זה אמיתי !

זה אמיתי !

תקשור עם אהר'לה ומנחם, ירושלים, מוצש"ק פרשת ויקהל, כ"ו אדר א' תשע"ו


אהרל'ה:

אני מוכרח לדבר, מוכרח לדבר, מוכרח.

אל תאמינו באלה שאומרים שכל מיני רבנים אמרו שהכוכב הזה - זה סתם דמיון. הם עוד יראו מה האמת. הכוכב - הוא לא דמיון. הכוכב הזה, השביט, מסתתר עכשיו מאחרי השמש, וכשהוא יצא – אוי לכל העולם. וזה לא נכון שהוא לא קיים, ברור שהוא קיים. ואפילו המדענים יודעים את זה כבר מזה כמה מאות שנים שהוא קיים.

הערה: ראה בספר 'סדר הדורות', שנת ה' אלפים של"ב, שכתב וזה לשונו: שנת של"ב היה נראה כוכב גדול ונורא עם זנב גדול, ועמד י"ד חדש, ובשנה ההיא היה רעש גדול ונורא בעיר קוסטנטינא, ונפלו המגדלות ובנינים, ורגזה ונדנדה כל העיר, ומתו ברעש יותר משלשה אלף נפש. גם בעיר הגדולה אויגשפורק ובעיר מינכן היה סער ורעש וגעש גדול ומתו עם רב, ולא שקט הרעש מזעפו שלשה ימים (צמח דוד ח"ב):

ונאס"א יודע את זה מהטלסקופים שלהם. בודאי שהם יודעים. יש להם טלסקופים שיכולים לראות ברור. אבל לא רק זה. שלחו לויינים כדי לראות את זה, והם רואים את זה כל הזמן. אנשים אמרו שהם ישבו שם, וראו את זה, ראו את זה בא, וראו את זה ברור איך שזה נהיה יותר ויותר גדול. הוא קיים - ועוד מעט יופיע, בעזרת ה'.

ולא רק זה. כשזה יופיע - אז יתחיל הבלאגן. וכל האסטרואידים שהם אומרים שאמורים מחר-אולי ליפול על כדור-הארץ, ואחר כך לא יפול כלום, אז זה סתם שטויות. הם רוצים לבלבל אותנו, שאם אנחנו מאמינים שנאס"א חושב שיפול איזה אסטרואיד או מטאור ענק, וזה לא נופל, אז אין כל כך מה לבדוק... אבל זה לא כמו שמדברים על כוכב שביט שזה נקרא 'פלנט-אקס' או 'ניבירו', שזה יכול להפוך את כל הימים בכל העולם ולהרים את הגלים בים לגובה של בנין גבוה יותר ממאתים קומות. אז לא רוצים לדעת את זה, ולא רוצים להאמין בזה. הם רוצים להמשיך את העולם כמו שהם חושבים שזה צריך להיות. אבל זה לא יעזור להם. זה מה שכתוב בנבואות וזה מה שכתוב בזוהר, ויצטרכו לקבל את זה בין אם רוצים או לא. ואי אפשר עכשיו להגיד שרב זה או רב אחר אמר נגד...

ש. למה הרבנים האלה אומרים את זה?...

ת. אני לא יודע למה הרבנים אומרים, וזה לא בשבילי להחליט למה הם אמרו את זה. אבל זה טעות.

ש. היו שאמרו בשם רבנים שדברי הזוהר על כוכב השביט שיופיע לפני המשיח - זה משהו רוחני, לא גשמי...

ת. קודם כל – זה גשמי 'ועוד איך'. וזה יגרום לבלאגן 'לא-סתם' בכדור הארץ. ורוב האנשים בכדוה"א יעלמו. אבל זה חייב להיות. זה כתוב ברור וזה חייב להיות. וזה לא רוחני. אנשים חושבים שאם זה רוחני אז זה יותר קל... אבל אם זה היה רוחני - לא היינו עוברים בכלל שום מבחן, כי זה הרבה יותר קשה, מבחן רוחני. ועכשיו זה גם רוחני, אבל זה גם גשמי. ונצטרך לעמוד בזה, וה' ישמור עלינו. ה' ישמור עלינו במיוחד בארץ ישראל, ובמיוחד-במיוחד בירושלים. וכל יהודי אמיתי ינצל. ואנחנו לא יכולים להגיד זאת מדי הרבה פעמים. כל יהודי ינצל, אם הוא יהודי-אמיתי, ואם הוא קורא לקב"ה, ומבקש ממנו, ומתחנן: 'בבקשה, בבקשה, להציל אותי ואת המשפחה שלי', כל יהודי שהוא מקבל אותו כהכל-יכול. ואין ספק שזה גם רוחני, וגם גשמי. וכל הרשעים חייבים להיעלם, כל הרשע חייב להיעלם, כי אם לא - אז מה השגנו? מה אתם חושבים, שהאפיפיור ימח שמו וזכרו, וכל האנטישמים בעולם ימש"ו, וכל הרוצחים ששייכים לכנסיה-הקתולית או לעוד כנסיות, או כל המוסלמים שהורגים בלי-סוף יהודים, האם אתם חושבים שה' ישאיר אותנו בעולם עם אנשים כאלה?!...

ועוד דבר. זה כתוב ברור בהרבה מקומות, איך שבתקופה שלנו - הרשעים הם שישלטו, ושהע"ר ישלוט על עמ"י. כתוב ברור. וזה גם כתוב שהרשעים האלה, הע"ר, הם לא רק יהיו ע"ר, האלה שיצאו ממצרים, אלא הם גם עמלקים. והעמלקים - הם אויבים נצחיים של האמת, והם חייבים גם ללכת. אז אחד שהוא עם פיאות, וזקן, וברית-מילה כשר, הוא גם יכול להיות ע"ר, עמלק. ואנחנו לא יודעים בדיוק מי שייך לאיפה, אז איך אפשר לדעת איזה רב שייך למה?!.. אני יודע שקשה לומר, אבל זו אמת. ואנחנו, הצדיקים הגדולים שלנו, כבר נעלמו, כמעט כולם, ואין לנו, אין לנו, אנחנו כבר יתומים, כמעט לגמרי. וכל מי ששולט על עמ"י היום - זה העסקנים, ומי יודע מי מביניהם יהודי-אמיתי או עמלק? הם רבים האחד-עם-השני, קבוצה כזאת נגד קבוצה כזאת, אז מי צודק? מי הצדיק? מי השקרן? אני לא יודע - ואתם לא יודעים, אז אנחנו לא יכולים להתייחס בכלל.

ש. אני רוצה להבין קצת יותר מסודר בנושא המדובר. ראשית, לגבי הכוכב עצמו, יש אומרים שרואים את זה רק בדרום, ויש אומרים שזה כבר משפיע על השדה המגנטי של כדור-הארץ... מה באמת קורה עם כוכב השביט כיום?

ת. אין בכלל ספק שזה משפיע כבר על כדוה"א. אז שוב, הם יכולים לחפש בעצמם. המקרים של רעידות-האדמה, עלו בשמונה מאות אחוז מלפני עשר שנים! והרי-הגעש מתפוצצים ממש אחד–אחרי-השני, זה דבר שלא היה כמוהו מעולם! ומזג האויר משונה. אמנם מזג-האויר - הרשעים יודעים איך לשחק עם זה, אבל הם לא יכולים לפוצץ כ"כ הרבה הרי-געש, ולא יכולים לעשות שמונה-מאות-אחוז יותר רעידות-אדמה. ויש עוד הרבה סימנים שאני לא יודע, אבל אני יודע שכדוה"א כבר סובל מזה חזק.

ש. מסתבר שעדיין אי אפשר לראות את זה...

ת. זה לא נכון. נאס"א כל הזמן רואה אותו. סתם שטויות, נאס"א יודע בדיוק איפה שזה נמצא, והוא גם יכול למדוד בדיוק מתי זה יגיע.

ש. אבל לא מדווחים לנו...

ת. נכון, אבל בעצם למה הם לא מגלים? כי הם רוצים להיכנס לבונקרים שלהם, ולא רוצים שיפריעו להם. מפחדים שכולם יתפסו שיש להם בונקרים להסתתר שמה, אז האנשים יתחילו לרוץ למקומות האלה, ולחפש איך להכנס, ולעשות להם בעיות. ואפילו אם יהיה צבא לעצור אותם – הצבא גם עוד לא יודע שהם נכנסים לשם ומשאירים אותם בחוץ... - אז גם הצבא עלול גם הוא להפוך לאויב של הנכנסים, 'למה משאירים אותנו בחוץ?...'

ש. כשאתם, האוטיסטים, התחלתם לדבר על הכוכב זה לא היה בצורה כה נחרצת כמו שאתם מדברים עכשיו...

ת. כי אנחנו לא יכולים. צריכים להכניס את האנשים לזה לאט-לאט, כי אם לא - אז הם מתפוצצים. מתחילים להשתולל לפני הזמן.

ש. הזנב של הכוכב, האם זה מסוכן, או שזה רק משהו דבר יפה?

ת. בהחלט מסוכן, כי הוא יביא לפה הרבה מטאורים שיפלו על כדור-הארץ, וזה כתוב בזוהר, ולא רק שם, גם בעוד מקורות.

ש. האם זה יכול להיות שבסופו של דבר זה יגיע פה רק בעוד שנתיים?...

ת. ממש לא. נכון, יש כאלה שאומרים כך. אבל זה סתם. הם עושים הרבה דיסאינפורמציה, מידע שקרי. הם מכניסים לכל מיני מקומות באינטרנט ובחדשות ובכל מיני המקומות, מכניסים שקרים בשביל לבלבל את כולם. וכל הבחירות המטומטמות האלה שבארה"ב - זה הכל בשביל להסיח דעת, כי לא יהיו בחירות! לא יהיו בחירות בכלל! והם סתם עושים את זה. והתחילו שנתיים לפני הבחירות! אף פעם בהיסטוריה של אמריקה, עד כמה שאני יודע, לפחות בזמנים האחרונים, לא היה בחירות שהתחילו לדבר על זה כ"כ הרבה זמן מלפני כן. אז זה הכל שטויות, ולא יהיו בחירות.

ש. נו, אז מתי הכוכב יופיע?...

ת. אני לא יודע תאריך. אני יודע שזה בעתיד בקרוב. תמשיכו להסתכל בשמים, ברגע שרואים את הכוכב – נצטרך לרוץ. יהיה זמן שזה יהיה קרוב מאד, בגודל המרחק של הירח מאיתנו, ואפשר יהיה לראות את זה ברור. אתם תראו את זה כמו שרואים את הירח, ותראו ברור שזה לא הירח.

ש. האם מדובר על השנה?....

ת. השנה, השנה, השנה, השנה!...

ש. מישהו שאל אז במה כדאי עכשיו להשקיע, בזהב?...

ת. כן, כי אחר כך אם ירצו לקנות משהו אז רק לזהב יהיה ערך. אבל הערך הכי גדול זה יהיה באוכל. אבל אני לא צריך לדאוג, ה' יתן לנו אוכל, יתן לנו כמו מן, אינני יודע באיזה צורה בדיוק זה יהיה, אבל ה' יתן לנו. הוא לא ישאיר את עמ"י בלי לדאוג להם. אבל שוב אני אומר: תבואו לארץ ישראל, כל היהודים שיכולים, כי יהיה הרבה יותר טוב פה, הרבה יותר קל. ואגיד לכם עוד דבר. זה שהיהודי קם, ונוסע מאיזו ארץ במערב-אירופה או מארה"ב או מדרום-אפריקה או מכל מקום שיש גשמיות, הוא קם, כי הוא ממש מאמין שהקב"ה עכשיו מביא משיח – הוא יקבל הרבה מאד 'קרדיט' (הערכה).

ש. נגיד שהוא מגיע בשבוע הבא... אז לאן הוא נכנס?... אין לו קרובים, אין לו דירה, יש לו משפחה, וילדים, איפה הוא יגור?

ת. זה לא הבעיה שלי. כל אחד יזדעזע כשהדברים יקרו. אז מה אגיד לכם, בואו נגיד, סתם דוגמא, שבשבוע הבא מגיע הכוכב, הרי אז היו מגיעים, והיו מתיישבים איפה שהוא, היו מסתדרים...

ש. כשיש כזה מצב - זה אחרת, היו עוזרים להם. אבל ככה אנשים לא פותחים פתאום דלתות לפליטים שמגיעים...

ת. בסדר. זו הבחירה של כל בן אדם, לקום ולצאת או לא. אבל אם לא – אז לא, אבל זה לא אומר שלא ינצלו, אבל זה יהיה הרבה יותר קשה. אני אומר שוב: המקום הבטוח ביותר זה ארץ ישראל. ויש אנשים שיש להם בתים פה, ובכל זאת הם לא באים הנה. אז זה אני לא מבין, לא מבין בכלל! אבל רוצים להמשיך את המסיבות שלהם ואת דרך-החיים שלהם. דבר אחד שאני יכול להגיד: בשבוע הקרוב יהיו מלא הפתעות, בשבוע הזה שאנחנו נכנסים אליו. ואם זה לא מזיז אף אחד – אז אני 'מרים ידים'.

ש. הפתעות למי, ליהודים שמה בחוץ-לארץ?...

ת. דברים שיגרמו להם להתחיל לחשוב שאולי כדאי להם להתחיל לזוז אפילו אם לא יוכלו למכור את הבתים שלהם. אני מדבר על חוץ-לארץ, מחוץ לארץ-ישראל יהיו דברים מעניינים וגדולים.

ש. אז מתי המשיח יבוא? אולי בפסח...

ת. אתם יודעים שאסור לכם לשאול את זה... אבל שתדעו שממש מרגישים את זה כבר.

ש. יש אומרים שזה יקרה, הגעתו של הכוכב, ביום שאחרי פורים...

ת. אני לא יכול לענות על שאלות כאלה. אני רק יכול להגיד שמה שכתוב בזוהר - יתקיים. אני רק יכול להגיד שפסח זה מאד מסוגל, ומפורים - זה כבר גם כן מסוגל מאד חזק [], אז זה יכול להיות בפורים ויכול להיות אחרי זה, אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה.

ש. האם אנחנו מוכנים לזה? במה צריך להתכונן?...

ת. רק לא לפחד. אינני יכול לומר יותר, רק לא לפחד. זה יהיה משהו מדהים. תקראו, תקראו, תראו מה שכתוב. האם כאשר הים יעלה ככה אז לא תפחדו?!... גם הים התיכון יעלה! זה לא יפריע בארץ-ישראל, אבל זה בהחלט יפחיד כשזה עולה...

ש. אמרו שתל אביב לא תשרוד... ומה עם חיפה האדומה?...

ת. תל אביב זה לא ישראל, זה לא ישראל בכלל, וגם חיפה – לא ישראל, לפחות חלק, לחלק התחתון. אמנם החלק היכן שגרים שם היהודים לא יפגע.

ש. איך בדיוק יהיה הבירור, פעם אמרתם שהרשעים יברחו מפה...

ת. נכון, הם יברחו מפה, אבל לא כולם יברחו, יהיו מספיק שישארו פה ולא יאמינו שיכול להיות כזה דבר. אבל כשזה מגיע כמעט-הסוף - הרבה יעלמו ויברחו, ויהיו מספיק שישארו ויכחדו בימי החושך. אני רק יודע שזה יהיה מאד-מאד קשה, הרשעים שלא בורחים - יעלמו בימי החושך שעומדים להיות []. וברגע שיגיע הכוכב – תהיה הרגשה יותר טובה. הרגשה של שיחרור. אתם לא מבינים שאלה שיושבים פה בארץ ישראל, ובאמת מאמינים בקב"ה, ויושבים בתוך הבתים, ולא נכנסים לבונקרים או מנסים להתכסות עם אני-לא-יודע-מה, פשוט נכנסים לבתים, וסוגרים את הדלת, ומתפללים חזק לה', האנשים האלה, כאשר זה בא, זה ישחרר משהו, גדול. ואנחנו נרגיש איך שהרישעות נעלמת. ואז זו תהיה הרגשה כ"כ טובה, כזו הרגשה של רגיעה...

אמנם עדיין עומדת בפנינו המלחמה שנקראת 'גוג ומגוג', אבל לא אנחנו אלה שנלחמים, רק הקב"ה שולח את המשיח להלחם את זה. ואחרי שזה נגמר – השחרור הגדול!... כל הרישעות נעלמת לגמרי!!!

ש. מתי ואיך המשיח מתגלה בתוך הסיפור הזה?... לפני?... אחרי?...

ת. די, די, די... אני לא יכול להגיד... אבל כתוב שהקב"ה ישלח את המשיח להילחם כנגד הרשעים שיבואו נגד ישראל, 'מלחמת גוג ומגוג'.

ש. בזוהר משמע שזה יהיה אחרי התגלות הכוכב, שאז אש תצא מארץ-ישראל לשרוף את הרשעים...

ת. נכון, והוא, המשיח, הוא זה שה' ישלח אותו להילחם נגד גוג-ומגוג.

ש. אמרתם פעם שהיהודים הכשרים, שכיום מרגישים כה מושפלים, שרק רוצים להתכסות ולא לצאת מהמיטה... אבל בשלב מסויים נרגיש שה' נלחם עבורינו, ונרגיש חוסן, מחוזקים. מתי זה קורה - השלב הזה?

ת. מתי שזה יקרה – זה יקרה... אבל לא עוד הרבה זמן.

זהו. אמרתי את הכל, ואגיד לכם: 'א גוטע וואך' (שבוע טוב)!

מנחם:

אני רוצה שתבינו, שגדולי הדור, או מי שנחשב כגדול הדור היום, זה לא מגיע, איך שלא יהיה, למה שהיה בעבר, וכתוב שכך יהיה. אנחנו צריכים, כל יהודי בעצמו, כשזה בא לדברים חשובים, כמו הגיוס, או בכלל כל קשר אחר למדינה, להבין: זה אסור! אנחנו צריכים להבין זאת עד הסוף: המדינה לא יכולה לעשות בשבילנו כלום, רק צרות. אנחנו יושבים פה בא"י, כי אנחנו יהודים שרוצים להיות פה, ובמיוחד בזמן הזה שזה בדיוק לפני שמשיח מגיע. וזה הכל. וזה לא משנה לנו מי בשלטון כל זמן שעוזבים אותנו, אבל כשמתחילים להפריע לנו ולהשתדל להפוך את הילדים שלנו לבעלי עבירות קשות – אז אנחנו חייבים להלחם נגד. זה חיוב! אנחנו לא יכולים לתת להם, בלי להתנגד, לקלקל את הדור הבא שלנו, או לבלבל אותנו ולקחת כסף מהם, ולחשוב שהם 'עוזרים' לנו, שהם "הטובים", שהכסף שלהם בא מהשמים. נכון, הכסף באמת בא מן השמים, אבל הם 'גנבו' את זה, או שקיבלו את זה בצורה לא נכונה. והמטרות שלהם לתת לנו כסף - זה לא לטובתינו.

אז שיהיה ברור: רבנים שמדברים כל מיני דברים שזה בעד המדינה, או בעד הצבא, זה פשוט לא רבנים שלנו. כל אחד בוחר ברב שלו, וגם אנחנו בוחרים ברבנים שלנו. ואיך שלא יהיה - אהרל'ה באמת צודק, אין לנו הרבה זמן. העולם עומד לחזור למצב שהיה לפני המבול, כפי שזה היה בדיוק לפני החטא, ואז בעזרת ה', נעבור את המבחן ונוכל להכנס באמת לגן-עדן.

ש. בשעתו היו כאלה שנסחפו ושילבו את הלאומיות עם התורה...

ת. אנחנו לא מדברים על זה. אני לא רוצה לדבר על זה, זה איך אומרים? מים מתחת לגשר. אני לא רוצה לדבר על כאלה דברים. יש לנו את המציאות של היום. ה' רצה שהרשעים יישבו את הארץ, והארץ פורחת באמת, בזה הם צודקים. אבל זה לא עוזר, כי הם עשו את זה לא בשביל הסיבות הנכונות. כן, החלוצים הפשוטים, הם האמינו בזה, המסכנים, אלה שסחבו אותם מן השטעטלאך (העיירות) שלהם, והביאו אותם לארץ, והאכילו אותם את הציונות, הרעילו אותם. זה הפך אותם לחילוניים לגמרי.

וזה תיכנון של הארגון שהוא גדול יותר מהציונים, שבכלל הוא זה שהרכיב, שיצר את הציונים ושלח אותם, וזהו 'סדר העולם החדש'. הם שעשו את זה בכוונה, כי הם רצו להגיע לארץ ולהשתלט. והם רצו לקחת את זה מן היהודים, ושהיהודים ישתפו פעולה איתם, שהיהודים יהיו חלק של הדת-החדשה שלהם. וזוהי כל הסיבה שרוסיה וארצות-הברית הצביעו בעד הקמתה של מדינת-ישראל. זה הרי בכלל לא היה הגיוני ששתיהם יצביעו בשביל זה, איזה אינטרס יש להם עם הדבר הזה?!... רק מה, 'סדר-העולם-החדש' מסתדר הרבה יותר טוב עם הציונים מאשר עם הערבים. הם לא אוהבים את הערבים והם לא רוצים את הערבים. הם רוצים לכבוש ח"ו את המרכז, את הלב, את ה'קישקעס' של הקב"ה כביכול, ולשלוט על הכל. ואיפה זה? זה ירושלים. והם חייבים להפוך את העם היהודי שהוא נחשב לעם-הנבחר של הקב"ה לדת שלהם, וככה, לפי איך שהם מאמינים, ינצחו חס ושלום, חס וחלילה את הקב"ה. אבל יש להם הפתעה גדולה שעוד מחכה להם, הפתעה שתביא אותם לא רק למוות, אלא להיעלם בכלל מן המציאות!

אני רק רוצה שוב להגיד לכם: העולם היום מלוכלך! לא כל אדם בעולם של היום מלוכלך, אבל הרוב מלוכלכים. ולכן - הרוב ימותו. אבל, עמ"י, הוא באמת העם-הנבחר של הקב"ה. ואנחנו, כל הנשמות שלנו שייכות לקב"ה. וכשאנחנו נהיה באמת במצב שנוכל להוריד את כל המחיצות, ולהדבק אך ורק למקור שלנו - אז זה יהיה באמת גן-עדן, זה יהיה באמת-באמת גן עדן! ['דבקה נפשי אחריך...']

 

נ.ב. בעזרת ה', בקרוב נוסיף בל"נ השלמת מקורות למסרים בענייני הכוכב, מלבד דף המקורות שפורסם בעבר.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7844942 פעמים
היום - 24/04/24