פרק 97
 

כוכב שחור משחיר את העולם

מסר מהאוטיסטים בנימין ודניאל    י"ג חשון תשס"ט    11/11/2008 

מאלול העולם השתנה מאד.
כל העולם חי עכשיו בפחד. אנשים לא בוטחים כבר בכל הבורסות ובכל החלומות שפעם כיוונו להם את החיים [''עגל הזהב'', חיי הבל עוה''ז]. הגשמיות שמסתובבת מסביב לכסף, כרטיסי אשראי, בילוי, חשבון בנק וכל הגשמיות יתר שמנהלת את החיים שלהם, פתאום זה בסכנה [ראה מסר 42 ''עגל הזהב גוסס - המערכת הכלכלית העולמית מתמוטטת''].

פתאום הם לא יודעים מה יהיה, איך יוכלו להמשיך את החיים השקריים המטורפים שחיו עד היום. אבל לא מוכנים בשום פנים ואופן לעזוב את כל זה, ולכן מסתובבים בבילבול מלא. ופתאום מופיע כוכב שחור שמושך את רוב העולם, כוכב שקוראים לו אובאמה.

אובאמה הזה הופיע פתאום בלי הכנה מראש שיש כזה אדם. מופיע מהשמים ורוב העולם הולך אחריו. ומי זה האובאמה הזה? אף אחד לא יודע. הוא סימן שאלה בראש של האנשים. המקור שלו מפוקפק מאוד, אפילו עד כדי כך שלא יודעים אם הוא נולד באמריקה או לא ואם יש לו אזרחות נוספת או לא.

אבל למי אכפת? העיקר שהגיע הכוכב השחור להציל כביכול את אמריקה ואת העולם [עולם השקר והגשמיות המיותרת ו''עגל הזהב'']. ומי זה באמת אובאמה? הוא אדום וישמעאל ביחד. שילוב ממש שלם. מצד אחד אביו היה מוסלמי, והואל עצמו למד בבית ספר מוסלמי. מצד השני, הוא ישב הרבה שנים בכנסיה נוצרית של כומר אנטישמי ידוע לשימצה.

באמת שילוב של אדום וישמעאל - ולכן יש לו כח רב. יש לו את הזכויות של שניהם, של עֵשָו שכיבד את אביו ושל ישמעאל שקיים מצות מילה ומצות הכנסת אורחים כמו אברהם אביו.

 כשיש שילוב כזה בזמן שעם ישראל לא ברמה רוחנית גבוה, יש סכנה גדולה. כי הכח של עשו וישמעאל ביחד מאד מאיים על היהודים כאשר הם בירידה רוחנית, כמו היום.

 אבל אם אנחנו חוזרים בתשובה ונלך בדרך של יעקב אבינו ע''ה, אז לא תהיה לנו שום בעיה ולא יהיה ממה לפחד [''אריב"ל אם קרעתם לבבכם בתשובה אין אתם קורעין בגדיכם לא על בניכם ולא על בנותיכם וגו''' (ירושלמי תענית ט.)]. אבל אם אנחנו לא חוזרים בתשובה ח"ו, אז יש לנו ממה לפחד. אמנם תמיד יהיו יהודים שכן יחזרו בתשובה ואלה אין להם ממה לפחד מהקב"ה. אני מתפלל, אפילו שכעת זה לא נראה מציאותי, שאיתם יהיה כל עם ישראל.

אז מי הוא אובאמה? נראה. אולי הוא נשלח מן השמים להוביל את כל הרשעה בעולם, לרכז אותם ולהביא אותם לארץ ופה תהיה מלחמה, שה' ילחם בשבילנו [ראה יחזקאל לח וזכריה יד]. פה תהיה המלחמה, בארץ ישראל. על אדמת ארץ ישראל גוג יגיע עם הרבה כוחות [''ביום בוא גוג על אדמת ישראל וגו''' (שם בנבואת יחזקאל)], ותכנס בו רוח רעה [ראה רש''י שם לח ד].

הוא ילחם נגד היהודים ונגד הקב"ה [''יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחו'' (תהילים ב)]. הקב"ה יעשה את המלחמה ואנחנו יודעים מה יהיה הסוף [כש''כ ביחזקאל שם]. אבל לא נדע ברור מי הוא גוג עד הרגע האחרון.

עכשיו למה אני מדבר על אובאמה? מה אכפת לי מאובאמה? כי אובאמה הוא לא סתם הגיע לעולם, הוא כמו ההוריקנים שפתאום מופיעים באוקיינוס - אייק, קטרינה וכו'. גם הוא פתאום מופיע.

כי ככה הקב"ה ציווה, שהסימנים של הגאולה שיופיעו באחרית הימים, יבואו באופן פתאומי [''פתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים'' (מלאכי ג)], ואלו שיודעים את הנבואות של התורה יזכרו אז שה' כבר הודיע לנו דברים אלו לפני אלפי שנים.

אלו שלא מתענינים בנבואות לא יכירו את גוג ולא יכירו את משיח והם יעברו מן העולם ל''ע [שבת לא. ראה דברי רש''י ד''ה ציפית לישועה (היות ומי שלא בקי בנבואות של הגאולה ממילא חסר לו אחד מן הי''ג עיקרים וראה דברי הרמב''ם בפיה''מ פרק חלק שאין לו חלק בעם ישראל רח''ל].

הקב"ה שולח לנו שליחים רעים כדי להביא אותנו לאמת. והוא עירער כבר, ויערער עוד, את הגשמיות - עד שלא יהיה דבר שבן אדם יכול להשען על זה בשביל פרנסתו. הוא לא יוכל להשען על הכרטיס אשראי שלו, על הביטוח לאומי שלו, על הפנסיה שלו, על המשכורת שלו, על הרופאים, על הביטוח הרפואי שלו, על האוטו שלו, על החשמל, על המים שזורם לו בביתו. ה' מלמד אותנו שאי אפשר להשען על שום דבר גשמי [ראה במסגרת מעבר לדף].

בנוסף לזה, ה' יביא עלינו אסונות טבע הרבה יותר גדולים ממה שראינו. ומלחמה ענקית ומפחידה, מלחמה שבה יהרס חלק רציני של העולם [''והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו יגוועו'' (זכריה יג)]. ה' מביא אותנו שלב שלב לאמת [''כאשר ייסר איש את בנו, ה' אלקיך מיסרך'' (דברים ח)].

הוא רוצה שנשען רק עליו, ונכיר בעובדה שאין עוד מלבדו [שזה תכלית הבריאה, כמבואר בהרחבה בדעת תבונות, ודברי הנביאים מלאים מזה]. הוא הכל יכול ואין כח אחר שקיים שיכול לעזור לנו להנצל.

ולכן הוא נותן לבני האדם ולמדינות לנסות כל רעיון וכל תוכנית שלהם להציל את העולם. בשלב מסוים יבינו גם ראשי המדינות וכל היועצים שלהם וכל האנושות שאין עוד מלבדו [''יכירו וידעו כל יושבי תבל וגו''', וכך היה במצרים: ''וידעו מצרים כי אני ה'''], וכל מה שהם מנסים, עם כל, הכביכול, הגאונות שלהם, זה כשלון אחד גדול. אם רוצים להנצל ולשרוד צריכים פשוט להתפלל להקב"ה, גם הגויים וגם היהודים - והיהודים צריכים לעשות תשובה שלמה.

זו התמונה כעת. אבל איך זה יגמר בדיוק, זה עדיין ניתן לשינויים [''וכל אלו הדברים וכיוצא  בהן, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו'' (רמב''ם הלכות מלכים פי''ב ה''ב)]. אם עם ישראל יעשה תשובה שלמה, אז הגאולה תגיע בקלי קלות [''בטרם תחיל ילדה בטרם יבוא חבל לה והמליטה זכר...כי חלה גם ילדה ציון'' (ישעיה סו)].

אבל אם רק חלק מהיהודים עושים תשובה, אז זה יהיה עם סבל רב [''אמר עולא ייתי ולא איחמיניה'' (סנהדרין צח:)]. תהיה גאולה שלמה, אבל עם סבל רב, שה' ירחם עלינו. זו הבחירה שלנו עכשיו.

כל אדם עם חצי ראיה, יכול לראות איפה אנחנו עומדים. עומדים לפני הסוף, עומדים לפני הגאולה ותחיית המתים. אבל אנחנו חייבים לעשות תשובה כדי לזכות לגאולה וימות המשיח.

זה מאוד מרגש לשמוע רדיו ח"ו, או טלויזיה ח"ו, ולראות את אובאמה, ולראות את כל הצוות שלו ולראות את ההוריקנים וכו' וכו'. אבל זה לא חשוב. מה שחשוב זה שנעשה תשובה [''כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה'' (רמב''ם הלכות תשובה פ''ז)]. שנקבל על עצמנו לעשות תשובה, לחזור לקב"ה, לחזור לאמת, כי רק האמת היא כרטיס הכניסה שלנו לימות המשיח.

חייבים להצטער על כל עבירה ועבירה. הגברים לשבת על הרצפה, לשים שק על הגוף ואפר על הראש [ראה שולחן ערוך או''ח תקעט], ולבכות ולבכות ולבכות [''שבו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד וקרעו לבבכם'' (יואל ב)].

לבכות על העבירות שלנו, ולבכות על כל העבירות שבדור הזה, ועל כל העבירות מאדם הראשון [''והתודו את עוונם ואת עוון אבותם'' (ויקרא כו)], ולהשתדל לחזור בתשובה שלמה לקב"ה.

עם ישראל, יהודים טובים, אני מבקש מכם, אני מתחנן לפניכם, תחזרו לאמת. לזרוק את כל הגשמיות המיותרת. תתלבשו כמו יהודים ויהודיות, לא כמו גוים וגויות. תאכלו כמו יהודים ויהודיות ולא כמו גוים וגויות. תחיו כמו יהודים ויהודיות ולא כמו גוים וגויות. תחשבו כמו יהודים ויהודיות ולא כמו גוים וגויות.

אוי עם ישראל, אוי עם ישראל, כמה אפשר לדבר, כמה אפשר להתחנן. הסוף פה, עכשיו, הסוף פה, עכשיו. ושוב אומר לאלה שיש להם אפשרות לחזור ולהגיע לארץ, לעשות את זה מיד, כמה שיותר מהר. לא לעשות חשבונות, להגיע. ה' יעזור.

אין הרבה זמן, אין הרבה זמן. אני מתפלל שבעז"ה כולם, כל עם ישראל, יבחרו בדרך הנכונה. ליהודים הרחוקים שנשואים עם גוים וגויות, לעזוב אותם. אם הילדים שלהם לא יהודים ולא רוצים להיות יהודים, לעזוב אותם ולהגיע לארץ ישראל.

למה לבוא לארץ ישראל? כי מי שבא לגור בארץ ישראל מקבל זכויות רבות. כי מי שבא באמת מהסיבות הנכונות לגור בארץ ישראל, זה כרוך בהרבה מסירות הנפש, והמסירות נפש הזה אהוב בשמים. חוץ מזה, אלו שבאים כי מכירים בכל הסימנים של הגאולה, חוסכים לעצמם הרבה מאד סבל להגיע לארץ ישראל ברגעים האחרונים של העולם הזה. אני מברך את כל עם ישראל שנראה את האמת, ונגיע לאמת, ושנוכל לקבל משיח צדקנו.

יש הרבה יהודים שאפילו עם כל הצרות וכל האזהרות שה' שלח לנו בשנים האחרונות, הם אומרים ''לא נורא'', ''השם יציל את כולנו'' וכדו', ומסתמכים על כל מיני נבואות אמת של הנביאים הקדושים.

אבל אני רוצה להודיע לכם שהנבואות הטובות יתקיימו רק אם עם ישראל חוזר בתשובה. אם חס ושלום לא, יש נבואות אחרות של נביאים קדושים, והם קשים הרבה יותר, עד מסורת ה''חסד לאברהם'' שבארץ ישראל רק שבעת אלפים יהודים יקבלו משיח צדקנו [''מסורת קבלה בידינו כי באותו יום כשיבוא המשיח עם קיבוץ גליות לארץ ישראל, באותו יום ימצא בארץ ישראל שבעת אלפים מבני ישראל'' (חסד לאברהם מעין ג, נהר כ)].

אז אני מבקש מעם ישראל: למה לסבול? למה להחזיק בעגל הזהב והשקרים של הגוים? התרחקו מהשקר. התקרבו לקב"ה ותהיו זכאים לקבל משיח צדקנו.

דניאל: עכשיו אני אדבר, ואני אתן את המנה האחרונה המתוקה [''קומפוט'']. למה מתוקה? כי אני רוצה להגיד לכם, מה תרוויחו אם אתם תעשו את מה שבנימין אמר ותחזרו בתשובה שלמה עכשיו. הרחוקים מאוד: להתחיל לשמור שבת, טהרת המשפחה, כשרות וכו'.

והקרובים יותר: לזרוק את הגשמיות המיותרת שנכנסה לעם ישראל [''ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם'' (תהילים קו)]. להפסיק עם מסעדות, להפסיק עם פאות נוכריות, להפסיק עם כל הדברים המיותרים הגויים ששמנו עליהם הכשר ולחזור לקב"ה ולהצטער על כל העבירות.

לחזור בתשובה אמיתית. אז, אפילו שתהיה מלחמה קשה ביותר, לא תרגישו ותקבלו את משיח צדקנו בשמחה, רעננים ומלאים שמחה ותקווה. וזו תהיה השמחה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם: להגיע לבית המקדש, לקבל משיח צדקנו, להקריב שוב את הקורבנות ולחיות חיים של נחת ושלמות.

אם לא נחזור בתשובה ח"ו, אז יהיה הרבה יותר קשה. רק מעט יקבלו את המשיח [כנ''ל בחסד לאברהם], אחרי מלחמות קשות עם הרבה הרבה צער ועם הרבה דמעות [ראה אור החיים הק' (בראשית מט א) שבזמן הגאולה אם לא עושים תשובה ''באמצעות היסורין יזדככו הנפשות ויתבררו ניצוצי הקדושה, כדרך שיתבררו באמצעות בחינת התורה אלא שזו מלאכתו נאה וזו מלאכתו בלתי נאה'' ע''ש כל הענין]. אבל בעז"ה לפחות כמה יקבלו אותו.

תבחרו עם ישראל איזה גירסא אתם רוצים, תבחרו, תבחרו.

 

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7947168 פעמים
היום - 21/07/24