עבדים אנחנו
עבדים אנחנו

מוצ"ש, י"א בטבת, תשע"א

תקשור עם יצחק אייזיק.
אתמול זה היה עשרה בטבת. זה מאד מפחיד, מאד. זה היה יום שישי השנה, וזה דבר גדול, כי זה כמעט שבת, הגאולה, משיח, בית המקדש, הקורבנות וכו'. ואנחנו מגיעים ממש לגאולה. ואני מאד מודאג. מעט מאד אנשים יודעים מה שקורה, כמו שהיה במצרים. השם יעזור לנו.
אני מאד מודאג. אנחנו לא מודעים לכך שדברים קורים, אבל קרו השבוע. באמת קרו. והעולם נופל ונופל למטה. העולם עבר השבוע התדרדרות גדולה כלפי מטה. גם כלכלית, גם מזג האוויר, ובכל צורה ובכל מקום.
ברחבי העולם תתחיל עוד מעט אלימות הרבה יותר קשה, הפגנות, מהומות וכו' כי האנשים יתפסו שהם נהפכים להיות עבדים. כשיתברר להם שלא יהיה להם מה לאכול או שלא יהיה להם כסף בשביל השכר דירה. והמצב לא ישתנה, עד שהם יכירו בזה שהדרך היחידה לחיות - זה לעשות מעצמם עבדים. ואז כשיוודע להם שהם עבדים - הם ישתגעו.
אנחנו גם מחכים למלחמות מפחידות ביותר. הטבע יפגין כנקמה על הרע שבני האדם גרמו לטבע. ואחרי המצבים המפחידים ביותר האלה, ה' יגלה את עצמו בצורה כזו, שהרבה ימותו מפחד. רק אלה שבוטחים בו ויש להם קירבה אליו יוכלו לעמוד בזה, ויהיה להם כח לעמוד בהתגלות הענקית שתהיה, והם יהיו זכאים לקבל משיח צדקנו. התכניות של ה' יהיו עוד מעט הרבה יותר ברורות.
אני רוצה לומר שיצאנו ממצרים מעם לועז, ועכשיו יש לנו שעבוד "מצרים" עוד פעם, אבל הפעם לא רק במצרים, ולא רק ליהודים, אלא בכל העולם! יש תכנית שרק עכשיו הולכת ומתגלית לאט לאט.
יש כיום את דור המבול, יש את דור ההפלגה שזה אדום, ויש את הערבים - ישמעאלים ואת היהודים. דור ההפלגה רוצה לשלוט על כל העולם. הם כבר שולטים פחות או יותר על כל המערב, וברור שהכוונה למלכות אדום, ועכשיו הם הולכים לחפש לשלוט על מקומות אחרים. אבל אמריקה, קנדה ואירופה, אלה כבר בידיים שלהם.
והם, אנשי העסקים הגדולים האלה, שולטים כבר על האוכלוסיות של כל הארצות האלה. והם מורידים את כח הכסף בכוונה. זה גורם לעוני ולכל הבעיות שהעוני גורם. ואנשי העסקים האלה יצרו גם את הארגונים הטרוריסטים, כדי להפחיד את בני האדם, ולשכנע אותם שרק הממשלות והמשטרות וכו' יכולים להציל אותו מסכנה, וע"י כך המשטרה תוכל לשלוט. הם מפחידים את בני האדם עד כדי כך שיתנו להם פשוט לקחת את השלטון. ויוותרו בקלות על הדמוקרטיה שכל כך מאמינים בה. למעשה אין כבר דמוקרטיה, היא נגמרה. וחזרנו לעבדות מצרים, פרעה ואנשיו.
והם רוצים לשלוט על כל העולם, לשלוט על כל דבר שאדם צריך בשביל לחיות. הם לא יאפשרו מצב שאדם יוכל לגדל את האוכל שלו בחצר, שיהיה לו איזה עז לצורך חלב או כמה תרנגולות בשביל ביצים או שחיטה, או כמה עגבניות או מלפפונים. לא! הם רוצים לשלוט על המים, על האוכל, על החשמל, ועל כל מה שאדם צריך בשביל לחיות. לאדם הרגיל לא יהיה מספיק כסף בשביל לקנות מה

שהוא צריך, דואגים שהאינפלציה תהיה ענקית, וערכו של הכסף ירד וירד.
וזה כבר התחיל. ויש מהומות קשות באירופה, ומחכים שזה יגיע גם לארה"ב. אלא שהאמריקאים עוד חושבים שיש להם דמוקרטיה. העם עוד חולם שאובמה הדמוקרטי יצא עוד שנתיים. וזה שטות, כי גם בוש הרפובליקני היה בשליטתם.
זהו, נגמרה הדמוקרטיה האמריקאית הגדולה ביותר בהיסטוריה, אבל לא רק באמריקה, אלא גם באירופה. הדמוקרטיה נגמרה. והגויים בארצות המערב כבר מתחילים להיות עבדים. מנהיגי דור ההפלגה של היום יגידו מי יעבוד, ומי יחיה, ומי יאכל ומי לא. הכל הם יחליטו בשביל רוב האנשים בעולם. והתכנון שלהם זה להקטין בהרבה את רוב אוכלוסיית העולם, כי יש בעולם יותר מידי אנשים. הם רוצים להיות כמו אלה שבנו את מגדל בבל.
ואיפה הערבים הישמעאלים נכנסים לתמונה? דור ההפלגה לא יוכל לשלוט עליהם. הערבים לא כל כך רוצים לעשות מה שאלה השולטים על אירופה רוצים שיעשו, כי הם לא מוכנים להיות עבדים. ותהיה מלחמה גדולה ביניהם.
ואיפה היהודים נכנסים לזה? כולם שונאים את היהודים. לא משנה מי. אז ליהודים יש סכנות מכל הכיוונים, והמצב גרוע מאד. תתחיל אנטישמיות עוד יותר חזקה בעולם. ובהולנד כבר אמרו ליהודים שאי אפשר לשמור עליהם, שכדאי להם לצאת משם.
לגבי הארץ, פה בודאי יש יהודים עשירים ופוליטיקאים שגם רוצים להצטרף לסדר העולמי החדש, ודאי. אבל האם הסדר הזה ישלוט על ישראל? זה אני לא יודע. אבל נראה, למה לא, יש כאלה שרוצים שיהיה ככה. העם כאן בארץ ישראל הוא עם בכלל לא חכם. הם רק רוצים את הגשמיות שלהם, וחוץ מזה לא מעניין אותם כלום. לכן הם לא יכולים בכלל להבין מה שקורה היום. הם חיים עוד במושגים של שנות החמישים והשישים, והם עדיין לא יצאו מזה. הם רק רוצים שקט כדי שיוכלו לחיות ולהנות. לשבת ולהנות מהגשמיות שלהם.
אבל לאט לאט גם הישראלים מבינים שרוב הגשמיות זה שקר. לאט לאט לא יהיה כסף לשום דבר. ובמצב כזה עדיף יהיה לסגור את הדלת ולא להיות חלק של מה שקורה. אבל תהיה בעיה של אוכל ומים וכו'. אז נראה איך זה מתפתח. ומי שצמוד לקב"ה, מחזיק ב"חבל", לא צריך לפחד. השם יתן לו גם מים, גם אוכל, וגם כל מה שהוא צריך.
אז בואו נחזור לתיאור המצב בעולם. האנשים שרוצים לשנות את העולם ל'מצרים אחת גדולה' רוצים גם לשלוט על הטבע, וזו טעות מאד גדולה שלהם, כי הטבע ינצח אותם תמיד, כי הטבע הוא לא כמו בן אדם חלש. השם יצר את הטבע הרבה יותר חזק מבן-האדם, אבל הם חוצפנים גדולים והם בטוחים שגם על הטבע הם יכולים למשול. והם כבר עשו נזק רב, והטבע כבר מאד מאד השתנה, והוא מכה אותנו, והאדם לא יכול לעשות דבר, ולא משנה כמה כסף שיש לו. ועכשיו יש שלגים באירופה, וגם לפני כמה שבועות היו שלגים וקור איום ונורא. וזה בא בטוח מהקב"ה, אבל בנוסף לזה, זה נגרם מהרשעות של הבן אדם, מהחוצפה של הבן אדם, דור ההפלגה, אדום, מצרים. יהיו הרבה אסונות טבע עצומים, יהיה גם מצב פוליטי קשה ביותר, ויהיו מלחמות.
אבל בסופו של דבר, כאשר בכל העולם יהיה בלגן גדול, תוהו ובוהו, הקב"ה יוריד על הגויים, ועל הערב רב ועל העמלקים ועל האדומים ועל הישמעאלים את כל המכות שהיו במצרים ועוד יותר. ועוד יותר.
וכל הרשעים לפני שימותו לנצח יגידו: 'אין עוד מלבדו'. זה יהיה הסוף שלהם, וזה יהיה כבר מאוחר מדי עבורם. כמו המצרים שראו איך הים מכסה אותם, ולא יכלו להינצל.
וליהודים הנאמנים לקב"ה עם כל מהותם, יהיו ניסים ונפלאות במעמד שלא היה מאז מתן תורה. ואיך אנחנו נגיע לזה? רק להחזיק ב"חבל" של הקב"ה. הצניעות, הבגדים הארוכים והרחבים, המטפחות, ה"שאלים", הסינרים והרדידים ישמרו עליכן. (הערה: התקשור היה לפני קבוצת נשים חרדיות).
ומה ישמור על הגברים? לימוד התורה לשמה, תפילין, טלית, ציצית, הפאות והזקָנים, התפילות, החסד, שמירת הלשון שלנו, שמירת הברית, הצניעות, הביטחון בקב"ה, והרצון ללכת בדרך ה' - רק זה מה שישמור עלינו.
ואני יודע שהכול מבולבל, ולפעמים קשה לדעת מה לעשות, אבל אם נחזיק בחבל, לא משנה מה שלא יהיה, אפילו אם יש לנו הרגשה שעשינו איזה עבירה, צריך להחזיק כל הזמן בחבל, וה' יציל אותנו. לא לעזוב, פשוט לא לעזוב.
המצב של היום מאד עצוב. וזה לא מספיק חזק מה שאמרתי. זה הרבה יותר מעצוב, זה קורע את הלב. אין הרגשה של יהודים באמת. הנשמה היהודית כיום מכוסה עם שכבות רבות של גשמיות, רעיונות ומחשבות גויות, אין לנו את היידישע נשמה, הנשמה היהודית של פעם.
ומה אנחנו צריכים לעשות? לנקות את כל שכבות הלכלוך והרפש הסובבים אותנו, לחפש, לחפור עמוק בפנים עד שמגיעים לנשמה היהודית, שהיא הקשר הישיר עם הקב"ה, צריכים למצוא את זה, ולהביא את זה בחזרה למה שהיה פעם. וזה לא קל, צריך להתאמץ, לעבוד על זה, לוותר על צעצועי עגל הזהב שאהבנו, לוותר על מנהגי הגויים שהורגלנו, להתפלל ולבכות לקב"ה שיפתח לנו את הלב, שנוכל להגיע לאמת שאין עוד מלבדו.
ואם אנחנו לא נעשה את זה, לא נעשה תשובה אמיתית, הקב"ה יביא אותנו לאמת, אבל תדעו שזה יכאב, אוי לנו, אוי לנו. ה' יעזור לנו שבאמת נוכל לחזור בתשובה שלמה ולזכות לקבל את משיח צדקנו.
ש. מתי זה יקרה?
ת. זה יכול להיות בשניה, וזה יכול לקחת עוד זמן. אני לא יודע כמה. אבל דבר אחד אני כן יודע - שזה כבר קורה. ואם תחזיקו חזק בחבל יהיה לכם הרבה הרבה חיזוק, ואתם לא תרגישו כמו כל המסכנים והעצובים בעולם הזה, ואפילו שכל העולם יהיו עבדים - אבל מי שמחזיק בחבל לא יהיה עבד. כל הרע חייב לצאת, כל הרע חייב לצוף למעלה כדי שכל השקר ייחשף. ואז ה' יגמור עם השקר, עם היצר הרע בבת אחת.
כן, כן, יש בישראל כאלה שהם שייכים למעשה לדור ההפלגה. הם "כאילו" יהודים והם גם רוצים לשעבד את היהודים בארץ ישראל. הרי כל הזמן הם רצו מדינה כמו כל המדינות, אז זה נהיה בדיוק אותו הדבר: מדינה כמו כל המדינות, וזה קרה בלי מלחמה, התרבות הזרה כבשה את ארץ ישראל בלי מלחמה, והערב רב יכול לשמוח, ובמיוחד אלה שהם בשלטון. וכמו בכל העולם הדמוקרטיה הישראלית נעלמה מזמן.
ובכל העולם היהודים יסבלו באופן מיוחד, כי לא בנו את בתי הסוהר בכל אמריקה רק בשביל גויים מסכנים. בארה"ב יש כבר רדיפה נגד היהודים אבל בשקט. הרבה יהודים כבר יושבים בבית סוהר. ובאירופה רמת האנטישמיות גוברת והיא עולה על זו שהייתה לפני השואה.
כאשר התחלתי לתקשר עוד כשהייתי ילד, בערך לפני כ20 שנה, כולנו חשבנו שהמשיח כבר בא. ועדיין לא הגיע. אבל לא לדאוג, הוא כמעט מוכן לגלות את עצמו, וכל אלה שמחזיקים חזק את החבל, יזכו בעזרת ה' לקבל משיח צדקנו.

שאלות ותשובות
ש. מתחילים עכשיו ימי השובבי"ם, ימי תשובה במיוחד על עניינים של קדושה. 'שובו בנים שובבים', איך אפשר להגדיר את התפקיד שלנו בימים אלו, יש הרבה בלבול, הולכים לקברי צדיקים וכו'.
ת: מה אני יכול להגיד. כל בן אדם עם הכי פחות שכל יכול להבין: צריך לעשות תשובה! כל יהודי הכי פשוט יכול לפתוח את העיניים ולהסתכל בכל מקום, ברחוב, בישיבות, בבתי ספר, בכל מקום, בבתים ולראות שיש לנו בעיה קשה. שאנחנו עוברים כל יום עבירות קשות, ובמיוחד בקדושה, ובשמירת הברית. אז מה יש לעשות?! לא צריך רק ללכת לקברי צדיקים! צריכים לשבת על הרצפה, לקרוע את הבגדים, לשים אפר על הראש ושק על הגוף, ולבכות, ולבקש מחילה, ולהחליט שאנחנו נשוב להקב"ה ולאמת.
ש. במצב של ימינו זה כבר בעצם לא מצב של עת רצון, זה עת צרה, זמן של תשובה, מה לעשות, האם ללכת לקברי צדיקים,האם לשים שק ואפר?
ת. בודאי ובודאי, היה זמן שהרבנים בירושלים היו הולכים רוב הזמן עם השק. והיום, רוב היהדות הפכה להיות חגיגה אחת גדולה. רצים לאומן, רצים לרבי שמעון, רצים לכל הקברים. אבל בשביל מה? זה בידור! זה לא אמיתי - לרוב זה בידור! עושים מזה יום טיולים, יום כיף, ואחרי שחוזרים מהמקומות הקדושים, האנשים בדרך כלל לא משתנים ולא עושים תשובה. אם התפילות היו אמיתיות, עם כל הנשמה, עם דמעות שיוצאות מהלב, העולם היה נראה אחרת, והצדיקים בודאי לא אשמים שהתפילות לא מתקבלות בשמים, הם אפילו בוכים עוד יותר על כל יהודי ויהודי.
ש. ישנו מאמר של המשגיח הרב יחזקאל לוינשטיין זצ"ל בספר 'קובץ שיחות' וכן בספר 'פאר הדור' שמדבר על הגאולה, שהעולם עומד לקראת סיום במתכונתו הנוכחית, ושלא כולם יזכו, והצורך בהכנה הרוחנית כדי להיות ראויים לימות המשיח וכו' .
ת. אתה רוצה לשאול אותי אם הוא צודק?! אני אפילו לא מגיע לברכיים שלו. אני רק אגיד שברור שאנחנו צריכים להיות מוכנים למשיח. ולכן לא להתלונן על זה שבסוף זה לוקח קצת יותר, כי אפילו כל אחד שיושב פה יודע שלפני שנתיים לא הייתם מוכנים כמו היום. רציתם משיח מאד, אבל בתוך עצמכם המצב הרוחני היה יותר ירוד ממה שעכשיו. גבהתם, גדלתם, והוספתם משקל רוחני. וזה מאד חשוב, כי עכשיו אתם יותר מוכנים לקבל משיח. צריך לשמוח עם כל רגע ורגע. הקב"ה עושה את זה עם תוכנית. זה לא סתם שפתאום אפשר לבקש ממנו לדלג על חלק של העבודה. הקב"ה רוצה להכין אותנו לקבל משיח צדקנו. וזהו המצב עכשיו, להכין אותנו לסמוך רק על הקב"ה. עם כל הצרות רק עליו לסמוך, ולא לפחד.
ש. האם כיום יכול להיות לנו איזה שהוא מושג, הבנה, איזו תפיסה איך בסוף תיראה הגאולה באמת?
ת. אף אחד פה עוד לא יכול להבין מה זה הגאולה, אבל ה' מכין אותנו שכשיגיע הזמן פתאום נהיה מסוגלים להבין.
ש. בקשר לויכוחים בנושא הגיור, האם יש לזה משמעות?
ת. ודאי. הרשעים רוצים לגמור את היהדות, זה ברור. הם לא רוצים שיישארו יהודים אמיתיים.
וכמו שאמרתי יש מספיק פוליטיקאים ועשירים פה שרוצים להיות חלק של הסדר העולמי החדש. והם גם רוצים שזה יהיה חלק של "מצרים", שישראל תהיה חלק ממש של אירופה ואמריקה וכו'. אלה התוכניות שלהם, אבל לקב"ה יש תוכניות אחרות.
ש. הרמב"ן אומר במאמרו 'הנה ישכיל עבדי' שהעשירים בעלי הגאווה הם המתנגדים למשיח.
ת. הם מתנגדים לקב"ה, ה' ישמור, לא רק למשיח. אבל יש להם בעיה עם הערבים, כי הם בכל אופן מאמינים בקב"ה וגם במשיח. אמנם לא שלנו אלא איזה משיח-דמיוני שלהם, בכל אופן, זה יהיה מעניין מאד.
ש. יוצא אם כך שאנחנו עומדים לקראת אחד השינויים ההיסטוריים הענקיים ביותר מאז יציאת מצרים.
ת. זה הענקי. זה הסוף. זה לא אחד הענקיים, זהו השינוי הענקי. אין אחרי זה כלום. כלומר, יש, אבל לא בעולם כמו שמוכר לנו.
ש. איך זה מסתדר עם התהליך של הגאולה, שמצד אחד אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך הגאולה ומצד שני העולם הופך להיות 'מצרים' אחת גדולה. איך זה מסתדר?
ת. כל זה - זה חלק של הגאולה. זה חלק של הצרות שעוברים לפני הגאולה. כל אירופה ואמריקה הופכות להיות מדינה של משטרה, של כמה אנשים ששולטים עם משטרות ועבדים. ונראה לי, אולי גם מדינת ישראל הולכת לכיוון הזה.
ש. מה הולך להיות פה בארץ ?
ת. מי שמחזיק בחבל של הקב"ה ישאר יהודי, ומי שלא - יהפך לעבד של פרעה. והצדיקים שיודעים את האמת שמחים, כי הם כבר מרגישים את הסוף.
האם יש עוד שאלות? אין עוד שאלות. אני רוצה לומר לכם שמהרגע הזה, תתחילו לראות את הדברים הרבה יותר ברורים. את הכל. ולא לפחד. ה' ישמור עליכם בניסים גדולים וגלויים מאד, ולא לדאוג ולא לפחד.

תקשור עם מנחם, י"ח טבת תשע"א
כן, כבר בחדשות אנחנו רואים שיש דברים מפחידים. במיוחד שומעים על מזג האויר, אבל יותר מזה יש בעיות שקוראים להם ביטחוניות, ובעיות אחרות שונות קשות שיופיעו בעתיד הקרוב. ויום יום נחשפים דברים איומים, שקרים גדולים שאף אחד לא היה מאמין שהם קרו, ושקורים. אי אפשר לסמוך על שום דבר. והקב"ה גורם לזה, שהעולם הזה כמו שאנחנו מכירים אותו, קורס מכל הצדדים. ומעניין מאד שאנשים עדיין מטיילים ומסתובבים כמו שלא קורה דבר. תראו באירופה. היה שלג וקור איום ונורא. אנשים נתקעו בשדות תעופה בלי חימום, בלי אורות. ולא אכפת לאף אחד. כי ברגע שיגמרו השלגים והמזג האויר הקשה יעבור ימשיכו לטוס. ברגע שנגמר השלג באירופה המונים ברחו מהארץ לטוס לאירופה, בלי בעיות. בלי פחד. וזו הגישה בכל העולם. כאשר הסכנה נעלמת - אנחנו ממשיכים בכוח את חיי השקר. אבל זה יגיע לסוף.
בינתיים, האסונות הגדולים היו בארצות העולם השלישי. אבל לאט-לאט או לא-לאט-לאט, מהר מאד, זה יגיע לעולם המערבי. לא בצורה של הרבה שלג ומצבים לא נוחים, אלא במצבים מפחידים ובאבדות גדולות של חיי אדם. ואני מזהיר אתכם: תחזרו בתשובה! 'טמבלים', תחזרו בתשובה! אני לא יודע מילה אחרת, איזו מילה חריפה יותר שאני יכול להגיד: תחזרו בתשובה. אתם לא רואים שהקב"ה הוא ה'ריבונו של עולם'?
בתחילה ה' ניסה להחזיר את היהודים בתשובה ע"י אסונות אישיים, במחלות קשות ל"ע, מצבים קשים, אבל זה לא גרם לרוב האנשים להתעורר. חלק קיבלו את המסר ברוך ה', אבל הרוב לא. כל כך הרבה מצבים קשים שיהודים עברו יום יום: מקרי מות משונים, בעיות פרנסה, בעיות משונות בשלום בית, ובודאי כולנו יודעים על הרבה מחלות קשות, שהרבה מאד יהודים סובלים מזה, לא עלינו.
אבל זה לא העיר אף אחד חוץ מכמה. מעט התעוררו מזה. רק כמה התעוררו מזה. ועכשיו יהיה הרבה יותר קשה. יהיו אסונות טבע הרבה יותר גדולים. וגם אנחנו מחכים למלחמה ענקית. אבל זה לא מפחיד בינתיים אנשים. אנחנו מאד מאד רוצים שהרבה מאד יהודים יקבלו את פניו של משיח צדקנו. אבל העולם כולל רוב היהודים באופוריה עדיין, ובחלום, ולא רוצים להשתחרר מזה. וכל הרשעים שמנסים להשתלט על העולם לא יצליחו. ה' יגמור אותם, ובקלי קלות. הם יעלמו מן העולם. ואולי אז, רוב האנשים בעולם כולל רוב היהודים, יבינו. אבל - אולי לא, חס ושלום, מי יודע. אני אישית נדהם איך שלא מתעוררים, איך שלא רוצים לדעת. אוי טאטא טאטא, תעזור לנו! תעזור לעם ישראל. אין לי עוד מה להגיד.

שאלות ותשובות
ש. בעניין עצרות התשובה של ער"ח שבט, איך אפשר לחזק את האנשים לתשובה אמיתית, שיביאו לזעקה, לבכי וכו'?
ת. אני לא יודע איך להביא את עם ישראל לבכי. נכון, יש אחדים שבוכים ושכואב להם, ואני מאמין שהם יקבלו משיח צדקנו, אבל יש אחרים שלא רוצים לבכות, רוצים לשמוח. רוצים את עולם השקר. וכל כך הרבה אסונות עברו ולא מזיז אותם. בוכים קצת וממשיכים עם המסיבה.
ש. היו השבוע גלים גדולים של הסתה נגד הציבור החרדי. אז מציעים להכשיר מסבירים שיראו לחילונים ויסבירו להם שלא רק שאין להם גיבנת, גם אין להם שן תותבת...
ת. יראו גם שאין להם תורה.
ש. מה הסיבה שזה קורה דווקא השבוע, האם זה בגלל התקציבים שהם דרשו, או שזה קשור למה שקורה בעולם?
ת. כל פעם שמתקיפים את החרדים, זה מבחן לחרדים. רוצים לקחת מהם את הסוכריה על מקל, והחרדים לא רוצים. אז הם צריכים להסביר למה צריך להשאיר להם את הסוכריה על המקל, אבל הבעיה הגדולה היא שהסוכריה לא כשרה...
ש. האם יש נכונות בקרב הציבור אחרי כאלה גלים של הסתה כבר להיפרד מהם, להבין שהגיע הזמן להתנתק מהם ?
ת. יש אנשים שמבינים שצריכים לברוח מהם, וקיבלו מודעות לזה יותר עכשיו, אבל הרוב נכנסים לפאניקה ורוצים שמישהו יסביר לחילונים שבאמת אנחנו לא כאלה רעים, ואנחנו באמת טובים, ודומים להם באמת... אנחנו לא החרדים כמו פעם... או כמו הקיצוניים...
ש. המבי"ט אומר בספרו בית אלוקים, 'ולשבי פשע ביעקב' זה הפשע של חטא העגל, שאם יחזרו ממנו תבוא הגאולה. והשאלה היא, מאחר ועגל הזהב הוא השורש של כל החטאים, איך אפשר לחזור מעגה"ז, הרי זה השורש של כל החטאים. אז איך יהיה אפשר להתחיל לתקן אותו ?
ת. הקב"ה מחכה רק לדבר אחד: שהאדם, ובעיקר היהודי, שהוא פשוט יבין בשניה אחת שעגה"ז זה פשוט חתיכת מתכת. ולא יותר. וזה לא נותן לו חיים, וזה לא נותן לו עולם הבא, וזה לא מביא אותו להקב"ה שהוא ריבונו של עולם. וברגע שהוא יתפוס שכל מה שהוא חי עד עכשיו בעולם של השקר,שזה באמת שקר, שהאמת היא רק עם ריבונו של עולם, אז הוא יחזור בתשובה, והגאולה תוכל להגיע. אבל כמו שכולם או הרוב לפחות מסתובבים כאילו מסוממים, אני לא יודע מה יהיה.


* ניתן לשמוע את המסרים: 03-9-77-00-77
* קבלת המסרים להפצה: 0527-120-948
* אנא, עזרו לנו להפיץ את האמת. עזרו לנו להציל עוד יהודים ולהביא את הגאולה ברחמים.
המסרים נשלחים חינם בדואר. טל. 0527-120-948
* לעורר רחמי שמים, עצרות תשובה ותפילה יערכו בכותל וברחבי הארץ מידי ערב ראש חודש.
* פרטים בטל: 0527-120-948

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6956497 פעמים
היום - 16/10/21