פרק 103
 

השורה התחתונה

(סיכום של המסרים של האוטיסטים לדור שלנו):

ה' דורש מעם ישראל להתעורר

 - לפני שיהיה מאוחר מדי

(בדיוק כמו שהוא הזהיר לפני חורבן המקדש, השואה וכו וכו)

לכן היהודים חייבים להפסיק להיות שקועים בעולם הגשמיות (''עגל הזהב'') ולחזור לחיים של רוחניות ותורת אמת (להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש" שמות יט)

 

הדרכים בהן הקב''ה מזהיר ומעורר את עם ישראל:

 • 1. אנטישמיות חריפה שמתגברת ברחבי העולם
 • 2. ריבוי מקרי מוות ואסונות אישיים, לא עלינו (במיוחד בקהילה החרדית)
 • 3. פחדים ואיומים מתמשכים - פיגועי טרור, מלחמות עם נשק קונבנציונלי ו/או נשק גרעיני (כרגע יש יותר טילים מכוונים כנגד ארץ ישראל מאשר לכל מקום בעולם)
 • 4. התמוטטות עולמית של הכלכלה (ללמד הצורך בהפחתת הגשמיות והמוגזמת בחיינו)

 

כל זה בנוסף לאזהרות לכל העולם כולו:

הקב"ה  מזהיר גם אומות העולם:

(כמו שהוא ית' הזהיר את כולם לפני המבול ועוד אסונות)

 

 • 1. שיכירו בו כבורא ומלך העולם.
 • 2. שיפסיקו את רדיפת התענוגות ואת רשעותם ויקבלו על עצמם את השבע מצוות בני נח.
 • 3. שיעשו תשובה על כל חטאיהם, גדולים כקטנים, נגד עם ישראל

 

אזהרות אלו כוללות:

 • 1. אסונות טבע משונים ונוראים (סופות טורנדו, הוריקנים, שיטפונות כמו שהיה בניו אורליאנס, בצורת כלל-עולמית, צונאמים, רעידות אדמה וכד')
 • 2. שינויים גדולים במצב הפיזי של העולם (התחממות כדור הארץ ושינויים במזג אוויר הגורמים בין השאר למחסור באוכל ואי שקט, נמסים הקטבים של כדור הארץ ועוד).
 • 3. התפוררות מערכת הכלכלה העולמית (כתוצאה מרדיפת הכסף והגשמיות המוגזמת)
 • 4. חדירת הפחד והסכנות (וחוסר הרגיעה שנובעת מכך) לחיי היום יום, ארגוני טרור עולמיים, פיגועים תכופים של מחבלים ומתאבדים, חוסר יציבות כלכלית וחברתית, התרבות נשק גרעיני שמביא סכנה של שואה עולמית, קנאות איסלמית אלימה המתפשטת ברחבי העולם, וכדו'.
 • 5. מחלות ומגפות שהורגות מילוני בני אדם (איידס, סרטן וכו).
 • 6. חוסר רגיעה ויציבות במקומות רבים בעולם.
 • 7. כמות מזעזעת של מחלות ואסונות פרטיים, לא עלינו.
 • 8. סכנה גוברת של שואה גרעינית עולמית והאיום הגרעיני של אירן.

 

הסיבה לכל האמור לעיל:

''הקב''ה מביא את העולם הגשמי שאנחנו מכירים, את עולם השקר [עגל הזהב] לקץ. ומתוך העולם הנהרס יוולד עולם של אמת, עולם רוחני, עולם שכולו טוב.''

''עם ישראל צריך לעזוב מהר את 'עגל הזהב' [חיי גשמיות] ולחזור לחיים אמיתיים של תורה, כי ה' יעשה בירור גדול כמו בגאולת מצרים, ורק אלה שמקבלים אמת [ולכן מוכנים לחיות בעולם רוחני] יחיו לקבל פניו של משיח צדקנו.''  

האוטיסט בנימין גולדן (סיכום ומסקנה)

 

השינוי הגדול הזה היה גלוי וידוע לחכמינו ז''ל כבר הרבה מאוד שנים, כגון:

''מבחר המין האנושי הוא ישראל והם המעותדים לדביקות בו ית' וראוי להם שיהיו מעוטרים בעיטורי קדושה גדולה ותהיה שכינתו ית' שורה עליהם ומתדבקת בם...

שיתא [ששה] אלפי שנה הגבילה החכמה העליונה לעבודת בני האדם והשתדלותם על השלימות, ואחר כך יתחדש העולם בצורה אחרת ראויה למה שיעשה בו אחרי כן, דהיינו ההנאה הנצחית לזוכים לה''.

מאמר העיקרים לרמח''ל


 

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7286980 פעמים
היום - 15/08/22