למה אין לנו משיח?

 למה אין לנו משיח?

בס"ד, שני תקשורים עם אסתר ובנימין, מוצש"ק פרשת תרומה, אדר תשע"ח


אסתר:

מה שמשנה זה אם אנחנו בעד הקב"ה. חשוב שאנחנו תמיד נהיה עם הקב"ה – מיליון אחוז, זיליון אחוז. לא משנה, שאנחנו נלך לפי התורה, ונתרחק מן הרשעים, רשעים שאנחנו יודעים ברור שהם רשעים. וזה קודם כל - הציונים, שמנסים להפוך אותנו לגוים. ומי שאיתם – נגדנו. מי שאיתם – ברור נגד הקב"ה. אז נגד הציונים – דבר ראשון. והציונים זה רק חלק של הסעה"ח, אז יש עוד רשימה של רשעים. הראשון – הוותיקן, השני – סורוס, מעניין השם שלו, ג'ורג' סורוס, כן, ג'ורג' סורוס, שכאשר הוא היה בערך בגיל 15 בהונגריה, זה היה יהודי שהיה מראה לנאצים היכן היהודים מסתתרים, ממש בן אדם 'נחמד'. וחוץ מסורוס שהוא חלק של הסעה"ח - יש את אובמבה ויש גם טראמפ, ויש גם רוטשילד, מהבנקים באנגליה של משפחת רוטשילד, היהודים האלה מהבנק של רוטשילד - הם שנתנו להיטלר הון כסף לפני מלחמת העולם השניה.

וזה לא הסוף. יש את מלכת אנגליה, אוי ואבוי, מכשפה לא סתם... ויש מלא מלא מלא, הסי.איי.אי, האפ.בי.איי, הסקוטלנד יארד של הבריטים, והמוסד, וכל אלה עובדים נגדינו.

ואנחנו צריכים להיות חזקים, ולהידבק להקב"ה ולתורה שלו ולכל מה שכתוב. אסור לנו לברוח מזה, רק לידבק לזה, אי אפשר לסמוך על כל הרבנים שלנו, יש כאלה שאפשר לסמוך ויש שאי אפשר לסמוך. וזה כתוב ככה, שיהיו רבנים כמו סומוסומים, אוהו, יש לנו מספיק סומסום בכדי לעשות עוגה מירושלים עד לניו-יורק ומעבר...

העיקר זה שאנחנו עם הקב"ה. הוא הכל-יכול, והוא האבא שלנו, האמא, הדוד, הכל, הוא הכל בשבילנו, ולכן הוא גם הרב, ה... ה... רב עם ה'-הידיעה של כולנו. אז כשיש לנו בעיה, לשבת, לפתוח את הספרים, ולהתחיל לקרוא, ולא להתערב בשום דבר, הקב"ה רוצה לראות שאנחנו יהודים טובים, שהנשים הן בצניעות, ממש, לא 'כאילו בצניעות', לא להגיד שהרב שלי אמר ש... שזה בסדר חגורות גדולות שיורדות על המתנים, חצאיות קצרות-צרות? – זה בטח מותר, וכל הבגדים הצמודים? למה לא? איפה כתוב שזה לא צנוע? ופאות? נכון, בטח שפאות מותר, והכי-הכי חשובות הולכות עם הפיאות, פאות ארוכות עד להודעה חדשה... זה הכל מותר, למה לא, בטח, אנחנו בדור אחר, לא כמו פעם, והרבה הרבה רבנים נותנים 'אוקיי' לדברים האלה, ומה נגיד, מה נגיד, והגברים, הגברים...

אוי הגברים, כן, טוב, יש בחורים, שה' ישמור, עם מכנסים צרים, וכ"כ צמודים - שאני לא יודע איך הם יושבים בכלל... וזה אסור, ולא אדבר על הבתי-יעקב שהכניסו כל מיני דברים אסורים בגלל שהממשלה נותנת להם הרבה מאד כסף; הפכו את בתי-הספר של בית יעקב לקלקול אחד גדול. ולא רק זה, מה עם הישיבות, אוי הישיבות, בחורים עושים דברים שפעם היו מסלקים אותם בגלל זה, היו מסלקים אותם במכות, אבל עכשיו? – הכל מותר, מסכנים... לא יודעים... אין חינוך! רוצים למלאות את הישיבות מלא-מלא בחורים, בין אם הם צריכים להיות שם או לא צריכים להיות שם.

אז לכן, נהיה רציניים יותר, ונאמר: מי שעובר עבירות באופן קבוע, ואפילו שהוא לבוש או לבושה כאילו שהם 'חרדים' - אז הם בסכנה גדולה, כי הקב"ה רוצה שהדור הזה יהיה הדור הגבוה ביותר שהיה אי פעם, והוא רוצה את היהודים שלו איתו, ומי שמתנגד – אין לו מקום לעולם הבא.

אז במקום לריב על שטויות, שכל אחד יקח את עצמו, יסגור את עצמו או את עצמה בחדר, ויתחיל לעשות דין-וחשבון על מה שהם ממש נכשלים באידישקייט שלהם, לזרוק ולשרוף את כל הבגדים הצרים, ואת הפיאות, ולחזור לפעם, למה שהיה פעם. ואני מדבר על פעם, מתי שהיהודים היו באמת חיים בתפארת, בצורה שהקב"ה מאד שָמַח עם זה, שנחזור לזה, לצניעות, ולתורה, ולאהבת ה', ורק ה'. שנחיה חיים מלאים אך ורק תורה ומצוות, זה הכל, תפילה, תורה ומצוות, זהו. וזו התשובה.

יש שאלות?

ש. מה את אומרת, איך עושים התעוררות בעם לפני שה' יעיר אותנו בכח, כדי שזה לא יהיה כואב?

ת. אני לא רואה שום אפשרות להעיר את מי שאינו רוצה להתעורר, יש כאלה שהם ישֵנים כל כך טוב, שאם תנסה להעיר אותם – הם ירביצו... אז לכן לא כדאי להתחיל איתם בכלל, אתם יכולים רק את אלה שרוצים, אלה שנמשכים לאמת. ואי אפשר, זה כבר עבר את הגבול הזה. והם... אני לא הייתי אומרת אבודים, אבל אם הם לא יתעוררו - הם יהיו אבודים.

אתם צריכים להבין, זה לא משחק, זו לא בדיחה! עשיתי מזה קצת בדיחה, אבל זו ממש לא בדיחה, מוות זה לא בדיחה, כי מי שבמוות, לא עם הקב"ה, בסופו של דבר אין לו שום זכות קיום בכלל, הוא נעלם! הוא לא בעוה"ב, הוא פשוט נעלם, הוא לא בכף הקלע, והוא לא בגיהנום, הוא פשוט – לא.

צריכים להבין את המציאות. הקב"ה הוא טוב, כולו טוב, אבל אם אנשים לא רוצים את הטוב – אז אין. וצריכים להחזיר את אלה שרוצים, שיש להם נטיה לאמת, יש מספיק דברים שקורים בעולם – והאנשים יכולים להבין.

אי אפשר להציל את כל העולם, כי רוב העולם רשעים. ודאי הגוים, הרוב העצום, ולצערי הרב – רוב היהודים הם לא יהודים אמיתיים, לא נשמות יהודיות אמיתיות. וזה כתוב שכך זה יהיה, ובמציאות כך הם הדברים.

ש. מה דעתך על הכוכב, היכן הוא נמצא, באיזה שלב?..

ת. הוא נמצא במקום קרוב מאד יחסית, וזה עוד מעט.

ש. לאחרונה נפערו בקרבת הוותיקן בולענים - ממש ליד המבנים שלהם...

ת. אני חושבת שזה מאד ברור, כי אין מקום יותר מלוכלך, יותר מגעיל, יותר מלא רשעים מאשר הוותיקן. גם הם מקבלים מסרים ולא רוצים להבין.

ש. כל דבר שקורה - זה בשבילנו, עם ישראל. כתוב במדרש על הפסוק: 'יִשְׂאוּ נְהָרוֹת דָּכְיָם' [תהלים צ"ג], שלעתיד לבוא הנהרות יענישו את הגוים על מה שהם דיכאו אותנו ויסרו אותנו...

ת. נכון, כל העולם, כל העולם יהיה אחרת. נכון שהקב"ה אמר לאברהם אבינו שעם ישראל יהיה כמו החול שעל שפת הים, כל כך הרבה, ובינתיים זה לא התקיים, אך עוד מעט כך זה יהיה.

ש. בנימין ביקש ופנה פעם ליהודי אמריקה ואמר שאם לא יעזבו מיד את אמריקה – יבוא זמן שבקושי יצליחו לצאת עם המזוודות, וכעת ה'ילוסטון' מתחיל להראות סימני התפוצצות, שאם זה יקרה זה יגרום לדברים נוראים...

ת. כמו בכל פעם – היהודים האמיתיים כבר התחילו להבין. וכבר יש אנשים בארה"ב שעושים חשבונות, מה לעשות ואיך ללכת, כי בכל אופן זה עולה הרבה כסף להגיע לארץ ולהישאר פה, אפילו ברמה הפשוטה של גשמיות. אבל הרצון שלהם והתפילות שלהם – זה יציל אותם. וגם אלה שבאירופה וכו', אלה שנתקעים שמה, כמו שיש איזה 15 אלף יהודים בגרמניה, שהם חילוניים, הם לא יכולים לשלוח את הילדים לבית הספר כי יש הרבה אנטשמיות, אז הם לא יזוזו, הם ישלחו את הילדים שלהם לארץ או ללמוד באיזה בית ספר יהודי – אבל הם לא יעזבו את המקום, הם תקועים, אולי אחד או שנים, אבל בסך הכל - לא.

ש. כשעושים כנסי חיזוק – מה צריך להיות התוכן בכנסים כאלו?

ת. אני אגיד לכם את האמת, זה לא יהיה כלום, אף אחד לא ידבר אמת. אם אתה לוקח את הרבנים הרגילים, אף אחד לא יעיז לדבר את האמת. ידברו, ידברו דברים יפים וכו', אבל אף אחד לא יעמוד ויגיד את האמת. אז זה יהיה יפה, יהיה מלא אנשים, כי אנשים אוהבים לרוץ, וללכת להיות באיזה מקום וליהנות, אבל הרבה אמת לא תהיה. רק מה, אם יהיה אסון גדול או משהו שלא-נדע, שמרעיש את כל העולם אולי-אולי יתנו למישהו להגיד אמת.

ש. מה את היית אומרת, איזו אמת?..

ת. העולם כמו שאנחנו מכירים את זה הולך להיגמר. אנחנו בעלי עבירות קשות. וצריכים לחזור בתשובה, אם לא - חס ושלום, לא נחיה. ה' לא ימשיך את העולם הזה, עם הפאות, הלבוש, השקר, שיש בעולם. יש רבנים שמתירים דברים שזה פשוט יותר מדי וכו'.

אנחנו רק צריכים להסתכל. אנחנו כל כך מכבדים את עצמנו, שאנחנו כ"כ טובים, ויש לנו כ"כ הרבה ישיבות, וכ"כ הרבה בחורים, וכ"כ הרבה בנות בסמינרים וכו', ואני אומרת: יש בחורים שעושים עבירות קשות, יש בנות גם כן. ועיקר הבעיה ברוב המקומות – זו הגשמיות. והם לוקחים את התורה, ו'מסובבים' את זה לְמַה שהם רוצים. ויש רבנים רבים שנותנים פסקים שאין בכלל מקום לפסק שהם נותנים. הם לא רוצים שאנשים יהיו נגדם, הם רוצים שאנשים ישמחו איתם [מיכה ג' י"א: 'רָאשֶׁיהָ בְּשֹׁחַד יִשְׁפֹּטוּ וְכֹהֲנֶיהָ בִּמְחִיר יוֹרוּ וּנְבִיאֶיהָ בְּכֶסֶף יִקְסֹמוּ'...], שכך הם יכולים להחזיק את המעמד שלהם. ואתם יודעים שזה נכון.

והכשרות שלנו – שה' ישמור, אין משהו שכשר היום באמת. אנחנו אוכלים - כי יש איזה הכשר, אבל את האמת – הרוב ממש לא כשר, ולמה? למה הכל שקר-שקר, כסף, כסף, יש כ"כ הרבה, כ"כ הרבה אוכל, ועוד אוכל, ועוד אוכל, ועוד אוכל, זורקים טונות של אוכל. והכל עם 'הכשר'. לפיצה יש הכשר, ולסוכריות ולשוקולד ולכל מיני דברים שזה ממש עובד נגד הגוף, הורס את הגוף, להכל יש הכשרים. ויש דברים שבכלל אי אפשר להאמין שמישהו באמת בודק את כל זה בדיקה אמיתית, כי רוב בעלי-הבית של המקומות האלה לא נותנים, הם לא רוצים לתת. להיות משגיח – זה לא פשוט, לא פשוט. צריכים להיות בן-אדם מאד ישר, ואפשר גם בגלל זה לאבד את העבודה לא פעם אחת ולא פעמיים.

אז כל העולם שלנו, כל החיים שלנו – שקר, מי שחוזר לאמת – זה הבן אדם-שינצל, מי שיהיה לו אומץ לעבוד על האמת – זה האדם שינצל. ומה שאמרתי – זה רק חלק קטן ממה שיש באמת.

ש. דיברת על הכשרים, זה לא מובן איך מראים הכל בבירור שההכשר על הפיאות זה כלום, ואנשים ממשיכים את זה כאילו הכל בסדר, מאה אחוז...

ת. הכשר על פאות – לא קיים, סתם שטויות.

ש. אבל ממשיכים כאילו שום דבר לא התגלה, 'עולם כמנהגו נוהג'...

ת. נכון, נכון, כי הם רוצים את זה, ורבנים רבים לא מוכנים להגיד שאסור, כי פשוט הם יאבדו את הקהילה שלהם ויפסידו את הכל...

ש. היו רבנים גדולים שאמרו מפורשות שזה אסור, רק שהם יודעים שלא ישמעו להם...

ת. נכון, אבל זהו המצב. היו רבנים שבאו לארה"ב כשבכלל נשים לא כיסו את הראש כמו שצריך, רק שמו איזה כובע אבל עם השיער בחוץ, אז מה? והכל התדלל, הפך להיות דליל. מערבבים את זה עם הגשמיות, ואידישקייט עם גשמיות לא הולכים ביחד. צריכים לעמוד על זה, ולא 'להבין שאנחנו בדור אחר', חס ושלום. ה'דור האחר' הזה, זה באמת אחר, זה הכי גרוע שיכול להיות. אני ילדה קטנה, ילדה עם 'דאון', ואני יודעת יותר אמת מרוב האנשים. וזה לא מצחיק. לא בגלל שאני חכמה, אלא בגלל שאין לי חשבונות, אני יכולה להגיד את האמת בלי חשבונות, אז לא יאהבו אותי כ"כ, אז מה? אמא שלי תמיד תאהב אותי, אחותי תמיד תאהב אותי, אז מה יש לי לפחד?! נכון שזה כתוב שבדור שלנו רק ילדים כמוני יגידו את האמת? זה לכשעצמו מספיק בשביל להראות שאנחנו בסוף.

ש. למה את בוכה?

ת. אני אוהבת לתקשר, אז למה לא ממשיכים?...

ש. תני מסר ליהודי חוץ לארץ, מה יעשו?..

ת. לארוז את הדברים ולהגיע לארץ.

ש. אבל יש לנו בית יפה בחו"ל...

ת. זו הבעיה שלהם, מי שרוצה להציל את החיים הנצחיים שלו – חייב להגיע מה שיותר מהר. אמנם מי שבשום פנים ואופן לא יכול, בגלל שהוא חולה או בגלל כל מיני סיבות, אז ה' יביא אותם, רק שהם יהיו עם ה', שיעזבו את כל השטויות - ויהיו עם ה'.

ש. אבל בא"י יש לכם את הבעיה של הציונים, הם טוענים...

ת. זה סתם שטות, הם לא רוצים לבוא – אז הם אומרים את זה. הציונים הם גרועים כמו כל אלה שבחו"ל, אותו הזבל, והם באים מאותו המקור, והם אותם גוים. ולכן, אומר לך, בסדר, יש לך בית יפה? זה יהיה הקבר שלך...

ש. אבל הם טוענים שפה ישנם סכנות, כמו עם הערבים וכו'...

ת. אף אחד בעולם לא יכול להגיד שרק פה ורק שם. הנה היה עכשיו בארה"ב פיגוע, בחור בתיכון הרג את החברים התיכוניסטים שלו, ופצע המונים, אז מה? זה יותר טוב? ויש באמריקה כל הזמן דברים שכאלו. ומה קורה באירופה עם היהודים? ועכשיו פולניה, פולניה נהיתה אנטישמית לא-סתם. ומה אתם סבורים? שלא יהיו שם פיגועים אם מעוררים את כל האנטישמיות שמה, מה? לא יתחילו עם היהודים? איפה יש בעולם מקום לגור שאין שנאה ליהודים? באנגליה - הם שונאים כל הזמן את היהודים, אז איפה? זה הכל שקר.

ש. אינני מבין אירופה, מוצפת במהגרים שהורסים להם את הכל, ויש להם עוד זמן לשנוא אותנו?..

ת. אבל הם שונאים, זו עובדה, כמו שבגרמניה – הם אנטישמים נוראים עכשיו, זה עלה למעלה חזק מאד.

ש. למה, אבל היהודים שם שקטים...

ת. שקטים או לא שקטים, הם שונאים יהודים. הם נולדים עם 'גֶנים' אנטי-יהודיים.

ש. שונאים את היהודים יותר מאשר את הערבים שעושים להם כ"כ צרות?...

ת. הרבה יותר, הם פשוט שונאים את היהודים. זה עשיו! ממש עשיו.

ש. בסוריה עדיין ממשיכות המלחמות זה כבר שבע שנים. יש שם עיר שקוראים לה תדמור, כתוב בגמרא שכאשר היא תחרב, צריכים לעשות שמחה, ובאמת תדמור חרבה... סימן יפה לגאולה...

ת. יש הרבה סימנים, ואפילו אחת קטנה כמוני, שכותבת – זה גם כן סימן... כפי שהבנתי אתמול והיום היו שטפונות ענקיים בהרבה מקומות בעולם, הרבה אנשים נהרגו. גם בברזיל, וגם במזרח הרחוק... זה הכל מה'. שיהיו בשורות טובות.

 

*********************

 

בנימין:

כן, כן, מה שהיה היום – זה עוד קטן לעומת מה שעומד לקרות. ואנחנו עוד נבין הרבה יותר ברור שאנחנו, כל העולם, בסכנה גדולה. שמענו היום שבפארק הלאומי הגדול באמריקה זה מתחיל לרעוד מתחת לפני האדמה, מתחת למקום שם יש הר-געש עצום, שעד כמה שידוע הוא מעולם לא התפוצץ, אך בשנים האחרונות זה מתחיל לרעוד, וגם היום זה התחיל שוב לרעוד, והרבה יותר חזק מאשר קודם לכן. וזה מסכן שלשת-רבעים של ארה"ב. ישנם שטפונות בברזיל ובעוד כמה ארצות, משהו לא רגיל. ואנחנו כועסים מאד על הפולנים שהם כ"כ אנטישמיים, וגם חיילים נפצעו, בפיגוע בעזה, שנים קשה ושנים בינוני, מדברים הרבה על זה, ומי יודע מה יכול לגרום למלחמה להתחיל.

אבל זה עוד לא כלום. אנחנו יודעים שבולען נפער לא רחוק מהוותיקן, ימח שמם, וזה כמעט הגיע לבתים, והיו צריכים להוציא מהבתים את כל התושבים, זה ברומא, ברומא! הרמזים בכל העולם. וזה מה שקרה רק בכמה ימים. ויש עוד דברים שאני לא יודע, אבל אני יודע שהיה עוד הרבה דברים, ויהיה עוד הרבה דברים, וזה יהיה עוד יותר, וזה יהיה עוד יותר, וזה יהיה עוד יותר, עד שאולי-אולי היהודים יתעוררו. הגוים – הרבה התעוררו, אבל לא לעשות תשובה, זה לא, התעוררו שיש סכנה, התעוררו שיש בלבול, התעוררו שיש באמת מצב קשה ביותר. הם רק מחפשים היכן להסתתר, כך שיוכלו לעבור את זה בשקט. אבל זה לא יעזור להם, שטויות.

אבל היהודים – אפילו לא מחפשים את זה, הם לא מחפשים איפה להסתתר פיזית, וזה סתם שהם בכלל לא מבינים מה שקורה. וזה גם לא יעזור ליהודים להסתתר מתחת לאדמה, הדבר היחיד שיעזור – זה שיחזרו בתשובה, שיעזבו את כל השטויות, את כל העגה"ז ואת כל הדברים שהם ממש לא שייכים לבן-אדם יהודי-אמיתי קרוב לה', ולחזור לגמרי בתשובה. התשובה – זה המגן היחיד שיש נגד כל הדברים שעומדים להיות בעולם שלנו בעתיד הקרוב ביותר [אבות ד' י"א: 'תְּשׁוּבָה וּמַעֲשִׂים טוֹבִים כִּתְרִיס בִּפְנֵי הַפֻּרְעָנוּת'...]. זה יתחיל בעתיד הקרוב ביותר, וזה יהיה פרוס על זמן לא גדול, אך גם לא קטן. לכן, עם ישראל, מה אני יכול להגיד יותר, תפתחו את העינים! אתם בסכנה! כל העולם הולך להתהפך, לשנות את הצורה, לשנות את כל המצב שלו. רוב האנשים בעולם הזה – ימותו! אתם רוצים להיות חלק מזה, חס ושלום?! אתם לא מבינים מה שקורה?! אתם לא מבינים שעוד מעט אנחנו מקבלים את משיח צדקנו, בע"ה?! אתם לא מבינים שזו ההתחלה של הגאולה השלימה?! אם אתם לא מבינים – אז תבינו, ואם זה קשה לכם, אז אין לי מה להגיד לכם, זה הכל תלוי בכם, ואיך שאתם משתדלים להתקרב לה'.

שיהיה ברור: אשה לא צנועה, שהולכת לקולנוע, והיא עושה כל מני דברים, אמנם היא חושבת שהיא חרדית, ובמיוחד כמו באמריקה, אנחנו רואים הרבה נשים חרדיות שהולכות לקולנוע, ושהן מתלבשות – ה' ישמור, אנשים פעמים רבות עם אפשרות כספית לטוס לכל העולם, ולעשות בר-מצוות וחתונות בכל מיני מקומות בעולם, אבל בסופו של דבר אני אומר לאנשים האלה: אתם לא תחיו ככה! אם אתם רוצים לחיות לנצח – תורידו את השקר לגמרי. ולא משנה כמה צדקה אתם נותנים – אתם לא תוכלו להיכנס לגן עדן בשום פנים ואופן, כי מה שאתם עושים, זה מעורר, לא רק אצלכם, אלא גם אצל אחרים – רצון לעבירות, וזה אסור!

העולם היום – הכל מבוסס על תשוקה, לא על אהבה. מה זאת אהבה? לאהוב בן אדם אחר – זה שיהיה אכפת לנו ממנו, שאנחנו ניתן לו, נעזור לו, נהיה איתו כשהוא חלש, נחזק אותו כשהוא חלש, ונשתדל לעשות את החיים שלו יותר טובים, כי אנחנו אוהבים אותו, ויש לנו לב אליו. האהבה אצלכם – זה רק תשוקה, זה רק אהבה של הגוים, וזה לא יביא אתכם לגאולה שלמה, זה יביא אתכם למוות, למוות בלי העולם הבא, אין עולם הבא. ואל תשכחו את זה, כי אף אחד לא רוצה להגיד לכם את זה, כי כל הרבנים מקבלים כסף מאנשים כמוכם, והם צריכים להתחנף אליכם, ו'חס ושלום', הם לא יגידו את האמת. אבל זה יצא לגמרי משליטה, יש עבירות בין החרדים – ה' ישמור, כמו הגוים בדיוק. זה לא יעזור לכם כלום – רק תשובה, להוריד את הפאה-הנכרית, לשים מטפחת שמכסה גם את הצוואר, לרחוץ את הפנים ולא להחזיר את האיפור, להתלבש בבגדים רחבים וארוכים, עדיף שאל ורדיד וכו', ולגדל את הילדים בפשטות, פשטות גשמית, והרבה-הרבה-הרבה לימוד תורה וקיום-מצוות. זו הקירבה שלנו אל ה', וזה מה שה' רוצה מאיתנו. הוא גם זה שנתן לנו את השטן בשביל למשוך אותנו, למשוך אותנו אל היצה"ר שאנחנו בעצמנו הכנסנו אל תוך עצמנו.

האדם הראשון הכניס לתוך עצמו את היצה"ר לתוך המח שלו, לתוך הלב שלו, לתוך הגוף שלו. ואנחנו, במשך כל הדורות – העבודה שלנו היתה להוציא את זה, להוציא את זה לתמיד. אבל נכשלנו, לא הוצאנו את זה לתמיד. היו מעטים שעשו את זה. והיהודים האמיתיים עכשיו זה מה שהם יעשו, הם יוציאו את היצה"ר מתוך הגוף שלהם, מתוך המח, הלב והרצון. ואלה יקבלו משיח צדקנו, אלה שעובדים על זה חזק מאד. אמנם יש גם נשמות יהודיות אמיתיות שאין להם כח עדיין לעשות את זה, אז ה' יתן להם 'פראסקים' (טפיחות, מכות) עד שהם יעשו את זה, עד שהם יבינו שיש רק דרך אחת, וזה: דרך ה'.

יהודים! תסתכלו על הישיבות שלכם, אפשר לבכות. אתם כל כך גאים שכ"כ הרבה ילדים לומדים תורה, אבל בואו נסתכל טוב בפנים, ונראה כמה השפעה של הגוים יש בפנים, וכמה בחורים לא תמיד מדברים על דברים שזה מותר בכלל לדבר עליהם, ובכלל למה לְבחור בכלל יש לו איזה כיוון כזה, במיוחד במקומות כמו באמריקה. יש אמנם בחורים טובים עדיין, אבל הם מעטים מאד, וההשפעה של ההורים שלהם, ועם הקשר שלהם שכ"כ הדוק עם הגשמיות, יחד עם העה"ז של העגה"ז – זה מקלקל את כולם.

ברוך ה', עוד נולדים הרבה ילדים יחסית, אבל בדור הזה כבר עושים קיצוץ, יכול להיות במשפחה 13, 14, 15 ילדים, אבל בד"כ זה לא ככה, בד"כ יש לנו כל מיני היתרים לעצור את זה. מה אתם חושבים, למה כ"כ הרבה זמן אין לנו משיח? רק בגלל זה [נדה י"ג:]. ואנחנו היהודים – לא למדנו, לא למדנו, לא למדנו מהשואה, לא למדנו. ה' לימד לקח את יהודי אירופה, ונתן לרשעים הכי גדולים לעשות איתם מה שהם רוצים, ואנחנו רואים איך הם חושבים על היהודים, מה הגוי יכול לעשות. אבל בזאת הוא הציל אותם, כי רוב היהודים הלכו למוות עם 'שמע ישראל', וזה הציל אותם, הם חזרו בתשובה, אבל הדור הזה – ה' לא רוצה לחסל אותם, גם את הדור של השואה הוא לא רצה, אבל אם הם היו ממשיכים עם דרך-החיים שלהם, כשרוב היהודים לפני מלחמת העולם השניה היו מחללי-שבת, אז מה היה נשאר מהיהדות? כלום! ועכשיו - לא נעשה את הטעות, נחזור בתשובה, עכשיו, לפני שמתחילות הצרות הגדולות, כדי שתוכלו להמשיך לחיות, להמשיך לחיות לא רק בעוה"ז, אלא גם בעולם הבא.

אנחנו מגיעים לסוף, לחשבונות האחרונים, אתם מבינים או שאתם לא מבינים? עוד מעט – יהיו עוד סימנים, העולם ירעד, ואתם, אני מקוה שאתם תתפסו מה שעומד להיות, ובאיזו סכנה אתם קיימים, שבאופן טבעי אף אחד לא צריך לחיות אחרי זה. אבל ה' יעשה ניסי ניסים, ובמיוחד בא"י. אתם שומעים? אתם מבינים? זה לא שטויות, זו אמת. ואל תרוצו לרבנים שלכם בוכיים: מפחידים אותנו! מפחידים אותנו!... נכון, אני מפחיד אתכם, כי זו האמת! ואם יש רב שאומר שזה לא אמת, אז תחפשו רב אחר, כי זו האמת.

וה' נותן לנו סימנים, סימנים אחרי סימנים, והשבוע יהיו עוד סימנים, וכבר יש, ואחרי זה יהיו סימנים ענקיים עד פסח, עד פסח אני לא יודע מה שיהיה, אבל יהיה קשה מאד.

אני מבקש מעם ישראל, העם הכי אהוב על הקב"ה, העם שה' ברא את כל העולם הזה רק בשבילו, כי רק העם היהודי יכול להוציא את היצה"ר מעצמו, כי יש לו את התורה, ויש לו את המצוות לעזור לו. אבל יש לו גם משהו בפנים, נשמה נצחית שיכולה לקחת את היצה"ר ולהעיף אותו מהד' אמות שלו, ולא לתת לו לחזור. וזה כל התכלית של העוה"ז, מן האדה"ר והנחש, שהוא השטן, והוא היצה"ר, עד היום הזה, ועד הגאולה השלמה. אתם מבינים? זה לא סתם, זה לא סתם שאנחנו יהודים, אנחנו יהודים בכדי להוציא את היצה"ר לָנֶצַח מתוך עצמנו. ומאחר שאנחנו הדור הכי נמוך, כך שאם היינו הולכים עוד טיפה - היינו נעלמים – אז זה הזמן להוציא אותו, להעיף אותו, ולא לתת לו לחזור. ועם זה אנחנו קונים את הנצח, את הנצח שלנו.

עם ישראל חי, עם ישראל חי.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7947200 פעמים
היום - 21/07/24