פרק 109

פרק 109 - הכתר על הראש של עגל הזהב

תשובות מהאוטיסטים בנימין גולדן ודניאל ניסן תשס"ט
גליון קול דממה דקה 48.

הערות שהוספו ע"י העורכים מוקפים בסוגריים.


ש: למה לאחרונה אתם מדברים כל כך הרבה על הנושא של צניעות?
דניאל: כאשר האוטיסטים התחילו לדבר לעם ישראל, דיברנו על נושאים פחות רגישים ויותר כלליים, כי עם ישראל לא היה מוכן עוד לשמוע את האמת הנוקבת. אבל לאט לאט התחלנו יותר ויותר להתחדד על נושאים חשובים ביותר לעם ישראל. ועכשיו שאנחנו כל כך קרובים לסוף [של עוה''ז, הגאולה], חייבים להגיד את האמת המלאה ולכן הגענו לשפיץ של הבעיה.
היום בכל העולם המצב המוסרי הוא הנמוך ביותר שהיה אי פעם. בין הגויים והחילונים כמעט נשכח המושג של משפחה מסודרת עם אבא ואמא, ילדים ונאמנות. הכל נהפך לאנוכיות בלבד [בנימין: שכל אחד דואג רק לרצונו האישי ולא לטובת כלל המשפחה (וזה קלקול גדול שלמדו מתרבות אדום, ראה בסוף המסר)].

גם אצל היהודים החרדים המושג שהכל מותר התחיל רח''ל להיכנס לתוך הקהילה. בגלל הגישה הזאת שהכל מותר, נולדה הפריצות החרדית שמביאה לאסונות [עונשי שמים] רבים. כתוצאה מהפריצות והאנוכיות שלמדו מהעולם הגויי-חילוני, יש גם בין החרדים התמוטטות של המושג של קדושה, שהדת היהודי מבוסס על זה [שזו היתה המטרת של מתן תורה: ''אתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש'' (שמות יט)].
ש: למה אתם מדברים כל כך חזק נגד פאה נכרית, הרי נשים צדקניות כבר הלכו עם זה לפני כמה דורות?
דניאל: לכל אורך ההיסטוריה, הנחש - הוא היצר הרע הוא הסיטרא אחרא - ממציא דרכים שונות להפיל את עם ישראל [''יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום'' (קידושין ל)]. לפני כמה מאות שנה הוא הביא לעולם את הפאה, שזו יצירה ממש של הסטרא אחרא.
ברור שהפאה הנוכרית של היום אינו כמו שהיתה אז. בגלל הגזירות שהיו באירופה נגד נשים שהלכו עם מטפחת ברחוב, הצדיקות ביניהן עשו לעצמן פאות העשויות מזנב של סוס או מחבלים או מקש. זה היה ברור שזה לא שיער אבל אפילו אז צדיקים גדולים התנגדו בהחלט ללכת עם זה.
בנוסף לזה רוב הנשים באזורים אלו באירופה פשוט הפסיקו ללכת עם כיסוי ראש בכלל ואלה שהלכו עם הפאות האלה, הן היו נחשבות לצדיקות.
אבל היום, הפאות של היום לכל הדעות הן אסורות בהחלט [לשמיעת פרטי הפסק המקורי בענין פאה נכרית להתקשר 03-6-71111-3-2-1-1-174] כי הן יפות ומושכות עין.
ולא סתם מושכות עין. יש הרבה חרדיות ידועות שמקפידות על יופיין כדוגמניות, והן דואגות מאוד ללבוש שלהן ורוצות שישימו לב אליהן. וכיום אישה שמתלבשת כך, עם פאה שנראית כמו שיער, אפילו חרדים אחרים לפעמים מתבלבלים ולא בטוחים אם זה פאה או לא.
ש: למה פאה נכרית זה "הכתר שבראש עגל הזהב''?
בנימין: הפאה נכרית של היום היא כל כך יפה ומושכת עין, שגורמת לזה שהאשה מרגישה כמו בחורה לא נשואה ויפהפייה, כי הפאות של היום יותר יפות מהשער שלה. אשה שבוחרת פאה, קובעת עם זה שהיופי זה השאיפה והמטרה של החיים שלה, איך היא רוצה להראות ומה היא רוצה לעשות בחיים. אם זה פאה ארוכה בלונדינית שעפה עם הרוח כמו איזה שובבה בת שמונה עשרה, או משהו יותר רציני כמו אשה שעובדת בתור מנהלת משרד.
ובגלל הדמיונות האלו היא מתאימה גם את שאר הבגדים ולצערי הרב בסופו של דבר, מהראש עד לקצה האצבעות ברגלים היא לבושה כמו גויה ממש. וזה גורם גם לרגשות פנימיות והתנהגות חיצונית של גויה [החיצוניות מעוררת את הפנימיות, ראה מסילת ישרים פ''ז].
לכן אישה יהודיה כשרה צריכה ללבוש כיסוי ראש אמיתי שזה מטפחת, וממילא [ר''ל שזה גורם לה איך לבחור שאר בגדיה, כנ''ל] גם בגדים רחבים, ארוכים כולל שרוולים ארוכים עד כף היד וגרביים עבות ונעלים סגורות ושקטות.
זה דמות של קדושה שתמיד, לאורך כל ההיסטוריה, זאת הייתה הדמות של אשה יהודיה אמיתית. אבל היום עם הפאות הכל נהפך להוליווד רח''ל.

ש: האם זה טכסיס חדש של היצר הרע בדורנו?
דניאל: לפני כמעט ששת אלפים שנה, הקב"ה ברא את אדם וחוה, וכבר בשעות הראשונות של החיים שלהם הם חטאו, ל"ע. ומאז אנחנו משלמים בגלל זה, בסבל רב ולעבור מוות [''כי עפר אתה ואל עפר תשוב'' (בראשית ג)], ולהתגלגל מדור לדור ולעשות תיקונים לקלקול הזה של אדם הראשון.
מה הייתה העבירה הגדולה? הנחש רצה את חוה [בראשית רבה יח ו]. היה לו רצון גשמי והוא סיבב את חוה ללכת נגד הקב"ה, והוא שכנע אותה לשכנע את בעלה ללכת נגד הקב"ה. הוא רצה שאדם הראשון יחטא וימות וחוה תהיה רק שלו. ומהעבירה הזו שהתחילה עם תשוקה והגיע למעשה נגד הקב"ה, זו היתה ההתחלה של ירידת הדורות ומאז אנחנו משלמים על זה ביוקר.
כמו אז בהתחלה, הנחש מופיע בכל דור בלבוש אחר ומנסה להפיל את האשה ודרך האשה את הבעל וכל המשפחה היהודית הקדושה. את הצלחותיו של הנחש - היצר הרע, הסטרא אחרא - אנו רואים ברחובות ערינו, בתורים הארוכים לפני בתי הדין המטפלים בגיטין ובפניהם של הילדים השבורים ממשפחות אלה.

ש: לצערנו יש הרבה קלקולים היום, האם הפאה יותר גרוע משאר העבירות?
דניאל: הרבה נשים כאלה [עם פאות] דואגות גם לבגדים צרים וקצרים, לגרביים שקופות או בצבע הרגליים, לנעליים שעושות רעש, לאיפור, לעגילים מתנדנדים וכו' ושאר הדברים שתופשות עין.
הלבוש הזה גורם לעבירות גדולות ורבות, ולמחשבות לא טובות וכל זה מקלקל את הקדושה של עם ישראל [ראה במסגרות מעבר לדף] והיום עם ישראל מלא טומאה בגלל חוסר קדושה [ראה שערי תשובה ש''א ל].
מה היה תמיד מאפיין את עם ישראל, אפילו באירופה שההשכלה השתוללה, ואלפי יהודים ירדו מהדרך? אלה שהיו קרובים לה' אפיין אותם הקדושה, התמימות, המשפחה הקדושה, מחשבות קדושות, לבוש קדוש וצנוע. צניעות גם של הגברים, גם של הנשים וגם של הילדים. אבל היום יש מעטים מעטים שמחזיקים משהו שאפילו דומה למה שהיה.
אוי לנו, אוי לנו, אוי לנו. הפאה של היום, זה הסיטרא אחרא עצמו שתפס את היהודיה בראשה. ומהראש מלביש אותה עד הרגלים [בצורה מתועבת כנ''ל]. ומסובב לכולם את הראש - את המחשבות - ומוריד אותם למטה [לגיהנום].
זה נכון שהפאה היא לא הבעיה היחידה, אבל כאשר אשה שמה פאה שנותנת לה להיראות כמו בחורה צעירה ויפה ורחוקה מהקב"ה, והיא יוצאת לרחוב, זה מעורר חשק ורצון של גברים שרואים אותה לחפש דברים אסורים. וזה מקלקל את כל הדור וגם את הדור הבא, וגם הדור שאחרי זה וכו'.
עם ישראל, עם ישראל, תחזרו ללבוש של אמותינו - שרה רבקה רחל ולאה. ואם תגידו לי "מה, להתלבש כמו ערביות?" לא, כמו שרה רבקה רחל ולאה אמותינו.

ש: איפה היה ה' בשואה ?
דניאל: המצב של היהודים באירופה לפני מלחמת העולם השניה היה גרוע ביותר. כבר עברו בערך מאתיים שנה של ההשכלה שזה ממש החליש את היהדות באירופה מאוד מאוד בצורה מפחידה ורוב היהודים באירופה היו מחללי שבת, והתחילו גם להתנהג ולהתלבש ולחיות כמו גוים.
ואפילו אלה ששמרו שבת, הם לא היו עובדי ה' בכל תחום. היו צדיקים אמיתיים אז, אבל הם היו מעטים לעומת האוכלוסיה של היהודים באירופה.
השאלה הנכונה היא איפה היו היהודים באירופה לפני פרוץ מלחמת העולם השניה? איפה היו היהודים לפני ליל הבדולח? הרוב לא היו עם הקב"ה.
אם לא היתה השואה, לא היו נשארים כמעט יהודים שומרי שבת באירופה. ולכן הקב"ה, מתוך רחמים רבים, שלח את עמו לתאי הגזים כדי לנקות אותם ולטהר אותם, כי הם היו מלאים טומאה. לא כולם, אבל הרוב.
היום, מבחוץ הכל נראה כשר ובסדר, עשרות סוגים של אוכל כשר כביכול. אבל כשמסתכלים טוב, רואים שהפריצות משתלטת ומקלקלת את הכל. כשרואים טוב, כשמסתכלים בעין חדה, רואים שזה לא האידישע מאמע [אמא יהודית], זה לא האידישע טאטע [אבא יהודי], וזה לא ילדים תמימים [כנ''ל]. הפרצופים קבלו מבט של ''העולם הזה'' והעתיד שלנו בסכנה. בסכנה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם בכל ההיסטוריה.
לכן עם ישראל, אני מזהיר אתכם מאוד, עכשיו, לטהר את עצמכם. לבכות על העבירות שלכם ולעשות תשובה מלאה, כדי שה' לא יצטרך לטהר אותנו בצורה שהוא עשה אז באירופה. [בגלל שהמצב היום דומה להתדרדרות הזאת שהיתה אז באירופה].

בנימין: החורבן היום בעניני צניעות מראה שעגל הזהב נכנס עמוק עמוק לתוך החיים של החרדים בעם ישראל והורס את היסודות של האידישקייט [יהדות] ומסכן ממש את כל העתיד שלנו בעולם הזה ובעולם הבא.
ולא רק בעתיד. אלא ברגע זה, שאנחנו כבר סובלים מהרבה עונשי שמים בגלל הפרצות בחומת הקדושה [ראה במסגרת שפריצות כבר גרם לחורבן של כל העולם].

ש: מה עם הגאולה?
דניאל: רואים ברור שאנחנו קרובים לסוף, ואין מישהו שיכול להגיד שזה לא נכון. פעם, לפני שנים, כשהיינו כותבים את זה, אז אמרו: "טוב, אתם אומרים ואומרים ואומרים אבל לא קורה".
אבל עכשיו הרבה מהדברים שאמרנו כבר קרו והמצב בעולם מתדרדר ועוד מעט העולם יהיה במצב של מלחמה עולמית קשה ביותר. שני שליש של העולם ייחרב [''פי שנים בה יכרתו יגוועו'' (זכריה יג) ואדום ייהרס לגמרי [עובדיה א, ועוד].
ורק היהודים שעושים את רצון ה', לפחות משתדלים עם כל הכוחות שלהם, רק אלה ישרדו. זה לא רעיון חדש של אוטיסטים, זה כתוב בנבואות הקדושות [''והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם ה''' (צפניה ג) ''והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו'' (ישעיה ד), וראה גם ישעיה ו יג וכתובות קיב:]
ש: איך אתם אומרים ''היום עם ישראל מלא טומאה''? להפך, יש היום הרבה מאד בעלי תשובה?
בנימין: אם יש תשובה אמיתית בדרך כלל זה אצל החרדים. היום בדרך כלל היהודים חיים לפי תרבות אדום שזה אומר שכל אדם צריך ליהנות מהחיים לפי רצונו והתאוות שלו. וזה נכון שיש הרבה כביכול בעלי תשובה, אבל בעלי תשובה אמיתיים הם מעטים.
ולכן העולם מלא טומאה, שאפילו החרדים והדתיים בהרבה מאד מקרים קיבלו על עצמם את הגישה של תרבות אדום וכאשר חילוני חוזר כביכול בתשובה, העולם החרדי-דתי לא דורש ממנו לזרוק לגמרי את החיים האנוכיים החומריים שהוא הביא אתו.

נספחים:
א. למה צניעות כל כך חשובה?
בעת אשר יתור האדם [היהודי] לחשוב בלבבו מחשבה אשר לא טהורה בניאוף רחמנא ליצלן, הרי הוא מכניס זונה, סמל הקנאה, בבית קדשי הקדשים העליון נורא בעולמות העליונים הקדושים ח"ו. ומגביר רחמנא ליצלן כחות הטומאה והסטרא אחרא בבית קדשי הקדשים העליון
הרבה יותר ויותר ממה שנגרם התגברות כח הטומאה על ידי טיטוס [גוי] בהציעו זונה בבית קודש הקדשים במקדש מטה
נפש החיים ש''א פ''ד ע''ש

ב.
חוסר צניעות מסלק השכינה מישראל ומביא את כל הצרות: ''ומכך נסבו כל הצרות והרעות... הרי ביאר לנו הכתוב מפורש [דברים כג: ''ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך''] אם יראה בנו ערות דבר הוא שב מאחרינו''.
מכתבי החפץ חיים תרפ''ד

ג.
צניעות הנשים יכול להציל את כל העם [אפילו אצל אומות העולם!]: ''ואמרו במדרש, בשביל צניעות נשי מואב ועמון...זכו ולא גלו בראש גולים, דכתיב וכו''' יערות דבש ח''א דרוש ח

הערות:

1. דף זה טעון גניזה
2. חייג 03-9770077 לשמיעת המסרים ועדכונים
3. המעוניין לעזור להפיץ דפים אלו ניתן להתקשר 0527-120-948
4. ניתן להשיג דיסקים בנושא ''שק ואפר'' לשמיעה או לצפיה (רק 1 ש''ח לדיסק)
בהוצאת הארגון ''בחגוי הסלע'' ברחוב השומר 74 ק''ד, בני ברק או בטל. 03-6167266
5. המעוניין לעזור בהפצת הספר/חוברת דניאל בצרפתית, נא להתקשר: 0526-526-166

 

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6813742 פעמים
היום - 14/06/21