ארה"ב יחד עם אירופה - ייעלמו

בס”ד


ארה"ב יחד עם אירופה – יעלמו


דניאל, ירושלים, י”ג תמוז התשע”ה

   אבא, אבא, אתה רואה איך העולם מסביב ממש משתנה במהירות הבזק, דברים משתנים מרגע לרגע, בצורה כ”כ מהירה וכ”כ מוחשית וברורה. מה שהיה פעם - אנחנו רואים ברור – כבר נעלם ונהיה היסטוריה - ובכזו מהירות - שאין לבן-אדם את הזמן להסתגל למצב החדש, כי ברגע שהוא מתרגל - משהו אחר קורה. ורוב הזמן אפילו אין לו זמן להתרגל למצב הראשון עד שבא המצב השני. וכל השינויים האלה - הם גדולים, ענקיים והבסיס של כל העולם שלנו משתנה.
   העולם מה שנקרא “המודרני” – בנוי על ערים גדולות, ערים קטנות ומרכזי אוכלוסין ללא חקלאות, ובגלל שיש חשמל ומים הזורמים בתוך הבתים שלנו - אנחנו חיים חיים קלים יחסית לאבות שלנו. האבות שלנו היו צריכים לקחת את הכביסה לנהר ולכבס בנהר את הכביסה וכו’. והיום אנחנו רק שמים את הכביסה במכונת כביסה ובמכונת יבוש, אפילו לא צריכים לתלות את זה על חבל. הבישול - לא צריך ללכת ליער לחטוב עצים בשביל לעשות אש ולבשל - רק מדליקים את הגז ואנחנו מבשלים
.
   זה הדור המפונק ביותר שהיה אי פעם ורוב אוכלוסיית העולם נהנים מכך. ועכשיו אנחנו עומדים בפני מצב שלא יהיה סופרמרקט שנוכל ללכת לקנות את המוצרים שאנחנו צריכים, יכול להיות שלא יהיו מים זורמים בבית, יכול להיות ניתוק חשמל שזה באמת אסון לרוב האנשים - ולא בגלל פצצה אטומית או צונמי או רעידת אדמה שלא נדע, אלא בגלל שלא יהיה כסף, הבנקים יסגרו ולא יהיה כסף לקנות. יכול להיות שיהיה לנו בבית מים ואוכל שיוכלו להחזיק אותנו כמה זמן, אבל זה הכל. בנוסף לזה אחרי שיגמר כל האוכל, אנשים יתחילו לחפש אוכל ומאחר ואין לנו חקלאות ולא רפתות ולא לולים וכו' בערים שלנו, אז לא יהיה מקור טבעי לאוכל, אז פשוט בכל העולם יתחילו לריב אחד עם השני, יגנבו את כל מה שיש בסופרמרקטים  ואחרי זה יהרגו רק בשביל לאכול.
   ומי שתכנן את הצורה הזו של העולם המודרני שהכל תלוי בחשמל - זה היה ממש תכנון של השטן עצמו, כי הבן-אדם תלוי אך ורק ברשעים, וכאשר בני הרשעה יוציאו את הפקק מהשקע אז הכל נגמר, כי אחרי שנה כמעט בטוח לא ישארו אנשים, יהיו רק כמה שיודעים לצוד וכו’, אך הרוב הגדול של האנשים יגמור את החיים שלא נדע.
   ועכשיו, בשבוע זה במיוחד - אנו עומדים בפני אפשרות שהבסיס הכלכלי שכל העולם שלנו היום הבנוי על זה - עומד להתפורר לגמרי מתחת לרגליים שלנו, יש פחד גדול שיוון לא תוכל לשלם את חוב המיליארדים שלה, וכאשר היא לא תוכל לשלם - זה יפגע הכי קשה בדויטשה בנק, הבנק של ברלין גרמניה, וזה בנק ענק, אך רוב הבנק לא מבוסס על כסף שיש לו, שצריך שיהיה לו, זה רק מספרים במחשב - ולא כסף ממשי, לא זהב ממשי, לא כלום. כי מי שלוקח כסף או מעביר למישהו אחר - הבנק עושה את זה במחשב, זה רק מספרים שעוברים, אז לכן כאשר יוון לא תשלם את הכסף במזומן - דויטשה בנק בבעיה, ומאחר ודויטשה בנק הוא בין הבנקים הגדולים ביותר באירופה, אם הוא לא מקבל את הכסף הוא בבעיה, וברגע שהוא בבעיה, זה מתגלגל לכל הבנקים ובסופו של דבר זה ישפיע על כל העולם בצורה קשה ביותר.

   אף פעם לא חשבנו איך זה פועל, איך הרשעים גנבו מאתנו שנה אחרי שנה, פשוט נשארנו עם כיסים ריקים, חושבים שיש לנו פנסיה - אין לנו פנסיה, פתאום נעלמה הפנסיה שלנו. חושבים שיש לנו חיסכון - נעלם החיסכון. יש לנו קרדיט-אשראי, אשראי זה דמיון, זה רק "כאילו" - נשאר לנו "כאילו". וכל העולם מבוסס על "כאילו". הכל זה "כאילו" - הסרטים מביאים אותנו למצב של “כאילו”. הולכים, רואים סרטים, ויש לצערי ביניהם הרבה דתיים, חרדים. ויש לנו עכשיו סרטים לילדים בחופש שהם כשרים למהדרין כביכול עם שחקנים עם זקנים ופאות וכו’ - וזה מכניס אותנו לעולם דמיוני. אני לא מדבר כבר על האייפון וכו’ שיש גם לילדים אפשרות להגיע למכשיר של האבא או של האמא ולראות דברים שמביאים אותם בגיל הרך הזה לעולם דמיוני שאינו מבוסס על התורה אפילו אם זה משהו כאילו חרדי. כאשר אין קדושה בתוך הדבר אז זה רק דמיוני - והדמיון של האדם בלי קדושה - זה רק מביא אותנו לרע, זה מוריד אותנו למצב שה’ ישמור - הרבה לא יכולים לעלות ולצאת מזה. וזה המצב של העולם שלנו.

   כתוב בנביא - כאשר משיח יגיע, שני שליש מהעולם יחרב, שליש אחד יחרב לגמרי ולא ישאר ממנו כלום, שליש יפגע קשה ושליש אחד לא יפגע. זה חייב להיות - תתכוננו. זה יהיה!
   אם אנחנו חיים בלי קדושה - נהיה בבעיה קשה, לא נוכל לשרוד - זה המבחן האחרון. ברגע שאנו פונים עם כל הלב לקב"ה ומבקשים ממנו עזרה, זורקים את כל הדמיונות הגשמיים ומגיעים לאמת שאין עוד מלבדו ומתורתו, אז ה' יציל אותנו.
   אבל זה קשה מאד, כי העולם עם כל הקשיים שבו – עדיין מלא דמיונות. תשאלו יהודי באמריקה "נו, מה המצב באמריקה?" הוא עונה "בסדר", תשאלו "מה עם לעלות לארץ?" יענה "לא, אין לי כסף, הפרנסה שלי פה, יש לי פה חיים טובים". הם לא מבינים מה קורה, הם לא רוצים להבין, זה ממש פחד איך שהם שלא רואים.
   נכון, אנשים מרגישים שמשהו לא בסדר. בחדשות ובכל מיני מקומות אחרים – אנחנו נרגיש שינוי גדול מאד בעולם, שינוי שמעבר לדמיונות שלנו, אבל לא רוצים לדעת מזה. גם הדמיון שייך ליצר הרע, הדמיון הזה הוא אחיזת עיניים לבני האדם – כאילו שהוא רואה רק טוב, הכל טוב, אין בעיות. ולא משנה שיש מהומות בכל ארצות הברית, לא משנה שמביאים את המקסיקנים באופן חופשי לתוך ארה"ב ויש כבר מליונים שיושבים בכל מיני ערים המלאות באנשים אלימים, אנשים עקומים וכו' וכו'. לא עושים דין וחשבון שזה באמת קורה, מדברים על זה, אבל לא בגדול.
   לא משנה שנשיא ארה"ב מינה עצמו כדיקטטור, עשו הצגה על איזה חוק נגד הדמוקרטיה, הרפובליקנים והדמוקרטים צעקו ודברו נגד – וזה נראה כאילו שהפסיד, למחרת העבירו חוק אחר שעושה אותו דיקטטור, הוא לא צריך סנט, לא צריך קונגרס, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל הם לא תופסים, הם לא רוצים לדעת, זה לא מעניין אותם. אבל בפנים הם יודעים, מרגישים שמשהו השתנה מאד, שהמצב קשה, שיש ממה לפחד.

   בן אדם מתעורר בבוקר, ואין לו את השמחה שהייתה לו פעם. בכל העולם זה כך. יש לו הרגשה שעומד להיות משהו מפחיד מאד, אבל רוב האנשים דוחים את הרגשות שלהם, אפילו כאשר כל העולם נהיה עולם עקום, שאף פעם לא היה כזה דבר, וזה מכניס פחד גדול בלב, כי הם ממש עקומים האנשים ששולטים. איך זה יכול להיות שבית המשפט הגבוה בארה"ב אישר נישואין עקומים ואני לא רוצה לפרט – כל אחד מבין. איך זה יכול להיות? זו מלחמה ישירה נגד הקב"ה, להפוך את הטבע, לעשות את הכל עקום, וזה לא רק זה, אבל זה אחד הסימנים הבולטים המעידים על יכולת השליטה של הרשעים. וזה המצב של העולם היום שיותר ויותר דברים אסורים נהפכו לחוקיים. כמו שבתאי-צבי ימח שמו וזכרו שאמר שכל הלאווים של התורה מותרים ומה שמותר – אסור. ככה הרשעים עושים שלא נדע, הם עושים מלחמה ישירה נגד הקב"ה בהשתלטותם על כל העולם כולל מדינת ישראל. וזו כל העבודה של השטן עצמו, הנחש שאף פעם לא נפטרנו ממנו, כי הכנסנו חלק של הנחש לתוך עצמנו ברגע שאכלנו מעץ הדעת. ואנחנו עכשיו מתקנים. ורק אלה שבוטחים בקב"ה ממש, שמבקשים מהקב"ה להציל אותם, רק אלה שמחכים למשיח – רק אלה ישרדו.
   ואם אנחנו רוצים באמת להציל את עצמנו אז כדאי כבר עכשיו לעבוד על זה, לעשות קשר אמיתי עם הקב"ה בלי כל הגשמיות, כי איך שלא יהיה ה' יוריד לנו את כל הגשמיות שהתרגלנו אליה. נחיה רק על ניסים כמו ביציאת מצרים, ורק מי שמבקש עזרה, שמודה שהקב"ה הוא הכל יכול ורק הוא, רק הוא יוכל לחיות בעולם של משיח.

   והזמן הזה כמעט הגיע, אל תחשבו שהמלחמה הגדולה שעומדת להיות תיהיה ארוכה, מלחמת העולם הראשונה והשניה ארכו כארבע שנים כל אחת, אבל אנחנו כבר במלחמת עולם שלישית, ועד הסוף אין הרבה זמן, אז כדאי כבר עכשיו להתחיל – כי ברגע האחרון לא יהיה זמן. ארה"ב המדינה הכי גדולה – כולה בכיוון של הגשמיות, עגל הזהב. ארה"ב יחד עם אירופה – יעלמו. הם הרשעים הכי הכי גדולים, ויש עוד כמוהם בכל העולם – וגם הם יעלמו, וגם רוסיה וגם סין וגם עוד ארצות.

  שני שליש מהעולם זה הרבה שטח, ארה"ב ב-150 שנה אחרונות ובמיוחד במאה האחרונה אחרי מלחמת העולם השניה נהייתה הגדולה בעולם, היא שלטה בכל מקום. עוד מעט נשכח שהיא הייתה אי-פעם, אולי נמצא אותה באיזה ספר היסטוריה בכמה דפים שיהיה מוזכר שהיא היתה אי-פעם ארצות הברית הגדולה. ובעצם כבר היום ארצות הברית כאומה דמוקרטית וחופשית כבר לא קיימת. 

   היא הייתה מבוססת על עגל הזהב בלבד ולא יכול להיות המשך לקיום שלה ללא קדושה, כי היתה בה טומאה יותר מאשר במצרים. אירופה – אותו דבר, אירופה – הם היו רשעים תמיד, תמיד נלחמו נגד הקב"ה.

   רק לא לשכוח מה שהיה בעולם – כשנגיע לרגע שה' יהרוס שני-שליש מהעולם, ברגע שיגיע משיח צדקנו – מה שהיה כבר לא יהיה יותר. החיים שפעם היו לנו – זה יהיה היסטוריה, ונשכח אותם מהר מאד. כל מה שנראה חשוב – הכסף, החופשות, המכונית, הבית וכו' – זה כבר לא יהיה – נשכח מזה לגמרי – כי נכנס לעולם שכולו טוב – כי זה יהיה עולם בלי יצר הרע. רק לשבת ולחשוב שכל דבר שהבן-אדם עושה בחיים כל יום, כל רגע – מושפע ע"י היצר הרע, כמעט כל רגע יש לנו בפנים מלחמה בין היצר הטוב והיצר הרע. ובעולם של משיח – לא יהיה יצר הרע, ה' ישחט אותו ורק היצר הטוב ישלוט. זה יהיה אחרת לגמרי, העולם ימשיך כמו העולם שאנחנו מכירים – רק בלי היצר הרע. רק לעשות חשבון מה זה עולם בלי יצר הרע – זה יהיה מדהים. היצר הטוב ידחוף אותנו יום ולילה לעשות רק את רצון ה', ונרצה את זה מאד ונקבל הרבה הנאה רוחנית מזה. אפילו הצד הגשמי היום יומי יקבל עליה רוחנית בגלל שהיצר הטוב בלבד יכתיב את הכל.
   אני רק מבקש, אנחנו מדברים עוד פעם ועוד פעם אותם דברים כי אין עוד מה להגיד, רק מה? עכשיו זה קורה. אם היוונים לא יוכלו לשלם את החוב שלהם – זה יוריד עוד שלב חזק למטה את כל החברה המערבית וזה כבר ישפיע על כל העולם. יהיו יותר מלחמות, יותר מהומות, יהיה יותר רצח, יהיו דברים איומים – כי כל הלכלוך, כל התכנונים והדברים שהרשעים עושים כדי להלחם נגד הקב"ה עולים למעלה ומתגלים.
   אז לכן, תתחילו עכשיו – אנחנו לא רוצים שהילדים התמימים והטובים שלנו יהיו מושפעים ע"י עולם עקום, אנחנו צריכים לקחת את הילדים שלנו, את הנשים שלנו, את הבעלים שלנו, את הסבתות והסבים שלנו ולהכניס את עצמנו למסגרת סגורה שבה כל היום אנו חיים רק כדי לעשות את רצון ה' – וזה מה שיציל אותנו – ולא שום דבר אחר.
הצלחה לכל עם ישראל, שנוכל לצאת מהבוץ אל השמש – לָנֶצַח.

ש. כלומר יהיה עולם בלי מחלות, בלי בתי-חולים, קופות-חולים, בלי בנקים, מס-הכנסה, משכנתא, חשבונות חשמל, מים, טלפון, ארנונה וכו' ?
ת. כן. העולם אחרי הגאולה השלמה יהיה על בסיס העולם הזה ללא יצר הרע, איך זה יהיה בדיוק אני לא יכול להגיד, אני רק יודע שזה עולם של אמת ללא שקר.  עולם השקר הקיים עכשיו המגיע לשיא של טירוף – יעלם. ועם מה נשאר? נשאר עם האמונה והבטחון בקב"ה, נשאר עם התורה הקדושה, נשאר עם הקורבנות ובית המקדש.
   וכל אחד מאיתנו יכול לשבת ולדמיין איך יראה עולם כזה – מדהים – מדהים – מדהים.


דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7874265 פעמים
היום - 20/05/24