הגאולה - סידרה ב' (1), פרקים 1 - 5

 

הגאולה 

מוישל'ה בשיחה עם משפחתו, סידרה 2

ירושלים, אב תשע"ג עד חשון תשע"ד    הגלות הזו מדי ארוכה, והשפעת העולם הגויי מדי חזקה
    הקול שלכם יִשָּׁמַע במרומים
    תמשוך אותנו, ה', אל מחוץ לגלי האפר ותימרות האש
    אם נחיה על קידוש השם - לא נצטרך למות על קידוש השם

    אנחנו נהיה טהורים וזוהרים, ואנחנו נתרפא באור השם
  1.  

בס"ד

 חלק 1:

הגלות הזו מדי ארוכה, והשפעת העולם הגויי מדי חזקה

כ' אב תשע"ג

 

אבא: מוישל'ה, מדוע היית כל-כך לא רגוע אמש בשנתך?

מוישל'ה: ביום רביעי בלילה, חלמתי שסבא (זיידי) בא אלי מעולם האמת. והוא בכה. והוא היה יחף. והוא היה עטוף בטלית ותפילין שלו, והוא בכה. בגדיו היו קרועים ולא-נקיים [דניאל ט' ג', עזרא ט' ג'], והוא התיישב לידי, והוא בכה ובכה.

והוא אמר לי שתהיה גזירה גדולה - עונש ליהודים בכל העולם, בשל העובדה שבירושלים עיר הקודש מאפשרים לחילול-השם הנורא הזה להתרחש [ר' יחזקאל פרקים ח' ט', שבת נד:]. ואז הוא פשוט התיישב, ובכה, ובכה. ואני בכיתי איתו.

ואז התעוררתי, ושוב נרדמתי. הוא היה עדיין שמה - בחלום שלי. והוא בכה, ואני גם כן בכיתי.

בליל אמש הדבר הזה חזר שוב על עצמו. הלכתי לישון, ושוב ראיתי אותו בוכה.

התיישבתי איתו, והתחננתי אליו, אמרתי לו: "סבא, מה אנחנו יכולים לעשות?"

והוא אמר לי: "תתפלל עבור כלל ישראל! תתחנן לה', שיבין אותנו שהגלות הזו היא מאד ארוכה, וההשפעה מהעולם הגויי שמסביבנו היא מאד גדולה ['תפילת רבי אלכסנדרי', ברכות יז.], והמשיכה של זה חזקה ביותר, וזה מבחן הרבה יותר קשה מאשר הניסיון של ה'עבודה זרה' בימי קדם [סנהדרין קב: יומא סט:]. מפני שבאותם הימים היהודים היו עדיין חזקים [אש"ל להגר"א רפ"ג], וכאשר הם עשו תשובה [נחמיה ט']– זה היה מפני שהם הבינו בלבבות שלהם ובשכל שלהם שזהו הדבר הנכון שצריך לעשות. ואכן השם הסיר את היצר-הרע של עבודה-זרה, מפני שזה היה חזק מדי [יומא שם].אבל כיום, העולם הגויי הוא חזק בהנאותיו ותענוגותיו, ואילו אנחנו - חלשים, ואיננו יודעים איך לעשות תשובה כמו בעבר [רמב"ם הל' תשובה פ"ו ה"ד]. כך שאנחנו מוכרחים להתחנן לה' שיעזור לנו כפי שהוא עזר לנו לאורך כל ההיסטוריה שלנו [ויקרא כ"ו מ"ד]. ותמיד ה' השמיד את אויבינו [דברים סו"פ ל"ג] והציל אותנו ['וְלֹא נָתַן לַמּוֹט רַגְלֵינוּ'. תפילת ערבית], וה' ימשיך לעזור לכל יהודי לעשות תשובה [יומא ל"ט. קידושין ל:], והוא ירחם עלינו, אנחנו, בני הדור האחרון, שכה רחוקים מן האמת ['האמת נעדרת']".

"בבקשה ממך, השם, תציל אותנו! [תהלים ק"ו מ"ז] כי ברגע אחד, אתה, הקדוש ברוך הוא, יכול להעלות אותנו לפסגות הגבוהות ביותר [ע"ז יז.]. הנה, ישנם עדיין הרבה יהודים שמניחים תפילין, ואומרים 'שמע ישראל', ולומדים תורה, ושומרים מצוות כפי שצריך לשמור וכו', והם שומרים שבתות וימים טובים [רש"י עקב י"ח י"א]. וזה כבר כמעט אלפיים שנה שאנו מנותקים מארצנו הקדושה – ארץ ישראל. ואפילו אלו מאיתנו שגרים בארץ ישראל – הם בגלות [מלבי"ם ירמיהו ל"א ו']. ובעזרת ה' - עדיין מחזיקים מעמד.

ואפילו שאי-אפשר להשוות בין המסירות נפש שלנו כאן למסירות-הנפש של הדורות הקודמים [שיה"ש ח'. עי' מאמר 'ציפית לישועה' פ"א], בבקשה ממך, ה', תבין שבשבילנו זה הרבה".

"בבקשה, השם, רחם עלינו, ותרים אותנו משפלותינו [תהלים סו"פ מ"ד, זוה"ק ויקרא ו:], כך שכאשר משיח יבוא - נהיה מסוגלים להכיר אותו, ולקבל אותו [ונפשי יוד"מ עמ' 102], ולחזור אל ה', ולהתענג על טובו לנצח נצחים [תהלים סו"פ ט"ז: 'נְעִימוֹת בִּימִינְךָ נֶצַח', תהלים ל"ו. ברכות ל"ד:]".

 

ואז סבא היקר שלי – נעלם.

~~~~~~~~~~~~~~~

חלק 2:

הקול שלכם יִשָּׁמַע במרומים

כ"ג אב תשע"ג

 

בדור שלנו, בימינו, ישנם הרבה דברים גרועים [סומ"ס סוטה], אבל המצעד המרושע הזה הוא "הדובדבן" של עוגת-הארס המורעלת.

ואף-אחד כמעט אינו מרים את קולו למחות על זה [ישעיה נ"ט י"ד], על החוצפה הקשה הזו, ההתרסה הגדולה ביותר נגד היהדות ['וּבְתוֹעֵבוֹת יַכְעִיסוּהוּ'].

והפעולה הזו - זה דבר יותר גרוע מאשר הנסיון לעצור את מצות ברית-מילה. כי מי שמנסה לעצור ברית-מילה, הרי או שהוא גוי או שהוא ערב-רב. ואילו הם - מנסים להרוס את הברית בין השם ובין עמו, עם כלל ישראל [זוה"ק בראשית כז:]. ואפילו ברוסיה, שבה רוב האוכלוסיה היהודית עזבה את היהדות והפסיקה לעשות בריתות-מילה – הרי בכל-זאת כאשר הגיע הזמן, אזי הם או הילדים שלהם שבו לעשות ברית-מילה וחזרו למורשתם, למסורת שלהם [כמו בעת יציא"מ. יהושע ה' ה'].

אבל דרך החיים הגועלית הזו של הדגנרטים, שהם כה גאים בה, הורסת את השלשלת של הנשמה היהודית לעולם-ועד [עי' רמב"ן ויקרא י"ח כ"ט]. וכמעט מעולם לא היו בעלי תשובה מביניהם. ואין שום דרך להיות בעל-תשובה, מפני שהפעולות שלהם כה-עקומות - עד שהם איבדו בדרכם המעוותת את הנצח שלהם במלחמתם נגד בורא-עולם ['לֹא יֹאבֶה ה' סְלוֹחַ לוֹ'. ניצבים כ"ט, ע"ש ברמב"ן], ונגד המצוה הראשונה בתורה ['לָשֶׁבֶת יְצָרָהּ'. ישעיה מ"ה י"ח].

זהו חילול-הקדושה הענקי ביותר [ויקרא י"ח]. בנוסף לעובדה שהם צועדים בגלוי באופן חסר-צניעות ['בְּגוֹי נָבָל', יבמות סג:]. וזוהי חוצפה ענקית המנסה לנאץ את שם ה' [וַיַּרְא ה' וַיִּנְאָץ מִכַּעַס בָּנָיו וּבְנֹתָיו', האזינו] ולכסות את הקדושה בטומאה.

הילדים היהודים שלנו, בנים וגם בנות, לאחר חורבן בית-המקדש, במקום לספק את תאוותם של השבאים הרומאים שלהם, העדיפו לקפוץ למים ולטבוע מאשר להחשף לכזה דבר נורא [גיטין נז:]. ואילו אנחנו – חרדים, פוחדים אפילו לפתוח פה במחאה על חורבנה של ירושלים עיר-הקודש על ידי "יהודים" שהם ערב-רב, ללא ספק.

אז כמובן שה' הזהיר אותנו עם ספרי-התורה שנשרפו בנתניה. [בימים אלו נשרף בית כנסת בנתניה עם ספרי-תורה רבים]. מפני שזה מה שאנחנו עושים: שורפים את התורה עם השתיקה שלנו! ['וְאִם הַעְלֵם יַעְלִימוּ...', קדושים כ' ד'. ע"ש אוהחה"ק פסוק כ"ב, ועי' שבת לג. 'אף שומע ושותק'].

כל הצדיקים שהיו לפנינו סייעו בבנין הדרך המפוארת של היהדות האמיתית לדורות של יהודים. וכעת - אנחנו הורסים את כל זה בהרבה צורות [ירמיה ג' כ"ד], בכך שאנחנו מאפשרים להשפלה הזאת לעבור בשתיקה, ההשפלה לשכינה, וההשפלה לְשֵׁם הַשֵּׁם, ולקדושת ירושלים ['וְעִיר הָאֱלוֹקִים מוּשְׁפֶּלֶת עַד שְׁאוֹל תַּחְתִּיָּה', סליחות. ור' תפילת 'נחם'].

ועוד מעט יתירו להם לעשות "נישואין", ולחלל גם את קדושת הנישואין היהודיים. זה מעל ומעבר למה שניתן להאמין! [חולין צג.]. ואין אפילו מילה אחת של מחאה מהמנהיגים שלנו [ירמיה ה'. ישעיה ג' י"ג, שבת נה.]. המנהיגים והעסקנים שלנו מיודדים עם המחוקקים ועם ראשי-המדינה שעושים את זה כאן בארץ ישראל [תהלים נ' י"ח. ביהגר"א לאסתר ע"ד הרמז א' ה'].

מתי מעט יהודים אמיצים מנסים לשמור על יהדות טהורה ונקיה, אבל הרוב הגדול...?- הם פשוט רוצים את התמיכה הכספית מהממשלה, ושיתנו להמשיך ללא-הפרעה בחיי הגשמיות שלהם ['אֲשֶׁר חֵלֶב זְבָחֵימוֹ יֹאכֵלוּ - יִשְׁתּוּ יֵין נְסִיכָם'. האזינו].

ישנם חרדים שעובדים עם הרשעים האלה לשמור על השקט, כך שהמושחתים האלה יוכלו להמשיך ולהתקיף את היהדות בצורה החמורה והקשה ביותר [מלאכי ב' י"ז, ישעיה מ"א כ"ד], ובתמורה לקבל כסף עבור עצמם [תהלים שם: 'אִם רָאִיתָ גַנָּב וַתִּירֶץ עִמּוֹ'] ועבור המוסדות שלהם [חבקוק ב' י"ב]. ואנחנו מוכרים את הנשמות שלנו ['וַתֶּחֱנַף הָאָרֶץ בְּדָמִים'. תהלים ק"ו ע"ש].

ה' יודע מי באמת בוכה מכל הלב, אפילו שהקול שלהם איננו נשמע. ואם אתם מוחים בדרך שלכם כנגד התועבה הזאת, כנגד חילול השם האיום הזה – אזי הקול שלכם יִשָׁמַע במרום! ['וַיַּקְשֵׁב ה' וַיִּשְׁמָע, וַיִּכָּתֵב סֵפֶר זִכָּרוֹן לְפָנָיו...', סוף מלאכי].

('וּבִתְקוֹמְמֶיךָ אֶתְקוֹטָט': ציונים בענין חובת מחאה: שבת סו"פ במה בהמה,סוטה י"א. בענין איוב, זוה"ק ויחי רל"ט. ויקרא ו., חוה"ל שער עבודת האלוקים פרק י', רבנו יונה שע"ת ג' נ"ט, ספורנו ר"פ מטות, ספר 'פלא יועץ' ערך 'קנאות', ו'אהבת ה'', שער הכולל ביסוש"ה פ"ז, מהר"ל סו"ס נר מצוה ע"ש, בה"ל סי' א', ועוד).

~~~~~~~~~~~~~~~

חלק 3:

תמשוך אותנו, ה', החוצה מן הסחי והרפש, אל מחוץ לגלי האפר ותימרות האש

כ"ו אב תשע"ג

 

אני רוצה לומר לכם... בעצם לא, אינני רוצה לומר לכם – אבל אני כן אומַר לכם: אני הולך ונהיה יותר ויותר שבור. אנשים יצאו מדעתם לחלוטין!

הזוהמה וההיתנוונות היא הרבה מעבר למצעד-התועבה החלאתי הזה בחוצות ירושלים [צפניה ג': 'הוֹי מֹרְאָה וְנִגְאָלָה הָעִיר הַיּוֹנָה'].

העובדה שהמצעד התאפשר בחופשיות מוחלטת ברחובות ירושלים עיר-הקודש אומרת שעם-ישראל מלא בסוג כזה של אנשים ['כִּי שִׁחֵת עַמְּ"ךָ', כי-תשא]. אנשים שמנהלים מלחמת-עולם כנגד הקדוש ברוך הוא ותורתו הקדושה. זו קבוצה של אנשים חזקים להדהים, של בני-אדם עקומים, השקועים בסגנון-החיים הדגנרטי של השטן עצמו, קבוצה של אנשים שרוצים לשלוט על העולם [חלק קט.].

וזה אומר שהאנשים האלה זה לא רק אותם יצורים מגעילים המתגודדים במועדוני-הלילה שלהם, בכל סוגי הבַּארִים והפַּאבִּים למיניהם [תהלים נ"ט: 'יָשׁוּבוּ לָעֶרֶב יֶהֱמוּ כַכָּלֶב'].

וזה אומר שֶמַה שנקרא ה'אליטה' במדינה שלנו – שייכת לאותה הכנופיה שכה מתריסה נגד רצון השם, אלה שרוצים את כולנו מתחת לשליטה שלהם ['הָבָה נִבְנֶה לָנוּ עִיר וּמִגְדָּל'. נח י"א].

וזה אומר שהנגע הממאיר הזה פשה בממשלה ['בֵּית וַעַד יִהְיֶה לִזְנוּת'. סוף סוטה ע"ש], במקצוענות הרפואית, בבתי המשפט, בבתי הספר וכו', ואפילו בישיבות, שה' ישמור ויציל אותנו.

וזה אומר שהמלחמה נגד השם, שלא נדע, הפכה להיות גלויה, ציבורית וענקית ['כְּנִמְרוֹד גִּבּוֹר צַיִד לִפְנֵי ה'. נח שם, ור' סוכה נג: 'וּפְנֵיהֶם קֵדְמָה'].

וזה אומר שכל מה שנקרא 'עולם-הארצות-המתורבתות' מונהג על ידי אנשי-שטן אלו [בראשית י"ג י"ג].

וזה אומר שאם הם ממשיכים במסלול הזה, אם ה' יתן להם להמשיך, חס ושלום, אזי הם עצמם עלולים להרוס את העולם ביחד עם עצמם [כדור המבול: 'וְהִנְנִי מַשְׁחִיתָם אֶת הָאָרֶץ'].

 

והם לא מבינים את זה, מפני שהם כל-כך ספוגים בשקרים של העולם, הם כה מחוברים לשטן שהוא ה'נחש' בכבודו ובעצמו ['זוהמת הנחש', שער הן'], והם כל-כך שיכורים על הדם שהם מוצצים - עד שהם לא מסוגלים לראות שום-דבר באופן מפוכח.

מנהיגי העולם והמחוקקים נראים כה מתורבתים בחליפותיהם המגוהצות ועניבותיהם האלגנטיות, עם עורם השזוף ותספורתם האופנתית. אבל מתחת להופעה הזו הנקיה-למראה ['חֲזִיר מִיָּעַר', תהלים פ'], מסתתר 'פְּנִים' שהלב שלו והנפש שלו הוא רקוב, מושחת ומכוער ['נִבְעוּ מַצְפּוּנָיו', ס' עובדיה. עי' ב"ק ג: ועי' שבת קמ"ט:]. זה מרופש לחלוטין עם הרוע –עד כדי כך שלעולם-לעולם לא יוכל לעשות תשובה.

ויש בין האנשים האלו גם כאלו המכונים 'יהודים'. וברור ללא כל ספק שהם ערב-רב, או שהם 'עמלק', או אולי בכלל הם לא יהודים. וזהו העולם שאנו חיים בתוכו [ירמיהו ד': 'רָאִיתִי אֶת הָאָרֶץ וְהִנֵּה תּוֹהוּ וָבוֹהוּ'].

 

ומה אנחנו עומדים לעשות? כיצד אנחנו יכולים לעבור את זה?

אני יכול רק להתחנן אל ה' שירחם על עמו וירחיק את הטינופת הזאת מאיתנו. שה' לא יאפשר זאת, חס וחלילה, שנזוהם על ידי חיות-אנוש הללו ששולטות על העולם ['בּוֹ תִרְמוֹשׂ כָּל חַיְתוֹ יָעַר'. ב"מ פ"ז:].

אוי, תרחם עלינו, השם! רחם עלינו!

הרוצחים האלו, החיות האלה, אין להם שום רגש של אנושיות לבריאה שלך [סוף ס' יונה], הם רק יודעים מהתאוות שלהם. הם אוהבים לרצוח! הם אוהבים להרוג! וזה לא מסתיים ביהודים, אבל הם שונאים את היהודים הכי-חזק.

והכי-הרבה הם שונאים יהודים חרדים, דתיים. מפני שאנחנו הקרובים ביותר לאמת [ישעיה ס"ו].

והאמת - זה טהור, זה נקי, זה זך. בשום צורה ואופן – לעולם זה לא קשור עם רוע [תהילים ק"א].

בבקשה, ריבונו של עולם! עזור לעם-ישראל המסכן שלך, שהוא כל-כך סובל, שהוא כל-כך מבולבל, שהוא כ"כ מסתתר מלדעת את האמת, האמת הכל-כך ברורה [ישעיה ו' י"ד]. עזור לנו! זה מפחיד מאד.

כל-כך הרבה מאיתנו סוגרים את השכל שלנו מן האמת, אבל תעזור לנו להבין את זה, לא משנה מה ['לִפְקוֹחַ עֵינַיִם עִוְרוֹת'. ישעיה מ"ב ז'].

אתה תציל אותנו!

אתה תושיע אותנו!

ואתה תביא את המשיח! [שם מ"ג י"א]

ואתה תוציא אותנו מהגלות האיומה הזו, ההתפזרות הנוראה הזו [דברים ד' כ"ז] המסתיימת לה בצורה כה קשה.

 

אנא ממך, רבונו של עולם, תמשוך אותנו החוצה מהלכלוך והרפש, אל מחוץ לגלי האפר ולהבות האש.

תחלץ אותנו שלמים ותציל אותנו!

~~~~~~~~~~~~~~~

חלק 4:

אם נחיה על קידוש השם - לא נצטרך למות על קידוש השם

כ"ט אב, ער"ח אלול תשע"ג

 

אני עדיין מאד אומלל, למרות שאני נראה שמח יחסית.

האמת מגלה את עצמה, בקצב מהיר וסוער. ועדיין למרות זאת, אנשים לא מגיבים. הרבה – כן. אבל הרוב – לא!

כל העולם מוּלך שולל באופן ענקי במידה שלא-תאומן, ואף אחד או מעט מאד בני אדם מעניקים תשומת לב. אין תגובה [ב"ק נב. 'עביד לנגדא סמותא'].

אז או שהאנשים כה-מבולבלים שהם מעדיפים בכלל לא לחשוב על זה, או שהם פשוט סתומים ['נִמְשַׁל כַּבְּהֵמוֹת נִדְמוּ'. תהלים מ"ט].

סיבה נוספת לכך שמתעלמים מן האמת - זה שאנחנו כל-כך מפחדים לאבד את הביטחון המשפחתי, את הביטחון הפיננסי וכו', למרות שאנשים כה רבים, בין כך אין להם גם את זה.

אך לאמיתו של דבר, זה מדהים עד לאיזו רמה הגיעו השקרים. איך קבוצה קטנה-יחסית של אנשים עקומים, חולי סאדיזם, יכולה לשטות את כל העולם כולו, להוציא מיעוט-קטן-ביותר, שלרוב הם מנותקים מן הכלל, והינם קרובים לאמת, וטורחים קשה מאד בנסותם להביא לכך שאנשים יבינו את האמת, מה מתרחש באמת.

 

חבריי היהודים יגידו לי: "אתה חייב לבטוח בה'! מה אתה צריך בכלל להיכנס לכל הפוליטיקות על כל מה שמתרחש?! פשוט תבטח בה'!"

אבל למרות זאת, כאשר הם אומרים לי את זה – הלב שלי מתכווץ, והבטן שלי נתקפת בכאבים נוראים. כי מה שהם באמת אומרים לי, זה לא שהם כה דוגלים בביטחון בה' בכל רצינותם. המילים הללו רק מראות שהם רוצים שאשתוק, שלא אפריע להם את הפנטזיה החלומית, את הרוגע הדמיוני שלהם.

אבל אני לא יכול לשתוק!

בודאי, בראש ובראשונה אנחנו חייבים לבטוח בה'. אך הרי בכל זאת, ה' עשה את העולם בצורה כפי שהוא קיים,וה' חושף ומראה את השקר, את כל השקרים. וה' מראה לנו מה זאת אומרת: "רע" באמת, ואם אנחנו מתעלמים מזה – זה אומר שאנחנו הולכים נגד רצון ה'!

וכל אחד שרואה את האמת ומתעלם ממנה, וחוזר שוב לדרך החיים הטיפשית – הוא עושה בזה עבירה גדולה! [יחזקאל ל"ג].

וכל יהודי שרואה את האמת הזו כה-ברור ובוחר להתעלם מזה, כי 'לעשות תשובה'– זה לא הדבר שיש לו בראש בדיוק עכשיו – אז היהודי הזה הוא במצב גרוע ביותר ['שׂוֹנֵא תּוֹכָחַת יָמוּת'. הל' תשובה פ"ד ה"ב, שערי תשובה ב' י"א].

 

ואני יודע שרוב אחיי היהודים מתעלמים מן האמת, מפני שהם לא רוצים לסבול. הם מפחדים לדעת שאנחנו מגיעים לסוף. הם התרגלו לחיים ספוגי-הגשמיות האלה, והם מאד לא רוצים שזה ישתנה. ואפילו שזה כבר השתנה. אבל העקשנות שלהם – זה להמשיך, מה שלא יהיה, עם חלומות-השוא שלהם [סנהדרין סד.], עם מטרות-השוא בחיים שלהם. והם רוצים אפילו להתעלם מן העובדה שעצם החיים שלהם נמצאים במצב של איום [ישעיה כ"ב י"ג]. ולא רק החיים שלנו - אלא גם החיים של הילדים שלנו, שלא נדע ['וַתְּלַהֲטֵהוּ מִסָּבִיב וְלֹא יָדַע...', ישעיה מ"ב, ערש"י].

ובכל זאת, כן, עלינו לשוב אל ה', ולעשות תשובה שלימה. אבל תשובה ממש שלימה ['עַד ה' אֱלוֹקֶיךָ'. 'ונפשי יוד"מ' עמ' 108]. אנחנו חייבים לשבור את התלות שלנו בשקר - שזה הגשמיות, ולהגיע לאמת. שזה אומר שעלינו להקריב את עצמינו עבור האידישקייט, להקריב את הנוחות שלנו, ואת דרך-החיים שלנו שכה הזדהמה בגשמיותה, ורק להתקרב אלה'.

ואם נחיה על קידוש ה' – אזי לא נצטרך למות על קידוש ה'! [יחזקאל טז: 'וָאֹמַר לָךְ בְּדָמַיִךְ חֲיִי'].

~~~~~~~~~~~~~~~

חלק 5:

אנחנו נהיה טהורים וזוהרים, ואנחנו נתרפא באור השם

ר"ח אלול תשע"ג

 

מאמי, אני רוצה לכתוב כעת על העתיד, העתיד המרהיב שמצפה לנו ['מָה רַב טוּבְךָ אֲשֶׁר צָפַנְתָּ'. ס' דניאל2 עמ' 182]. ואני רוצה לומר לכם, שלא אתם, לא אני, ואף לא האיש הגדול ביותר שחי כיום יכול לדעת או לתאר איזה גן-עדן נפלא ומושלם מצפה לנו בעולם-של-משיח [ברכות סג: שבת סג. ילקו"ש דברים תתקס"ד, שומ"א מאמר נחמות ישראל].

כאשר המשיח יגיע – יהיה לנו שוב את בית-המקדש שלנו. וזה יהיה בית-המקדש הגדול ביותר אי-פעם ['גָּדוֹל יִהְיֶה כְּבוֹד הַבַּיִת הַזֶּה הָאַחֲרוֹן', חגי ב']. זה יהיה נצחי, ואף אחד לא יוכל להחריב אותנו [יחזקאל ל"ז כ"ו]. לא תהיה שנאה, לא מלחמות, לא שפיכות דמים ['לֹא יָרֵעוּ וְלֹא יַשְׁחִיתוּ'. רמב"ם מלכים]. השם יהיה אבינו לנצח ['כִּי אַתָּה אָבִינוּ', ישעיה ס"ג]. ואנחנו נתעדן בחום ובעונג של אורו יתברך. ואנחנו נלמד. אנחנו נלמד תורה יומם ולילה בכל דרך ['כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה'', רמב"ם שם, ועי' רש"י בפתיחת שיה"ש, עץ יוסף סו"פ אין עומדין בשם רס"ג, אש"ל סו"פ י"א, שימ"ש כל"י פ"א].

וככל שהשנים ממשיכים אנחנו נהיה יותר ויותר רוחניים ['דעת תבונות' לרמח"ל]. הגופים שלנו יהפכו יותר רוחניים [חלק צב:]. וזה ימשיך עוד ועוד, ההתמשכות של הבריאה [ישעיה נא טז, ושם סו כב].

מאמי, אני לא יכול אפילו לתאר את זה, ['עַיִן לֹא רָאֲתָה אֱלוֹקִים זוּלָתֶךָ'], אבל עד שאנחנו מגיעים לאותו שלב, זה הולך להיות כה-מפחיד וכה-קשה. כמו שאנחנו רואים שבסוריה כעת אנשים מתפוצצים, אנחנו שומעים על זוועות נוראות שלא שמענו מזה שנים אודותם. אנחנו שומעים על הריגות חסרות-לב, שומעים על דם שזורם, ופצצות, ואש, וכל הסוגים של דברים נוראים [בלק כ"ד כ"ד: 'וְעִנּוּ אַשּׁוּר']. אנחנו שומעים שיש עשן, ויש חום, ושאנשים לא יכולים לנשום, ושהם נשרפים למוות או שהם נערפים, שלא נדע, שלא נדע. האכזריות והדגנרציה של העולם-הזה הופכת להיות כה-נוראה - שזה נראה כאילו ה' הוריד את הגיהנום ישר לתוך העולם הזה.

 

ובסוף – ישארו כל היהודים האמיתיים ['וְהָיָה הַנִּשְׁאָר בְּצִיּוֹן וגו', ישעיה ד']. אנחנו נהיה אמנם תשושים ועייפים ['וְכַד יִפְקוּן מִגָּלוּתָא הָכִי יְהוֹן תְּבִירִין'. זוה"ק משפטים קכ:], נהיה שחורים ומפוייחים, אבל ה' יחזור ויחיה אותנו. והוא ינקה אותנו מכל האפר שהצטבר עלינו.

ואנחנו נהיה נקיים, ואנחנו נהיה זוהרים, ואנחנו נירפא על ידי אור השם [מלאכי ג': 'שֶׁמֶשׁ צְדָקָה וּמַרְפֵּא בִּכְנָפֶיהָ'. נדרים ח:].

אוי, אני כל-כך מצפה לרגע הזה! אני כל-כך שבור מהכיעור של העולם-הזה, מהבוגדנות של העולם-הזה [תהלים י'], שהפך להיות גיהנום עלי אדמות. וזה הולך להיות רק יותר ויותר גרוע. אני מחכה לאור הגדול הזה שירפא את הגופים שלנו ואת הנשמות שלנו, ויביא אותנו לתהליך המתמשך של היצירה. ['יִשְׂרָאֵל נוֹשַׁע בַּה' תְּשׁוּעַת עוֹלָמִים... עַד עוֹלְמֵי עַד'. ישעיהו מ"ה].

אֵין עוֹד מִלְּבַדּוֹ!

~~~~~~~~~~~~~~~

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7812351 פעמים
היום - 05/03/24