פרק 77 - עוד מעט

פרק 77 - עוד מעט כל ארץ ישראל תהיה שדרות

3 מסרים מדניאל אדר ב' תשס"ח, 3/2008


מסר לתושבי שדרות
לתושבי שדרות היהודים היקרים,
אני יודע עד כמה שהחיים שלכם קשים, ומרגע לרגע לא יודעים מהיכן תבוא הפצצה. ועם כמה שזה קשה, הקב"ה אוהב אתכם ובמצב זה מביא אתכם לאפשרות לחזור אליו באמת.
כשאדם רואה שאין לו על מי לסמוך - לא על הצבא, לא על המשטרה, לא על הממשלה, אז הוא יודע - לא רק יודע במחשבה, הוא יודע בהבנה מבפנים ומבחוץ, שאין על מי לסמוך פרט לקב"ה.
ועכשיו האפשרות הגדולה של תושבי שדרות לחזור אליו בתשובה מלאה, כי בעתיד הקרוב מאד, באמת, ארץ ישראל כולה תהיה בדיוק כמו שדרות.
ואני מתפלל חזק מאד שבכל ארץ ישראל יהיו ניסים גלויים וענקיים כמו שיש היום בשדרות, ושזה יגרום לחזרה המונית לאבינו שבשמים ולתורתו, ואני מתפלל שלא יהיו קורבנות, אלא רק יפחידו אותנו מספיק על מנת להעיר אותנו.
ואם ח"ו לא נתעורר אז אני לא רוצה לחשוב יותר על מה שיכול להיות. הקב"ה אוהב את עמו ישראל, והוא רוצה שעמו ישוב אליו, בוא נתחיל את התהליך של חזרה אליו דוקא משדרות ושנזכה כולנו, כל עם ישראל, בשמחה וברינה לקבל משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.


מסר למתנדבים המפיצים את דפי התיקשור של האוטיסטים
לכל המפיצים,
אני רוצה לאחל לכם פורים שמח ושנזכה כולנו לגאולה שלמה,אני רוצה להודות לכם על כל המאמצים כדי להציל את עם ישראל.
אנחנו מתקרבים במהירות לסוף, כל אחד יכול לראות את זה. כבר לא צריך להיות אוטיסט בשביל (לראות את) זה. ואלה שמאמינים בקב"ה, אלה שבוטחים בקב"ה, אלה שבאמת מחכים למשיח, אלה שבוכים על חורבן הבית,אלה שרוצים רק לשבת כל ימי חייהם בבית ה' אלה יזכו לקבל משיח צדקנו ויהנו מהעולם הבא.
בברכה שכולנו, כל עם ישראל נזכה בקרוב מאוד לקבל את משיח בן דוד משיח צדקינו.


מסר למארגנים של עצרות שק ואפר
אוי לנו מה שמחכה לנו, אוי לעם ישראל ואוי לעולם, אלה התיקונים האחרונים והקשים ביותר, אבל אלה שעם כל הלב, עם כל המהות שלהם שמים שק על הגוף ואפר על הראש ומורידים את הגאווה ויושבים על הרצפה ובוכים על כל מה שאבדנו בגלל העבירות שלנו ועל צער השכינה, על בית המקדש, על ארץ ישראל, כל אלה שבוכים בדמעות רבות ועושים תשובה ומחליטים לשנות את הדרך וללכת רק בדרך ה' שמחליטים לחיות בעזרת ה' רק לפי רצון ה'.
כל אלה יכולים להציל את עצמם והרבה יהודים אחרים. ואני מברך את כולם שנזכה כולנו לקבל את משיח צדקינו וגם שנוכל לההנות מהעולם הבא.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7812361 פעמים
היום - 05/03/24