פרק 125

פרק 125 - המסר בחורבן של האיטי

תקשור עם דניאל
ירושלים, יום חמישי, ערב ר"ח שבט תש"ע. 14/1/2010

לעם ישראל,
מה עוד אפשר להגיד כבר, מה עוד אפשר להגיד לכם, זה כתוב שבסוף חבלי משיח, לפני שמשיח בא, רוב היהודים יהיו ערב-רב וביניהם עמלקים, וגם אפילו בין המנהיגים שלנו - החילוניים, הדתיים והחרדים - ישנם גם ערב-רב וגם עמלקים. (ראה נספחים).

תפתחו את העיניים, אתם לא רואים ?
תלמידי חכמים, אתם לא רואים ?
אתם לא רואים שכל הנבואות כבר התקיימו ורק הסוף עוד לא התקיים !!

אפשר לראות שזה יגיע ממש בקרוב, הכל מתרחש מהר, הכל הולך ישר וברור.
העולם הזה, כמו שאנחנו מכירים אותו, לא יעמוד הרבה זמן, ה' ישחוט את השקר והאמת תחיה.
יהיה עולם בלי יצה"ר ובלי שקר.

אבל רוב היהודים ובודאי הגוים, לא תופסים, לא רוצים לתפוס שהעולם עכשיו, עכשיו ברגע זה, הולך להשתנות, וזה יקרה בצורה קשה, אפילו ברוטאלית ובעתיד הקרוב, ורוב העולם, שני-שליש מהעולם יחרב.
[''והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו יגועו והשלשית יותר בה. והבאתי את השלשית באש וצרפתים כצרף את הכסף'' (זכריה יג].


רואים ברור שמדינות רבות - אמריקה, רוסיה, איראן, עיראק, אירופה, אנגליה, הודו, פקיסטאן, כל הארצות הערביות, סין, המזרח הרחוק, המזרח הקרוב, איפוא שאתם רוצים, מתכוננים למלחמות, בכל העולם רואים כבר מלחמות. יש נשק אכזרי שיכול להרוס מדינות שלמות ולא להשאיר מהן זכר. יש שכלולים בכלי הנשק שלפני 20-30 שנה לא חלמו על זה, אולי בסרטים דמיוניים, אבל לא באמת.

עכשיו אנחנו חיים בעולם שקשה לעכל שיכול להיות באמת עולם כזה, עולם מלא שקר, רשע, שנאה, מלחמות, רצח, גילוי עריות, כל השיקוץ שאפשר לתאר.

אבל רוב היהודים לא רוצים לדעת. רוב היהודים בכל העולם ממשיכים כאילו שלא קורה דבר.
נכון שקצת עצבניים כי הכסף קשה יותר להשגה, ואנשים נפטרים מוקדם מידי מכל הלחץ של החברה, ונכון שיש מקרים קשים שאף פעם לא היו של אלימות בצורות שפעם רק הגויים היו סובלים מזה, ונכון שלא נראה לעין עתיד של ממש לדור הבא של היהודים, ה' ישמור.

אבל משום מה, רוב היהודים, גם החרדים, לא מרגישים שצריך להתפלל ולצעוק לקב"ה, ולבקש עזרה, לצאת מה- "בְּרוֹךְ" (משבר) שאנחנו בעצמנו בנינו.

אנחנו רואים ברור את הסכנות הרבות שה' מראה לנו, אבל זה לא משפיע על רוב היהודים, ובודאי לא על הגוים.
רוב היהודים ממשיכים לחיות כרגיל.

מה אני אגיד ?
אני רוצה לצעוק צעקה גדולה: שמים, ריבונו של עולם, תעיר את עמך ישראל, תעיר אותם, מה יהיה איתם ?
לא להרוס אותם, ריבונו של עולם, לא להרוס אותם, רחמנות על עם ישראל שיותר מ-2000 שנה נמצאים בגלות קשה ביותר.

בזכות כל הצדיקים שמתו על קידוש ה', שהיו מוכנים להתאבד יחד עם הילדים והנשים שלהם, רק לא להתנצר, שהיו מוכנים לתת את כל מהותם בשבילך הקב"ה,
אבינו שבשמים, רחם נא על הילדים שלך.

עם ישראל, עם ישראל, אתם לא מבינים, הקב"ה אוהב אותנו, אבל אם אנחנו נעבור גבול מסויים, שאנחנו כבר כמעט שם, אז לא יעזור כלום.

רק אלה שמקבלים את הקב"ה כהכל יכול, כבורא עולם, רק אלה שיכולים להגיד עם כל הלב "אין עוד מלבדו" יכולים לשרוד, לחיות בעולם של אמת.

הקב"ה שלח השבוע רעידת אדמה ענקית להאיטי, מקום מלא בהרבה פשע ולכלוך, רוחני וגופני.

הקב"ה שלח רעידת אדמה שההרס שהיא גרמה שווה להרס של כמה פצצות גרעיניות.
אלפי אלפי אנשים נהרגו, עוד לא יודעים כמה,
אלפי אלפי אנשים נעלמו,
וכמה מיליונים נפגעו.

אתם לא מבינים את המסר עם ישראל ?
[שהעיקר שעם ישראל יבינו, כמו שאמרו חז''ל (יבמות סג.) ''אין פורענות בא לעולם אלא בשביל ישראל'' (רש''י: ליראם כדי שיחזרו בתשובה)].

זה היה צריך לקרות בניו-יורק חס ושלום, או לונדון ח"ו, או וינה ח"ו, או אמסטרדם ח"ו, או מוסקבה ח"ו (מקומות בהם חיים הרבה יהודים), או ירושלים ח"ו - עד שהיהודי יבין וירגיש ויבכה ויצעק לשמים ויבקש גאולה ?

מה שקרה בהאיטי זו אזהרה.
החורבן מתקרב מאד.
הקב"ה לא צריך פצצות אטומיות של אמריקאים, או של הפקיסטאנים, או של הרוסים, או של האיראנים וכו'...
הקב"ה, בכבודו ובעצמו יהרוס שני שליש של העולם, ללא עזרה של בני אדם.

עם ישראל, תחזרו עכשיו, ברגע זה, כי אין זמן.
עם ישראל, אי אפשר יהיה לעשות תשובה ברגע האחרון, הראש לא יהיה במצב כזה (שיוכל לעשות תשובה),
מי שחזר בתשובה קודם, לא תהיה לו בעיה, ומי שלא ח"ו, הראש שלו לא יוכל להתרכז מספיק, כאשר הוא יראה את האמת, לחזור בתשובה.

עכשיו זה הזמן.
ה' שלח עכשיו דוגמא קטנה, דוגמא קטנה מאד על מה שהולך להיות. תסתכלו טוב, תתבוננו, תתחילו לחשוב ולעשות חשבון נפש, תחזרו לקב"ה, אבינו שבשמים.

עם ישראל, תצעקו לשמים, תבקשו גאולה שלמה, תכוונו את התפילות לקב"ה, לכסא הכבוד, תחזרו בתשובה מלאה, כי אין זמן, אין זמן, אין זמן.

ומי שעושה צחוק מהמילים שלי, הוא יותר מטיפש, הוא אדם בלי דעת, הוא אדם ריק, הוא אדם פסול, הוא אדם שאין לו עתיד ואין לו נצח ח"ו.אבא שלי ביקש ממני לסיים את המסר שלי במילים שנותנות תקווה, אבל אני מסתכל מסביב, אני מתבונן במצב הרוחני העצוב והקשה של עם ישראל ואין לי מילים של עידוד, יש לי כאילו חיצים בלב, יש לי רק רצון להתיישב היכן שאני עומד ולקרוע קריעה, לשים אפר על הראש ושק על הגוף, ולבכות ולבכות ולבכות.
לבכות על עם ישראל, ילד השעשועים, הכלה של הקב"ה במדבר, האהובים של הקב"ה, עם סגולה.
מה קורה לך ?
לאן הגעת ?
מה יהיה איתך ?
אוי לנו.

נספחים

א. הקשר פרשת השבוע לרעידת האדמה
רבותינו ז"ל למדונו שיש קשר ישיר בין פרשת השבוע וההפטרה שעם ישראל קוראים בכל שבוע עם המאורעות שקורים בעולם באותו שבוע. כך מובא בשם הגר"א, בשם בעל התניא, ועוד צדיקים.

הבה אם כן נפקח עיניים ונתבונן בקשר הישיר והברור כשמש בצהריים שבין רעידת האדמה הנוראה באיי האיטי שהייתה ביום ג' פרשת וארא לבין דברי רש"י פרק ז' פסוק ג' (פסוק זה נמצא בעליה השלישית של פרשת וארא שהוא כנגד היום השלישי באותו שבוע שבו היתה רעידת האדמה) וזו לשונו:
וכן מדתו של הקב"ה - מביא פורענות על האומות עובדי אלילים כדי שישמעו ישראל וייראו שנאמר "הִכְרַתִּי גוֹיִם נָשַׁמּוּ פִּנּוֹתָם וגו' אָמַרְתִּי אַךְ תִּירְאִי אוֹתִי תִּקְחִי מוּסָר עכ"ל (צפניה ג', ו')


ומה קרה ביום ג' פרשת וארא רעידת אדמה נוראה באי נידח ומרוחק (שיש בו גם עובדי אלילים) ונגרם חורבן גדול שהכרית גויים רבים (כרבע מיליון) וראוי לציין שוב בדרשות הר"ן לעיל וכל תוספת מיותרת לגבי המסר לכל אחד ואחת מאיתנו.

 

אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל (יבמות ס"ג)

 

ויש לשאול מי הם אותם ישראל שהפורענות באה בגללם?

בקריאה שטחית הכוונה היא לאותם שרחוקים  מתורה ומצוות מחללי שבת (חילונים) אך לא הם לא הגורם העיקרי.

עלינו לדעת שיש בעם ישראל שתי קבוצות יעקב-החלק הנמוך בעם וישראל-בני התורה שומרי המצוות, והגמרא אומרת שכל משפחות האדמה מתברכות בשביל ישראל-השפע של העולם הוא בזכות ישראל כלומר בזכות בני התורה ושומרי המצוות שבנו וזה פשוט והוא הדין להיפך שהפורענות באה לעולם בשביל ישראל והכוונה בשביל ובגלל בני התורה ושומרי המצוות

שבנו שהם העיקר של עם ישראל וא"כ הם צריכים לפשפש  ולמשמש במעשיהם (כלשון מסילת ישרים) ולעשות תשובה לפני כולם כי התביעה מהם גדולה יותר מאשר מהרחוקים  ועל כ"א לאמור בשלי הסער הזה ולחזור בתשובה שלמה.


ב. כדי שיתעוררו ישראל אל התשובה

דרשות הר"ן, הדרוש השישי.
''לפעמים מתחדשים מקרים בריחוק מקום ובאיים הרחוקים כדי שיתעוררו ישראל אל התשובה וייראו ויפחדו פן יגיע הפורענות אליהם.

והוא מאמר הנביא
: (צפניה ג', ו')
"
הִכְרַתִּי גוֹיִם נָשַׁמּוּ פִּנּוֹתָם הֶחֱרַבְתִּי חוּצוֹתָם מִבְּלִי עוֹבֵר נִצְדּוּ עָרֵיהֶם מִבְּלִי-אִישׁ מֵאֵין יוֹשֵׁב:  אָמַרְתִּי אַךְ-תִּירְאִי אוֹתִי תִּקְחִי מוּסָר".
וכשאינם מתיסרים ברעת האחרים, הפורענות הולך הלוך ונסוע, וילך הלוך וקרב ואין ספק כי מי שרואה כל אלו התלאות, אשר הם באמת התראות השם יתברך, ועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך בה, הוא כמי שעובר עבירה וקבל עליו התראה שהתיר עצמו למיתה מכאן ואילך.''ג.  הערב רב
''נראה בעליל שהרבנים והחסידים והבעלי בתים שבדור, המה בעוה''ר רובן מערב רב'' (דברי חיים על התרה, השמטות לפרשת ויקהל וכה''ג בשולחן הטהור עמ' ע"ד ועוד), וכנ''ל שאמר האר''י ז''ל על דורו - שכולם היו שומרי תו''מ - שרובם מהערב רב.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7812372 פעמים
היום - 05/03/24