כי זה כל האדם - 276

כי זה כל האדם – מסר 276

בס"ד, ירושלים, כ"ג תשרי, איסרו-חג סוכות תשע"ז, תקשור עם בנימין

אני כל כך שמח שכולכם החלטתם להתחבר שוב הערב, כי המצב הוא מדאיג מאד, ואנחנו נצטרך לדעת איך להתנהג, ולדעת מה הוא העיקר ומה הוא הטפל.

אני מאד רוצה לדבר לכל עם ישראל, ולהסביר מה הקב"ה רוצה מאיתנו, איך אנחנו יכולים להציל את עצמנו. וזה לא סתם 'להציל את עצמנו', זה להציל את עצמנו לנצח!

היה יהודי מאד חשוב, רב מאד גדול, גדול הדור, רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זצ"ל, הוא היה רב באירופה, בוילנא, ידוע מאד, והוא עזר מאד ליהודים לפני שהמלחמה התחילה ממש 'בגדול', עזר מאד וסייע להם לברוח לכל מיני מקומות. והוא בתחילת שנות השלושים, אולי בשנים 1933 עד 1935, ביקש שידפיסו לוח-שנה מיוחד, במקום שנהוג כרגיל לעשות לוח שנה יהודי חד-שנתי, בכל שנה, אז כעת לעשות את הלוח לעשר שנים... כולם אמרו שזה לא פרקטי... זה גדול מדי מכדי להיכנס לכיס... וזה עבה מדי, זה בעיה, לא נוח...

הם הדפיסו את זה, מכיון שהוא ביקש, הוא היה גדול-הדור, אבל הרבה עותקים נשארו בחנויות, כי זה לא היה נוח לאנשים. אבל למי שהיה לו את לוח השנה הזה, מאלו שהיו במלחמה במחנות-הריכוז, שלא נדע, או עם הפרטיזנים, הם ידעו איזה יום זה, מתי שבת, ובאיזה שעה שבת, מתי מוצאי-שבת, מתי הם החגים וכו'!

הרב גרודזינסקי זצ"ל רצה שיכינו את עצמם לְמה שעומד להיות. אבל אפילו שידעו שיש סכנה גדולה, אפילו את הדבר הקטן הזה, שזה לא היה דבר קטן בכלל, רוב האנשים לא חשבו על זה, ולא הבינו מה שהוא רצה.

ואנחנו שמענו, וגם כמעט בכל ארץ עכשיו שומעים שאומרים לשמור אוכל ומים, תרופות שצריכים, וכו', והרבה אנשים אומרים: 'לא צריך! בשביל מה?.. אם יהיה משהו – אז ה' ישמור עלינו, ואם אנחנו מאמינים בה' – זה מספיק'... הבעיה היא שרוב האנשים שמדברים כך אין להם מושג, או שהם לא רוצים לדעת עד כמה שהעולם בסכנה. ואם העולם בסכנה – אזי הם והמשפחות שלהם וכל האנושות בסכנה. נכון, אנחנו צריכים לסמוך על הקב"ה בלבד, אבל למה הקב"ה אמר לנח לבנות את התיבה במשך 120 שנה? בשביל מה? הקב"ה היה יכול לבנות את זה בשניה אחת ולתת לו את התיבה, או אולי לעזור לו מאד לגמור את זה בתוך עשר שנים. אבל ההכנה עצמה – זה מזכיר לבני-האדם כמה שהמצב קשה, וכמה שאנחנו צריכים לדאוג, אם אנחנו מאמינים מאד...

רוב האנשים משתמשים באימרה הזאת ('ה' ישמור כבר עלינו') כי הם לא מאמינים שהולך להיות משהו, הם לא רוצים להאמין, הם רוצים שזה הכל ימשיך כמו שזה עד עכשיו. וזה לא משנה להם אם העולם מתגלה כמקום מטונף, רוחנית, ממש ['ותשחת הארץ...']. וזה לא רק רוחני, יש מספיק זיהום שבני האדם עשו, והזיהום הזה הורס את היופי שה' ברא, אבל הכי גרוע זה הזיהום האנושי, זה הטינוף הרוחני. לא השתנינו מאז דור ההפלגה, או אפילו דור המבול, או סדום ועמורה וכו'. אלו הם אותם האנשים עם אותם מעשי-עבירות. ומה נעשה שגם עם ישראל טובע בכל הליכלוך הזה? יש אנשים שלא נותנים לעצמם ליפול, אבל הרוב טובלים בתוך הליכלוך, ונהנים.

תבינו, למה נח היה צריך לבנות את התיבה כל כך הרבה זמן? למה להכין את הכל בצורה שזה יקח כל כך הרבה זמן? כי ההכנה עצמה – זוהי אזהרה, רואים כמה שזה דבר מפחיד – מה שעומד להיות. ואפילו שאנשי הדור שלו לא האמינו – אך באיזה שלב, כשהמים הגיעו להם עד האזנים – אז הם כן הבינו, אבל אז היה מאוחר מדי. אבל כשאנחנו מכינים אוכל, מים, וכל מיני דברים כאלה, וטורחים לדאוג שהמשפחה נשארת פחות או יותר באיזור אחד, לא לטוס לכל מיני מקומות, אז זה מזכיר לנו כמה שזה רציני.

ואני רק רוצה לומר לכם: זה רציני ביותר. הכוכב הזה – לא יקח לו הרבה זמן להגיע, והוא כבר עושה מצבים קשים בכל העולם. הטבע מתהפך, ואנחנו רואים אסונות שלא היו כמותם אף פעם, לפחות עד כמה שאנחנו יודעים מההיסטוריה. אבל כמו שהגוים, אנשי נימרוד, בנו את מגדל-בבל, וה' נתן להם הרבה מאד סייעתא-דשמיא, ובנו את זה מהר מאד, והם עמדו למעלה, וירו חיצים לתוך העננים [עי' סנהדרין קט:] ואפילו ה' דאג שהעננים יורידו דם... אז היו בטוחים שפוגעים בהקב"ה ח"ו. כל כך הרבה סייעתא-דשמיא הוא נתן להם [איוב י"ב: 'מַשְׂגִּיא לַגּוֹיִם וַיְאַבְּדֵם']. וגם עכשיו, הרשעים יש להם ס"ד מעל ומעבר, מצליחים, הם חושבים שהם מצליחים להשתלט על העולם, אבל יחד עם זה הם מפחדים, כי בכל אופן בפנים-בפנים הם יודעים שאין עוד מלבדו, ובאמת הוא הכל יכול. ואפילו הדור של נימרוד ידעו שהקב"ה הוא הכל יכול, רק אמרו שהוא יהיה שם בשמים, הוא ישלוט בשמים, והוא לא צריך את האנשים פה בכדור-הארץ. הם ישלטו בכדור הארץ. אבל אין כזה דבר. הקב"ה הוא הכל-יכול בכל מקום, לא רק בעולם שלנו, אלא בכל היקום, בכל ה'יוניברס' (Universe), הוא השולט על הכל.

ועכשיו, תבינו דבר אחד, שיהיה ברור לכולם, וכתבנו זאת הרבה פעמים [ר' למשל גיליון קול דממה דקה 34: 'העולם בתוהו ובוהו'], העולם הזה כמו שאנחנו מכירים את זה – יתהפך. הכל יהיה שונה. רוב האנשים בעולם ייעלמו, ייהרגו. מעט מאד ישארו. וארץ ישראל תישאר בשלמות, אבל שני-שליש העולם יחרב, בצורה מפחידה ביותר.

הכוכב הזה – זה שליח של הקב"ה. ויש לכוכב הזה עוד בין חמש לשבע כוכבים שמסתובבים סביבו. זו גלקסיה בתוך הגלקסיה שלנו. וזה מסוכן מאד מאד.

ה' שלח אותו כמו שהוא שלח אותו לפני המבול. אלא שאז הם היו שני כוכבים [ראש השנה דף יא: 'ומתוך ששינו מעשיהן, שינה הקב''ה עליהם מעשה בראשית, והעלה מזל כימה ביום, ונטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם...']. פה אנחנו לא יודעים כמה כוכבים בדיוק יהיו, אבל ה' שולט על כל הכוכבים ['ומסדר את הכוכבים ברקיע כרצונו...', ברכת המעריב ערבים]. בזמן המבול הוא פשוט סידר את הכוכבים שיהיה כזה דבר [עי' ברכות דף נט.]. הכוכבים – זה שלו, הגלקסיה הזו וכל האחרות – הן שלו. ולא רק כדור-הארץ. הכל שלו. הוא היוצר של הכל! ואנחנו - העם שלו, העם שהוא אוהב במיוחד, העם שהוא ברא בכדי שנְשָרֵת אותו ['עַם זוּ יָצַרְתִּי לִי...'], שנהיה הבנים שלו, שנלמד את התורה שלו, שאנחנו נעשה את המצוות שהוא ציוה עלינו, שנהיה נאמנים לו, שהוא יהיה האבא שלנו, והכל שלנו.

ורק יהודי שמוכן לעזוב את כל הצעצועים שלו, את כל הגשמיות שלו – הוא יגיע מאה-אחוז להקב"ה, עד שזה יהיה ההנאה שלו [תהלים ס"ג: 'דָּבְקָה נַפְשִׁי אַחֲרֶיךָ...'], ולא כל העוגיות וכל המסיבות וכל הצעצועים של הדור שלנו. שרק הוא יהיה הכי חשוב עבורו, שאפילו העבודה שלנו לא תהיה הדבר-הכי-חשוב שלנו, ששום דבר לא יהיה חשוב – רק הקב"ה ['מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ...'].

ואין הרבה אנשים שירצו לחיות חיים כאלה. זה נראה להם משעמם, ח"ו. אבל רק אלה שמוצאים את האמת ואת ההנאה מתוך האמת [ר' רמב"ם פרק י' מהל' תשובה], מתוך הידע של האמת, מתוך הקירבה לאמת – רק אלו יכולים לשרוד, כי האחרים לא יכולים לשרוד בעולם שכולו טוב, שכולו אמת.

רוב האנשים בעולם חייבים כל מיני תעסוקות בכדי להעביר את היום ולהרגיש סיפוק, אך יהודי-אמיתי יכול לשבת עם הגמרא שלו כל היום וכל הלילה, ואשתו יכולה לשבת עם התהילים כל היום וכל הלילה. אמנם היא צריכה לטפל בילדים, והוא צריך להביא פרנסה, אבל אם לא יהיו דאגות כאלו, אז הם היו יכולים לשבת כל היום וכל הלילה, ולהיות מרוצים מאד מאד, ולהרגיש שהם ממש מגיעים לרמה גבוהה עוד יותר, ועוד ועוד ועוד.

אנחנו עומדים בעתיד הקרוב ביותר, להיות במצב שהוא דומה-מאד-לפחות ליציאת מצרים. אנחנו ב"ה לא צריכים לצאת ממצרים, אבל אנחנו כן צריכים להגיע לאמת, אנחנו צריכים להגיע לגאולה השלימה. וכל האלה, הגוים וה'כביכול יהודים' שביחד איתם, שלא מבינים בכלל על מה מדובר – אלה ייעלמו. אין להם זכות קיום. אנשים כאלה לא יכולים להמשיך ולהיות חלק של העולם שהקב"ה תיכנן עוד מאז, לפני שהוא ברא את האדם הראשון.

ולא לחשוב שכל ההיסטוריה שלנו מאדם הראשון עד עכשיו זה היה מקרי ח"ו, ה' ידע את הכל, הוא ידע שהאדם וחוה לא ישמעו לו, והם כן יאכלו מעץ-הדעת, ושהנחש ישפיע עליהם לרעה, שהרישעות תיכנס להם לתוך המהות שלהם. כל הזמן מאז אנחנו רק נלחמים נגד הרשע הזה שקוראים לו 'השטן' או 'היצר הרע' או 'מלאך המות'. הוא לא יצור כל כך רע, הוא פשוט עושה את רצון ה'. כל מה שהוא עושה זה רצון ה' להפריד בין אלה שיש להם את הכוחות להיות דבוק אך ורק להקב"ה ולא שום דבר אחר, לא כסף, לא בית, אפילו שזה חשוב יותר בשביל הבן אדם מאשר המשפחה שלו, לבין האחרים.

אבל כל אלה שהולכים עם השטן, שתדעו לכם: הוא, השטן, עובד אצל הקב"ה, כמו שאלה מה'סדר עולם חדש' חושבים שהם עובדים בשביל השטן, הם חושבים שהוא מעל הקב"ה ח"ו, אבל תהיה להם הפתעה קשה מאד, כי הקב"ה ברא אותו, ויש לו תפקיד, הוא בא לעשות רע בעיקר לרשעים, אפילו שהם חושבים, מרגישים שהם מצליחים עם השטן הזה, ימח שמו וזכרו, אבל הוא שליח של ה', לא יעזור. ובסוף כשתהיה ההפרדה שבין הטוב והרע, והרע ייעלם, גם הוא ייעלם. ה' יקח אותו ויהפוך אותו למשהו חיובי. הוא עשה את העבודה שלו. אבל כתוב בגמרא [סוכה נב.] שהוא ישחט את היצה"ר, הוא ישחוט אותו באמת, הוא פשוט יהפוך למשהו אחר, משהו חיובי.

בכל אופן אני חושב שבשבועות הבאים תהיינה הרבה-הרבה בעיות עוד יותר קשות, ומלחמה תתחיל באיזה... אני לא יודע בדיוק את התאריך, אבל אני בטוח שכשמלחמת-העולם תתחיל יהיו הרבה-הרבה בעיות, תהיה נפילה טוטאלית של הכלכלה בעולם, משבר עולמי, ואנשים יתחילו להיכנס לפאניקה בכל העולם, חוץ מן הרשעים שבנו לעצמם בונקרים בשביל להסתתר. אבל לא יעזור להם, לא יעזור להם בכלל, זה רק 'כאילו' יעזור לְחֵלֶק מהם, אבל בסופו של דבר ה' יגמור אותם, כמו שהוא גמר גם את דור המבול, וגם את דור ההפלגה של נימרוד. אמנם הם לא כולם נהרגו, חלקם כן נהרגו, היה שם גם שיטפון, אבל בסך הכל זה לא היה כמו מה שעומד להיות! כי עומד להיות משהו שאף פעם לא היה בהיסטוריה של האנושות מאז האדם הראשון! ואלה שעִם הקב"ה – לא ירגישו את זה. יהיה אמנם קצת פחד, אבל לא משהו אפילו קרוב לאיך ש'אדום' ירגיש את זה, ו'ישמעאל' ירגיש את זה, והעמלקים ירגישו את זה, והערב-רב ירגישו את זה – לפני שהם כולם נעלמים לנצח.

יש שאלות?

שאלות ותשובות:

 

קולות מלחמה

ש. כתוב שבהושענא רבה זה זמן של מלחמת גוג ומגוג, האם אנחנו יכולים להצביע על משהו שקרה בהושענא-רבא, שזה מהווה איזה שלב בתהליך הזה, השנה הזאת?

ת. אני לא יכול להגיד, אני רק יודע שזה קרוב ביותר. אני לא חושב שמישהו יכול לא להאמין בזה, כי זה כל כך ברור כבר. אפילו טיפש שיש לו חצי-שכל יכול להבין את זה כבר.

ש. דיברו שכבר יתחיל משהו בהושענא רבא...

ת. מי אמר? אנחנו אמרנו שזה יכול להיות כבר אז, אבל לא החלק 'הגדול', החלק 'הגדול' – זה יבוא, אנחנו מחכים כל הזמן, אבל מרגישים את זה בכל הצדדים, בכל מקום, מכל כיוון. והם לא יכולים לחכות הרבה יותר, דבר ראשון – הם לא יכולים להחזיק את הכלכלה העולמית כל כך הרבה זמן, זה כבר 'רועד' מכל הכיוונים. וחוץ מזה – הם פשוט יאבדו שליטה על מה שיש להם. יש כבר יותר מדי אנשים שכבר עובדים נגדם, אז הם חייבים לעבוד מהר ומדויק, או שהם מאבדים שליטה.

ש. אז אולי פה הגיע הזמן שנצעק ליהודי אמריקה: תעזבו! תגיעו מהר!...

ת. אפשר לצעוק, אבל אני חושב שרוב האנשים שָׁם הם עם הצמר-גפן באזניים... לא רוצים לשמוע את זה. והרבה מהם יודעים את הדברים, אבל לא רוצים לשמוע, לא רוצים לדעת. הם לא יכולים להבין איך ארצות-הברית יכולה להפוך לכזה דבר משונה שנראה יותר כמו רוסיה משנות החמישים, או אפילו יותר גרוע, כמו רוסיה בזמן סטאלין, וזה יקרה אם ח"ו קלינטון תשלוט.

ש. המצב שמה נראה מאד משונה, כאילו שעומד להיות איזה שינוי לא-טוב, כבר מדברים שם על מלחמת-אחים שעומדת לפרוץ, בעצם מרמזים שכאילו יש פה מין 'תכנית', מכינים את העם לקראת שינוי גדול שיהיה בעקבות הבחירות, מין הצגה כזו שבמסגרתה יתחילו להפעיל את ה'פימ"ה קמפס' (FEMA camps). איך זה נראה לך?

ת. נראה לי שגם טראמפ וגם קלינטון, שניהם עובדים בשביל אותו הבוס... וזה הכל הצגות. טראמפ מצד אחד מדבר אמת, כי הוא אמור להיות 'איש אמת' ולמשוך את כל הגוים שהם נגד אובמה. בהתחלה לא סמכו עליו, אבל לאט-לאט הוא התחיל לדבר יותר ויותר 'נגד', ולהגיד יותר ויותר אמת. כמו למשל זה שהוא אמר לקריין אחד, שאם הילרי קלינטון תהיה הנשיא – אז זה יהיה הסוף של הדמוקרטיה של ארצות הברית, ושזה יהפך למקום עם 'קבוצה אחת ששולטת על הכל'. לא שתי מפלגות – אלא מפלגה אחת, כמו הקומוניסטים. אז כששומעים כזה דבר, בתוך הלב של כל בן-אדם קצת אמיתי יודעים שזה נכון. אז איך הוא העיז להגיד את זה?... באמת, איך הוא העז להגיד את זה?... הם הרי ראשי המאפיונרים, אז מי רוצה ללכת נגדם?! אפילו אם הוא ביליונר... אז לכן השינוי יהיה מאד גדול, ומאחר שאובמה אמר ברור שהוא מפחד שאם טראמפ מפסיד אזי תהיה מלחמת-אחים, אז 'בינגו' (קליעה למטרה) – זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד.... זהו. זה הדבר.

ש. אז זה נאמר במטרה להפחיד את העם שיבין כאילו שזה אכן יבוא...

ת. זה לא 'כאילו', אלא שזה כן יבוא, זה חייב להיות. ורק כדי להיות בטוחים – תראו איך השוטרים היום נראים כמו חיילים. יש להם נשק כמו שהשתמשו נגד סאדם חוסיין בעיראק! זה משהו אחר לגמרי עכשיו. אפילו יש להם לשוטרים טנקים קטנים!! מי שמע אי פעם שהמשטרה בכל מיני ערים יש להם טנקים וכל מיני מכוניות משוריינות, ודברים כאלה, מי שמע?!...

ויש להם המון ציוד שכתוב על זה "יו.אן." אז זה שייך בעצם לאו"ם! אז יש שמה חיילים של האו"ם, וגם של רוסיה, וגם של סין, ופולניה וכל מיני מקומות. והם רוצים פשוט להכניס בשקט מיליונים של אנשים לתוך הבונקרים. ויש כבר הרבה מהם שהם כבר נכנסו שמה ונמצאים שם. ישנם בסיסים, ישנם בונקרים שזה בעצם בסיסים של צבא ארצות הברית, וזה מעורבב לא רק עם אמריקאים, זה עם רוסים, וסינים, ו'כל מיני'. זה לא פשוט. בכל העולם יש להם את הבונקרים האלה רק בשביל ה'אליטה'. רק אחוז אחד מתוך האוכלוסיה הם רוצים שישרדו. אז רק תעשו חשבון, אם יש בעולם יותר משבע ביליון (מיליארד) אנשים בעולם, אז כמה זה אחוז אחד? אז זה מה שאמור להיכנס לתוך הבונקרים, מבלי שהאנשים ירגישו. למה בלי? כי אז הם יתקיפו אותם עצמם, למה שהם יכנסו ולא אלה?... ולא רק זה, הצבא גם הוא עלול ללכת נגדם, כי מה, משאירים גם אותם בחוץ, לפחות הרבה מאד מהם. וזה הכל הצגות. אני חושב שאו שהם יעשו איזשהו סוג של "מלחמת-עולם", וזה כבר התחיל, אבל יהיה גם אולי פה-ושם איזו פצצה אטומית שתעשה הרס ענק, אז האנשים יהיו עסוקים עם זה, ולא ישימו לב שהם נכנסים...

ש. ההיסטוריה מראה שכשהעמים נלחמו בתוך עצמם במלחמות-אחים, תמיד היהודים הם שהיו השעיר לעזאזל...

ת. זה נכון, אבל פה יש להם כמה מסכנים כָּאֵלּוּ שהם יֵרדו עליהם, זו לא מלחמה כנגד היהודים במיוחד, אבל הם רוצים לחסל את היהדות, זה כן, הם רוצים לגמור עם היהדות, ושכולם, כל ה'כביכול יהודים' ילכו לדת החדשה שהם כבר לוחצים על זה מאד חזק. זה רץ כבר.

ש. זה מה שבאמת מפחיד, הדת החדשה, זה עושה מאד רע...

ת. נכון, הם כבר ממש משתדלים בכל הכיוונים, אבל בכל אופן זה לא הולך להם בינתים כל כך טוב.

 

ש. מה אתה אומר על כך שסין החלה גם היא לאחרונה להשמיע קולות מלחמה?

ת. סין ורוסיה עובדים יחד, ואם סין אמרה לאזרחים שלה לחזור הביתה, להתכונן לחזור, אז זה עוד רמז שהולכים לפוצץ משהו, זהו, זה בטוח. אז אני בכל אופן מציע לכולם, שיהיה מים בבית, שיהיה אוכל בבית, ושתהיה אפשרות לבשל משהו אפילו אם אין חשמל.

ש. אומרים בשם ה'פרנקפורטר' מקרלין (האדמו"ר רבי ישראל פרלוב מקארלין זצ"ל), שבמלחמת העולם השלישית, סין תשלח טילים גרעיניים שזה יפוצץ את ניו-יורק, את פריז ואת לונדון...

ת. נכון, ואני חושב שמישהו מאיתנו כבר כתב גם כן על כך ששלשה ערים ייעלמו, זה היה עוד לפני שאתם הזכרתם על ה'פרנקפורטר'. אז נראה לי שהם יורידו כמה ערים חשובות, ושמיליונים ייהרגו, לא עלינו, וזה יהיה ה'שוֹק' (ההלם) הגדול ביותר. אבל אני מקוה מאד בשבסופו של דבר זה לא יהיה, כי היהודים בשלשת הערים האלה הם רבים מאד, רבים מאד, גם בצרפת, בפריז, גם בלונדון, וגם בניו-יורק.

 

הבחירות בארצות הברית

ש. מה דעתך על הבחירות הקרובות בארצות הברית, עוד כשבועיים...

ת. בחירות בעוד שבועים?!.. מה אגיד לכם, שה' ישמור, זה יהיה משהו-משהו, איך אומרים? תסגרו את החגורות במטוס, מתחילים להמריא...

ש. אובמה לוקח חלק פעיל כל כך במערכה, שזה מדהים...

ת. זה עוד הצגה... אני לא יודע מי הם חושבים שיהיה הנשיא, אבל איך שלא יהיה – הוא יצטרך להיות בבונקר... אז מה זה מְשַנֶה?...

ש. אמרתם שאובמה לא יוותר על השילטון...

ת. הוא רשע, והוא לא רוצה לעזוב, ואני לא מאמין שהוא יעזוב.

ש. איך הוא יעשה את זה, מאחורי הקלעים הוא ישמור על הכח שלו?...

ת. אני לא יודע, אני כמעט בטוח שכשהכוכב יהיה מאד קרוב הם חייבים להכנס לבונקרים שלהם, כולל טראמפ וכולל קלינטון... אבל את האמת – אובמה לא אוהב את קלינטון בכלל... הם מדי חזקים בשבילו, והייתי אומר שהוא לא היה בדיוק רוצה לשבת כמה שנים איתם בבונקר... זה יהיה משהו משהו, כל אחד ידאג שהשני ישים לו סכין בגב...

ש. הראו סרטון שמישהו הסריט אותה, את קלינטון, בלי שהיא תדע, עם אנשים מהסדר העולמי החדש, כשהיא אומרת להם: אנחנו נעשה כל מה שתאמרו לנו...!

ת. זה לא הפתעה אם זה קרה, אבל היותר מעניין זה איך שהיא עמדה פה בארץ, בכנסת, עם ציפי לבני לידה, שדוחפת אותה לדבר נגד השאלים!.. אתם מתארים לעצמכם?!... קלינטון, שרת-החוץ של ארצות-הברית, אין לה מה לעשות רק לדבר נגד נשים שהולכות עם שאלים ורדידים וכו'...!

ש. אולי היא קשורה לחוגים חרדיים מסויימים...

ת. היא לא היתה כל כך בטוחה במה שהיא אומרת, אז היא הסתכלה על לבני, והיא מצידה נדנדה לה בראש שהיא עושה טוב.... זה שיגעון...!

ש. היו רבנים שדיברו על הלקח שניתן ללמוד מהפלת התאומים, אם כמה משוגעים בודדים יכולים היו 'להפוך את העולם', אז בודאי אם הצדיקים היו מתחברים ביחד היו הופכים את העולם...

ת. אבל זה לא היה ערבים בכלל – אלו שעשו את זה, זה היה האמריקאים שעשו את זה, אף מטוס לא היה יכול להגיע לשם בכלל, מיד היו מורידים אותו, ובכלל לא חושבים שזה היה בכלל מטוס, כי מטוס כזה אין לו אפשרות לטוס בגובה נמוך כזה ולהגיע ישירות למטרה שלו במהירות שהוא היה צריך לטוס. וחוץ מזה מצד האיכות של המטוס, הוא רך, הוא לא עשוי מתכת חזקה, אלא מתכת רכה, כי הוא טס גבוה, וצריכים שזה יהיה כמה שיותר קל עם כל המשא שלו, הוא צריך ליסוע מהר. והבנין היה עשוי מברזל, ברזלים מאד-מאד חזקים, ומי שראה בסרט איך שזה נכנס, זה היה נראה כאילו שזה נכנס לתוך 'עוגת קרם'..., וזה לא יכול היה להיות, פשוט לא היה יכול להיות. אז ברור שהכניסו מראש פצצות לתוך הבנין. הכל היה עשוי מראש, כמו 'דמולישן' (demolition), הריסה, פיצוץ בניינים. ככה בדיוק מורידים בניינים גבוהים. זה ירד ישר מטה כמו סרגל, במקום ליטות לצד אחד או שנים. ובכלל, הבנין השלישי, שזה אפילו בכלל לא היה קרוב לזה, למקום פגיעת המטוסים, אז למה פתאום זה התפוצץ?... אין לזה שום סיבה הגיונית! אני אגיד לכם למה זה התפוצץ, כי שם, בבניין ההוא, היה המחסן, שם היו כל ההוכחות על הגניבות האדירות של הכספים, כל המיליארדים והטריליארדים שהם גנבו בשביל לבנות את הבונקרים שלהם...

ש. אז מי יודע איזו הצגה הם מכינים לנו עכשיו...

ת. דה גרייטסט שואו און ארת' – The greatest show on earth. ההצגה הגדולה בעולם...

ש. אומרים שגם הסירטונים של דאע"ש עוברים עיבודים הוליוודיים...

ת. ברור, וזה לא אומר שהם לא הרגו אנשים, הם כן הרגו אנשים בצורה אכזרית ביותר. אני לא יודע אם מישהו היה יכול לכתוב ספר כזה, ספר כל כך מוצלח, אבל מה שלא מוצלח פה – זה שהם די טיפשים. ומה שהם כותבים, או מה שהם עושים, הרבה פעמים רואים ברור שזה סתם שקר, וסתם הצגה...

 

סימני גאולה

ש. תשע"ז – זה שלש פעמים שבע, שבע שבע שבע... מלכות בן דוד...

ת. כן, נכון, סימנים וסימנים וסימנים וסימנים, נו, כבר בא המשיח...

ש. כל כך ציפינו בתשע"ו, היו לנו כל כך הרבה סימנים...

ת. נכון, אבל זה ככה צריך להיות לפני שזה קורה. זה כתוב שיהיו כל מיני סימנים, ויהיו גם סימנים לא נכונים, ויהיו דוברי שקר, וכו', והכל זה בשביל הבירור ['וְיִתְלַבְּנוּ וְיִצָּרְפוּ רַבִּים, וְהִרְשִׁיעוּ רְשָׁעִים, וְלֹא יָבִינוּ כָּל רְשָׁעִים, וְהַמַּשְׂכִּלִים יָבִינוּ...', סוף ספר דניאל].

ש. אם נצרף את סכום הספרות של האלפים – 5-7-7-7 זה יוצא בגימטריא 26 – שם הווי"ה.

ת. מאד יפה, ויש גם את הקודים וכו', אוי, שנבקש רק את הגאולה השלימה, ואת בית המקדש ואת הקרבנות... ['אמר שומר אתא בוקר וגם לילה, אם תבעיון – בעיו'... ב"ק ג:]

ש. לפני סוכות דיברתם על כך שאחרי חג סוכות העולם ישתנה, זה לא יהיה אותו הדבר...

ת. וכי העולם לא השתנה? הוא בהחלט לא אותו הדבר! השתנה לגמרי! כל המלחמות האלה, לוב, מצרים, תימן, ובכל המקומות, סוריה וכו', זה כה משונה! הם לא יודעים בדיוק בשביל מה בכל המקומות האלה יש מלחמות. וגם במצרים יש מלחמה בסיני עם הדאע"ש, ועכשיו נרצח איזה ישראלי על הגבול עם מצרים. עובד ישראלי. הדאע"ש לא אכפת להם להרוג ערבים, הם הרגו המון ערבים, רוב האנשים שהם הרגו – הם היו ערבים, הם נלחמים בתוך הארצות הערביות בשביל לשלוט. ומה שהכי מעניין, כמה אנשים הם כבר יכולים להיות?! אז זה הכל סרט, סרט דמיוני.

ש. סוער בסוריה, האמריקאים בוחשים בקדירה, ואנשים נהרגים למאות ואלפים, הדם זורם כנהרות, ועכשיו גם בעיראק...

ת. זה בלאגן, בלאגן, אפילו לא כדאי לדבר על זה, זה כל כך שטויות, הבעיה היא שאלו הן שטויות כאלו – שמהשטויות האלו מתרחש רצח רב אכזרי ביותר. הרבה דם זורם, הרבה ילדים נהרגים. זה פשוט אי אפשר לתאר. אבל זה כבר חלק של העונש של העמים האלה, שה' הבטיח להם. זה הכל בדיוק לפי הנבואות, בבל ודמשק וכו'... וגם תורכיה. [ישעיהו ל"ד: 'כִּי זֶבַח לה' בְּבָצְרָה, וְטֶבַח גָּדוֹל בְּאֶרֶץ אֱדוֹם...', ירמיהו מ"ט, ועוד רבים].

ש. יש גמרא בסנהדרין על נפילת השער בארם (סוריה, עי' רש"י שם, ויתכן שזה מהצנזורה ובמקור היה כתוב רומי, כפי שבהרבה מקומות קרה כן) כסימן לגאולה...

סנהדרין צח. 'שאלו תלמידיו את רבי יוסי בן קיסמא, אימתי בן דוד בא, אמר מתיירא אני שמא תבקשו ממני אות. אמרו לו, אין אנו מבקשין ממך אות. אמר להם, לכשיפול השער הזה ויבנה ויפול ויבנה ויפול ואין מספיקין לבנותו עד שבן דוד בא. אמרו לו, רבינו, תן לנו אות. אמר להם, ולא כך אמרתם לי שאין אתם מבקשין ממני אות? אמרו לו, ואף על פי כן. אמר להם, אם כך יהפכו מי מערת פמייס לדם, ונהפכו לדם]...

ת. בדיוק.

ש. דבר מעניין היה בחג הסוכות הזה שלא ירדה טיפת גשם, סימן של הארת פנים...

ת. נכון. אבל יש גם הרבה סימנים לא טובים. ראו קשת בענן, ללא גשם! כשהשמים כחולים לגמרי. וזה סימן לא טוב.

ש. היה בסוכות משהו מאד מוזר. היו כמויות עצומות של עורבים, מי מעיר אותנו בבוקר? העורבים! צועקים: קרא-קרא... לפי המלים זה נשמע רע.. רע...

ת. העורב זה סימן רע. סימן רע מאד [ר' ספר חסד לאברהם, מעיין ה' נהר כ"ז]. וזה שיש כל כך הרבה מהם עכשיו – סימן רע.

ש. יש לנו גם עורבים בעי"ן, וגם אורבים באל"ף – אלו שאורבים לנשמות שלנו...

ת. נכון, כן, זה שייך. הם רק מביאים את הבשורה – הציפורים [קהלת י': 'כִּי עוֹף הַשָּׁמַיִם יוֹלִיךְ אֶת הַקּוֹל, וּבַעַל כְּנָפַיִם יַגֵּיד דָּבָר...'].

ש. בקבר דוד המלך באו הרבה יהודים, אבל הרשויות לא תמיד עוזרים לנו במיוחד...

ת. טוב, תהיה מלחמה על זה, אבל אל תדאג, הם רוצים את העיר העתיקה, והם מאמינים שכבר יש להם. הם רוצים לבנות את בית-המקדש ולהפוך את זה לבית עבודה זרה, ח"ו [תהלים פ"ג: 'אֲשֶׁר אָמְרוּ נִירֲשָׁה לָּנוּ אֵת נְאוֹת אֱלֹקִים...'].

ש. וכי הערבים יתנו להם?

ת. הן כבר 'יסדרו' את הערבים, יש להם כבר תכנית בשבילם. ויש גם ערבים ביניהם, הם מצאו כמה 'הָמָנים' כאלו שיהיו מוכנים להיות חלק של הדת החדשה. וגם יהודים הם מצאו, שה' ישמור, אינני יודע אם הם בכלל יהודים באמת.

 

ש. אתה יכול לדבר קצת על רעידות-האדמה הענקיות ועל כל מה שקורה עכשיו בטבע?...

ת. כל, או לפחות הרוב הגדול של הבעיות הגדולות שקורות עכשיו בטבע, כל רעידות האדמה ההמוניות, וכל הדברים מסביב זה, כמו הבולענים הענקיים שהולכים ומתרבים, במידה עצומה, והם הולכים וגדלים! והרי-הגעש שמתפוצצים – זה הכל בא מכוכב השביט, זה בא מכח ההשפעה של הכוכב, כח המשיכה של הכדור הזה, ה'ניבירו'. זה משהו משהו.

ולא רק זה, יש מאות מטאורים ואסטרואידים שפוגעים בירח וגם באים לפה, מאות. אז הם לא מדברים על זה, שותקים על זה, אבל אנחנו בארץ, אוי, אנחנו בארץ - ה' ריחם עלינו, יש באמריקה סופות-טורנאדו, ושטפונות, משהו מדהים השטפונות האלו, והוריקנים, ושריפות-ענק וכו' וכו', וגם בצורות, ובכל העולם ישנן בעיות קשות ביותר. ופה בארץ, נכון, הכלכלה היא אמנם לא הכי "מי יודע מה" (מוצלחת), אבל השמש זורחת, ולא חם ולא קר, והכל זורם, אז מה יודעים? איך הם יודעים מה שקורה? הם פתאום יסתכלו בשמים – ויתעלפו, כשיראו את השביט או 'ניבירו' או איך שאתם רוצים לקרוא לזה. וזה יתן 'זבנג' לכדור-הארץ, זה לא יתנגש איתו, אבל הוא ימשוך אותו חזק, את כדור הארץ, ינער אותו חזק בכח ההשפעה של הכח העצום המגנטי של פלאנט-X, הניבירו.

ש. בתקשורת לא מדברים כלל על אסונות-הטבע, כאילו מדובר בסוד-צבאי הכי כמוס, כל התופעות הללו...

ת. בתאריך ה-1 לאוקטובר כל האינטרנט עבר לידים של האו"ם, אז אני מאמין שעוד מעט הם יסלקו את כל אלה שמדברים נגד, כי ברגע שזה נהיה חלק של האו"ם – זה הסוף! לפחות הסוף של האינטרנט. טוב, היהודים החרדים יהיו שמחים, לפחות בחלקם...


התחזקות

ש. עברתי בשמחת-תורה בהרבה בתי כנסיות, אני רואה שעם ישראל אוהב את ה'... שמחים בתורה, שמחים בה', יש להקב"ה את מי לגאול... יש מי שמחכה לו....

ת. תראו, עם ישראל עובר דברים קשים עכשיו כמו כולם. כי יש הרבה בעיות, אם אלו בעיות של בריאות, יש המון אנשים עם בעיות של בריאות, שלא נדע, והמון אנשים עם בעיות של כסף, והרבה עם כל מיני בעיות. וחינוך ילדים – זה ממש שובר לבבות של הרבה יהודים, ויש עוד ועוד. והיהודים מתחילים להרגיש ולהבין שהם פשוט השתכרו במשך שנים על הגשמיות של העולם, הגשמיות שאף פעם לא היתה גשמיות כזו בכל ההיסטוריה, ואלה שמבינים את זה כבר – אז הם עושים תשובה באמת, משתדלים, אבל יש כאלה שעוד מחזיקים את זה, ומעדיפים את זה מאשר לעשות משהו 'משעמם', כמו להגיד תהלים או להתפלל מה שהם קוראים 'יותר מדי', לא שזה יותר מדי – חס וחלילה, אבל זה הבירור עכשיו, זהו. זה הבירור.

ש. אבל ישנה בכל זאת התעוררות מיוחדת לאחרונה בעם ישראל...

ת. בודאי ובודאי, אבל יש גם את הרוב, והרוב – הם לא יודעים, הם 'לא פה ולא שם'. מצד אחד – יש את אלה שמנסים למשוך אתם לשקר, אנשים-חרדים-כביכול, ומצד שני, יש אנשים שמנסים למשוך אותם לאמת. אז איך אומרים באנגלית: Dual War, מלחמה כפולה.

ש. התפילות השנה בימים הנוראים היו עם הרבה התעוררות...

ת. נכון, היתה תפילה מאד חשובה עכשיו, ואנשים ממש מתעוררים, אבל לא מספיק עדיין. ושוב אני חוזר, אני חוזר ואומר: רק לקשור קשר עם ה' – זה מה שיציל. רק זה יציל אותנו. קשר של כל אחד בנפרד עם הקב"ה. הוא פָּתַח עכשיו את המעברים אליו, כך שכל אחד יכול להגיע אליו, כל יהודי יכול להגיע אליו... [ואתחנן ד': 'כִּי מִי גוֹי גָּדוֹל אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹקִים קְרֹבִים אֵלָיו כַּה' אֱלֹקֵינוּ בְּכָל קָרְאֵנוּ אֵלָֽיו...' ובתרגום יונתן: 'וְשָׁמַע צְלוֹתָנָא בְּכָל עִידַן דַּאֲנַן מְצַלְיַין קַמֵיהּ וְעָבִיד בָּעוּתָן...'] והוא מחכה לכולנו, שנדבר איתו: 'טאטי, טאטי, אבא'לה, אבא'לה, תרחם עלינו, תרחם עלינו'. אני יודע שכל יהודי-אמיתי שמדבר ככה עם הקב"ה, כל יום אם הוא יכול, אז הוא כל כך מרגיש את הקשר-האמיתי שבינו לבין בוראו, עד שהוא לא מפחד כבר, הוא גם לא יְפַחֵד כבר, הוא יודע שהוא חלק של הנצח שה' יצר, גם של הנצח, וגם הנשמה היהודית שיש בו, וגם הכל.

ש. בהמשך למה שדובר במסר, לפי מה שכתוב בגמרא, החורבן של ירושלים היה מתוך השאננות של העם, לא פחדו ועשו שטויות... [משלי כ"ח: 'אַשְׁרֵי אָדָם מְפַחֵד תָּמִיד וּמַקְשֶׁה לִבּוֹ יִפּוֹל בְּרָעָה...', גיטין נד:].

ת. נכון, הם היו כל כך בטוחים בעצמם, והם כבר לא קשרו את זה עם הקשר שלהם שעם הקב"ה, זה הבעיה. הם היו גיבורים גדולים, הם יכלו לעשות דברים שאנשים נורמלים בכלל לא יכלו לעשות. אפילו החיילים הכי חזקים של הרומאים לא יכלו לעשות את זה [הגמרא בסוגיית החורבן בגיטין שם], אבל בסך-הכל הכח האמיתי שלהם זה רק עם הקשר שלהם עם הקב"ה, וזה לא היה.

טוב, מה שאני מבקש מכם, זה להמשיך את העבודה בכל הנושאים שיהודי צריך בשביל להגיע למסקנה שאין עוד מלבדו, ושאין לנו שום חיים ושום מטרה בחיים אלא רק להיות עבד ה'. לא לשכוח: זה כל המטרה של העולם ['בָּרוּךְ אֱלוֹקֵינוּ שֶׁבְּרָאָנוּ לִכְבוֹדוֹ...']. ותקראו זאת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם – את מה שקהלת אומר בסוף ספרו ['סוֹף דָּבָר הַכֹּל נִשְׁמָע, אֶת הָאֱלֹקִים יְרָא וְאֶת מִצְוֹתָיו שְׁמוֹר, כִּי זֶה כָּל הָאָדָם...'] זו המטרה של העולם.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6749609 פעמים
היום - 16/04/21