר אתם רואים אשה שהיא לא צניעות'דיק (בדרך צניעות), אתם אמורים לומר את האמת – שהיא נראית כמו פרחחית-רחוב, ולא כמו אשה חרדית. שהיא נראית כמו שהיא לא-נשואה עם הפיאה המפוארת שלה. זוהי אמת! ואתם יכולים וחייבים לומר שזה אסור, מפני שאם יותר ויותר אנשים יאמרו שזה אסור, זה יעלם, ויותר אנשים יהיו קרובים יותר אל ה'. [ר' שבת קיט:].

ישנם דוגמאות רבות שאתם יכולים לדבר עליהם. נתתי רק אחת. אבל עלינו לומר את האמת, תמיד לומר את האמת. תמיד לרצות את האמת. תמיד לרצות לחיות עם האמת, ושמו של ה' – זה אמת עם א' רבתי [יומא סט:].

 

אני רוצה לומר שאנחנו מאד דומים לדור-המבול ['כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ חָמָס...', נח ו', ערש"י שם], כל כך הרבה אנשים לא-הגונים יש בינינו, אפילו אם אנחנו לא שודדים ולא גנבנו מיליוני דולרים, בכל זאת לעתים אנחנו גונבים 'פחות-משוה-פרוטה' פה ושם [עי' סנהדרין ק"ט]. וזה לא מְשַנֶה ממי אנחנו לוקחים, אם זה מהמדינה, מהחברים, מהבנק, יהיה מי שיהיה. אין לנו שום בעיה להיות בלתי-ישרים כאשר זה מגיע למשל למלוי טפסים עבור תלושי-מזון באמריקה או ביטוח לאומי בישראל, נתונים שלא מציגים את התמונה הכלכלית האמיתית והמלאה שלנו.

והגניבות הפכו להיות כמעט 'דרך-חיים' בדור הזה, כמו שאנחנו יכולים לראות בחדשות המספרות על כל הרבה מן המנהיגים שלנו המואשמים ואפילו יושבים בכלא על העבירה הזאת. ישנם אנשים שהם מאד מקפידים להיות הוגנים וישרים, וישנם אנשים שאינם. ולכן ישנם אנשים שלמעשה עושים הרבה מאד כסף ממה שלא שייך להם, אפילו שהם נראים כמו "היהודי למופת" ועוזרים כל כך הרבה ליהודים אחרים ['וְנַעֲשֶׂה לָנוּ שֵׁם...', אש"ל פי"א ו', זוה"ק 'כל חסד דעבדין לגרמייהו', ועי' אמונה והשגחה לר"ש מאלצאן אות ט"ו].

אני מזהיר את היהודים הבלתי-ישרים הללו שהם עומדים לשלם על זה מחיר גבוה. וישנם כאלו עם נשמות יהודיות שעשו טעויות – אבל הם עומדים לסבול בכדי שישובו בתשובה. אני מתחנן אליכם, עם ישראל, אל תנסו להציג את עצמכם כפילנטרופים (נדיבים) גדולים, בעלי-חסד גדולים, כאשר רוב הכסף שלכם מגיע באמצעים לא כשרים ['אֲנִי ה' שׂוֹנֵא גֶזֶל בְּעוֹלָה...', סוכה ל'.].

אני גם רוצה לומר לכם שהעולם החרדי שלנו מלא טינופת, זוהמה, לכלוך רוחני. הנשים שלנו, לא כולן, אבל רבות מהן נראות כמו כוכבות-מסך, כמו כוכבות-מן-הסרטים עם הפיאות הארוכות והמפוארות שלהם, ועם החצאיות הצמודות שלהן, חצאיות קצרות וצמודות.

בנות בית-יעקב, רבות מהן אינן נראות כפי שהן אמורות להיראות, ואפילו אם לבית-הספר הן הולכות לבושות בדרך מתקבלת, פחות או יותר, בגלל שיש להן תלבושת אחידה, אבל אחרי הצהרים הן מתלבשות בצורה של הרבה פחות צניעות.

הבעלים של היום, אפילו האברכים, רבים מהם הם ללא זְקָנים, מפני שהגברות לא אוהבות זְקָנים. רבים מהם גם לובשים בגדים צמודים, שזה כלל לא מתאים לאברך [עי' יומא פו.], ורבים מהם רוצים נשים שנראות כמו בלתי-נשואות. לא אכפת להם. הם אפילו שמחים כאשר אנשים אחרים מסתכלים על נשותיהם. [דברי הח"ח בספרו 'גדר עולם', על כיסוי הראש בפרק ו': 'כמה גדול החיוב על הבעל למחותה בעוון זה ולהעריך לפניה גודל האיסור וכו', ע"ש באורך עם משל נמרץ בענ"ז].

ואל תצעקו עלי: 'זה לא נכון!', מפני שזה כן נכון, וזה חדר והתפשט כמעט בכל חלק של העולם היהודי בימינו. ולצערינו יש הרבה-הרבה מקרים של ניאוף בקהילה שלנו [עי' סוטה מז: 'משרבו משקרות עינים רבו המים המאררים...', ועי' בפתיחה לס' 'מחניך קדוש' להגר"י דידאווסקי זצ"ל]. זה מעשה שפעם חשבנו שזה מתאים רק לגוים, אבל רבים מעמינו נאשמים בזה.

אפילו אנשים שאינם בעלי-תשובה, חלקם אפילו מתפארים עם יחוסם הגדול והרם, מסוגלים להוליד ממזרים. זהו דבר איום ונורא. עבירה גדולה ונוראה, מאד חמורה! והם לא עושים זאת רק עם בלתי-נשואות, אלא אפילו עם נשים נשואות, שזו עבירה ענקית, שהעונש על כך הוא מיתת בית דין! אבל זה לא נראה שזה מטריד אֵי-מישהו. הפסק שניתן לעתים רבות הוא: "כל זמן שהבעל שלך לא יודע – זה בסדר, זה בסדר. אתם יכולים להשאר לחיות ביחד".

אני מצטער, עם ישראל, אבל כל הגשמיות הזאת 'עלתה לנו עד הראש' ועשתה אותנו לא-נורמלים, וגרמה לנו ללכת בדרכי הגוים ['ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם...', תהלים ק"ה ע"ש]. ואנו חושקים את דרכי הגויים ['כְּסוּס כְּפֶרֶד אֵין הָבִין', מזמור ל"ב]. אנו רוצים להיות "חופשיים". לא כולם, ברוך ה', אבל אלו שחפצים להיות חופשיים מהגבלות התורה הם רבים יותר מאשר אלו הרוצים להיות תחת עולו של הקדוש ברוך הוא.

כך שאני מזהיר אתכם, אלו האשמים בעבירות שכאלו: אם יש לכם נשמות של יהודים, תעשו תשובה! עשו תשובה! אבל את התשובה הכי חזקה שאתם יכולים לעשות, ותחזרו אל ה'. אתם יכולים לעשות תשובה ['שׁוּבוּ לַאֲשֶׁר הֶעֱמִיקוּ סָרָה', ישעיהו ל"א ו'], אבל זה לא יהיה קל, והעונש הוא עונש קשה [קריאת התורה למנחה דיום כיפור], אבל זה יהיה הרבה יותר גרוע מאשר אם אתם לא עושים תשובה [ר' חרדים פרק ס"ג, עירובין דף י"ט. רש"י ד"ה על עסקי חינם, ונוסח ברכת המילה 'אשר קידש'].

הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו בשיחה זאת, זה שאנחנו חייבים להאמין עם כל הלב והנשמה שלנו שרק הקדוש ברוך הוא – הוא ריבונו של כל הקיום. אנחנו חייבים להאמין שֶמַה שהוא עושה לנו או עבורינו – זה מה שצריך להיות, וזה הדבר הטוב ביותר עבורינו ['כָּל מַאי דְּעָבֵיד רַחֲמָנָא לְטַב עָבֵיד', ברכות סו"פ הרואה, ס' ע"ב], בין אם אנחנו חיים בגלל זה או שאנו מתים בגלל זה, חס ושלום. הדבר הטוב ביותר בשבילנו – זה מה שהוא ית' עושה עבורינו. בין אם הוא עושה אותנו אביונים חסרי-כל או שהוא עושה אותנו עשירים, בין אם הוא נותן לנו חמשה-עשר ילדים או שהוא לא נותן לנו כלל ילדים, חס ושלום. זה הכל לטובתינו. וכל דבר שאנחנו סובלים בחיים הללו – אנו צריכים לדעת שזה לא לעולם ועד. החיים מן הסוג הזה אינם נצחיים, וברגע שיש לנו את הגאולה השלימה – אזי יהיה לנו נצחיות, בעזרת ה'. ברגע זה, הסבל הוא מוגבל. בכל אופן אתם צריכים להאמין בכל-לבבכם ובכל-נפשכם ועם כל העוצמה והמהות שלכם שאין כמו ה', אפס זולתו. הוא יוצרו של העולם. הוא הכל, ואין עוד שום דבר מלבדו. והיחידות שלו – היא היחידות הבלעדית, ואנחנו אחד איתו. [י"ג עיקרים].

אין לי עוד שום דבר נוסף לכתוב. אני רק רוצה לומר לכם, טאטי ומאמי, תודה רבה.

 

שאלה: מה אתה רוצה להסביר לנו על ה'סוס הלבן' שדיברת עליו?

תשובה: אני רוצה לומר לכם שה'סוס הלבן' הוא משיח שקר. והוא יהיה צח כשלג, ואז הוא יהפוך להיות חוּם, ואנחנו נדע שהוא רק זיוף. הוא יפול בצורה קשה, ויהפוך להיות חום, וזה אומר שהוא איננו משיח.

הסוס הלבן מייצג סכנה גדולה עבור עם ישראל. יהיו אמנם כמה משיחי-שקר שיופיעו וינסו לגרום לנו להאמין שהם זרעו של דוד המלך, אבל אחד מהמתחזים הללו יהיה משכנע ביותר. אבל בסוף – האמת תתגלה, והוא יֵהָרֵס יחד עם כל מאמיניו.

מה אני יכול לומר... מה אני יכול להגיד... בקרוב זה יהיה מאחורינו. בקרוב יהיה לנו את הגאולה השלמה. עלינו רק להחזיק מעמד. פשוט להחזיק מעמד. ['חִזְקוּ וְיַאֲמֵץ לְבַבְכֶם, כָּל הַמְיַחֲלִים לַה'...', מזמור ל"א].

ובזאת השלמנו בעזרת השי"ת ובישועתו את שלשים וששת המאמרים בפרקי 'הגאולה' של מוישל'ה [סידרה ב'].

השיר והשבח לבורא כל עולמים על הטוב שגמלנו כרחמיו וכרוב חסדיו, "הטוב כי לא כלו רחמיו, והמרחם כי לא תמו חסדיו", ואל יטשנו לנצח.

הוקרה ותודה למשפחתו של מוישל'ה על כל המסירות וההשתדלות להוציא לאור-עולם את תקשוריו היקרים והחשובים של מוישל'ה, והכל לשם שמים בשביל לזכות את עם ה' במסרים נפלאים ומחזקים, מעודדים ומעוררים, יתן ה' חלקם תמיד בין מצדיקי הרבים.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7812410 פעמים
היום - 05/03/24